Innehåll nr 1, 1996
3 Kort om nytt
4 Svensk svinproducent får 21 kr/tim,   dansk 103
6 Följ reglerna vid zinkanvändning! Risk för förbud.
7 Bra djur kräver tillgänglig zink
8 Nytt försök med järntillskott
10 Ekoboxsystemet slutredovisat
13 Stora ekonomiska skillnader på stallsystem
14 Mat blir makt när världsbefolkningen ökar
15 Inget ochratoxin i färdigfodret
16 Utegrisar bra produktionsform för arrendatorer
18 Optima och skolorna ser över avtalen
18 Högre svinkurs även i syd
23 Vilka effekter får norska svin i Sverige?
24 Kullstorleken kan påverkas
25 Vaccinera mot sjukdomar
26 Utfodringen viktig för bra brunster
27 Förebygg årstidsvariationerna
28 Anders Wiberg: Produktiviteten måste ökas
32 Sveriges Grisproducenter diskussionspartner
32 Tylan bättre än alternativ
33 Farmek har anställt byggnadsrådgivare
34 Sven Thorsson till minne
34 CE-märkningen kontrolleras
35 Läsvärd bok om vatten
35 Traktorskrapa för lösdrifter
36 Biotest ny dräktighetstestare
37 Kronkotlett gav köttkock segern
38 Produktionsförutsättningarna måste förbättras
 
Innehåll nr 2, 1996
3 Kort om nytt
4 Vem ska producera vad?
5 Ledare
6 Lönsamheten sjönk 1995
7 Efterkalkyler för svinproduktionen
8 EUs jämförelse av grisköttpriser
8 Volym och kvalitet viktigt, säger ICA
9 Sitter rätt folk i styrelserna?
10 Hybriduppfödare vidareutbildar sig
10 Utmärkelse till hybridproducent
10 Antibiotikaresistens bakom TBC
11 Kvalitetssäkring för livsvin
11 Alfa i Danmark lämnar grisarna
11 Billigare böcker i bokklubb
12 Stallpersonal vidareutbildar sig
12 Hur ser framtidens besättning ut?
12 Foderkonsult upphör
13 Förstagrisare behöver mer lysin
14 CD största Agromek-nyheten
16 Många i Skanek med små leveranser
16 HD3 nytt för rengöring
17 Brist på livdjur håller priserna uppe
17 Få europagrisar har svans
18 Sparad krona är tjänad krona
19 Fakta: Grisen - en muskelbyggare
23 1 000 grisar dansk medelbesättning
23 Dalby Nova efter Dalby Miljöteknik
24 PRRS 90-talets svinsjukdom
26 Hans Andersson till minne
26 Danska avelsexporten ökade
28 Vassare Pool-grisar i Norgesamarbete
29 Norsvins avelsbas vidgas med export
29 Korsningsgaltar från Avelspoolen
30 Ny dator i Datamix
30 Högtryckstvätt med ös i
31 TransPork-kedjan på Agromek
31 Tyskar stänger svenskt
32 Gårdsbesök: Glass till grisar
34 Jälla kunskapscentrum för grisuppfödare
35 Nya svinstallar på Jälla
36 Deltavärme gör väggarna rörfria
37 Recept: Mat för stora och små
38 Sociala kontakter viktigt för suggor
 
Innehåll nr 3, 1996
3 Kort om nytt
4 Politiker uppvaktade om EU-stöd
6 ÅRSSTÄMMAN I HALLAND
6 Välkomna till Halland
6 Halmstad, med tre hjärtan
7 Boendemöjligheter vid stämman
7 Grisfest på vacker festplats
7 Så anmäler du dig
8 Tjurstationen i Torsholm
9 Nöjda med nya avelsstallet
9 Charkdelikatesser svenskmärker
10 Grannar i produktionsbolag
11 Hantverkare i mässing
11 Här äter vi bankettmiddagen
12 Hyddor i oisolerat stall
17 Svarvning, träsnideri
17 Heagårds, ett konstnärsnäste
18 Bakterier kan minska lukt
19 Fakta: Datorsimuleringar
24 Grisar och potatis hör ihop
26 Ny ventil spiller mindre
29 Styckarna lovar märka allt
30 Smågrisfixaren gör dig effektiv
30 Lactamin gör över Cibas flugmedel
32 Enkelt Stall Mäster datorprogram
34 Värmetak med termostat
36 Inför Svenska Grisens Dag
38 Fler svagfödda kan överleva

