Innehåll nr 1, 1997
3 Kort om nytt.
6 En ny gristidning. Presentation av den nya tidningen.
8 Aktuella kommentarer. Det finns risk för att grisuppfödarna får ännu högre elkostnader p g a kärnkraftsavvecklingen.
Det smakar bättre med mer kött i korven. Det borde upptäckts tidigare!
10 Fortsatt lågt avräkningspris. Danske Slagterier spår fortsatt låga grisköttpriser 1997.
10 Nya vacciner mot rödsjuka och parvo.
10 Scan-livsmedel görs allergisäkra.
12 Farmeks byggdagar.
12 Det finns möjligheter att bygga nytt och få lönsamhet. Men man ska tillhöra de 20 proc bästa producenerna.
14 Vad tänka på när man bygger? Jarl Karlsson gav råd.
14 Torr- eller blötfoder, köpt eller hemmablandat? Miljöprofilen hos livsmedelsföretag ger oss fler alternativfoder, säger Ola Karlsson, Farmek.
14 Nytt väggelement med K-värde 0,22.
16 Köttbrist i butikerna, överstående grisar i stallarna!?
16 Köttleveranserna har haltat sedan i somras.
16 Gå och handla själv! Om du själv går och handlar, kan se hur ditt slakteriföretag fungerar i butikerna!
17 Lantbrukarna kan göra mer för sina produkter, säger Kjell Wallenlöv, Ica, Hallsberg.
17 Har grisuppfödarna kommit för långt från konsumenterna?
18 Vi har rättat till bristerna, säger Per Persson, Scan HB.
19 Producenter kräver utveckling av föreningsföretagens styrelser.
20 USA-krönika av Lennart Bäckström. USA-priserna bättre än väntat.
20 Hyrgaltar populärt
20 Råsjö Torv har köpt Hasselfors Garden.
21 Årsbeställning av livdjur sänker priserna i Skanek.
21 Minskade statsanslag ger dyrare djurhälsovård.
22 Bygg billigt: Gammal plansilo bästa stallet hos Hans Sjöberg, Genarp.
24 Dansk krönika av Annica Granström. Ett så bra svinår som 1996 får vi aldrig mer!
26 EuroTier, animalieproduktionsutställningen i Hannover, blev succé.
Även de europeiska stallsystemen är på väg mot mer djurvänlighet.
26 Rundtråg för stora grupper.
27 Durotecs stallsystem är ett Mekano som du kan skruva samman själv. Och ta ner och flytta också. Det är helt i rostfritt.
28 Svinpesten har slagit till i Europa igen. Var försiktig med matavfall och utlandskontakter!
28 Torv inte tillräcklig som enda järntillförsel.
28 Går det att sälja Krav-kött? Rådgivare Sophia Johnson förklarar marknadssituationen.
29 Svens krönika. Det är mycket som är komplicerat även om man går utanför grishuset.
30 Företagsbesök hos DSI i Danmark.
Langkjaers inredningar modern storindustri med stor export.
31 Funki exporterar 50 procent av sin tillverkning.
31 DSI-försäljningen delad mellan Klippan och NOJ.
32 Anpassa suggornas utfodring till naturens växlingar.
32 Avelspoolens nya SP2-galt kan ge 20 kr mer i tb.
32 Praktiska Pig-försök med gris-ammor och djupströ.
34 Vad andra massmedier skriver om grisproduktionen.
34 Serogrisar exporteras till Norge.
34 Ny foderautomat lättlärd för små grisar.
35 Åsiktstorget: Galenskap! (eller?)
35 Hyr ut övertaliga suggor om du överseminerar.
36 Grisuppfödarna kan göra mer, och få betalt för det.
36 Sista svinstamgrisarna har lämnat Hallsberg.
37 Information från företag och organisationer.
37 Servicekupong.
38 Internetnytt och digitalt nytt.
39 Småannonser

