Innehåll nr 1, 1999
3 Vårdkasar ska rädda grisproduktionen!
6 Blötutfodringar ger möjligheter till foderstyrning och fermentering.
6 Efos-värdering och fasutfodring två vägar att spara foderkostnader.
6 Ytterligare en järnpasta.
8 Trådsåll ger bättre mjölstruktur. Axeltrycksvåg nyhet hos Mafa.
8 Fodrets pH kontrolleras i Wedas blötutfodring.
9 Stängselaggregat med solpanel.
10 Premiär för dimspridaren FogMaster. FTS-ekobox för blötfoderstallar.
10 Rostfri spaltexpander fäster föremål vid spaltgolven.
11 I ekonomiskt bistra tider behövs produktionskontroll!
11 Sidohängda stallfönster.
12 Kylanordning för suggstallar ger suggor mer naturlig miljö.
12 Gjutjärnsspalt med nedsläpp har 50 proc gödselgenomgång.
14 Fläktstyrning med transformator minskar stallets driftskostnader.
14 Lås bak på självstängande grind. Piggomat nu med vattennipplar.
14 Cirkulation och behandling gör vattenkvaliteten bättre.
14 Mer kväve i gödseln.
14 Surt tarmsystem med järnpasta med mjölksyrabakterier.
14 Vem älskar sin svinlukt hemma?
15 Ny självbärande nockprofil gör takventilationen billigare.
16 Desinfektionsmattor hindrar smittspridning. Mögel i foder bekämpas.
16 Fler marginalgrisar kan räddas. Skyddskläder minskar smittrisk.
16 Ny foderautomat på 70 liter.
16 Fasutfodringsspjäll på kasse.
18 Vitaminer kan vara instabila och försvinner vid pelletering.
19 Kan de många ledinflammationerna bero på att biotin saknas i fodret?
19 Uppåtgående grispriser i EU. Men de har inte nått Sverige.
20 Hög och jämn avvänjningsvikt när suggorna har jämnt hull.
20 100 000 ton griskött till Ryssland.
21 Ny lag om bullerdämpning från årsskiftet. 65 dBa högsta bullernivå.
21 Ljuddämparna till fläktarna måste gå att göra rena.
22 Clinton och Gore pratar griskris. Miljoner till drabbad produktion.
23 20 milj för många grisar i Europa. Brist i Sverige andra halvåret.
24 Haka-hyddor till alla slags grisar är ett bra och enkelt alternativ.
25 Förstapristagaren på EuroTier hade bäst resultat med Haka.
26 Haka-stallet, radikalt nytänkande som först kan vara svårt att ta till sig.
28 Våtutfodringsmaskin till nyavvanda smågrisar.
28 Särskilt svårt råttår i år och råttorna ökar i antal.
30 Biologisk bekämpning av skabb nu möjlig med olja från träd.
31 El för 15,9 öre kan du köpa på Mila.
31 1998 års Guldtacka till Anders Brodén.
31 Ståreflexen inför insemination kontrolleras med Respons.
32 Integrerade efter utbildning och kurser i svinproduktion.
33 SL+ ett stall i byggsats för självbygge.
34 Hos GRIS får du studera hur vi gör tidningar.
34 Tävla med GRIS på Mila!
35 Tio procents produktionsminskning om vi inte får positiva signaler.
35 Kom och sjung ut om näringen!
36 Annica Granströms krönika.
38 Hearing hos jordbruksutskottet
38 Grisköttet 30 gånger billigare på 50 år!
39 Fisk till grisar, en uråldrig metod att tillföra alla viktiga näringsämnen.

Innehåll nr 2, 1999
3 Kort om nytt.
6 Foderprovtagare verifierar problemen om leverans gått snett.
Vad händer om du får ett felaktigt foder? Hur bevisar du vems felet är? Det finns automatisk provtagningsutrustning.
6 Dödlig svinsjukdom drabbar även människor i Malaysia.
En sjukdom som går både på grisar och människor sprider skräck i Malaysia.
8 Ekonomisk förlust med 90 kr/gris, men hittade problemet.
10 Polska svinförsök ännu i sin linda. Små kullar hos syntetraser.
Vårt reportage från Polen fortsätter med besök på ett universitet.
12 Lövens har bytt namn till LEO.
12 Swedish Meats lägger ner slakteriet i Luleå.
12 Griskött för 120 kr/kilo!
Det går att ta ut mer för grisköttet, om det har det mervärde som kunden är villig att betala för!
14 Även symbolisk avgränsning kan minska smittspridning.
Många smittor kommer in i stallet av oaktsamhet. En enkel barriär gör det lättare att komma ihåg att byta skor och desinfektera.
14 Spanien kan bli konkurrent med stor grisproduktion.
16 Grisköttmarknaden börjar återhämta sig i USA.
Svingårdarna minskade 6,4 proc 1998.
Efter en hård tid börjar USAs grisuppfödare få nytt mod. Men många har lagt av för gott.
18 Utfodra dina gyltor rätt för högre mjölkproduktion!
18 Modersegenskaperna i avelsindex i Danmark.
I Danmark skaffar man underlag för att även få in modersegenskaperna i avelsindexet.
20 Smågrisar föds från steril miljö men hamnar i en bakteriehärd.
21 Utfodringen har stor betydelse för suggans diproduktion.
22 Låt gyltorna ha stora kullar. Spenar som utnyttjats, ger mer.
24 Oväsen i grisningsstallet kan försvåra digivningen.
Grisarna störs av oljud i stallarna och kommunikationen mellan suggan och smågrisarna blir sämre.