Innehåll nr 4, 1996
3 Kort om nytt
4 Falsklarm om PRRS
5 Ledare
6 Utnyttja smågrisrabatterna!
7 Registrering krävs för djurexport
8 Förtvivlan över låga priserna
10 Sveriges Svincenter helintegrerat
13 Färre problem med mindre protein
14 Vi säljer kvalitet till bulkpris
15 FAKTA: Okastrerade hangrisar
20 För mycket ammoniak i spånstallet
24 Djurvänliga system läcker ammoni-  ak
25 Torv i bassänger hindrar kväveav-  gång
26 Ytmyllning minskar kväveavgången
27 Gödsling mot sandflykt omöjlig
28 Dräktighetstest med gödselprov
30 Toxiner bildas vid dålig torkning
32 BIS-revisionen startar
34 Skurupseleverna får bra utbildning
36 Termostockar bra på arrende
38 Kunder i kö för Mostorps köttlådor
41 Grillning bra sätt att umgås
43 USAs svinproduktion idag, i morgon
43 Handelsavtal väckte amerikanerna
44 Broiler förebild i megaproduktion
44 USA tvåa i grisproduktion
45 Datorstyrda suggutfodringar åter?
46 Produktion utan mediciner i Danmark

Innehåll nr 5, 1996
3 Kortnytt
5 Ledare
 Stämmorna i Halland
6 Drabbas hårt utan lika villkor
6 Halland satsar på livsmedel
7 Sektionerna fungerar bra
7 Nästa stämma i Östergötland
8 Vem får sitta i styrelsen?
8 Höjd serviceavgift löser finansieringen
10 Straffavgift på tomma stallar?
10 Vill ge 9 öre/kg griskött till KI
10 Lär av danskarnas marknadsföring!
12 Vi måste marknadsföra proffsigare!
13 Belönade svinavlare
14 Vilande eller aktivt SFI?
14 Prognosbrist försvårar marknadsföring?
16 Sista SI-stämman
16 SFI-styrelsen minskades
17 Gör Svinskötsel 1997
18 Svårt finna nya tävlingsregler
18 Valle Viktorsson smågrisordförande
 Svinproduktionen i USA
19 Billiga byggnader i syd
21 Avvänjning vid 10 dagar
24 Standardfoder kostar 45 öre
26 Gödseln betraktas som avfall
28 PIC såg marknad för kvalitet
29 Majspriserna stiger
30 Exporten av smågrisar igång
30 Rapport om norskt merpris
31 Samarbetsprojekt optimerar
32 Nytt galtstall i Hörby
32 Mats Olsson ny seminordförande
33 Fler smågrisar i Farmek
34 Sänk dina kostnader!
35 Möjligheter i produktionen
36 Farmek satsar på besättningsekonomi
38 Låg dödlighet i Munkalundboxen
40 Överens om bättre ursprungsmärkning
41 Sommarlat sommarmat
42 Lyckad Grisens Dag i Malmö
44 Integrerar som satellitbesättning
45 Lyftet går vidare
46 Rundstallarna modell för modul
46 Skanek har sänkt livdjurspriserna
 
Innehåll nr 6, 1996
3 Kort om nytt
5 Ledare
6 Svårt hitta förklaring till griskrisen
8 Finska EU-avtalet världspolitiskt
8 Bättre grisekonomi med friskt Sverige
10 Hela bonderrörelsen måste hjälpa   till att lösa krisen
12 Samgående L- och Y-föreningarna?
13 FAKTA: Ammoniakförluster vid   olika slags gödselhantering
18 Avtackad storexportör
18 Fler smågrisar än slaktsvin i Bis
19 Svinproduktionen i USA
19  Endast 20 storslakterier kvar
20  Bottennotering på 5:35 kr/kg
22  Produktionsresultaten förbättras
22  Djurskyddet svagt
23  PRRS fortsätter sprida sig
24  Större besättningar ökar konkurren-  sen med Europa
28 Råvarulotsen lotsar till billigt foder
30 FTS-boxar i nytt flexibelt stall
32 Var tionde sugga nu i pool eller ring
34 Läkemedlen till grisar minskar
35 Luddiga lagtexter kostar pengar
36 Dansk kvalitetsordning ger draghjälp
36 Smågrisavtal påskyndar mellan-  gårdsavtal?
37 ICA-butik med egen Grisens Dag
38 Blå Stjärnan resurs även i fredstid
39 Matminnen från Frankrike
41 Kastreringen utreds av SJF
41 Skanek hyr ut galtar
41 Svinsemin fortsätter öka
42 Scan Avel lämnar projekten
42 Pig Breeding International tar över
44 Ugglarp gårdsmärker grisköttet
44 2 x 2 ny snabb mat
45 Annelunds yorkshire är bäst  

