Innehåll nr 1, 1995             
3 Ledare
  5  Skaneks nya slakteri invigt
  6 Smågrisproducent fick guldtackan
  7  Omtanke minskar smittriskerna
  7  EU ökade kursintresset
  7  Tyskar imponerade av aveln
  8  Tidiga bankkontakter underlättar
10 Tror på slaktsvinen i framtiden
12 Anteckna är A och O i smågrisproduktion
13 Små besättningar slutar, medelstora ökar
14 Avel är produktutveckling
16 25 grisar per sugga är målet
17 Nya medarbetare i Scan Avel
18 Ove Svensson vann besättningspriset
19 Besättningstävlingen 1993/94
20 Besättningstävlingen rasvis
22 Ödemsjuka åter aktuell
27 Sönderrostiga grindar blir som nya
27 Utegrisförsök med slaktsvin
28 ”Nya” diarrébakterier upptäckta
30 Kvalitetssäkring tryggt för konsumenterna
34 Familjeboxar gav låg investeringskostnad
35 EU-offensiv med nytt diagram
36 Beakta zinkens användningstid
36 Ordförandeskifte missuppfattning
38 Helhetssyn möter konsumenter på Mila
38 Scan Avel godkänd avelsorganisation
40 Många nyheter på Mila
44 Efterfrågan stiger på grisköttet
46 EUs regler för märkning av grisar
 
Innehåll nr 2, 1995       
  2  Ökad forskning i Sydsverige
  3  Ledare
  4  Flytväst till nedkylda smågrisar
  5  Ljusare för griskött i EU
  6  Nytt Mila under Saabs tak
  6  Mambo för moderlösa digrisar
  7  Rovflugor bekämpar stallflugor
  8 Strömshällsgylta Best in Show
10 Antioxidanter ökar köttets hållbarhet
13 En rebell sticker upp med dimma
13 Avelspoolen godkänd avelsorganisation
14 Avelsorganisationerna grillades
14 SIs extrastämma beslutade om sektion
16 Fler givor ger jämnare tillväxt
18 Danskarna har glömt utveckla
20 Ekostall i Flyinge EU-investering
21 FAKTA: Vad gör gården vacker?
24 FAKTA: Modellstudier av snö- och vindproblem
29 Mångårig avel på Solhällan gav resultat
30 Vad släpper du in i ditt stall?
32 Varför har offerter prutmån?
33 Efterfrågan på rådgivning ökade med EU
34 Maskarna åter med flytgödsel och djupharvning
37 Recept: Lätt och gott med griskött
38 Mycket eftertanke innan stallet blev rationellt
40 Hög tillväxt, bra hälsa i ekostallet i Annelöv
42 Konsumentkrav gav Agromek grön profil
46  Oisolerat stall för varma grisar
 
Innehåll nr 3, 1995        
  2 Lisbeth generalsekreterare
  3 Ledare
  5 Årets stämma i Nyköping
  6 Naturupplevelser och mode i Sörmland
  8 Fira Svenska Grisens Dag!
10 Syskonpar integrerar på var sin gård
12 Tidigt generationsskifte ger konkurrenskraft
14 Svinkonferensen i Malmö:
14 Jordbruksutskottet förstår inte bönderna
14 Ica: Vi ursprungsmärker allt
15 Hur informera om svenska köttet?
15 Produktionskraven stressar
16 Icas signaler ljuv musik
16 LUI-undersökning: Konsumenterna osäkra
17 Kampen ska vinnas med fläskproducenterna!
17 Kvalitetssäkring ett samarbetsprojekt
17 SLP sätter bonden främst
18  Nyvaknat intresse för jonisering
19 Fakta: Slaktsvinsuppfödning i oisolerad byggnad
23 Fosfor av vital betydelse
25 Ny SJV-författning om foder
26 Enzymer i fodret, kan det löna sig?
29 Fotlås för boxgrindar
29 Billigt betongtråg
30 Konsekvent tvättning ger friskar djur
32 ”Skräpdjuren” växande problem
34 Bättre verkan hos vaccinerna om de hanteras rätt
36 SSI har upphört, uppstår i Grisproducenterna
38  Ökat samarbete mellan veterinärerna
 
