Normalt kommer luften in från intag i väggdon och går ut i skorstenen. I Skovs DOL 39 kan luften tas in från skorstenen och föras ut genom dörren till utlastningen vid slakt.
Reversering av ventilationen underlättar utdrivning till slaktbilen

Grisar gillar inte att gå mot vinden. Men det måste de ibland göra när de slaktmogna grisarna ska motas ut till slaktbilen. Skov A/S har tagit fram en anordning för reversering av ventilationen i stallarna, så att luften sugs in genom utluftsdonen, skorstenarna, och blåser ut genom utlastningsdörren. DOL 39, heter den utrustning som behövs, och visas i monter K-8210 vid Agromek.

Anordningen för reversering monteras tillsammans med Skovs klimatdator. När ventilationsströmmen ska vändas ser datorn till att fläktarna stannas, går åt motsatta hållet en viss tid, t ex en halvtimma, och sedan återgår till det normala ventilationsprogrammet. Då är det ingen risk för att någon glömmer ställa ventilationen i rätt läge.

En fördel med systemet, som inte nämns i förhandsinformationen, måste vara att luften från stallet blåser ut genom utlastningsdörren, i stället som vanligt blåser från slakteribilen in i stallet. Rimligtvis bör risken för smitta från slaktbilen minska om luften blåser från stallet och ut, i stället för in. Den diskussionen får du ta med Skovs representanter på Agromek! LG /080109

Nedan ett klipp ur Skov-Nyt, januari 08