Ogalvad grind, t v, men med två massiva underliggare, (syns längst ned vid spalten) samt stolpe med massiv underdel, är sannolikt att föredra...

... framför galvaniserad grind utan massiv underdel..
Galvad inredning, eller inte?

När inredningsfirmorna säljer sina inredningar är det ingen köpare som ifrågasätter om inredningen är galvaniserad eller inte. Under de senaste 30 åren har samtliga firmor, med något undantag, alltid levererat varmgalvaniserad inredning.

Längre tillbaka var det enbart målad inredning som gällde. Ni läsare som varit med några år inom grisbranschen, kommer säkert ihåg att alla inredningar från Alfa Laval var blå, Mera Systems var gröna, osv. All målning var tidskrävande, men det som gjorde att varmgalvaniseringen kom igång starkt, var bl a miljöaspekterna vid målning. För att klara miljökraven måste stora investeringar göras och eftersom galvaniseringen var tämligen billig och mer rostskyddande än målning, var det ganska naturligt att alla målade inredningar mer eller mindre försvann från marknaden.

Man har ju alltid sagt att inredningar till grisstallar måste vara galvaniserade, så de inte rostar. Alla vet dock att även en galvaniserad inredning rostar. Och var rostar den? Jo, från golvet eller spalten och 30 cm uppåt. Resten av inredningen klarar sig så länge byggnaden står.

Skillnaden inte så stor
Innan jag fortsätter vill jag nämna något från min egen erfarenhet som grisuppfödare.

Jag byggde mitt första svinhus 1976. Jag arbetade då på en firma som hette Mera System. Mera System tillverkade bl a svininredningar. Min chef och företagets ägare erbjöd mig att plocka ihop inredning till mitt svinhus från fabriken, men för att det skulle bli riktigt billigt skulle jag ta överbliven och lite udda inredningar.

Jag fick ihop 44 riktigt fina boxar. Det som skiljde boxarna var att en del var omålade, en del var målade och resten varmgalvaniserade. 

Min erfarenhet från detta stall är, att gödselgångsgrindarna och nedre delen av samtliga hörnstolpar rostade upp i princip samtidigt. Troligen hade den inredning som var varmgalvaniserad lite längre livslängd, men det var knappast märkbart.

Med detta vill jag säga, att zinken gör inget underverk på svininredningar. 

Stor prisuppgång på galvaniserat
Priset på zink har under de senaste åren fördubblats. Detta innebär, att inkl fraktkostnaderna och kostnaderna för galvaniseringen, är galvaniseringskostnaderna uppe i ca 10 kr per kilo. Till detta kommer kostnader vid tillverkningen av inredningen för att förbereda inredningen för galvanisering. Den måste hakas och hålslås på många ställen. Om man inte har hål i inredningen så galven kan rinna in i inredningens rör och rinna ut, då sprängs rören. Detta förberedelsearbete tar tid och tid är pengar. 

Godstjockleken är viktigast
Det som avgör mest hur lång livslängd en inredning har, är tjockleken på godset i inredningens material. Många grisproducenter har säkert råkat ut för exempelvis grindar till gödselgången som består av ett 1-tums rör på sidorna, som är svetsat på ett plattjärn i botten. (Jag har själv erfarenhet av den konstruktionen i mitt andra stall.) En sådan simpel grind kan inte hålla många år. Eller du kanske har erfarenhet av hörnstolpar som består av en fyrkantsprofil med 3 mm godstjocklek. Det är lika illa, livslängden är kort. 

Massivt material i beröring med gödsel
Alla detaljer som är i beröring med gödsel ska bestå av massivt material. Det är bästa lösningen.

En gödselgångsgrind ska enligt Infomatics idé se ut på följande vis. Sidorna ska bestå av plattjärn. Längst ned mot spalten ska det ligga ett massivt rundjärn. 75 mm ovanför detta ska det ligga ytterligare ett massivt rundjärn. På detta rundjärn har vi 14 mm lodräta rundjärn, med cc-avstånd 80 mm.

Om vi hade nöjt oss med enbart rundjärn i botten, så hade de lodräta rundjärnen på 14 mm fått en betydligt kortare livslängd. Som vår grind ser ut nu, kommer inte gödseln att ligga mot de rundjärn som är 14 mm.

Samtliga stolpar ska ha massiv nederdel. Antingen 40 x 40 mm eller 50 x 50 mm, allt efter önskemål.

Infomatic AB har sedan tre år sålt tämligen många inredningar som inte är galvaniserade. Flera av de större grisuppfödarna i landet har valt ogalvaniserat.

Visst är det trevligt med inredningar som glänser av zink. Men till vilket pris? Och bortsett från det glamorösa, till vilken nytta? /080110

Gunnar Bilker
Infomatic