Innehåll nr 2, 1997
3 Kort om nytt
5 Byggboom i Finland
Även i många andra länder investeras det mycket
6 Jag behöver ingen genmanipulerad mat!
8 Nytt svinstall billigt av riven byggnad på Kockums
10 Nyheter på Agromek
10 MultiStep-ventilation spar 40 proc el
10 Dammreducering med hydrofortryck
11 Agromek ett fönster mot världen
12 Vakuumutgödsling vid sektionering fungerar
12 Transpondersystem lösning när danska suggor släpps fria
12 Hjulet är uppfunnet igen!
12 Medel mot slitna golv
13 Väggventil med recirkulation förvärmer friskluften
13 Danmarks jordbruk ger jobb och pengar
14 Lättippad vagn med traktorns hydraulik
14 Medel mot salmonella ges i vatten eller blötfoder
15 Danmark-rapport från Annica Granström: Svinets År
16 Minskad gödsellukt, färre virus med Stalosan i flytgödseln
Ove Nilsson testade luktminskningen på grannarna
17 Sven: Att visar bönder rätt väg
18 Häftiga prisökningar på protein höjer foderkostnaderna
18 Lars-Eric på Avelspoolen flyttar till Australien
18 Världens grisköttproduktion minskar
20 Suggring med FTS-system kör runt på 27 veckor
22 Ansvar och öppenhet har gett Novab många stallbyggen
24 Mindre blötfoderläckage med polyuretan i membranen
24 Danskar intresserade av Simias FTS-boxar
25 Danske Slagterier ger råd mot svinpesten
25 Rostfri skrapa från LR-system
26 Färgglada plastskivor ersätter betong
26 Doserare registrerar mängd vätska och vatten
28 Använd solen som energikälla när annan energi blir dyrare
29 Stor besparing redan första veckorna
30 Familjeslakteri i Sörmland återstartade på 95-årsdagen
31 Låga avräkningspriser ökar lokalförsäljningen
32 Smittorna gick runt i stallet, men suggpool vände negativ trend
34 Företagen informerar
34 Lampträning med oljefat
34 Tumnagelprovet ger information om plastkvalitet
34 Billigt sätt att öka noggrannheten vid blötutfodring
34 Pengar att spara på blötfodervåg som väger rätt
35 Alfa förstärker griskompetensen
36 I andra massmedier
Svenskt kött måste vara från Sverige
Spegel lurar grisarna gå runt hörnet
Människor fick fågel-TBC av griskött?
Grisorgan kan smitta människor
Nej och ja till svenskt-danskt samarbete
Svinpesten höjer avräkningspriset
37 20 + 50 + 50 + ??, nu ser det ljust ut för grisköttet igen
37 Mindre stalluft i ny flaska
37 GRIS Servicekupong
38 Internet är uppbyggt för att vara okontrollerbart
39 USA-rapport av Lennart Bäckström:
Mul- och klövsjuka ökar USA-exporten, spanska sjukans orsak klarnar

Innehåll nr 3, 1997
3 Kort om nytt
6 Aldrig färdig - alltid på väg. Fortbildning är nödvändigt.
Utvecklingen kräver att du som är driftsledare ständigt blir duktigare.
8 Ett antal företag har sektionerat ett gammalt svinstall.
Det kan vara svårt att sektionera stallarna på ett vettigt och ekono- miskt sätt. Och kommer du att få tillbaka pengarna, frågar vi oss!
12 Är svinpriserna bara en dröm?
Annica Granström skriver från Danmark.
12 Så fördelas fläskkronan i Danmark.
Annica reder ut hur värdet på slaktgrisen delas mellan smågrisproducenter och slaktsvinsproducenter i Danmark.
14 Maskinhall blev bra slaktsvinsstall.
Vi fortsätter serien om hur man kan bygga billiga stallar.
16 El för 21 öre per kWh. Agrokraft erbjuder billigare el på kontrakt.
Efter avregleringen är det konkurrens om elkunderna. I detta och nästa nummer diskuterar vi elkostnader.
18 Analys och rådgivning kan sänka elkostnaderna.
Elpriset är inte viktigast för den totala elkostnaden, utan hur elen utnyttjas, säger man på Sydkraft. Man erbjuder bl a elanalyser.
18 Kommer elpriserna att gå upp eller ned?
Vi diskuterar faktorer som kan ha betydelse för framtida elkostnader.
20 Lär dig mer om svinpesten, så du kan undvika den.
Om vi skulle drabbas av svinpest, är det viktigt att känna till sjukdomen och kunna förhindra utbredningen.
22 Svinpesten breder ut sig.
Nytt land med svinpest är Spanien. Om du behöver veta mer om svinpesten, då kan du ringa de personer som vi publicerar här.
22 Förtydligande om uthyrning av övertaliga suggor.
24 Allt matavfall måste kokas innan det ges till grisar.
24 MyreMaxx nu i Sverige.
I Gris nr 2 skrev vi om detta pH-sänkande medel, som tillförs via dricksvattnet.
26 Gårdsanpassat foder, en affärsidé som tagit marknad.
Långa serier är oftast ekonomiskt, men man kan även specialisera sig på korta.
28 Vi skyddar händer och fötter, men inte lungorna! Varför?
Vi använder nästan alltid skyddshandskar och ofta skor med stålhätta och trampskydd. Men lungorna är det få som skyddar och de är helt nödvändiga för att vi ska få ett långt och bra liv. Många har fått obotliga skador.
