Tvättning från en trång gång.
Den nya tvättroboten är endast 48 cm bred. Compact Cleaner har tagit stöd mot en vägg i en riktigt smal gång.
Compact Cleaner, tvättrobot för smala gångar

Ramsta Robotics nya Compact Cleaner löser problemet för grisföretagare som vill tvätta med robot, men har stallar med smala gångar. Ramsta Robotics ställer ut i monter J2-7312 vid Agromek kan du se den nya modellen. Den klarar av en gångbredd på ner till 48 cm mot tidigare varianter på ner till 65 cm.

Problemet med att tillverka en smal robot är att den blir instabil när tvättarmen svängs ut över boxen. Det har Ramsta löst genom att utrusta roboten med fyra hydrauliska stödarmar som automatiskt fälls ut åt sidorna när roboten skall tvätta. När roboten har tvättat klart fälls benen automatiskt upp och roboten rör sig till nästa inprogrammerade tvättposition.

Systemet styrs av en dator och stöden arbetar hydrauliskt vilket gör det möjligt att få stödarmarna att individuellt forma sig efter omgivningen.

Det måste dock finnas väggar på sidan av roboten för roboten att ta stöd emot, med de teleskopiska stödbenen. Men finns det inte stöd, går armarna automatiskt ner till golvet.

Robotens hjul är placerade under roboten och roboten höjs automatiskt vid förflyttning. /LG 080108


Läs artikel om robottvättning i GRIS nr 7 2004 sid 24