Innehåll nr 4, 1995       
2    Nytt från SFI
3    Ledare
5    Programmet i Sörmland
5 Anmälningskupong till årsstämman
6    Här kan du bo under mötesdagarna
7    Från avbytare till egen företagare
10 Låg mjölkkvot i nybyggd ladugård
13 SFIs sommarkonferens, program
14 Fuktigt och varmt gynnar spolmask
16 Ska vi producera till export?
16 Skånerutan
17 Billigare semin i Danmark
17 Varafoder slutar med foder
18 Gemensam modulupphandling
18 Lyftet ska öka Skanek-slakten
18  Optimafamiljen växer
20 BIS-programmets revisor i Skanek
20 Optima klarade kostnaderna
21 Två - fem kr/gris finansierar forskning
23 Fakta: Svinsemin
27 Köttprocenten sjönk 1994
28 Skjutna vildsvin ska undersökas
29 Vildsvin (med smitta?) vandrar norrut
30 Även ekonomisk livslängd bör beaktas
30 Över 20 miljoner grisar slaktade i Danmark
36 Åldersfördelningen ojämn inom Skanek
36 Avbytarna specialutbildas
34 Fler slättgårdar har dåliga resultat
36 Skärp besökskontrollen, smittrisk!
36 Ordet ”fläsk” bort i danskan
36 Röda siffror för dansk slakt
38 Problemlösning i grupp utvecklande
40 Utegrisarna ökar i England
42 Kooperativt samarbete om forskning
44 SSIs sommarresa i Skåne
46 Svenska grisuppfödare besökte Taiwan
 
Innehåll nr 5, 1995        
3    Ledare
5    Varför kräftgång för svenska priserna?
6    Hur många svinhus behöver vi spränga?
8   Överenskommelse nära om märkning
10 Ursprungsmärkning i Danmark
10 Dansk antibiotikadebatt
14 Godkänt för okonventionellt stall
17 Färre lungproblem med självventilation?
17 Optima i samarbete med skolorna
18 Semin behöver bygga ut, igen!
18 Ordförandeskifte i Svinsemin Syd
19 Fakta: RN—genens betydelse för grisköttets kvalitet
23 Djurhälsovården, SLU, galtstationerna i samarbete om bättre dräktighet
24 Jordbruksverket har prövat öronbrickor
26 Per Hansson ny ordförande i Skaraborg
26 100 000 kr från svinuppfödarna för bättre svinproduktion
28 100 000 kr från VL för bra miljöidé
28 Östgötamöte om antibiotika
28 Verntofta expanderar i ny bilhall
29 Recept: Äntligen grilltider!
30 Djurgården vann på Grisens Dag
32 Halmstallar i praktiken
34 SPF-besättning på djupströ
36 Strukturgreppen i Sydsverige borde tagits tidigare
38 Per Bergsten ny ordförande i Örebro-föreningen
38 SI diskuterar framtiden som sektion
39 Nytt Dalby-relä klarar ventilationshaverier
39 Nytt filter mot damm
 
Innehåll nr 6, 1995        
3    Ledare
4 Grisproducenternas nya loggo
4    Litauiska svin med hakpåsar
5    Vassle ersätts med surgörare
6    Ätbås eller inte påverkar hullet
7    Vattnet värms före foderberedning
8    Värderas energin rätt i blötfoder
8 Samarbetsprojekt kan hjälpa många
9  Arbetslivsfonden upphör
9    Samma tillväxt med torrt som blött
10 Mikroorganismerna i blötfoder
11 Specifika vikten problem i blötfoder?
12 Hygienisk kontroll saknas ofta
14 Hygieniska kvaliteten varierar
16 Omvalda i Halland
16 Rättelse om dräktighetsoptimering
18 Grisens Dag i Malmö i snålblåst
19 Fakta: Immunkapacitet hos svin
23 Våra problem 1986, Danmarks 1995
24 Hormoner och betablockerare i kött
25 Svinsemin Syd övertar varuförmedling
26 Fler grisar kan räddas genom omtanke
27 Sondmatning kan rädda underviktiga
29 Recept: Sommarmat i sommarköket
30 Dåliga miljöbetingelser på Irland
31 Lantbruksskolor på Irland
32 Fortbildning för Scans avlare
33 Frankrike slutar individpröva
34 Gyltors livstidsproduktion undersöks
34 Hyperfruktsam yorkshire i Frankrike
36 Östgötar studerade gruppbyggt stall
36 SLU skär ned för att spara
38 SFI förklarat vilande
39 Svenskt grispris fortfarande under danska
 
I
Innehåll nr 7, 1995 
3 Ledare
5 Historisk stämma i Nyköping
5 Prisbelönt avlare
6 Svenskt griskött bör ha merpris
7 Svenska marknaden räcker inte
8 Verksamhetsplan för Sveriges Grisproducenter
10 EU-stöd ger danskarna fördel
11 Flagga för svenskt griskött
13 Europabäst i salmonellastatus
13 Antibiotikan minskas i Danmark
14 Skrivelse till LRF om avräkningspriset
15 LiveStart ger marginalgrisar
15 Effektivare med sprättare och hölster
16 Strukturkvarn testad
18 30 proc har andningsproblem
20 Flugfälla fångar flugorna ute
20 Rutiner för provtagning i blötfoder
22 Allt färre lantrasstörningar
23 Fakta: Skörd av fuktig fodersäd
27 Tvättrobot förbättrar hälsan
28 För vem passar tvättroboten
29 Hygienen kostar. Besökare saboterar?
30 Fjäderfänäringens olika skyddsnät
32 Danmarks europagris liknar Swedham
32 Nytt företag för stallteknik
34 Genkartering stort världsprojekt
36 Förgubbning botas med kvinnor
36 Effydral tablett mot diarré
37 Nya innertemperaturer för griskött
38 Dämparp valde integration
42 Första ”nya” stämman
42 Avtackade vid stämman
44 Skaraborgsuttalande vid stämman
44 Nästa stämma i Halland
46 Dagarna i Sörmland

