Visningsfönster för konsumenter
på nytt välfärdsstall vid Varberg
Konsumenterna är välkomna att titta in i stallet för att se hur grisar har det hos Örjan och Anna Bertilsson. Av smittskäl sker visningen från stallets utsida genom två extra stora fönster i lagom höjd för att bekvämt se in i boxarna.
För Örjan och Anna Bertilsson utanför Varberg var det naturligt att planera sitt nya stall på ett sådant sätt att det ska gå bra att visa upp sin produktion för slutkonsumenten.

-Vi har valt att montera två stora fönster på långsidan av stallet så att vi lätt kan visa upp vår produktion för besökare, säger Örjan Bertilsson.

Visning för alla intresserade
Tisdag den 16e mars 2010 öppnar Örjan och Anna Bertilsson stalldörrarna för ett Öppet Hus-arrangemang där grisuppfödare och branschfolk är inbjudna. (Samtidigt visar Nydals Suggring ett nytt stall). Då blir det möjligt att få se grisningsboxen JLF10 i familjen Bertilssons version. Den finns inte tidigare i Sverige, inte utan möjlighet till fixering.

-Det blir säkert synpunkter på boxen, säger Örjan, men var och en får bilda sig sin egen uppfattning. Alla har ju synpunkter på hur en box ska se ut.

-Jag har haft boxar utan möjlighet till fixering redan i gamla stallet, så jag vet att det fungerar. Boxar utan fixering är mer tilltalande för konsumenterna. Det är en viktig faktor.

-Boxen har 1,60 m helspalt och lika mycket spalt. Det blir 15 cm halm. Spalten gör att ströt håller sig torrt.

Skrapor, det är mycket halm
-Utgödslingen är Sveaverkens skrapor under spalt. Annat än skrapor är inte att tänka på med mycket halm i boxarna. Gödseln från grisningsboxarna blandas med gödseln från sinsuggavdelningen, innan den går ut till gödselbrunnarna, som är Abetongs.

Under gödelrännorna ligger kollektorslang för värmepumen, som värmer stallet. 800 meter slang är utlagd för att samla värme till pumpen, en kraftfull anläggning från Rydell & Lembke. De är specialiserade på stora anläggningar.

-Värmepumpen är enda värmekällan. Erfarenheten får visa om den räcker. Ev blir den någon komplettering, förhoppningsvis inte.

Takstolarna ska hålla
Väggarna är i betong och kommer från Abetong. Takstolarna från Derome Träteknik. Spännvidden är 31 meter.

-Idag ligger det en halvmeter snö på taket och det kan komma mer. Men de ska hålla, säger Örjan. Derome har dimensionerat så taket ska hålla.

-Utfodringen kommer från Skiold Datamix. Jag hade den även i gamla stallet och tycker den fungerar bra. Många i mitt område har samma utfodring, vilket är bra med tanke på snabb tillgång till reservdelar, om det skulle bli något problem. Vi lånar av varandra. Det är också nära till service i Falkenberg.

I semineringsavdelningen ska suggorna stimuleras av en galt i en galtvagn från J-O Stalldesign & Management. Vagnen fjärrstyrs av seminören och placeras framför suggan så att galten och suggan kan få trynkontakt.

Stallarna ska tvättas med robot från Ramsta Robotics.

Örjan och Anna har i dag 70 suggor i produktion och kommer när bygget är klart ha 276 platser. När det här skrivs är det stor aktivitet för att få så mycket av stallarna klara för visningen. Montaget sker i egen regi, men hjälp av släkt och vänner och några elever från lantbruksgymnasiet i Munkatorp, som jobbar på fritiden.

Vi tror på svensk grisproduktion
Varför satsa så mycket pengar på grisproduktion?

-Vi är inte nybörjare, vi har redan 70 suggor. Vi vet vad vi gör och tror på grisproduktion i Sverige. Vi vill utveckla företaget för att få en lämplig storlek. T ex fylla en lastbil med tillväxtgrisar, vilket är 400, som transporteras till samma leverantör. Vårt slakteri är Skövde Slakteri, som levererar smågrisarna till en uppfödare av slaktgrisar i Skaraborg. /LG 100310
Översikt över BB-avdelningen. Det är två sådana här avdelningar och en avdelning för seminering och dräktighet.
Så ska det se ut när grisarna kommer på plats i boxarna. Den här bilden är från Søren Larsen i Danmark.
Montering av boxarna pågår för fullt, men det ska vara klart i avdelningen till stallvisningen 16 mars. Jimmy Tcka,
Jydens logga ska monteras i stallet. Loggan är skuren i plåt och visas av eleverna Fredrik Stigsson och Tim ?, båda elever vid lantbruksgymnasiet vid Munkagård. De monterar inredning på sin fritid. Dessutom deltar några svågrar. Mesta montaget sker i gårdens egen regi.
Funderingar i avdelningen för sinsuggorna. Det är Bengt Brämerson, Slöinge, och Jimmy Tcka,som kollar vad Dennis Johbarn, Varberg, monterar (endast huvudet syns).
Än är det en del kvar att montera. Allt blir dock inte klart till visningen.
Fyll på med text och bilder!
Artikeln är påbörjad och du kan själv skicka mer text och fler bilder.
(Bilderna t h är tagna med Örjans mobil!
Skicka till gris@agrar.se
Ge gärna synpunkter på artikeln!
Jydens grisningsbox JLF10
– ny modell utan fixering

-Jyden Bur erbjuder en inredning som är snabb att montera och den kräver inte någon efterbehandling. Vi har i samarbete med Jyden tagit fram den stallösning som uppfyller våra behov. I BB-avdelningen har vi valt att ha suggorna utan möjlighet till fixering. Utformningen av inredningen är gjord tillsammans med Jyden Bur och bygger på deras JLF10-box, säger Örjan Bertilsson.

