Innehåll nr 1, 1994
 
2  Sten Boklund död
 3  Ledare
 5  Svensk ”rullande avprövning”
 7  Svinkonferens om nya organisationsplanen
 8  Svinavelsföreningen blir Grisproducenter
 10  Närmare samarbete med LRF
 13  Utegrissystem fick bästa-pris
 16  Elmia-nyheter
 17  Succé för utegrisar på Elmia
 18  Varför exportera gener så billigt?
 18  Skaraborgare blev Paris-vinnare
 19  Alternerande återkorsning diskuterat
 20  Ingen handel med återkorsningar
 22  Ordning på aveln viktigt
 22  Antiodor mot dålig rumslukt
 23  Fakta: Utfodring av slaktsvin
 27  Fibrer i fodret påverkar än mättnad
 28  Svenskt kött har internationell framtid
 31  Rättvist urval med högproteinfoder
 31  Spray mot småsår
 32  Svinstationer konkurrerar om djurägarna
 35  Kött viktig järnkälla
 35  Tvål tar bort kroppslukt
 36  Jämförelse svensk - dansk smågrisekonomi
 38  Debatt: Ströbäddsystemet i teori och praktik
 38  Debatt: 700 kg halm mera rätt
 40  ÖSI: Stationsprövning av medlemmarna
42 Dansk fiskensilage till Sverige
44 Tillväxthormon diskuteras i England
46 6 milj grisar möjlig utveckling
47 Första delen av avregleringen lyckad
 
Innehåll nr 2, 1994
 2 Övergångsregler ger sektionsval
 2 Ideell förening eller ekonomisk?
 3 Ledare
 5 Fer svingårdar i Mälardalen?
 6 Utveckla är att upptäcka nytt
 6 Bättre resultat med friska grisar
 7 "Nya världen” får nya centra
 7 Var får animalieproduktionen plats?
 8 Automater liknar ofta varandra
 8 EES-harmonisering för foder
 9 Grisslakthelg turistattraktion
10 Automater kräver mindre utrymme
10 Nya larmkrav i EU
10 Mindre galtlukt med yuccapalm
13 Automater ända till slakt
14 Automater ger lugna grisar
16 Bland grisar och skallerormar
19 Fakta: Systemlösningar för svin
23 Optimerad avel projekt i Kanada
24 Kanada verkliga nybyggarlandet
26 Sämre rörelser hos feta storboxsuggor
27 Upprop inför Svenska Grisens Dag
28 Dansk kvalitetssatsning i Tyskland
28 Skeptiska konsumenter bekymmer
29 Sommarmat i vinterkylan
30 Vikande fläskförsäljning i Tyskland
31 Het linje för svinbönder
32 Vettiga vaccinationer bra djurvård
36 Tjejer på smågriskurs
36 IBM har köpt Lantbruksdata
38 SFI anordnar resa till Tjeckien
38 Ny ansvarig för djuromsorgen
39 Foderföreskrifterna EU-anpassade
 
Innehåll nr 3/4, 1994
2 Skånerutan
2 Har du förberett Grisens Dag?
3 Ledare
5 Program för årsstämman i Askersund
6 Seminarieprogram, praktiska upplysningar
7 Recept till Grisens Dag
8 SSI-stämman i Osby
9 Lars-Erik Larsson fick SSI-pris
10 Subventionerar fodret andra verksamheter?
11 SFI-årsmötet i Östergötland
12 Näringen tar över ansvaret för svinkurs
13 Fortbildning på Munkagårdsskolan
14 Avelspoolen etablerar sig i Norge
14 Tuffare på exportmarknaderna
15 Håll Sverige fritt från svinpest!
16 Integrering i arrenderat svinstall
17 Gristransport i anpassad kärra
18 Takbalk bra produkt i Ranaverken
19 Hur bevara biologisk mångfald?
19 Svanskupering i Norge
20 Utställningar och arrangemang
23 Fakta: Fosforutnyttjandet kan förbättras
27 Krav på täckning av gödselbassänger
28 Vi klarar ammoniaken till år 2000!
28 JTI-studie om bassängtak
30 Fosforn bestämmer djurtätheten
32 Gödselvård minskar svavelbristen
34 Arbetslösa gör tak till gödselbassänger
36 Växtlighet avgör antalet utegrisar
38 JTI-prov grund för europastandard?
39 Kraven på gödselspridare
39 Ny spridare för flytgödsel
40 Ammoniakavgång kan mätas
41 Ny pump för effektiv omröring
42 Gödselseparator ger bassängutrymme
44 Flytgödsel ger minsta förlusterna
45 Nytt gasavsug
46 Tyska staten säljer ut gårdar
47 Regler för vildsvin i England
47 Mer Krav-kött behövs