30 Grisproduktion i USA.
Lennart Bäckström skriver om ekonomi, grispolitik och produktionsteknik.
31 Modulstallar på frammarsch.
Modultänkande kan sänka byggkostnaderna. Längre serier, enklare lagerhållning, mera av arbetet på fabrik, är några kostnadssänkande faktorer.
32 Ett väl planerat bygge, blir ett billigt bygge.
Alfa samarbetar med lokala och specialiserade byggföretag som förstår svinuppfödarnas tankar och problem.
32 Snabbmonterad takisolerskiva
32 Gemensamupphandling gav stall för 1 000 suggor.
33 Leveranssäkerheten har högt värde.
33 Hur banta byggkostnaderna när du bygger nytt?
34 Foderexperten Göran Idarsson ny chef för Optima.
34 Rådgivning ska bygga på fakta.
35 Pärson, det nya varumärket hos SLP, ska sälja griskött.
36 Kall medicin kan ge vävnadsskador.
36 Även miljövänliga flugfällor kan vara effektiva.
36 Har du lagt något på brunnen?
37 Hammars och AIS inleder samarbete.
38 Reducerad fodergiva efter avvänjning minskar diarréerna.
38 Surkål kan ersätta antibiotika
39 De vann vitaminer på Gris-prenumerationen
39 Jobb sökes

Innehåll nr 4, 1997
3 Kort om nytt
6 Flobyringen gav bygden åtta nya arbetstillfällen.
En suggring är ett stort företag, som påverkar mycket i en bygd. Ofta ger den nya arbetstillfällen.
6 Ny stallbyggnad med säteriutseende.
Säteritaket på familjen Schartaus svinhus ger ökad luftvolym i stallet och utrymme även för silor inomhus.
8 Köpa el på internet, det kan bli möjligt ganska snart.
Vi fortsätter även i detta nummer att berätta om det nya som händer på elmarknaden.
9 Animaliskt fett medverkar inte till hjärtinfarkt.
En för grisproduktionen positiv forskarnyhet kom lagom till grillsäsongen.
9 Englandsexport ger utrymme för danskt kött.
Engelsmännens krav på lösgående suggor för köp av griskött kan ge Sverige exportkontrakt. Men då blir det utrymme för oss att exportera till Sverige, säger danskarna.
10 Fodermix har byggt en helt ny foderfabrik i Skaraborg.
Claes Svenssons satsning på gårdsanpassade foder har gett honom underlag för en ny egen foderfabrik.
12 Spannmålstorkning vid högre temperatur ökar kapaciteten.
Många har säkert redan tillämpat torkning vid högre temperatur, om pannans kapacitet har klarat det. Men nu säger forskarna OK.
12 Mul- och klövsjukan har fått Taiwan att gå ned för räkning.
När en stor del av Taiwans svinproduktion ändå är utslagen, kan det vara tillfälle att reducera svinproduktionen kraftigt för gott. Det tycker ministrar i Taiwans regering.
14 Pelartork ny spannmålstork för planlager.
Enklaste spannmålslagret är planlager. Nu lanserar Y-TE en ny tork för plana golv.
14 Holländarna tvingas minska svinproduktionen
En olycka kommer sällan ensam. Nu svinpest. Sedan reducering av grisproduktionen med 25 procent. Det är vad holländarna kan vänta sig.
16 Mjölkersättningsautomat kan rädda smågrisar.
Marginalgrisen är värd mycket pengar. Fler kan räddas med mjölkpulver och vatten.
18 Hur mycket vatten, och vilket flöde, behöver en gris?
Det finns många skolor om vattning av svin. Vilka är rättast? Harry Bergman, Jalmarsons, får många synpunkter från Sverige och andra länder.
20 Blir bästa hallandsbesättning vartannat år!
Med lite finlir håller sig Krontorps gård på produktionstoppen år efter år.
22 Sektionera ett slaktsvinsstall.
Några företag visar hur man vill lösa sektioneringen i en av våra vanliga typer av slaktsvinsstallar.
24 Annica skriver om sin svinproduktion i Danmark.
Transpondersystemet och lösdriften fungerar. 1998 års soja är inköpt.
26 Lennart skriver om Sverige i USAs nyhetsmedier.
Angrepp i Feedstuff på Sveriges antibiotikapolitik.
28 Råd om syrabehandling av spannmål.
28 Matolja håller järnsprutan i trim.
28 Slakta de första grisarna tidigare!
28 Värmen kostade smågrisar.
29 Jordbruksverket vill förbjuda zinkoxid i foder.
Nya rön om höga zinkhalter i jorden, samt bakteriers resistens mot zink, har medverkat till att Jordbruksverket snarast vill avveckla zinkoxiden.