-Jyden Bur är en av de ledande tillverkarna av stallinredning till hela Skandinavien och har så varit de senaste 15 åren. De har också specialiserat sig utveckling och inredning till BB-avdelningar. Det är ur detta som deras nya JLF10-box kommer.

-Jag vet vad Jyden Bur står för. De tänker på hela lösningar och tar utgångspunkt från varje kunds situation. Det har gjort det lätt att få en överblick och detaljstyrning genom hela processen. Alla detaljer är med. Projektbeskrivningen och montagevägledningen är otroligt väl utformade. Jyden Bur har levererat ritningarna för förprövning och har hjälpt oss med lösningar genom hela byggprocessen, säger Örjan.

Positiva upplevelser
Ett stort engagemang kombinerat med dokumenterad erfarenhet från Sverige och Norge gör att Jyden Bur vet vilka krav som ställs för framtidens grisproduktion. Det handlar inte uteslutande om djurvälfärd, utan lösningarna ska också säkra effektivitet och produktion för lantbrukaren.

-Vi har under de senaste 15 åren utvecklat och tillverkat grisningsboxar till den svenska och norska marknaden, så vi har sett vad som fungerar för lantbrukaren och för suggorna. Vi behöver därför inte uppfinna hjulet igen. I stället kan vi fokusera på inredningen av boxen, då detta är A och O för att få ett bra resultat på sista raden, säger utvecklingschef Kai Ove Soe från Jyden Bur.

-Inredningen i en JLF10-box ger suggan större möjlighet att röra sig och utföra sina naturliga beteenden. Risken för skador som t ex benskador minimeras och jag upplever färre fall av grisningsfeber hos suggorna. Suggans och smågrisarnas trivsel är viktiga för oss, både sett ur djurvälfärd samt att grisar som mår bra producerar bättre, säger Örjan Bertilsson, som tydligt gläder sig åt att få igång produktionen i det nya stallet.

JLF10 används i hela Skandinavien
Jyden Bur har i och med dessa erfarenheter haft möjligheten att överföra svensk inredning till den danska svinproduktionen, naturligtvis med modifieringar. Det är nödvändigt att ta hänsyn till de olika förhållanden som råder i svensk, norsk och dansk produktion. Lagkrav, kultur och arbetsmetoder avviker mellan länderna och därför måste man göra olika lösningar i grisningsboxen.

I flera år har Jyden Bur deltagit aktivt i ett flerårigt försöksprojekt i samarbete med Forskningscenter Foulum (DK) och ledande lantbrukare i Danmark. Ett gott och konstruktivt samarbete, där målet har varit att effektivisera förhållandena för lantbrukaren och samtidigt ställa stora krav på djurvälfärd.
Rapporteringen från de olika försöksstallana har varit klart och tydligt positiva både vad det gäller grisningsboxens kvalitet och funktion.

Få ny inspiration
Tisdag den 16e mars 2010 öppnar Örjan och Anna Bertilsson stalldörrarna för ett Öppet Hus-arrangemang, där blir det möjligt att få uppleva JLF10-boxen på egen hand och se finesserna och prova funktionerna. Det kommer också att finnas möjlighet att träffa säljkonsulenter från Jyden Bur och höra om de olika fördelarna som finns med JLF10-boxen.
Samma dag visar Nydals Suggring ett nytt stall.
Öppet Hus är mellan 09.00 - 12.00 och adressen till Örjan och Anna är Persgård, Blixtorp 61, 432 91 Varberg. /Jyden

De bygger
och levererar:

Byggnation: A Börjesson Bygg, Tvååker
Ytterväggar: Abetong
Takstolar: Derome Träteknik
Takplåt: Grimetons Lantmän, Rolfstorp
Inredningar: Jyden
Ventilation: Skov
Utgödsling: Sveaverken
Tvättrobot: Ramsta Robotics
Gödselbrunn: Abetong
Utfodring: Skiold Datamix
Värme: Rydell & Lembke
Foder: Lantmännen
Slakteri: Skövde Slakteri
Galtvagn: J-O Stalldesign & Management

Text & bild:
Lars-Gunnar Lannhard
Gustav Jahn
Jyden Bur
Örjan Bertilsson

Samtidigt som stallet hos Örjan Bertilsson visas 16 mars, visas även ett nybyggt stall hos Nydals Suggring. Det är ett liknande stall, 31 m brett, med väggar av betong och takstolar av trä, samma takmaterial. Inredningen är dock från Skiold och det är LR-utgödsling.