Per Dige slutar vid DLA Agro
Pressemeddelelse DLA 070730

Adm. direktør Per Dige har efter 6 år hos DLA Agro valgt at søge nye udfordringer. Han begynder en stilling som adm. direktør for ITW Novodan i Kolding pr. 1. september 2007.

Per Dige udtaler: ”Jeg har haft 6 gode år hos DLA Agro og været med til at udvikle Landsforeningen Den lokale Andel A.m.b.A. fra 2001 frem til en moderne og international virksomhed i 2007 under navnet DLA Agro A.m.b.A. Efter fuldendelsen af den første store internationaliseringsbølge har jeg dog besluttet at søge nye udfordringer. Jeg ønsker DLA Agro held og lykke med den fortsatte udvikling.”

DLA Agro´s bestyrelsesformand Christian Junker udtaler: ” Vi takker Per Dige for hans betydelige indsats i at få DLA Agro udviklet strategisk, hvor han især har været bærende kraft i vores internationalisering”.

Det er besluttet, at økonomidirektør Carl B. Harbo overtager de områder, som Per Dige hidtil har haft ansvaret for. Direktionen i DLA Agro A.m.b.A. vil således fremover bestå af Carl B. Harbo. Bestyrelsen i DLA Agro vil i løbet af efteråret 2007 analysere det samlede ledelsessetup for hele DLA Agro Gruppen og derefter evt. foretage nødvendige tilpasninger.

Om företaget
DLA Agro A.m.b.A. administrerer en række af DLA Agro Gruppens forsyningsaktiviteter fra kontorer i Fredericia og Vänersborg (Sverige). DLA Agro beskæftiger 45 medarbejdere og omsatte i 2006 for ca. 500 mio. euro. www.dlaagro.com.

DLA Agro Gruppen omfatter produktions- og forsyningsselskaber til landbruget i de nordiske og baltiske lande. Produktområderne er bl.a. korn og foderråvarer, såsæd, gødning, planteværn mv.

DLA Agro Gruppen beskæftiger ca. 1.500 medarbejdere og omsatte i 2006 for 1,8 mia. euro.