24 DesiDos nytt desinfektionsmedel med snabb effekt.
26 Besvärligt med avsättningen? Då passar Haka stallet bäst.
30 Amerikaner hämtade erfarenheter inför ev antibiotikaavveckling.
Tre amerikaner har varit i Sverige för att ta del av svenska erfarenheter av förbudet att använda antibiotika som tillväxtfrämjare. Restriktioner väntas även i USA.
31 Odla för marknaden med kontrakt. Bulkvaror ger allt sämre.
32 Mina nya avelsdjur är på plats. Må noteringen fortsätta stiga!
Annica har bråda tider. Hon har köpt en del av en avelsbesättning för att få bukt med den dåliga köttprocenten i besättningen.
32 Billigare att avmaska grisarna från 1 april.
33 Före analys och investering: Vilka förutsättningar har gården?
34 Återvunnet tidningspapper miljövänlig stallisolering.
34 Bor bra impregneringsmedel för trä i äldre byggnader.
35 Navelbrock på smågrisar följer vissa galtlinjer?
35 Användningen av läkemedel i foder minskar.
36 Spårelement hjälper grisarna att ta upp fodret och växa bättre.
36 ”Middle youth” föredrar matlåda med svenskt kött.
Den yngre generationen har förändrat sin livsstil och sina matvanor mycket. Köttinformation har gjort en undersökning.
36 Landsnoteringen i Danmark olovlig kartell.
Gemensam prissättning på grisar, det går inte för sig, och Danmark får nu lämna den riksnotering man haft i årtionden.
36 Annika Åhnberg till Alfa Laval.
37 Djursjukdata i nytt registe.r
38 Årets köttmästare vann på sida.
39 Danmark producerade 600 000 grisar för svenska marknaden.
Om du ser mycket danskt griskött i butikerna, då ser du rätt.
39 Nytt elstängsel sparar batteriet.

Innehåll nr 3, 1999
3 Kort om nytt.
6 Foderprovtagare verifierar problemen om leverans gått snett.
Vad händer om du får ett felaktigt foder? Hur bevisar du vems felet är? Det finns automatisk provtagningsutrustning.
6 Dödlig svinsjukdom drabbar även människor i Malaysia.
En sjukdom som går både på grisar och människor sprider skräck i Malaysia.
8 Ekonomisk förlust med 90 kr/gris, men hittade problemet.
10 Polska svinförsök ännu i sin linda. Små kullar hos syntetraser.
Vårt reportage från Polen fortsätter med besök på ett universitet.
12 Lövens har bytt namn till LEO.
12 Swedish Meats lägger ner slakteriet i Luleå.
12 Griskött för 120 kr/kilo!
Det går att ta ut mer för grisköttet, om det har det mervärde som kunden är villig att betala för!
14 Även symbolisk avgränsning kan minska smittspridning.
Många smittor kommer in i stallet av oaktsamhet. En enkel barriär gör det lättare att komma ihåg att byta skor och desinfektera.
14 Spanien kan bli konkurrent med stor grisproduktion.
16 Grisköttmarknaden börjar återhämta sig i USA.
Svingårdarna minskade 6,4 proc 1998.
Efter en hård tid börjar USAs grisuppfödare få nytt mod. Men många har lagt av för gott.
18 Utfodra dina gyltor rätt för högre mjölkproduktion!
18 Modersegenskaperna i avelsindex i Danmark.
I Danmark skaffar man underlag för att även få in modersegenskaperna i avelsindexet.
20 Smågrisar föds från steril miljö men hamnar i en bakteriehärd.
21 Utfodringen har stor betydelse för suggans diproduktion.
22 Låt gyltorna ha stora kullar. Spenar som utnyttjats, ger mer.
24 Oväsen i grisningsstallet kan försvåra digivningen.
Grisarna störs av oljud i stallarna och kommunikationen mellan suggan och smågrisarna blir sämre.
24 DesiDos nytt desinfektionsmedel med snabb effekt.
26 Besvärligt med avsättningen? Då passar Haka stallet bäst.
30 Amerikaner hämtade erfarenheter inför ev antibiotikaavveckling.
Tre amerikaner har varit i Sverige för att ta del av svenska erfarenheter av förbudet att använda antibiotika som tillväxtfrämjare. Restriktioner väntas även i USA.
31 Odla för marknaden med kontrakt. Bulkvaror ger allt sämre.
32 Mina nya avelsdjur är på plats. Må noteringen fortsätta stiga!
Annica har bråda tider. Hon har köpt en del av en avelsbesättning för att få bukt med den dåliga köttprocenten i besättningen.
32 Billigare att avmaska grisarna från 1 april.
33 Före analys och investering: Vilka förutsättningar har gården?
34 Återvunnet tidningspapper miljövänlig stallisolering.
34 Bor bra impregneringsmedel för trä i äldre byggnader.
35 Navelbrock på smågrisar följer vissa galtlinjer?
35 Användningen av läkemedel i foder minskar.
36 Spårelement hjälper grisarna att ta upp fodret och växa bättre.
36 ”Middle youth” föredrar matlåda med svenskt kött.
Den yngre generationen har förändrat sin livsstil och sina matvanor mycket. Köttinformation har gjort en undersökning.
36 Landsnoteringen i Danmark olovlig kartell.
Gemensam prissättning på grisar, det går inte för sig, och Danmark får nu lämna den riksnotering man haft i årtionden.
36 Annika Åhnberg till Alfa Laval.
37 Djursjukdata i nytt registe.r
38 Årets köttmästare vann på sida.
39 Danmark producerade 600 000 grisar för svenska marknaden.
Om du ser mycket danskt griskött i butikerna, då ser du rätt.
39 Nytt elstängsel sparar batteriet.

Innehåll nr 4, 1999
3 Kort om nytt.
6 Foderprovtagare verifierar problemen om leverans gått snett.
Vad händer om du får ett felaktigt foder? Hur bevisar du vems felet är? Det finns automatisk provtagningsutrustning.
