Swedish Meats ägarmöte
i Conventum, Örebro,
4 december 2007
Vid ägarmötet föreslogs:
Juridiska statusen ekonomisk förening behålls
Dotterbolag (aktiebolag) bildas för operativ verksamhet
Marknadsbolaget ska mäkla slaktdjur och livdjur
Djurinköp från både medlemmar och icke medlemmar
Försäljning till alla slakterier som vill köpa, även utomlands
HKScan-aktierna behålls samlat i föreningen
140 milj av fritt eget kapital föreslås betalas ut till delägarna
Del av skattefordran (som inte kan utnyttjas) skrivs av
SM ska vara aktiv i styrelserna i Scan AB resp HKScan

Önskemål som inte lösts
Individuellt ägande av HKScan-aktierna

Plattform för förslaget:
Ska verka för optimal lönsamhet i djuruppfödningen
Påverka betalningen för slaktdjuren mest lönsamma åtgärden
Aktievärdet är viktigt att vårda, men är sekundär fråga
Per Nilsson presenterade förslaget till framtidens Swedish Meats.
• Fortsatt ekonomisk förening
• Bilda marknadsbolag 2009
• Samla utbudet av slaktdjur
• Bjuda ut till alla marknadens aktörer
Scans vd Magnus Lagergren och ordförande Marcus Borgström, tillika ordförande i HKScan, fick ovanligt nog tillbringa en del av mötet (första delen, när Swedish Meats förslag om framtiden avhandlades) i garderoben. Medlemmarna skulle kunna säga vad de ville, utan att känna sig påverkade av Scan-ledningens närvaro.
Efter en god middag för alla deltagare fick de komma till tals från podiet.
Unga och äldre medlemmar kan ha olika intresse av hur Swedish Meats framtid formas. Förslaget ger unga djuruppfödare en bra start.
Likvideras föreningen (ett förslag som förkastats) får den nu aktiva generatonen mycket pengar, medan det blir dyrare för de unga att börja sin karriär.
-Det här förslaget hade du inte väntat dig för ett år sedan från Swedish Meats, sa ordföranden Lars Hultsröm.
Han och övriga i styrelsen som agerade vid ägarmötet var påtagligt nöjda med förslaget, där man förändrar mycket som kritiseras, eller efterfrågas, på dagens slaktmarknad. Inga långa och orättvisa avtal, flexibla kontrakt både i tid och innehåll, spotmarknad, försäljning av slaktgrisarna till alla slakterier, både i Sverige och utomlands.
-Internetauktioner tror jag inte riktigt på, men de flesta former mellan auktion och långa kontrakt kan bli möjliga, säger Lars.
Reportage:
Lars-Gunnar Lannhard
Mats Dellham från konsultföretaget Askus, har bidraget med friska idéer från företagsvärlden, vilket han även även berättade om i sitt föredrag.
Monika Didriksson, Töreboda, och Sven-Erik Pettersson, Örebro, hjälptes åt att fånga upp medlemmarnas synpunkter i salen.