November 2007

Senast inlagd artikel ligger överst
071130 Ryssland öppnar för brasilianskt griskött
071128 Matpriserna går bara en väg i Danmark
071128 Leveransplikt = leveransrätt
071127 Fortsatt fullt stöd till finsk grisproduktion 2008
071127 Fischer Boel ger sina landsmän hjälpande hand
071126

Muntliga överenskommelser gäller också

071123 Brott mot Scans kontrakt kostar miljonböter
071121 Scan har anställt kock som ansvarig för provköket
071121 Danish Crowns 93 öre efterlikvid lyfter den svaga danska noteringen
071119 Svenska noteringen nu uppe i 15 kr!
071115 Scan önskar partnerskap med KLS
071114 Uppfödarpris för Omega 3 i griskött