29 1.45 dkr kostar det per kilo griskött att ge danska grisar välfärd.
30 Trans-Fer nytt oraljärn, som är mer än järn.
39 Säljes.

Innehåll nr 5, 1997
3 Kort om nytt
6 Storboxar i hangarstall gav problem med dysenteri.
Vretaskolans nybygge 1989 var inte så lyckat som man hoppats. Nu har storboxarna byggts om igen. Mycket extra jobb, men det har belönats.
8 Examensarbete om torvströ till grisar.
10 Danmark tog mesta japanexporten efter Taiwan, i stället för USA.
När Taiwan fick problem med mul- och klövsjuka trodde USA att man skulle få ta över. Men det gjorde Danmark mest.
10 Tuff miljölag i North Carolina stiftades 27 augusti.
Den första verkligt tuffa miljölagen i USA är på pränt. Den kan få efterföljare i andra stater. Det berättar Lennart Bäckström i sin USA-krönika.
12 Flytgödselhantering, nedmyllning, 2-fasutfodring, lågproteinfoder. Nya restriktioner väntar oss när Sverige ska minska kväveutsläppen. Som vanligt är det djuren, som funnits i alla tider, som är bovarna.
14 Torv i halmbäddarna kan minska kväveläckaget.
16 Nedbrukning av gödseln inom 4 timmar föreslås.
16 Fass Vet bra uppslagsbok för djurägare.
18 Optimism vid Hulta för miniringar.
19 Släpslangspridning ny gödslingsteknik som minskar kväveläckaget.
Med släpslangspridning minskar markskadorna vid gödsling och gödseln kan myllas utan nämnvärd lukt.
21 Separering av gödseln ger möjlighet till fler djur på gården.
24 Högre kurs i svinproduktion ger värdefulla kunskaper.
En ny kurs börjar i höst, anmälan före 27 oktober.
26 Torvströboxen fick Hammars att satsa på svininredningar.
28 Strategisk planering bra utbildning.
Det är den bästa kurs jag gått på, säger Annicka Granström i sin krönika från Danmark.
28 Ingen Ehec funnen bland svenska grisar.
I kobesättningar är Ehec inte ovanlig, men i svinbesättningar har man endast funnit den utomlands.
30 Smågrisarna stressas av kyla. God ekonomi att värma stallet.
På en smågrisdag i Västergötland sa veterinär Gunnar Bergström att amerikanska grisuppfödare tar bättre hand om sina smågrisar än svenska!
30 Anpassade smågrisfoder förenklar avvänjningen.
32 Syror i vattnet förbättrar resultaten.
32 Förlorad smågriskull idé till mjölkautomat.
Stig-Eric Smeds insåg att det går att rädda fler smågrisar och byggde en mjölkautomat, men han fick inte själv uppleva sitt livsverk på marknaden.
32 10 000 Bedriftslösningen sålda, programmet som Optima sålt del av.
34 VIV i Holland 18 - 21 november visar framtidens svinstallar.
Tre idéstallar visas på utställningen, med massor av teknik.
36 Svinpest i Holland, men det är för tidigt att räkna ner holländarna.
Stora delar av svinproduktionen är lamslagen av saneringsåtgärder, men stallarna repareras för att motsvara morgondagens krav. Bl a mindre transporter. FTS börjar diskuteras även i Holland.
36 Utställningarna på väg in i vardagsrummet via internet.
VIV har börjat bygga på sin elektroniska lantbruksutställning. Snart kan du sitta framför datorn och studera alla nyheter.
38 Bra villkor för leveranser av el.
Agrokraft har rört om i grytan för elleverantörerna. Nu går det att få bättre villkor och billigare el på många håll.
39 Kampanjen för svenskt griskött är igång.
De första informationsträffarna startar för slakteriföretagens säljare och för butikspersonalen. 1 200 personer ska läras att informera konsumenterna om skillnaderna på svenskt och importerat griskött.
39 120 dkr per kilo för fläskkotlett i Danmark.
Många förvånas över hur danskarna lyckas ta ut bra priser för sitt griskött.