Innehåll nr 5, 1994
2 LRF och Svinavelsföreningen i samarbete
3 Ledare
5 Stämmoprogram i Askersund
6 Välkomna till Askersund!
6 Praktiska upplysningar
7 Utställning för svinproducenter
8 Sektionering bäst mot diarréer
10 Rensa bort lortpellarna!
12 Information konsumenterna bör slippa
14 Grisköttets image beror på vilja
16 Internationell konsult imponerad
18 Raps- och linoljepressning visas
19 Närkingska bildvävar
20 Ny djurtransportkärra
22 Sevärt i Örebro län
23 Brittisk bacon tappar marknad
24 1993 bra för slaktsvinen
26 Finns ekonomi i värmeåtervinning?
31 Foder av potatisrester för 10 öre/Mj
31 Halverade sjukdomar med E-vitamin
32 26,5 årsgrisar/sugga hos utegrisar
34 Integrerar ända till konsumenterna
36 Nynäs visas för svinuppfödarna
40 Visning av nya stallarna vid Odensvi
43 Fönsterlöst stall och självventilation
44 Grisar på duk ersätter svinstallarna
46 Topprationellt äggpackeri i Vretstorp
49 Asado på unggris
52 Temperaturregistrering med dator
52 Kompensator för varma dagar
54 SSIs sommarresa i Skaraborg
54 Seminarium om fosforvärdering
 
Innehåll nr 6, 1994
2 Ledare
5 Styrning av värmelampan håller grisarna från suggan
6 Upphöjt spaltgolv minskar dödligheten
8 Strategiska åtgärder förbättrar djurhälsan
10 Avel för bättre fruktsamhet innebär mer än större kullar
13 Färdigfoder gav harmoni i stallet
14 Benproblem fortfarande i svenskt avelsmaterial
14 Bensvaghet även hos vildsvin
14 Dyster ökningstrend i EU
15 FAKTA: Beläggningsgrad och gruppstorlek för slaktsvin
19 Nya automater från Dalby
19 Tvåkanalig spruta till Ursoferran
20 Egen korv och gårdsgrisar lyckad affärsidé
22 Många metoder för att täcka gödselbehållare
23 Behandling med gödsel med el minskar lukten
24 Duktig personal viktigast
24 Enkelbetäckning minskar arbetsbehovet
26 Bra djur och isolerade hus betalar sig snabbt
26 Driftsledaren ingen dussinperson
28 Spike, ny enklare fastsättning
29 Ny 16-veckorskurs på Bollerup
30 Ursprungsmärk svenska maten, säger jordbruksministern
30 Trä i mellanväggarna kan sänka kostnaderna
30 Kalmarkrav på mer avel i norr

Innehåll nr 7, 1994
2 Ingen missfärgning med Pigeron
3 Ledare
5 Enhälligt stämmoja till ny organisation
6 Omorganisationen prdglade fjolåret
6 Nästa års stämma i Sörmland
8 Ökat konsumentförtroende bäst 1993
8 Allan fick bronsgris
10 SSI sa ja till fusion
13 Anipom ny potatisbiprodukt
14 SFI röstade enhälligt för fusion
16 Scan-företagen vill bli bättre
16 Farmek och Skanek bildar bolag
18 Nötköttproduktion problem i EU?
21 Moral och ekonomi vid djurimport
21 Slaktsvinskalkylen bättre 1994
22 Lantrasdjur har allt färre defekter
23 Fakta: Rapsmjöl till slaktsvin
27 Slutet nära för nationell avel?
27 Trikiner hos räv i Danmark
28 Varför slutar vissa suggor ge mjölk?
30 Täta, fogfria värmegolv
30 Vattenglas på väg tillbaka
31 Recept: Goda rätter med bär
32 Longs första västgötamodellen
33 Långt kontrakt möjliggjorde satsning
33 SSI-resan trevlig kompott
34 50 000 smågrisar från största poolen
35 Hornborgasjön värd besök
36 Hög tillväxt i plastplankstall
36 Använd inte avfallspapper till stö
38 Mindre sjukdomar kan ge ökad beläggning?
38 Fortsatt sänkta SLP-kostnader
39 Fodermedelskunskap ökar vinsten
41 Blötutfodring bättre än torr
41 Sök bidrag till att söka bidrag!
42 Big D med rörspolning visad
44 Vetpharma nytt branschföretag
46 Bilder från Askersundsstämman

