Innehåll nr 1, 2000
6 Skiolds nya stålskivekvarn fick Agromek-utmärkelse.
Malning på nytt, snabbare och elsnålare sätt visades med en ny kvarn.
6 Vattenspegel visar grisarna dricksvattnet.
8 Foderrobot för grisar ute/inne. Slakteriet kan slakta ut via internet.
Transponderutfodringar är rena ”självbindaren” jämfört med Kristoffer Larsens foderrobot, som du kan övervaka och manöverera via internet. Även slakteriet kan via internet plocka ut grisar som ska slaktas.
10 Landia-pumpar för halmig gödsel och lång pumpsträcka.
12 Tvättroboten stor stallnyhet på årets Agromekutställning.
12 Speciella reparationselektroder gör stallinredningar lättlagade.
12 Långsamutfodring direkt under foderkassen.
14 Gjutjärnsspalt konkurrerar med plastspalt.
14 SAK-spridarens hjultryck fördelas på större markyta.
14 Samsons nya fastgödselspridare kan användas i växande gröda!
15 Avelsframsteg och hälsa skattas till 9 kr/gris/år.
16 Naturmedel mot ödemsjuka. Tre preparat blandas i torv.
18 Slakteriet utan egen förädling betalar bästa efterlikviden!
18 Byt ut ströhalmen till annat strömedel!
20 Grispriset har stabiliserats vid 8 - 9 kronor i USA.
20 Avoparcin slutar tillverkas.
20 NPPC satsar på producentkooperativ.
21 Sju procent av grisuppfödarna producerar 80 procent av grisarna.
21 Lugna gatan när amerikanerna firade det nya millenniet.
22 Skaraborgare i tyska Haka-stallar. Försök i Sverige?
24 Ny prissänkning bäddar för avhopp. Opsykologisk sänka nu.
24 Grisproducenterna måste ha förtroende för avräkningspriset.
24 Vill den svenske konsumenten veta hur produktionen utförs?
25 Danska miljökrav måste gå i samma takt som övriga EU.
26 Djurskydd ska skötas av branschen!
26 2000 blir bra år spår Körnell.
28 Mer arbete och foderförbrukning i FTS-stallar, enligt Pig-rapport.
FTS-boxar skulle spara arbetstid, men har det blivit så?
28 PMWS ny svinsjukdom. Virus funnit i Danmark.
29 Skövde Slakteri ökar kapaciteten med nya kylrum och nytt kontor.
29 Dags för egna noteringar? Sänkningen skadar branschen.
30 Färre traditionella besättningar i USA. Integrator och nätverk ökar.
31 Arbetstiden i stallar, är den ärligt uppskattad?
31 Många småsysslor blir aldrig redovisade!
32 Simuleringsprogram i datorn visar dig bästa produktionsmodellen.
Nu kan du göra produktionsförsök i datorn och testa olika foder, uppfödningsmodeller o dyl och se var du får bästa tb.
34 Balackumulator till balpressen lägger samman rundbalar.
Det tråkiga ”egentligen tvåmansjobbet” att jaga rundbalar på fältet har kommit närmare en lösning.
34 Danska lantbruksmaskinexporten 4,6 miljarder dkr 1998.
34 Plocka smågrisar bekvämt med sax!
35 Renar avloppsvattnet direkt i septiktanken.
35 Behändig låda för flyttning av smågrisar.
35 Lite rund under fötterna en fördel i svinstallarna.
Varför fältstövlar i stallet, när det finns stallstövlar? Fältstövlar för med sig smuts och är svåra att hålla rena. Men kanske är bättre mot halka.
36 Mäter temperaturen i silor med sensorer på olika nivåer.
36 Lumino har bytt ägare.
36 Datamix-utrustning för flytande mineraler och vitaminer.
37 Snabbare inblandning av våta vitaminerna.
Med mer som ska blandas in i blandartanken, ökar fyllningstiden. Big Dutchman har snabbat upp processen.