Innehåll nr 7, 1996
3 Kort om nytt
5 Ledare
6 Optima-Danisco sommarbete om HP-massa
6 Nya vattenvårdsprodukter
6 Grisar dricker inte vid transport?
8 Duktiga svinbönder kan bli ännu duktigare
10 Ej värmebehandlat foder bra mot salmonella
12 Skrev ut 20 ton tetracyklin
14 Sverige och Finland avviker i grispris
14 Kineserna behöver 30 milj fler grisar
14 Mindre slakt i Danmark
15 FAKTA: Klimat i oisolerade stallar
20 TEMA:Suggor
20 Fri utfodring bra för moderna suggor
21 Modersegenskaper hos en bra sugga
23 Distopp hos yorkshiresuggor
24 Utfodring kan påverka mjölkmängden
26 Utesuggor ökar i Danmark
28 Forskarmöte om suggors hållbarhet
30 SLU utbildade balter
30 Sök stipendier!
32 Islänning hoppas på norgegrisar
36 Svinförening för 84 islänningar
37 Recept: För höstfesten
38 Mindre gödsellukt med kvartsmjöl
41 Jämnt avelsmaterial viktigt i Piggham
42 Avbytarkurser med Bis-utbildning
42 Peter rådgivare vid Dahlbergs
46 Stora skillnader på smågrispriset

Innehåll nr 8, 1996
3 Rostfritt och plast trivsamt
3 Hårda material bäst för tvätt
5 Ledare
7 Styrelsen avskedade sekreteraren
8 Extra stämma behövs om framtiden
8 Nytt smågrisprissystem
8 Tre slaktomgångar premieras
9 Höga priserna borta i Tyskland
10 Ny högre kurs i svinproduktion
10 Lägre kostnader gav bättre TB
11 Optimas efterkalkyler
12 Följ anvisningarna om zink!
12 Nya blötfodertankar mot separation
14 Tema södra Kalmar
14 Mycket samarbete i KLS-regionen
14 Blev först med rådgivargrupp
18 Datorprogram för slaktoptimering
20 KLS har förutsättningar vara effektiv
22 Aktiv lokalavdelning för uppfödarna
24 Grödan bör bestämma gödselgivan
24 Seminarium för nyrekryterade
24 Grisproducenterna vill ha LRF-pengar
26 Suggring i KLS-området
28 Färre agalaktier efter Nelex-sköljning
28 Suggringssuggorna mest lönsamma
29 Se även till utnyttjandegraden!
30 Nya stallar vid Ingelstorp
34 Nya generationen stramade upp
35 Bra miljö, lågt smittryck i nytt stall
38 Byggde nytt med öppna rännor
39 Gjorde byggplan över en natt
41 Livsviktiga vattnet allt sämre
42 Vattenrening betalar sig snabbt
42 Humus sätter igen vattenventiler
43 Skanek och SL samlar dataresurser
44 Åtgärder mot flaggade besättningar
44 Grisproducenterna antog mediapolicy
45 Fler smågrisar med extra mjölk
46 Räddar 20 grisar/omgång med automat
 
Innehåll nr 9/10, 1996
4 Vad vill medlemmarna med föreningen
5 Ledare
6 Stora kampanjer från Köttinformation
8 KI fick ett öre mer till reklam
8 Inga besked om avskedet på höstmötena
10 Varför två år för sent sälja i Danmark?
12 Inomhus-D smakade bättre än Y ute
14 Sänkt fruktsamhet rest från det vilda
16 Rapport från engelskt laboratorium
17 Grisarnas hälsa i norra England
18 Flat deck naturligt i engelsk uppfödning
20 Återuppväckt klubb hos Dahlbergs
21 Dahlbergs kvalitetssäkrar
22 Föreningarna storsatsar på Mila
22 Nytt dataprogram hos föreningsslakten
24 Järn till suggor nytt från Kvarnby
26 Bogskydd till suggor
28 Skanek anställer EU-marknadsförare
28 Svenskt FTS-stall söder om Moskva
30 Mer Mila-nytt
31 Fakta: Blötutfodring till dräktiga suggor
35 Fakta: Tillväxtstimulerande tillsatser
39 Slakttillförselgruppen uppfödarlänk
40 Slaktsvin till Tyskland höjer priserna
40 Använd banken till krediter
42 PC ger nya möjligheter sprida dimma
44 Recept: Inspiration för matglada
46 Kunden är kung
50 Mer dynamik i Scan-märket
50 Bensinmackarna säljer mycket griskött
51 Forskning för 597 000 nya kronor
52 Lars-Håkan Halldin verksamhetsledare
52 Styrelsens skyldighet ta avskedsbeslut
54 Nytt förslag till smågrispris
54 Vinstmiljarder bäddar för bra Agromek