6 Dödlig svinsjukdom drabbar även människor i Malaysia.
En sjukdom som går både på grisar och människor sprider skräck i Malaysia.
8 Ekonomisk förlust med 90 kr/gris, men hittade problemet.
10 Polska svinförsök ännu i sin linda. Små kullar hos syntetraser.
Vårt reportage från Polen fortsätter med besök på ett universitet.
12 Lövens har bytt namn till LEO.
12 Swedish Meats lägger ner slakteriet i Luleå.
12 Griskött för 120 kr/kilo!
Det går att ta ut mer för grisköttet, om det har det mervärde som kunden är villig att betala för!
14 Även symbolisk avgränsning kan minska smittspridning.
Många smittor kommer in i stallet av oaktsamhet. En enkel barriär gör det lättare att komma ihåg att byta skor och desinfektera.
14 Spanien kan bli konkurrent med stor grisproduktion.
16 Grisköttmarknaden börjar återhämta sig i USA.
Svingårdarna minskade 6,4 proc 1998.
Efter en hård tid börjar USAs grisuppfödare få nytt mod. Men många har lagt av för gott.
18 Utfodra dina gyltor rätt för högre mjölkproduktion!
18 Modersegenskaperna i avelsindex i Danmark.
I Danmark skaffar man underlag för att även få in modersegenskaperna i avelsindexet.
20 Smågrisar föds från steril miljö men hamnar i en bakteriehärd.
21 Utfodringen har stor betydelse för suggans diproduktion.
22 Låt gyltorna ha stora kullar. Spenar som utnyttjats, ger mer.
24 Oväsen i grisningsstallet kan försvåra digivningen.
Grisarna störs av oljud i stallarna och kommunikationen mellan suggan och smågrisarna blir sämre.
24 DesiDos nytt desinfektionsmedel med snabb effekt.
26 Besvärligt med avsättningen? Då passar Haka stallet bäst.
30 Amerikaner hämtade erfarenheter inför ev antibiotikaavveckling.
Tre amerikaner har varit i Sverige för att ta del av svenska erfarenheter av förbudet att använda antibiotika som tillväxtfrämjare. Restriktioner väntas även i USA.
31 Odla för marknaden med kontrakt. Bulkvaror ger allt sämre.
32 Mina nya avelsdjur är på plats. Må noteringen fortsätta stiga!
Annica har bråda tider. Hon har köpt en del av en avelsbesättning för att få bukt med den dåliga köttprocenten i besättningen.
32 Billigare att avmaska grisarna från 1 april.
33 Före analys och investering: Vilka förutsättningar har gården?
34 Återvunnet tidningspapper miljövänlig stallisolering.
34 Bor bra impregneringsmedel för trä i äldre byggnader.
35 Navelbrock på smågrisar följer vissa galtlinjer?
35 Användningen av läkemedel i foder minskar.
36 Spårelement hjälper grisarna att ta upp fodret och växa bättre.
36 ”Middle youth” föredrar matlåda med svenskt kött.
Den yngre generationen har förändrat sin livsstil och sina matvanor mycket. Köttinformation har gjort en undersökning.
36 Landsnoteringen i Danmark olovlig kartell.
Gemensam prissättning på grisar, det går inte för sig, och Danmark får nu lämna den riksnotering man haft i årtionden.
36 Annika Åhnberg till Alfa Laval.
37 Djursjukdata i nytt registe.r
38 Årets köttmästare vann på sida.
39 Danmark producerade 600 000 grisar för svenska marknaden.
Om du ser mycket danskt griskött i butikerna, då ser du rätt.
39 Nytt elstängsel sparar batteriet.

Innehåll nr 5, 1999
3 Kort om nytt.
6 Tåget har gått för svinproduktionen! Ska vi försöka hinna ikapp?
8 NOJ i Nossebro tar över Funki AB och bygger upp FunkiCenter.
Det blir i fortsättningen en enda generalagent för Funki-produkterna.
8 Svenska livsmedel är fria från hormoner.
10 Vattenrening med luft och ozon, intressant system.
10 Elbolagen har slopat tillfällig uppsäkring.
Snart är det dags att säga upp avtalet med din gamla elleverantör för att få ner priserna och upp servicen. Erfarenheterna hittills är att det går att sänka elkostnaderna ganska mycket.
12 Kampanjen för svenskt griskött accelererar i vår och sommar.
A och O för dig som är grisproducent är att grisköttet säljs. Köttinformations utbildningsprogram för personal i köttdisken når allt fler.
12 Kött från antibiotikabehandlade djur ökar resistensrisken.
Det finns risker med att äta kött från djur som fått antibiotika, det visar en ny studie i England. Även vegetarianer i England hade viss antibiotikaresistens, eftersom de dricker mjölk. Bäst att äta svenskt!
14 Fortsatt stark stöd för HallandsBondens Slakt
14 Nytt hallandsslakteri köper rekrytering från Avelspoolen?
16 ”Jag tycker det är en fördel att vara styrd i produktionen”
16 Med rutin och erfarenhet föds alla djur upp utan tillsatser.
16 80 proc av svenskarna anser det viktigt med hälsosam mat.
18 Intern semin ställer ökade krav på galtbyte.
Det är nödvändigt byta galt ofta vid gårdstappning. Läs om fördelar och nackdelar med att tappa de egna galtarna på sperma.
19 Gårdstappning bekvämt vid stora avstånd till seminstationen.
Gårdstappning är bra om du bor avlägset till ur transportsynpunkt.
