Dalsjöfors nya slakteri byggs vid Bjuv

Dalsjöfors nya slakteri i Skåne byggs vid Vrams Gunnarstorp, Bjuv, i anslutning till den biogasanläggning Eon och Vrams Gunnarstorp bygger tillsammans.

-Vi kan ta tillvara synergieffekterna i fråga om avfallshantering och energi, säger Dalsjöfors vd Peter Johansson. Vi ska kunna slakta och stycka 200 000 årsgrisar vid Bjuv. Bygget startar nästa höst och byggtiden blir ca 6 månader. 80 personer får jobb.

-Det är en bra plats för ett slakteri, på Vrams Gunnarstorps ägor, säger Peter. Den ligger avskilt och stör ingen. Det är viktigt att värna även om närmiljön. Platsen ligger även bra till logistiskt sett, nära leverantörerna och kunderna. Vi har köpt tillräckligt med mark för alla behov. Det finns gott om ytor runt om.

-Byggytan blir 3 500 – 4 000 kvm. Vi vet inte exakt. Vi arbetar nu med tillstånden och räknar med att komma igång med bygget andra halvåret 2008. Så det finns gott om tid för detaljplanering. Ingen byggentreprenör är utsedd ännu.

-Det blir både slakt och styckning i nya anläggningen. I Danmark talar man aldrig om enbart slakterier, slakt och styckning hör samman. Så blir det här också. Det är inga problem att få tag på kompetent personal i regionen.

-Vi försöker givetvis optimera den här anläggningen, så vi får så små slaktkostnader som möjligt. Närheten till biogasanläggningen är då viktig, både för att bli av med avfallet till biogasanläggningen och för att få energi därifrån, säger Peter. /LG 070727