Ny- och ombyggnader

Dalagrisprojektet är under byggnad, 10 000 slaktgrisar ska produceras, GRIS nr 5 2005, sid 12

Närmare till navet för satellit, som varit igång sedan 1996, GRIS nr 5, sid 16

Tar slaktsvinen från två satelliter, nybygge för 800 platser behövs, GRIS nr 5 2005, sid 18

Widtsköfle nu satellit till egna navet, nybygge för13 500 smågrisar pr år, GRIS nr 6 2005, sid 6

Effektivitet och många suggor prioritet, när Mattias byggde heldanskt suggstall, GRIS nr 6 2005, sid 28

Swedish Meats ordförande har satsat 13 mkr på nytt stall för 506 suggor, GRIS nr 7 2005, sid 6, 8, 10

Extra bred mittränna med spalt, positivt vid rengöringen, GRIS nr 7 2005, sid 12

Isolerade varma golv ger problem med gödselskrapning varma dagar, GRIS nr 7 2005, sid 26

Tabree nytt stallsystem för Sverige, slaktsvin individutfodras i storbox, GRIS nr 2 2006, sid 24