19 Annicas dåliga köttprocent beror den på gårdstappningen?
20 Suggorna vågar visa brunst i lösdriften.
20 Konkurrens om fodret ger ökad spridning i tillväxten.
21 Stor utslagning av suggor i system med tvärtrågsboxar.
21 Sämre suggproduktion vid elektronisk utfodring än i ätbås.
21 Bra gräsvall kompenserar ökade utegriskostnader.
22 Underlätta drivningen av grisar med drivskramla.
22 Drivskramlan genant enkel men fungerar bra.
23 Mer ventilation för elkostnaderna med likströmsmotor.
24 Handelskrig mellan EU - USA. Men kongressfolk börjar förstå.
26 Effektiva får grisproduktionen fortfarande att gå runt på 6.60.
26 Allt fler danska grisar blir specialproducerade.
26 Falska vildsvin kan avslöjas.
28 Soft Iron väldokumenterad järnberikad torvprodukt för grisar.
29 Lantmännenföreningar samordnar analyserna.
30 Auto-sträckare för elstängsel svensktillverkad.
30 Willab har komplett sortiment. Nu tre stora produktgrupper.
32 Spara pengar på lägre telefonkostnader!
33 Ledig kapacitet och frinummer är nyckeln i lågprissystemet.
33 299 kronor i startkostnad är hela den fasta kostnaden.
34 Bollerup byggde nytt för familjeboxar.
Moderniserade för namnet och kurserna.
35 Bollerup årets bruksbesättning.
36 Svinproduktionen på Bollerup tillhör den bästa kvartilen.
36 Låg proteinhalt i förhållande till energihalten, rättelse.
37 Dia nytt suggfoder från Lantmännen.
38 Grisproducenterna besöker Öresundsbron och Ängavallen.
39 Irland på väg bli paradis för företagare.
I massmedierna har det talats om Irlands företagarmiljö. Harry Bergman, Jalmarsons, har varit på den gröna ön och studerat den.

Innehåll nr 6, 1999
3 Kort om nytt.
6 Picknick Park senaste steget i integrering vid Ängavallen.
Rolf Axel Nordström fortsätter integrera sin grisproduktion och skapa mervärde för gårdens råvaror. Det senaste är Picknik Park med restaurang. Och fler idéer finns!
7 DT 104 i importdjur.
8 I picknick-parken serveras sinnesupplevelser och god mat.
10 0.80 dkr stort glädjeämne. Slakteriprognoser stjälpte.
De danska grisuppfödarna har fått tillbaka självkänslan när priset höjts. Men man kritiserar Danska Slakterier för glädjeprognoser som fått alltför många uppfödare att hålla på för länge. Pengarna är slut.
10 Resultaten inte bättre med inköpt sperma!
Annicas dåliga köttprocent kan ha samband med gårdssemin, skrev vi i ett tidigare nummer. Det håller Annica inte med om!
10 Livsmedelsekonomisktinstitut i Skåne.
10 Två slaktkroppar med antibiotika.
12 Sadlade om till SPF-grisar efter smitt- och hampshirestrul.
Hos Torgil Bertilsson strulade grisproduktionen på många sätt. Nu har han satsat på serogrisar, som är det friskaste som går att köpa.
14 Serogrisarnas höga tillväxt ger låg foderbrukning.
14 Smittfria grisar har hög potential för tillväxt.
16 Munkalundsboxen finns kvar men marknadsläget en hämsko.
Eva och Ingemar Thuresson, Svenstorp, har konstruerat en tillväxtbox för 40 grisar. Med den har de fått bra resultat.
17 Slakta smågrisar för grillning vid 10 - 12 kilo!?
18 Varför diskuterar inte grisstämman grisproducenternas problem?
Grisuppfödarstämman diskuterade marknadsföring, men i dessa griskristider borde optimering av ena driften ha varit ett viktigt ämne. Det menar Sture Larsson, Dalby Nova. Om man inte är nöjd med marknadsföringen, eller föreningarnas skötsel, kan man tillsätta minoritetsrevisorer.
18 Nordiska Samfundet byter namn.
20 USAs uppfödare på krigsstigen för egna föreningens uttalanden.
Vd vid NPPC, USAs grisuppfödarförening, brukar hålla tal på World Porc Expo. I fjol spådde han lysande framtidsutsikter med obegränsade möjligheter för USAs grisproducenter. Det blev i stället rader av konkurser. 20 000 uppretade uppfödare ha räfst och rättarting!
21 Lagskydd för USAs jordbruk mot oseriösa påhopp om hälsorisker.
21 Tidigare avvänjning av största smågrisarna.
21 Avslöjande risker med modern reproduktionsteknik.
22 Davidstorp bygger nytt för ad lib och utfodring med HP-massa.
23 Jododip på juvret vid avvänjningen.
23 Ann och Tomas fick stipendier ur Frans Anderssons fond.
23 Juvunol med kamfer ökar blodcirkulationen.
23 I Kristianstad satsar livsmedelsindustrin på export av arbete!
24 Gyltstallet på Ulfsbäck fortfarande föredömligt bra.
26 Svag eller ringa produktionsökning.
26 Allt färre deltar i dansk E-kontroll.
27 Goda danska erfarenheter av Elmia Food.
28 Big Dutchman organiserar om försäljningen i Sverige för svin.
28 Tilläggspriset på Krav-kött hålls året ut?
30 Tänk nyktert i kreditgivningen!
I förra numret av Gris skrev Per-Olof Friberg en debattartikel om hur uppstramade krediter späder på griskrisen och på sikt försämrar den svenska grisproduktionens konkurrenskraft. Han vidareutvecklar sina tankar i det här numret.

Innehåll nr 7, 1999
6 Kila fermenterar fodret, första anläggningen i Sverige.
Nu är första fermenteringsanläggningen för blötfoder under uppbyggnad, hos Björn Gerstädt. I flera länder satsas väldigt stora forskningspengar på fermenteringstekniken.
