Slakterierna nästa, när 280 besättningar är provtagna
Inget nej till tysklandsexport, men hygienkrav

När 280 besättningar är provtagna har ingen ny smitta hittats. Det är fortsatt 8 smittade besättningar, säger Jan-Åke Robertsson, Svenska Djurhälsovården. Alla kontaktbesättningar i en zoon om 3 - 5 km från smittade gårdarna i Skåne är provtagna. På torsdag och fredag kommer provsvaren från kontaktbesättningarna runt smittade besättningen vid Långås. En enda gris hade smittan där, men det är dock en smittad gris och besättningen räknas som smittad.

Utslaktningen och avlivningen av grisarna i smittade besättningar går snabbt och nu återstår endast en besättning. Saneringsarbetet av stallarna har börjat i de först smittade.

Prov är tagna i alla avelsbesättningar och gyltproducerande besättningar och i alla suggpooler och –ringar. Nästa vecka kommer förhoppningsvis provtagning att påbörjas vid slakterierna. Den kommer att pågå i månader, för att vi ska få veta om det finns någon mer smitta i landet. SVA upphandlar f n analyser i många tusental.

-Det är en mycket omfattande provtagning som kräver resurser. Vi prioriterar områden, där risken kan vara större än i andra. Men hela landet ska kartläggas.

Svensk smittstatus ska klarläggas
-Det är viktigt att få vår smittstatus ordentligt klarlagd, säger Jan-Åke. Det är viktigt för vår köttexport till vissa länder och för avelssamarbetet med Finland och Norge.

-I höst börjar även provtagning på vildsvin. Det sker i samarbete med jägarna. Vi är angelägna om att få klarlagt smittstatusen i den vilda faunan, där annars en smittreservoar kan etableras. Framför allt är vildsvin en omedelbar smittrisk för ekologiska besättningar.

-Hur mycket PRRS-smittan har kostat och vad all ytterligare provtagning kostar, vet vi inte. Det är en mycket stor kostnad. De prover som tas sparas tills vidare. Vi har inte beslutat något om ytterligare användning av alla prover, men de kan givetvis användas för att kartlägga även andra sjukdomar i Sverige.

-Vi andas nu en viss försiktig optimism, säger Jan-Åke, men än är inte faran över. Vi måste vara beredda på att en bredare provtagning kan uppdaga fler smittade besättningar. Vi måste även vara beredda på ett långsiktigt fortsatt arbete, med utbildning av alla som berörs inom grisnäringen.

Skärpning på alla plan
De flesta var nöjda med mötet i Hörby, att det hölls. Där diskuterades smittläget och sjukdomen av ett 100-tal djurägare och även andra intresserade. Det kom en del kritik om brister i rutinerna vid transporter, både mellan svenska gårdar och till och från Tyskland, samt om besöksrutinerna vid gårdarna.

-Vi måste skärpa oss på alla plan, även vi veterinärer, rådgivare och andra som besöker gårdarna. Alla ställer krav på ökad effektivitet inom grisproduktionen, men PRRS-smittan i Skåne är ett uppvaknande ur effektivitetsivern för många av oss.

-Den får inte gå så långt att transportörer inte får tillräckligt med tid för att iaktta reglerna som ska minska smittriskerna. Rådgivare, veterinärer, hantverkare och andra besökare, måste ge sig tid att iaktta smittskyddsreglerna och bli mer medvetna om de risker som finns.

-Intresset för lära mer om smittskydd har ökat markant senaste tiden, säger Jan-Åke. Det har varit svårt att få besökare vid våra kurser tidigare, nu är alla intresserade.

-Det är dock glädjande att medvetandet om smittskydd är stort på många gårdar, det har bidraget till att smittan har begränsats.

Inget nej till tysklandstransporter, men försiktighet är ett krav
-De rykten som säger att djurtransportbilar i internationell trafik inte varit tillräckligt rengjorda är allvarliga. Jag förutsätter att Jordbruksverket kontrollerar uppgifterna.

-Svenska Djurhälsovården säger inte att internationella transporter ska förbjudas, t ex export av suggor till Tyskland. Men vi understryker vikten av att transportbilarna görs ordentligt rena och desinfekteras.

-Varje djurägare som säljer grisar utomlands, måste förvissa sig om att den hämtande bilen är ordentligt rengjord och desinfekterad, understryker Jan-Åke.

Lars-Gunnar Lannhard