Stallsystem

Smågrisar

Suggor
Transpondersystem spar arbete och håller kontroll på suggorna, GRIS nr 6 2005 sid 29

Slaktgrisar
Tabree nytt stallsystem för Sverige, slaktsvin utfodras i storbox, GRIS nr 2 2006 sid 24