8 Privata slaktarna tycker grispriset är oanständigt lågt!
Grispriset måste upp, säger grisuppfödarna. De får medhåll av Rolf Olsson, Sydkött, som tycker att mer pengar borde gå till grisuppfödarna. Han kan sälja hela sin slakt med goda marginaler och vill ha fler leverantörer.
8 Mindre FTS-boxytor förbättrar hygienen?
10 Fermenterat blötfoder till smågrisar gav sämre tillväxt.
I ett försök med fermenterat foder till smågrisar konstaterade man att ofermenterat foder smakade bättre och gav bättre resultat. Metoderna att styra fermenteringen är inte tillräckligt utvecklade ännu.
11 Kjell Johnson fick SSI-priset för myndighetskontakter.
12 Spaltgolv ger högre hygien visar undersökning vid JBT.
14 Bäst köttkvalitet med duroc. Syrligt kött från hampshire.
16 Bra jämfört med ”riktiga” avelsbesättningar, säger Annica.
18 Fuktsugande preparat tar bort vätska på golv.
18 Torkar boxgolvet torrt snabbt men blir dyrt för hela stallar.
19 Dansk antibiotikaförbrukning minskade 45,6 procent 1998.
20 Kadavermjöl och antibiotika startsignaler för Hälsogrisen.
20 Vara först på marknaden kan vara kontroversiellt.
21 15 proc mindre hemlagad mat på tre år.
22 Gör affärer med banker du kan lita på!
Dina lån kan vara mycket osäkra, säger Rolf Axel Nordström, av egna erfarenheter.
22 Specialisttjänser billigare än för många anställda.
Fler lantbrukare borde leja specialister, i stället för att ha många anställda, menar Rolf Axel Nordström.
26 Mer partnerrelation än partsrelation i Swedish Meats.
I framtiden blir kunderna mer partner att samarbeta med, än parter i leverantör-kund-förhandlingar, sa Lars Wedén.
27 De flesta har inte konsumtionsvanor som du och jag.
En undersökning visar att konsumenter som har matvanor som du och jag är en liten minoritet. Ska Swedish Meats och andra sälja, då måste livsmedel tas fram som passar de stora konsumentgrupperna.
28 Ont om tid präglar konsumenterna. Vill ha många varor.
28 Spårbarheten måste bli bättre i grisbranschen.
Dioxinskandalen i Belgien satte fingret på en öm punkt i svensk grisproduktion. Det är svårt att snabbt spåra varifrån insatsvarorna som t ex foder kommer.
28 Hett etablera butiker nära Öresundsbron.
30 Störste måltidsleverantören prioriterar priset.

Innehåll nr 8, 1999
2 Säg upp el-avtalet före sista augusti! Välj teleoperatör!
3 Varnar för dyr julskinka! Ny Skanek-vd. Aktuella utställningar.
6 Swedish Meats strukturplan, del 2, närmar sig.
All slakt och förädling utreds. Kristianstadsslakten av svin kan hamna i Kävlinge? Det tror en del, men utredarna vill inte kommentera.
6 Göran Idarsson slutar och Optimas rådgivning utreds.
6 Piggham får ny logotyp, med halm.
8 Säljer smågrisarna som nyavvanda.
Två dalabönder har integrerat tillsammans. Slaktsvinsproducenten köper smågrisarna direkt efter avvänjningen. De har även mellangårdsavtal om fodret.
10 Försäljning av nyfråntagna ökade smågrisproduktionen.
Genom specialiseringen har smågrisuppfödningen kunnat ökas väsentligt.
10 Med tidigare smågrisinköp kan slutuppfödningen förberedas.
12 Check på 40 000 kr till 25 köpare av flytgödselspridare!
12 Miljöteknikdelegationens kravspecifikation för spridare.
14 Miljöanpassade gödselspridare visas på turné genom Sverige.
14 Hill pumptankvagn HT 12 500 L. Star spridartankvagn Proffs 15000 L. Speed tankvagn 13,5 m3 från Trejon.
15 Neueros system för matarslang.
15 Gödselbrunnen på åkern i stället för på gårdsplanen.
16 JOS spridartankvagn 15 000 L. Olby tankvagn 12 kbm.
16 Kväveföreningar miljöförstörare.
16 Miljögris född, med gener från E coli och mus.
18 Amsterdambörsen indikerar ökning av EU-produktionen.
20 Annica: Nu kan vi prissäkra till danska avräkningspriset.
21 Försök att utrota DT 104, men det är svårt.
21 Säljer på svenskt varumärke, men varorna tillverkas utomlands.
22 Mindre PSE och droppsvinn med magnesium.
22 Ensilage till dräktiga suggor. Vall bra förfrukt.
22 Vete eller havreagnar som foder?
23 Livsmedelsverket måste minska åtaganden och kontroller.
23 Mer gift i Belgien.
24 Rapport från USA: Rekordgröda håller på att torka bort.
Skörden såg rekordfin ut på försommaren, men så kom torkan.
24 Integrerat för 600 000 slaktsvin byggs på indianreservat.
Megabesättningar byggs i stater där de egentligen inte får byggas, men genom att komma överens med indianerna om att bygga på deras reservat, kan man kringå bestämmelsrna.
26 Sverige hade EUs lägsta grispris i juli.
26 Garanti på 75 öre över danska grisnoteringen.
Det genanta svenska avräkningspriset i sommar ska inte upprepas. Nu ska Swedish Meats se till att avräkningspriset ligger minst 75 öre över danska priset i höst.
26 Rättelse om Juvunol.
28 Intresset för Krav-grisproduktion ökar vid låga grisköttpriser.
Svinrådgivaren Maria Alarik har tagit jobb på hushållningssällskapet och ger råd om Krav-produktion. Hon har räknat på lönsamheten i Krav-produktion, jämfört med konventionell.