39 Priset på lysin går ned igen, efter rekordnotering i våras.

Innehåll nr 6, 1997
3 Kort om nytt
5 Byggboom i Finland
Även i många andra länder investeras det mycket
6 Jag behöver ingen genmanipulerad mat!
8 Nytt svinstall billigt av riven byggnad på Kockums
10 Nyheter på Agromek
10 MultiStep-ventilation spar 40 proc el
10 Dammreducering med hydrofortryck
11 Agromek ett fönster mot världen
12 Vakuumutgödsling vid sektionering fungerar
12 Transpondersystem lösning när danska suggor släpps fria
12 Hjulet är uppfunnet igen!
12 Medel mot slitna golv
13 Väggventil med recirkulation förvärmer friskluften
13 Danmarks jordbruk ger jobb och pengar
14 Lättippad vagn med traktorns hydraulik
14 Medel mot salmonella ges i vatten eller blötfoder
15 Danmark-rapport från Annica Granström: Svinets År
16 Minskad gödsellukt, färre virus med Stalosan i flytgödseln
Ove Nilsson testade luktminskningen på grannarna
17 Sven: Att visar bönder rätt väg
18 Häftiga prisökningar på protein höjer foderkostnaderna
18 Lars-Eric på Avelspoolen flyttar till Australien
18 Världens grisköttproduktion minskar
20 Suggring med FTS-system kör runt på 27 veckor
22 Ansvar och öppenhet har gett Novab många stallbyggen
24 Mindre blötfoderläckage med polyuretan i membranen
24 Danskar intresserade av Simias FTS-boxar
25 Danske Slagterier ger råd mot svinpesten
25 Rostfri skrapa från LR-system
26 Färgglada plastskivor ersätter betong
26 Doserare registrerar mängd vätska och vatten
28 Använd solen som energikälla när annan energi blir dyrare
29 Stor besparing redan första veckorna
30 Familjeslakteri i Sörmland återstartade på 95-årsdagen
31 Låga avräkningspriser ökar lokalförsäljningen
32 Smittorna gick runt i stallet, men suggpool vände negativ trend
34 Företagen informerar
34 Lampträning med oljefat
34 Tumnagelprovet ger information om plastkvalitet
34 Billigt sätt att öka noggrannheten vid blötutfodring
34 Pengar att spara på blötfodervåg som väger rätt
35 Alfa förstärker griskompetensen
36 I andra massmedier
Svenskt kött måste vara från Sverige
Spegel lurar grisarna gå runt hörnet
Människor fick fågel-TBC av griskött?
Grisorgan kan smitta människor
Nej och ja till svenskt-danskt samarbete
Svinpesten höjer avräkningspriset
37 20 + 50 + 50 + ??, nu ser det ljust ut för grisköttet igen
37 Mindre stalluft i ny flaska
37 GRIS Servicekupong
38 Internet är uppbyggt för att vara okontrollerbart
39 USA-rapport av Lennart Bäckström:
Mul- och klövsjuka ökar USA-exporten, spanska sjukans orsak klarnar

Innehåll nr 7, 1997
3 Kort om nytt
6 Problemen i betäckningsstallet rättas till med strikta rutiner
Ove Thomée och Lisa Nyberg vid Skanek Semin hjälper gärna till att få ditt betäckningsstall att fungera. Ring dem helst redan när du planerar om- eller nybyggnation!
8 Familjeboxens mästare ger råd om boxsystemet
Torgel och Ingrid Johansson kan familjeboxsysemet bättre än de flesta. De delar med sig av sina erfarenheter för att ditt stall ska fungera bra.
8 Ge vatten till svaga spädgrisar annars torkar de ut och dör
10 Vi måste tjäna mer pengar annars är produktionen hotad!
Alla inom näringen, ända uppifrån och ned, måste hjälpas åt att rationali- sera och få ökad lönsamhet i grisproduktionen.
10 Väg allt foder till djuren för din kontroll och ekonomi
Alltför få vet hur mycket foder grisarna får, särskilt vid automatutfodring.
12 Sydkraft erbjuder paket med eltjänster till lantbrukare
Sydkraft vill lära sina elkunder mer om el, för att de ska få bättre ekono- mi i elanvändningen.
12 Vattenfall ger alla sina större elkunder gratis timelmätare
Nu är det nog slut på tjafset om timelmätare eller inte. Vattenfall sätter upp de nya mätarna gratis hos alla sina kunder, med början hos storför- brukarna.
12 Vattenfalls utspel bra för elkunderna
14 Utbildningskraven ökar, multi site dagens fluga
Det ställs stora krav på lantbrukarna i Danmark, fyra års utbildning för att få köpa en 30-hektarsgård. Skolorna utvecklar därför snabbt sitt kursutbud.
16 Storbalsvagn på räls i taket spar arbete, förbättrar miljön
Vagn och räls i stalltaket är en bra lösning på halmningseländet. På Önnestad lantbruksgymnasium räknar man nästan hem kostnaden på ett år.
18 Antibiotikan i fodret minskar, under- och överanvändning av Cu
Jordbruksverkets foderstatistik säger en del om tendenserna i utfod- ringstekniken. Mer blötfoder, mindre antibiotika, ibland för lite och ibland för mycket koppar, är något man kan läsa ut av siffrorna.
