Suggan dras ut ur båset med wire och wirespelet. Suggan hissas upp i ställningen och transporteras ut ur stallet.
Transportvagn för döda djur ut ur stallet

Det danska företaget Hyo-Nord visar på Agromek en enkel transportvagn för döda djur ut ur stallarna. Vanligtvis är det suggor som transporteras ut ur stallet. Vagnen består av en ställning 70 cm bred på hjul som går att styra åt alla håll. Suggan dras först ut ur båset eller boxen med ett wirespel. Wirarna läggs runt benen på suggan. När suggan är ute ur boxen, hissar man upp suggan i en ställning på vagnen. Wirespelet kan dras med handvev eller med eldrift.

Sedan skjuter man ut vagnen med suggan hängade i ställningen, ut ur stallet. Om man hissar upp suggan högt, kan man enklare ta sig förbi boxhörn eller avsatser.

När vagnen inte används till uttransport av döda djur, kan den användas för andra ändamål, t ex som servicevagn eller för transport eller tillfällig hantering av smågrisar.

Transportvagnen har fått namnet Dead Trans och finns i monter L-9006 hos Hyo-Nord. /LG 080109

Se videoklipp på www.johematic.fi. Klicka på "Uuotteet”.-  Klicka sedan på "Katso vidio vaunum kaytosto"