32 Gödsellukten kan reduceras kring brukningscentrum!
32 Smågrisarna säljs inte vid låga priser
33 Grisar borde slaktas hemma, om många kunder fick välja.
33 Grillgrisar var första färdigmaten på Ängavallen.
34 Genomför generationsskiftet innan du blir gammal!
34 Skånskt Lantliv ska ge arbete och sevärdheter.
36 Optimal Gylt ny premix för rekryteringsgyltor.
36 Debatt: Svar till Sture Larsson, Dalby Nova.
36 Cecilia Öster informationschef för Scan Foods.
38 Griskrisen får Mälargris att ändra inriktning.

Innehåll nr 9, 1999
3 Scan Foods-bolag i England. Olönsamt blanda hemma?
3 Dansk riksrådgivning? Dimma i alla danska stallar.
6 Alfa Laval Agri och Odal har startat gemensamt bolag, Pig Farm.
Alfa Laval Agri säljer i fortsättningen genom Pig Farm AB i Odals område. Lägre kostnader och smidigare organisation är fördelar.
6 Pig Farms nya tvättrobot ska ta över stalltvättningen.
Det tunga arbetet med t ex tvättning och vägning ska bort från grisuppfödarens vardag, anser den nya Pig Farm-ledningen. Grisuppfödaren ska i stället ägna sig åt produktionsplanering och -uppföljning.
7 Värmelampa med två lägen.
8 Ny Groba-automat för suggor ad lib.
8 Ny omrörare från Göma.
8 Nyförvärv breddar KEWs sortiment.
8 Ny styrning nya pumpar.
8 Åtta ben på Mafas Unik 2000 Big.
10 ”Norsvins samarbete även med SQG är bra för Sverige.
Det är bra att även SQG börjar samarbete med Norsvin, säger Peter Johansson, Avelspoolen, och är inte ledsen över den ”konkurrensen”. Det är nödvändigt att vi börjar samarbeta över landsgränserna.
10 Avelspoolen startar postorder. Leverans med spermapaketen.
Dagligen skickar Avelspoolen ut massor av spermapaket. Nu ska grisproducenterna få medlevererat nödvändighetsartiklar för i första hand semineringsverksamheten.
12 Mindre arbete med gjutjärnsspalt än med plastspalt i tillväxtboxar.
Att raka skit från spalten är ingen höjdare under arbetsdagen. Nils-Olof Johansson har konstaterat att gjutjärnsspalt ger mindre sådant arbete.
12 Turbovent har ny väggventil och luftinblåsare för luften.
14 75 proc rent, destillerat vatten från Funkis nya gödselseparator.
Funki har presenterat en gödselseparator, avancerad och dyr, men duktig. Av gödseln blir det 75 % destillerat vatten och gödselkväve.
16 Bra samarbete med rådgivarna nyckeln till lyckad produktion.
16 Fick stipendium för god djuromsorg.
18 Planerad produktion ger utrymme för sidoverksamheter.
18 Praktisk halmhantering med storbal på skena.
20 Avbytarsystem med grannbesättningen ger ordnad ledighet.
21 Grisarna viktigast att sköta noga.
22 Framgångsrik rådgivning i KLS.
24 Reparera rostiga grindar till gödselgången själv!
26 Fortsatt dåliga priser i USA. Svåra bakslag för GMO-odlarna.
26 Grispriser och kostnader inte jämförbara mellan länder.
27 Landsbygdens död inte överdriven. Konkurser affärsfilosofi.
28 Ad lib till dräktiga suggor nytt på Kila för avelsdjuren.
28 Fördelar med friutfodring, ad lib till dräktiga suggor.
29 AquaGlobe har fått stort kontrakt på bitkulventiler till USA.
30 Mindre vitaminer/mineraler ger samma produktionsresultat.
31 Linkan fick svenska agenturen för flytande vitaminer/mineraler.
32 Fasutfodring minskar kostnaderna för fodret.
32 Vad blir investeringarna för Magiliq-konceptet?
33 Sprayning på torrfoder ännu en utvecklingsväg .
34 Värdemätaren nytt instrument för slaktmognadsbedömning.
Ett nytt billigt, lätthanterat, slaktmognadsinstrument visas på Elmia.
35 Varje dansk svinuppfödare lånade en miljon förra året!
36 Vagn för grovfoder till suggor som klarar även frusna balar.
36 Stående nät vid naturlig ventilation hindrar fåglar.
36 Doda pump med halmmekanism.
38 Datafan spar ventilationsel och håller jämnt stallklimat.
39 Rättelser: Ranaverken ska det vara. Rundgående på Ängavallen.
39 Danska Friland Food A/S etablerar dotterbolag i Sverige.
Uppfödare, slakterier och livsmedelskedjor kontrakteras nu i Sverige för marknadsföring av ett koncept med en märkesgris. Svenska Djurskyddsföreningarnas Riksförbund medverkar med produktionsregler och får sin logo på köttpaketen.

Innehåll nr 10, 1999
3 Grisköttimport från Belgien bekräftas av hälsovårdsmyndigheterna.
3 Nytt faktureringsprogram för lantbrukare från NIB.
3 Ny silo med cyklon från Rotage .
3 Även NOJ säljer nu President kvarnutrustningar.
6 Nya vetedranken från Absolut blir 240 000 ton grisfoder.
Drank har varit ett foder för kor. Vodkadrank av vete introduceras nu för grisar.
8 Järntorv till smågrisarna minskar ledinflammationerna.
Jan-Erik Carlsson har gjort en torvblandning som reducerar ledinflammatio-nerna väsentligt.