18 Ny privat rådgivare i västra Sverige
Det växer upp privata rådgivningsföretag här och där i landet. Benny Bergstrand har bildat ett. Många vill veta det bästa för sin produktion från någon som inte har bindningar till något slakteri eller annat företag.
20 Ingen svinkurs i landet 1996/97!
Det blev ingen svinkurs alls i fjol vid våra lantbruksskolor. Bedrövligt, med tanke på att grisproduktionen betraktas som en framtidsnäring. Och vi ställer därför frågan:
20 Hur få fram kompetent personal till svinstallarna?
20 Elevgårdar i ny tappning för utbildning av förmän?
20 Anna Kajson startar Kajson Agri Konsult
22 Mellangårdsavtal och slakteribyte blev lyft för Kjell i Höstena
Man ska inte vara rädd för att byta slakteri och pröva på något nytt. Det menar Kjell Johnsson, som ständigt letar nya grepp för att förbättra sin produktion.
22 Torvströkostnaden betalas med mindre behov av järn
23 Upphöjd spalt i gödselgången bättre än Harmoniboxtypen!
23 Bättre magar med surgörare
24 Slaktsvin i tält med strö på World Pork Expo
Lennart Bäckström har vandrat runt på en stor amerikansk svinutställ ning och fångats av bl a grisproduktion i tält och bra seminarier.
24 Restaurangköken kastar grytor och stekpannor
Storkök lagar nu även restaurnagmat i portionsförpackningar.
26 Mindre ogräs, grönare vallar, bättre tillväxt
28 Tvådimensionell testare ”hittar” tomma suggor på 21a dagen
Att minimera antalet dagar som suggan äter och tar stallplats, det är mycket viktigt för ekonomin i svinproduktionen. En ny testare kan ge tidigare besked.
28 Mask mot damm skyddar hälsan
30 Grisoffensiv i Syd ska öka lönsam produktion inom Skanek
31 Frankrike fortsätter bluffa

Innehåll nr 8, 1997
3 Kort om nytt.
6 Externintegrering ger bättre TB än köp från smågrisförmedling.
Det blir mer pengar över i plånboken om du köper smågrisarna direkt, än går via smågrisförmedlingen. Bl a köper du in färre sjukdomar.
6 Nya sjukdomar väntas i modern djurhållning.
Om du tror att de flesta sjukdomar är utrotade, så är det dessvärre fel. Det finns många virus som väntar på att få sprida sig. Och riskerna ökar.
8 Antibiotika gynnar salmonellabakterierna? Mer magsår med pelleterat.
Är det så att foderantibiotika hämmar de nyttiga bakterierna, så att salmonellabakterierna gynnas? Det diskuterades på ett foderseminarium.
8 Kravet ökar på spannmålsodlarna. Vänfor certifierar tillverkningen.
Allt fler certifierar sin verksamhet, nu Vänfor. Det kommer att ställa ökade krav på lantbrukarna om spannmålens kvalitet.
9 Även du kan köpa foderråvaror på världsmarknaden.
Internet är användbart för mycket. T ex att köpa foderråvaror.
10 Fiskpulp ger vitalare grisar. Brunsterna påverkas positivt.
Om suggornas näringsbehov uppfylls, blir grisningsresultatet bättre. Fiskpulp är en bra foderråvara, anser Åsa och Krister på Österlen.
12 Dalby Svincenter har bytt BB-boxarna till enhetsboxar.
Grisflyttningarnas tid är förbi på Dalby Svincenter. De gamla BB-boxarna har bytts ut mot FTS-boxar.
14 Halminblandning i sinsuggfodret ger lugnare djur och större kullar?
16 Danmarks statsminister till hårda angrepp mot svinproduktionen.
I Sverige är vi vana vid att regeringen angriper jordbruket för allt mellan himmel och jord. Vi lyfter på ögonbrynen när danske statsministern kritiserar grisproduktionen, som är lika viktig som Volvo för Sverige. Annica Granström berättar vad som händer.
16 Så är det att utbilda sig till svinskötare i Danmark.
I förra numret berättade Annica om lantbruksutbildningen i Danmark. Annicas svinskötare Anders berättar nu hur han utbildat sig.
17 Lantbruket får skulden för syrebrist i Mariager Fjord.
18 Arbete, kvalitet och dialog ger framgång på matmarknaden.
Hans Brandt, Pig-Master, ger råd om marknadsföring av griskött. Bra kvalitet är bästa marknadsföringen.
