Foderhygien

EU skärper bestämmelserna om högsta innehåll av toxiner, GRIS nr 7 2005 sid 18

Mögel i spannmål och halm kan orsaka dyrbara störningar, GRIS nr 7 2005 sid 20