10 Thomas Nygren chef för Big Dutchmans nya bolag för Sverige.
10 Kontrollerad fermentering och mikrodoserare största Elmia-nyheterna.
10 Ny serie reglercentraler.
10 Utrustning för fermentering.
12 Enhetsbox med blötfoder från Simia. Mikrodoserare för våta mineraler.
12 Kompaktlastare från BSB-Norcar i Finland.
12 Växtnäringens bästa användning.
12 Infomatic visar mikrodoserare för flytande mineraler.
14 Vanlig standard handdator för Österlens svinprogram.
Det blir enklare att registrera suggprogrammets journaler, samtidigt som du får tillgång till en dator som du kan ha i bröstfickan.
14 Ljuddämpare och stående nocknät.
14 Utomhus silor från Y-TE för otorkad spannmål.
16 Med nya PigWin uppföljningsprogram ser du lätt produktionens trender.
Bra grafik gör det lätt att se vart produktionen är på väg. Det nya programmet visas på Elmia.
18 Lätt att flytta frilandsgrisar med ätbås på hjul eller pall.
Att flytta utegrisar tär på tålamodet. Men med hjul under ätbåsen följer de med lättare.
20 Nya rådgivningsbolaget Maxima vill bli bäst på svinrådgivning.
Maxima har startats med stora krav och lika stora förväntningar. Vi ska bli bäst på rådgivning, säger ledningen. Och ska ha hög grad av självfinansiering.
24 Nya roboten förenklar tvättningen. 80 % rent, även ovanpå rören.
Pig Farms nya tvättrobot har premiärvisats i praktisk drift och klagade inte på lortvatten innanför skjortan.
26 Tvättroboten förbättrar miljön för personalen och för grisarna.
28 Fordonsvåg väger foderbilen när den rullar över vågen.
28 Dräktighetstest på 10 sekunder. Prislappen är 1 050 tomdagar.
28 Flytande råvaror för foderberedning ger säkrare dosering, mindre damm.
28 Statistiken över jordbruket fyller 200 år.
Prästerna skötte faktainsamlandet i statistikens barndom. De borde fortsatt!
28 Rymligare enhetsbox.
29 Penac reducerar patogena bakterier. Koliforma minskade med 99 proc.
30 785 000 suggor nu i största USA-företaget. Chock för familjejordbrukarna.
Under sepember slogs storfarmer samman i USA och ett verkligt jätteföretag i svinbranschen bildades.
30 Orkan med 1,3 m regn dränkte 100 000 grisar.
32 Grispriserna nedåt i USA. Premier för icke-GMO-majs.
32 Statskassan svarar för 30 proc av USAs svinindustris ekonomi.
Alla som trott att amerikansk grisproduktion är fri från statssubventioner måste tänka om. Det går stora statliga pengar till grisproduktionen.
33 Ny svensk foderautomat för smågrisar upp till 30 kilo.
34 Jag ska satsa mer tid på mina medarbetares arbetsutveckling.
Annica tycker vi ska tänka mer på våra medarbetares utveckling. Det är en framtidssatsning, säger hon.
34 Undervisning via internet och mail i årets Högre kurs.
Det blir lättare för grisuppfödare att delta i år, då mer av kursen tillbringas bakom datorn.
36 Kristianstadsstyckare distribuerade belgiskt salmonellasmittat griskött?
En matskandal har avslöjats i Skåne. Belgiskt griskött (dioxinkött?) har sålts utan ursprungsmärkning, men med skånska symboler. De kvalitetsmedvetna skånska grisuppfödarna är upprörda.
36 Har vi ätit belgiskt dioxinkött?
36 Vi har inte gjort fel! Det säger utpekade styckningsföretaget.
38 Hos GRIS kan du studera nya halmroboten.
På Mila visade Tommy Lindvall sin nya Hälsobox, den med transportband som golv, i Gris monter. På Elmia visar han sin nya datorstyrda halmrobot.

Innehåll nr 11, 1999
3 Djurhälsovården finansieras genom slaktdjursavgifter?
Svenska Djurhälsovården föreslås ta ut avgift av alla producenter.
6 Bättre djuromsorg i Holland. Nu styr myndigheter, konsumenter.
Kostnaden för att producera grisar stiger nu i Holland.
6 LG-Agrotec igång igen.
8 Produkter och tjänster indelas striktare på mässorna i Europa.
8 Jämnare utfodring, bättre hygien med Grobas blötfoderautomat.
På VIV presenterades en lite ovanlig typ av blötutfodringsautomat.
10 Injektionsspruta utan nål skjuter in vaccin under huden.
En tunn stråle med hög hastighet kan ersätter nålen.
10 Ikadans VIP-box väckte intresse hos holländska grisuppfödare.
12 Halkfri plastspalt från MIK fick silvermedalj på VIV.
12 Kylstation för suggor.
14 Faaborgs automat är för både smågrisar och slaktgrisar.
14 Hämta kunskaper ur Fass 2000.
14 Våtautomat lär smågrisarna äta torrt foder.
16 Eluppvärmd vattenkopp kommer för suggor.
16 A-Hyttens isolerade trähydda tillverkas i Tjeckien.
16 Vann du på Elmia?
18 Nytt danskt förslag om användningen av djurens mediciner.
19 Lägre kastratslaktvikter spar foder, ökar köttprocenten.
19 Det låga avräkningspriset minskar danska producenter.
Bedömare spår kraftig minskning av antalet grisproducenter.
20 Bättre brunst med E-vitamin med selen och friskare grisar.
20 Ägnar sig åt smågrisarna under alla årets årstider.
20 Använder småbalar, storbalar kan innehålla bakterier och mögel?
21 Ingen flugplåga med torv.
21 Salmonella DT104 drabbar allt fler.
22 Bruka, överlåta eller arrendera ut?
Växtodlingen kan bli dyr om grisarna eftersätts.