18 Fransk produktion katastrof. Svenska konceptet stärks.
19 Gris-Offensiv i Småland. Svinen är en framtidsgren.
20 Ny och förbättrad bok om svin för skolelever och praktiker.
Svinboken har uppdaterats och förnyats. Det är en bra uppslagsbok om grisproduktion.
20 Ingen statistisk skillnad på dansk och svensk H.
22 Nytt klassificeringssystem vid nyår. Köttprocent även på huvud och öron.
Det svenska klassificeringssystemet harmoniseras med EUs. Nu går det lättare att jämföra de svenska grisarna med utländska.
22 Spar foderpengar, minska P i fodret!
24 Utbildningen och rådgivningen måste fortsätta att utvecklas!
24 Undvik knäck på tillväxtkurvan.
26 Kampanj mot prishöjning på bensin i USA från 2.21 till 2.70 kr per litern.
Lantbrukarna i USA protesterar mot nya skatter på produktionsmedlen, berättar Lennart Bäckström.
28 Ännu mera standardiserat ekonomistall för slaktsvin.
28 All antibiotika för tillväxt ska bort från danskt slaktsvinsfoder. Danskarna vill även att allt kött i EU märks.
Danskarna har bestämt sig för att ta bort antibiotikan från slaktsvinsfodret och föreslår att EU inför märkning av grisköttet så att konsumenterna kan välja kött med och utan antibiotika.
28 Legionärssjukan sätter i fråga dimspridning?
Att inandas förorenad vattendimma kan medföra risker. Svaga människor som duschat i varmt vatten som stått länge i ledningarna har drabbats av legionella. Även ett äldre par som badat i bubbelbad i Polen. Kan liknande risker finnas vid dimspridning i stallarna?
30 Förslag om slopad elskatt bra för grisuppfödarna.
En utredning föreslår att lantbrukares el ska beskattas som industrins.
30 Biogasanläggning på svingård i Luleå.

Innehåll nr 9, 1997
2 Smågrisarna i Danmark ska märkas.
I Danmark har alla haft dispens från kravet på märkning av smågrisarna. Nu ska de märkas. Uppfödarbesättningen ska hittas snabbt i händelse av t ex svinpest.
3 Kort om nytt.
6 Skippade järninjektionerna efter försöket med Fe-Max.
Järnpreparatet Fe-Max håller på att utvärderas i ett par svenska försök. Ett återstår. Den som gjorde första försöket är väldigt nöjd med preparatet.
7 Mer järn via suggmjölken ännu ingen framkomlig väg.
En tanke är att kunna ”skicka med” mera järn till smågrisarna från suggan. Men det visar sig vara svårt.
7 Vad är järnpreparatet Fe-Max?
8 Distributionen av Fe-Max bestäms efter nya försök.
8 Träden har slutat växa mot himlen i Danmark!
Annica skriver i sin krönika om de sänkta grisköttpriserna om vad man tänker och tycker i Danmark. Lönsamheten beror inte enbart på avräkningspriset.
8 Befuktning vid friskluftsintagen.
Kedumsholm presenterar ett nytt befuktningssystem till svinstallar.
8 Västgötakött, samarbete mellan Håkantorp, Köttex och Vedums Chark.
Tre företag har gått samman om en kvalitetsprofil. Först säljer man på en lokal marknad, senare i lite vidare cirklar.
10 Ingen hampshire i dansk avel? Lågt pH och för hög glykogenhalt.
11 Ulf Andersson ny konsult för företags marknadsföring.
Det är inte så gott om lantbrukskunnigt folk i marknadsföringsbranschen. Ulf ska kunna gå in och genomföra små och stora marknadsföringsprojekt.
12 Fullföljs Björks utredning ökar våra framtidsutsikter.
Svenskt lantbruk bör få konkurrera på lika villkor, föreslår utredare Björk.
15 Vi måste ta chansen driva konkurrensfrågorna i valet!
Regeringen vill fortsätta krama skatter ur bönderna till arbetslösheten, i stället för att lantbruket ska ordna riktiga jobb. Låt inte politikerna komma undan den här frågan i valet, är vår kommentar.
16 ”Krav-odling är vårt sätt att överleva i framtiden”.
Läs om lantbrukarparet som satsar på Krav-kvalitet i stället för att jaga intäk- ter till de allt högre produktionskostnaderna i konventionell produktion.
18 Krav-produkter fordrar mycket information.
19 Småskaligt ökar transporterna, miljötänkandet är inkonsekvent?
Krav-produktion ska vara miljövänlig, men reglerna är inte särskilt konsekventa.
20 Nya datorstyrda torrutfodringarna har blötutfodringarnas möjligheter.
De moderna torrutfodringarna har lika stora möjligheter till styrning av fodret som blötutfodringar. Många komponenter är gemensamma, t ex datorerna.