38 Fler ätplatser till slaktsvinen ger bättre ekonomiskt resultat.
39 Med kontroll över vattnet förebygger du sjukdomar.
Om du mäter vattenförbrukningen kontinuerligt i stallet, kan du se avvikelserna i vattenkonsumtionen och få en vink om att det är en sjukdom på gång. Per-Olof Friberg har prövat.
39 Medicindoserare med vattenmätare och larm.

Innehåll nr 2, 2000
6 Avvänjningsproblemen är för stora, visar djurhälsovårdens undersökning.
Det går att göra något åt avvänjningsproblemen. Ofta används inte känd teknik.
6 Närmiljön bra för smågrisarna om du själv inte fryser i boxen.
Du kan själv kontrollera om du har bra klimat i smågrisutrymmet.
6 Ny svinkontrollstation ersätter Hermanstorp?
8 Avvänjningsbok delas ut till smågrisbesättningarna.
Smågrisproducenterna får Djurhälsovårdens avvänjningsbok. Där finns tips om hur du ska avvänja.
8 Kortare dagskurser om konsten att avvänja.
8 25 ton mindre antibiotika har det gått åt i Danmark.
10 Fri utfodring av rekryteringsdjur ger den bästa livstidsproduktionen.
Eva Ringmar Cederberg visar i sin avhandling att gyltorna ska födas upp intensivt för att producera bra.
10 Uppfödning av rekryteringsdjur i framtida stängda besättningar.
11 Hög dödlighet bland dräktiga suggor.
11 Rättelser.
12 Ritt Bjerrgård ny dansk födovaruminister. Lag om dusch till grisar.
Man vet inte om man ska skratta eller gråta, kommenterar grisuppfödarna utnämningen av den nya ministern.
12 Restriktiv utfodring kan minska diarréerna.
14 Slaktsvinsproduktionens tb åker stark berg och dalbana.
Nettot är för högt, sa flera grisproducenter, efter beräkningen av tb i förra numret. Nils har gjort en ny tabell.
14 Nu går priset bara uppåt! All intjäning till avräkningen.
Priset har vänt och nu går det åt rätt håll igen, säger Bengt Andreasson, Skanek. Han försäkrar också att alla slaktens intäkter går till avräkningen.
16 Dålig brunstpassningsstrategi ger låg grisningsprocent.
18 Parametrar för att hamna rätt vid semineringen.
18 Conny Nyhlin till Funkicenter/NOJ. Avvecklar Cinö AB.
18 Svårt seminera lös sugga om suggan inte är brunstig.
18 Ny vd i KLF i Kristianstad.
20 Slaktmarknaden stabiliseras men osäkerhet råder i USA.
21 Salmonella inte bara stekproblem? EU ser brister i USAs köttbesiktning.
22 Foderblandningarna i EU öppna Förslag kan träda i kraft 2001?
22 Större öppenhet om färdigfodrens innehåll nödvändigt.
Ska vi kunna se konsumenterna i ögonen när vi berättar vad grisarna äter, då måste vi veta vad foderblandningarna innehåller. Det menar Stig Lennartsson, Fjugesta.
22 Trots allt bättre svensk ersättning vid produktionstapp vid sjukdom.
22 Ge synpunkter på förslaget!
24 Lawsonia även svenskt problem. Utbredningen är stor i Danmark.
26 Myter om dansk grisproduktion bemöts direkt hos köttinköpare.
26 Trög dansk Japan-export.
26 Svenska Foder lägger ner flera försäljningskontor.
27 Tillsats av syror hjälper grisen över kritiska perioder.
27 Grovt malda foderkomponenter ger högre mikrobiell aktivitet.
28 Homeopatbehandling förstahandsval i höst i ekologiska besättningar.
28 Ämnen kan tas in via näsan och negativt påverka hjärnan.
Det man sagt förr att hjärnan är bra skyddad mot ämnen som förs in kroppen, det stämmer inte. Du kan få in skadliga ämnen via luktnerverna.
