KOF Agro sagde ja til fusion med Danish Agro
Pressmeddelande DLA Agro 070718

Med 94,5 % for og 3,2 % imod og 2,3 % blanke af de afgivne stemmer
besluttede KOF agro på den ekstraordinære generalforsamling den 17. juli
2007 at tilslutte sig fusionen med Danish Agro.

Tirsdag aften, den 17. juli blev der i KOF agro A.m.b.A. afholdt ekstraordinær
generalforsamling i Vejen Kongrescenter. Vigtigste punkt på dagsordenen
omhandlede fusion med Danish Agro. Det blev en generalforsamling med
mange indlæg og en konstruktiv debat.

KOF agro’s Formand gdr. Jørgen Damgaard gjorde i sin beretning rede for den
økonomisk trængte situation i KOF agro, som udmønter sig i et negativt
årsresultat i niveauet kr. -119 mio. Herefter gik Revisor Michael Bach adm.
direktør for revisionsfirmaet RSM Plus igennem de væsentligste poster i det
regnskab der foreligger på nuværende tidspunkt. Den kraftige prisudvikling på
korn og råvarer, samt manglende inddækning af selv samme er en af
hovedingredienserne i det negative resultat. Herudover tilskrives den kraftige
konkurrence i markedet, med deraf trængt bruttoavance også en væsentlig
post.

Der var en uddybende debat, hvorunder der kritisk blev spurgt ind til
bestyrelsens opfattelse af året der er gået. Der var bred enighed om, at det
var vigtigt nu at kigge fremad.

Formand for KOF agro Jørgen Damgaard udtaler: ”Vi er i bestyrelsen glade for
den strukturløsning der nu er givet opbakning til. Vi sætter pris på at der er
enighed om at vi skal kigge fremad, og vi føler os overbeviste om at fusionen
vil give en styrket fælles virksomhed, som vil være et godt redskab for
danske landmænd nu og fremover.”

Formand for Danish Agro Jørgen H. Mikkelsen og Adm. direktør Chr. Junker
Danish Agro præsenterede såvel den politiske som den kommercielle
opbygning i Danish Agro.

Afstemningen om det præsenterede fusionsoplæg blev vedtaget med
resultatet 239 ja stemmer og 8 nej stemmer, 6 stemte blank. Den
procentuelle fordeling med 94,5% for fusionen, giver således billedet af en
klar beslutning som bakker op om fusionsoplægget.

Den samfusionerede virksomhed er klar til at møde landmændene i den høst
der nu står for døren. Adm. direktør for Danish Agro Chr. Junker udtaler: ”Det
er en meget stor opgave der nu ligger foran. Vi har troen på, at vi med det
hold vi står med, nok skal få tingene struktureret, så vi kan møde vore ejere
og kunder med et effektivt serviceapparat som er nødvendigt for at have et
godt partnerskab fremover. Det er afgørende med en hurtig indsats i KOF
agro, så alle bliver klar over deres rolle i den samfusionerede virksomhed,
hurtigst muligt. Den opgave tager vi fat på straks.”

Formand for Danish Agro, gdr. Jørgen H. Mikkelsen, rundede aftenen af med
at ønske KOF agro tillykke med beslutningen. Han gav samtidig udtryk for, at
der nu var skabt en robust forening med en størrelse der er på omgangshøjde
med landbrugets strukturudvikling. Fremtiden vil vise at det var en rigtig
beslutning at forene kræfterne fremover.