24 Spridning på hösten ger högre N-förluster.
Minskande ammoniakavgång ökar lustgaser.
26 Fristående rådgivning Sverige vore bäst för svinnäringen.
26 Två tjejer basar för nya Optima.
Gunilla Andersson och Kerstin Gustavsson leder Optima år 2000.
28 Samarbetet med Pig-Master gav Sydkött 45 % slaktökning.
29 Att se helheten i produktionen gör arbetet lättare och roligare.
30 Pigscanner Lätt ny slaktmognadsmätare med syftningsdon.
Pigscanner Lätt har inga ljusstrålar och är billigare.
30 Vågar och slaktmognadsmätare visar inte slaktmognaden lika.
30 Svinpest-läget lugnt i Tyskland.
30 Ny rektor vid SLU. Rossvall avgår.
31 Ekonomiskt optimal slaktvikt lägre än verkliga slaktvikten.
31 Förlorar du pengar på dina grisars sista kilon?!
De sista kilona du producerar kanske du får betala för att producera.
32 Strid i uppfödarnas organisation om bidraget till marknadsföring.
33 Xenotransplantationer med organ från grisar utan smittproblem.
34 Danska avelsgrisar har låg köttprocent men hög i slaktledet.
35 Avelsstyrning i produktionsbesättningar ger bra avelsframsteg.
35 Grispriset fortsätter upp.
36 Säger du ”det går min tid” då är du på väg att avveckla!
Utveckling kräver tillväxt, stillestånd är tillbakagång och avveckling.
36 Oväntat stöd från dansk uppfödarförening.
36 Värdemätaren och tvättroboten fick nyhetspriser vid Elmia.
36 Danska grisar genom Skåne?
36 Konvex säljs till Danmark.
Konvex blir del av Daka, Danmarks största förädlare av slaktbiprodukter.
38 Sänkt LFA-stöd drabbar bl a norrländska grisproducenter.

Innehåll nr 12, 1999
3 Större Gris år 2000!
Nästa år ska vi ha fler sidor och det blir redaktionella nyheter.
6 Foderautomat mot avvänjningsdiarré.
Alla smågrisar i gruppen ska kunna äta samtidigt, grisarna ska inte förorena i trågen och du ska kunna se alla grisar när de äter.
8 A-fil hjälper smågrisarna över avvänjningsperioden.
En bra förebyggande åtgärd för att slippa avvänjningsdiarré är att ge smågrisarna lite A-fil under den känsligaste perioden.
9 Även suggan kan få A-fil vid matvägran.
Om suggan inte äter efter grisningen, kan hon startas med A-fil.
10 Maximas resultatanalys visar var kostnaderna ska angripas.
Du vet att du behöver sänka kostnaderna, men var ska du skära? I en ny dataanalys kan du lätt och överskådligt granska dina kostnader.
12 Gunnela Ståhle ordförande för EU-djurskydd.
12 Svenska avelsgrisarna är bra men köttprocenten låg i slakten.
14 Foderblandarvagn utbyggd för ströning i utegrishyddor.
14 Automat strör för grisar i boxar och ströbädd.
16 Större diameter på värmelampan ger större dragfri närmiljö.
18 Bilprovningens rosthammare kan användas i svinstallar.
Vilken del av inredningen ska du reparera först och vilken tål att stå några år till. ”Bilkillen” på AIS har slagit till igen med en innovation!
18 Peter slutar vid Avelspoolen. Flyttar till SLP.
18 Avelspoolens semin åter på rekordnivå.
19 Danske Slagteriers almanacka fullträff som grisköttinformation.
Tips till slaktare, charktillverkare, matinformatörer! Din almanacka ska inte i papperskorgen vid årets slut. Den ska ställas i bokhyllan!
20 Ella Nilsson ny chef och vd för Svensk Köttinformation.
Välkända och erkänt duktiga Ella blir ny ansvarig för den neutrala köttinformationen i Sverige.
20 Swedish Meats vill inte inkassera enkronan till butiksinformation.
21 Praktmiss dra in köttkronan till producenternas kampanj!
22 Neutral information om kött lönsam för hela grisnäringen.
23 Butikpersonalen viktiga i valet när konsumenterna väljer kött.
Det är viktigt för grisnäringen med utbildning för butikspersonalen, säger Britt-Marie Andersson i en intervju inför pensioneringen.
23 Mattallriken från Etiopien.
24 USA-producenter kan vara stora med relativt sett litet kapital.
26 Storleksfördelarna är uppnådda redan vid 750 djurenheter.
Enligt en dansk undersökning är det inte lika stora rationaliseringsfördelar som många tror.
26 Halma-Alma namn på halmroboten. Big Dutchman ska sälja.
28 1999 slutade med orkan och sönderblåsta stallbyggnader.
Annica summerar ett dåligt år för danska grisuppfödarna. Kulmen var orkanen som rev en del av hennes svinstallar.
28 Pumpa till grisarna.
29 Ny typ salmonella i Danmark.
30 Bättre stallklimat med torv som strö.
Torv binder ammoniak och dämpar stalldofter, visar en undersökning.
32 WTOs kollaps i Seattle inte oväntad. Men säkrare mat väntas.
32 Inget stopp på EUs hormonkött-stopp .
33 WTO-sammanbrottet kan påverka presidentvalet i USA nästa år?
34 Forskningsanslag till säkrare insats mot dysenteri.
34 Varmt våtfoder till just avvanda smågrisar.
36 SLP slaktar nära 300 000 grisar. Har förvärvat Lords Livsmedel.
39 Pizzakryddan oregano mot smågrisdiarré.
Oregano är en växt som är känd som medicin mot magstörningar sedan 300 år f Kr. Nu testas olja av oregano som förebyggande medel mot avvänjningsdiarré och som en naturlig tillväxtfrämjare.