Innehåll nr 8, 1994     
2 Liss Norén har avlidit
3 Ledare
5 Dubbelt arbete, fyrdubbel produktion
6 Ny Funki-utfodring med färgval
6 Kjell Martinsson till minne
7 Fortsatt kontroll, men fler huvudmän
7 Stort kursutbud i Sydsverige
8 Erfarenheter av suggpooler
13 Recept: Woka höstens grytor
15 Örebroföreningen tackar sponsorer
16 Gårdens fläsk lockar konsumenter
18 Vall till svin kan användas försiktigt
22 Kall dusch påverkar köttkvaliteten
23 Forskning i Schweiz
24 Spaltgolv rätt medicin mot diarréer
26 Diproblem hos yorkshire undersöks
32 Ekonomi är inte sparade pengar
33 Foderautomat med extremt lite spill
34 Foderkostnaden viktigast
34 Diagram visar trenderna
35 Foder till genotyp ökar vinst
36 Hullbedömningen viktig
37 Skaraborgs SSI håller höstmöte
39 Billigare hus med sågspånsbädd
41 Högre skarakursen blev succé
42 SJV ändrar inte gödselnorm
43 PRRS nu i hela Danmark
44 Slaktsvin utomhus i SLU-försök
46 Debatt: Sänk smågrispriset nu!
49 Matavfall till grisar förbjudet
50 Högre krav på låg fuktighet
51 Transportvagn för döda suggor
51 HTC-tvättarna blir flera
52 Ny högre svinkurs i höst
54 SFIs höstmöte
54 Elmia visar gödselhantering
54 Propigg ny pelle-räddare
 
 
Innehåll nr 9, 1994  
2 Svinstämmorna hålls 29 juni - 1 juli
5 Restriktioner för dansk antibiotika
5 Utegrisexpert riksdagsman
6 Svensk svinavel förnyas
8 Bibel för foderoptimerare
8 Foderautomat för bökbehov
10 Skansendagarna publiksucce
Tema: Steget in i EU
13  Det blev ja, som vi ville
13 Nu är rätt tid utveckla svenska idéer
14 Betalseminarier nyhet i SFI
15 Värmemantlad pelletspress
16 Nya foderautomater utvecklas på Skälby
20  Smittsanering ingen evighetsgaranti
27 BIS kvalitetssäkring av Scan H 90
28 Mycklinge åter på acceptabla omlöp
29 Försäkring mot produktionsförlust
30 Sektionerade med tunn, ljus vägg
30  Lång livstid med rostfritt
32 Integrerad blev specialiserad
34 Ny gyltproducent prioriterar rörelser
36  Livdjursförmedling med kvalitetssäkring
38  Integrerade som satellit
41 Fostren visas på dataskärm
42  Längre rutiner ger vinst
43 Rådgivningen betalas av resultaten
44  Stärkt rådgivning med Gold
46 Ekonomiskt optimum viktigt
 
Innehåll nr 10, 1994  
2 Framtidsgrupp ger SLU profil
3 Ledare
5 Duk samlar gas för värme
8 Särimner ger liv åt grisar
10 Hur använda kinesiska grisar
11 Ny struktur i USAs svinproduktion
13 JBT undersöker hyddklimat
14 Hälsoprogram i Finland
15 Mejeri har största besättningen
16 Skolprojektets resultat
17 Grisar ute eller inne
18 Internationellt Povex-intresse
20 Nya Bollerupskursen igång
22 Missar forskningen människan?
25 Komplicerad teknik hindrar
26 Bra griskontakt ökar produktionen
27 Fakta
31 Högre svinkurs i östra Mellansverige
32 Treras ifrågasätts i Ontario
33 Aveln i Ontario liknar svenska
36 Dokumentation ökar tryggheten
37 Skapa rutiner, dokumentera
39 Behandlingsjournal att kopiera
40 Ekoboxsystemet spar arbete
42 Provar smågrisar före integration
44 Suggors livstidsproduktion undersöks
45 Recept: Kräv ursprungsmärkning!
46 Svinkonferens vid Mila 2 februari
47 SFIs sommarkonferens
47 Svinskötsels annonsprislista
48 Ulfhäll har fått nya stallar
50 Smågrisdödlighet 0,4 procent!
52 Betäckningsstatistiken läggs ned
52 Ordförandeskifte i juni
54 Suggor i grupp stör varandra