20 Larm med röst som varnar för störningar.
Larmen blir allt mänskligare och talar om för dig vad som händer i ditt stall.
21 Nya torrutfodringssystemen konkurrenter till rälsgående fodervagnar.
Fodervagnar har stått för exakta fodermängder och rätt foder till rätt grisar. Nya torrutfodringssystemen konkurrerar nu med fodervagnarna - och har fördelar.
22 Redan stora Moholmsringen har ambitioner att bli större.
23 Moholms egen satellitbesättning har 2-veckorssystem och 23 årsgrisar.
24 Krisen i Asien får negativ effekt på exporten och priserna i USA.
Asien-krisen påverkar många länder och företag och även grisproduktionen i USA, rapporterar Lennart Bäckström.
26 Biogasprojektet inom Bio Top kan ge bättre miljö och ekonomi.
Biogas kan bli intressant för många grisproducenter, sa Mikael Hugosson i förra numret av Gris. På Önnestad utvecklades energiidén till ett miljöprojekt.
28 Avelspoolens Norsvin-samarbete ger bättre resurser än hos Scan Avel.
Norsvin är idag ett världsomspännande företag och Avelspoolen har fått del av norrmännens stora resurser på avelsområdet.
28 Tvivlar på 1998 i Danmark.
Prognoserna för 1998 är lätt att ställa, menar en dansk bedömare. 1998 kan inte bli lika bra som 1997.
30 Spaltlucka underlättar mockningen
Ta bort en bit spalt och lägg in en lucka. Det underlättar när det är halm och gödsel som ska bort från spalten.
30 ”Grönt foder” är lika bra som konventionellt.
Utfodringsförsök i Danmark visar att ”gröna” miljövänliga foder kan vara lika effektiva som de konventionella med tillväxtantibiotika.
31 Marknadshandel med levande grisar upphör i Danmark?
Danskarna vill ha bort livdjursmarknaderna. De är för stora smittrisker.

Innehåll nr 10, 1997
2 Grisproduktionen har stort utrymme på Agromek.
2 Nya modeller av Smart Feeder fodervagn.
2 Hur tar du dig till Herning? Entrén är gratis.
3 Agromek allt viktigare utställning för svenskar.
Agromek är en stor utställning, som kommer närmare med nya broar.
4 Nästan fritt från salmonella i danskt foder.
6 Export börjar ofta med monter på Agromek.
6 Vi svenskar behöver också visa upp oss för världsmarknaden!
6 Duschar för grisar.
7 Trestjärnigt bäst även på Agromek.
7 Plantorna talar om hur mycket kväve de när du sprider gödseln.
Med sensorer på gödselspridaren som läser av växternas färg, kan närings tillförseln anpassas efter växternas behov under körning.
7 Värme från stallarna.
8 ”Supertanker” för gödsel sprider 25 ton på ett par, tre minuter.
8 Suggor på friland dansk specialitet.
9 Generellt certifieringskoncept för kvalitets- och miljöstyrning.
I Danmark heter certifieringssystemet för lantbruk Kvamilla och ska minska antalet tjänstemän och kontrollanter som hemsöker gårdarna.
9 Fråga stallexperterna om hur stallet ska se ut.
Danska svinnäringen går över till bl a lösgående djur. Stora resurser läggs ned på att hitta modellen till de bästa stallarna.
10 Fler mekaniska utgödslingar, lågenergifoder till suggor.
10 Tvivlar på att 1998 blir lika bra som 1997 i Danmark.
10 Jumbo Tube-O-Mat är större än Tube-O-Mat.
10 Nyhetsguide.
11 8,5 hektar under tak ger dina ben en match!
11 Opti-Jern från NutriScan har hög biotillgänglighet.
11 Nyheter på Agromek.
12 Stort utbrott av svinpest i nordöstra Tyskland.
Svinpesten fortsätter med nya utbrott, senast på en mycket stor gård med smågrisproduktion.
12 Vildsvinsflummen är ett stort hot mot svinproduktionen!
Tyska utbrottet av svinpest anses orsakats av vildsvin. I Sverige tillåts vildsvinen breda ut sig och är ett hot mot svinproduktionen.
12 Ställbar vattenventil med skruv i knappen.
13 Nytt betonggolv till suggboxar.
14 Datorstyrd långsamutfodring till dräktiga suggor i boxar.
15 Transpondrar till suggor i ropet igen.
15 10 000 avelsgrisar lämnade Danmark 1997.
15 Nytt index från nyår för danska avelsdjur. Intramuskulärt fett bort.