Innehåll nr 8, 1995       
  3  kort om nytt
  5  Ledare
  6  Ekologiskt för 29 kr/kg
  6  Seminarium om export
  7  Svenska och utländska priser
  8  Granskning av inredningar på Elmia
  8  Stipendier från Svensk Svinforskning
10 Automat för varm mjölkersättning
10 - 17 Elmianytt
18 Utfodra inte med okokt matavfall
18 NOJ nu importör för Funki
20 Lägsta priset på 4 x 400 platser
20 Ren silo ger friskt foder
22 Grisar på sågspån nytt stallsystem
23 Finska Pellon tar över ansvaret
24 Två eller tre betäckningar?
25 Ny Fodermedel till svin
26 Fyrdubblad gyltproduktion på Köinge
37 Hallandsbröder som samarbetar
39 Är foderhandeln marknadsgycklare
40 Barn och grisar på Grisens Dag
41 Recept: Höstfest
42 Grisätandet bland lägsta i världen
44 Livsvinsproduktionen i Skanek ökas
46 Treårsavtal om Bis-produktion
46 Omorganiserad livsvinsförmedling
48 Luktfria enhetsboxar med torv
52 Nya smågrisfoder från Svenska Foder
54 Sörmland tackar sponsorerna
54 Bygg, säger Marit
54 Yorkshireklubbens stämma
55 Täcka och täta brunnar
57 Lena Hallkvist ny i styrelsen
57 SLP Krav-godkänd
58 Kritik mot felräknat livdjursbehov
58 Kastrering med bedövning
60 Blekingemotion om avgifterna
62 Prisuppgång med danskt i diskarna
62 Ingen effekt av gröna växtfrämjare
 
Innehåll nr 9, 1995      
  3  Kort om nytt
  5  Ledare
  6 Jodtalsprodukten viktig för kvalitet
  7  Höstmöte om köttexport 29 november
  8  KF spräckte avtalet
  9  SLP och Charklaget gick samman
10 Undvik livslång ”häcklöpning”
10 Inredningssystemen granskades
12 Långtråg bäst till slaktsvin
12 Harmoni saknar flexibilitet
13 Vagn för döda djur
14 Bergslagsboxen intressant
16 Enhetsstall med spån och torv?
17 Värmehydda för spädgrisar
18 Lättare jämföra boxsystem
18 NOJ fortsätter sälja för DSI
20 Klarar du 12 kr per kg?
20 Varför ökar dansk foderförbrukning?
25 Rätt rutin kan ge merintäkter
25 Marginalgrisen värdefull
26 Balansnoteringen bra
26 Anna Kajson ny vd för Optima
27 Tunga grisar problem vid levandelagring
28 15 000 besökte Skansen
29 Recept mot trötthet
30 Skånskt-östgötskt samarbete om foder
30 Rådgivningen ger möjlighet trimma
32 Individuella utegrisfållor på Böketofta
35 Krav och motiv för utegrisproduktion
35 Innebekvämt med utesuggor i engelskt stall
38 Bra koncept på SSI-resorna
40 Sista SSI-sammanträdet
42  KF certifierar holländsk grisuppfödning
 
Innehåll nr 10, 1995      
   3    Kort om nytt
   5    Ledare
   6    Resultat i besättningstävlingen
   7    Axtorp vann årets pris
   8    Vinnaren har 22,5 grisar/sugga
10   Tema Norrland
10   Projekt Svin 2000 effektiviserade
11   Bra struktur på norrlandsgårdarna
12   Esbjörns entusiasm gav förbättringar
12 Rådgivningen styrka hos Scan Norrland
14   Jens övergav sina storboxar
16  Sektionering gav fyra fler grisar
17   Stenfors rekryteringsstation
18   Bara halva Pellboda för rekrytering
20   Dold agalakti möjligt problem
22   Hos Sahlins gör man det mesta själva
24   BIS enkel sak i Hamköp-besättning
27   Fakta
32   Nya stallar efter brand
33 Konstruktionschefen bildade Bole
34 Alviksgården störst i Norrland
36 Enhetsboxen spar tid och tvätt
37 Gårdsslakteri med bästa utrustning
38   Upphöjd spalt löste problem
39   Många gårdar klara för BIS
40 Norrlandsstödet blev sämre
40   Arvid Hellberg död
42   Könsvis uppfödning kan öka procenten
43   Låga halter tungmetaller i svinfoder
44 Avelsvärderingen fick kritik
44 Fiskensilage ökade dräktigheten
45   Svinskötels annonsprislista
46 Slakteriförbundet ändrar prognoserna
47   Julafton i Sydamerika
54   God Jul med svensk julskinka