28 Framgångsrik behandling med homeopati i Danmark.
30 Fodrets sammansättning påverkar mikrofloran.
30 Samarbete Norsvin - Landsudvalget om forskning kring genteknologi.
Avelssamarbetet över gränserna utökas, nu med ett dansk-norskt avtal.
31 Fermenterat blötfoder minskar kolibakterierna.
32 Låg syrabindningskapacitet med rätt foderkomponenter.
32 Import av smågrisar medför stor smittrisk.
33 Foder med låg syrabindningskapacitet hjälper till att hålla ett lågt pH.
33 Ny våg som du kan placera på vilket underlag som helst.
34 Simia gammal inredningstillverkare. Satsar på kvalitet och att vara bäst.
36 Byggde slaktsvinstall med långtrågsboxar.
38 Dra inga slutsatser om arbetsförbrukningen i FTS-stallar.
Att säga att det går åt mer arbete i FTS-stallar än andra stallar är inte möjligt. Det finns inga undersökningar gjorda, säger Karin Carlsson, Pig Farm AB.
39 Släpp loss priset på smågrisar så produktionen stimuleras!
Alla har känt till att det skulle bli brist på rekryteringsdjur och brist på smågrisar, menar Per-Olof Friberg, Rönnetorp. Men ingen har gjort något. Inte bara priset, utan även den dåliga planeringen förstör svensk grisproduktion.

Innehåll nr 3, 2000
6 Bredbandspolitiken riskerar fortsätta utarma landsbygden.
20 procent av Sveriges befolkning ska inte få bredband, föreslår politikerna i förhandlingarna till vårbudgeten. Slå vakt om din möjlighet att få bra digitala kommunikationer, du behöver dem i framtiden!
8 Vinterstallet på Davidsta ännu bättre efter justeringar.
Vi har gjort ett återbesök för att se hur en av våra största Krav-besättningar fungerar.
10 Längre diperiod utvecklar grisarna.
12 Det mobila tältstallet kan ge utrymme för fyra grisningsboxar.
13 Det dyra ekologiska foderet gör tillägget nödvändigt.
14 Till synes stort köttbehov tillgodoses av få uppfödare.
14 Hög smågrisdödlighet första dygnen i utegrisproduktion.
Här får du en lista över vad du bör tänka på för att få samma kullresultat som i inneproduktion.
14 Dubbelautomat från A-Hytten för frilandsgrisar.
16 Ekologisk svinproduktion något för framtiden!?
18 Jämförelse mellan Krav- och EU-reglerna.
I en tabell kan du lätt jämföra vad som gäller i andra länder och vilka regler som gäller i Sverige.
20 Englands grisuppfödare tar stöd av både Churchill och biskopen.
Grisuppfödarna i England har liksom vi tuffa särregler, som det är svårt att få konsumenterna att betala för. Där liksom här försvinner många gårdar p g a dålig lönsamhet. Nu vill uppfödarna ha statlig kompensation och demonstrerar framför parlamentet och Churchill-statyn sedan åtta veckor.
21 Englands nationella extrakostnader beräknas till ca 100 kr/gris.
21 Dags höja svenska priset, annars tjänar danskarna mer!
22 Ulf Möller tar över Lantabs fodertillverkning och försäljning.
22 Inte sämre vård av Krav-djur med EUs homeopatregler.
22 Alfa Laval Agri blir De Laval.
22 Salmonella DT 104 på Själlandsgård.
24 Genom gårdscertifiering får du fasta rutiner.
26 Är certifiering framtida konkurrensmedel?
26 Certifieringen friar eller fäller.
27 Detta är ISO.
27 Grisköttkonsumtionen ökade men lönsamheten minskade.
27 50 proc av USAs kött har resistenta antibiotikabakterier.
28 Överlev på 8 dkr, annars är det bättre sluta producera grisar?
8 dkr kan bli det pris som en dansk grisuppfödare måste vänja sig vid, tror en del bedömare i Danmark. Detta betyder att hälften av alla grisuppfödare, som har för små besättningar, måste lägga av.
28 Hälsoboxen teknikprövad och är klar som tillväxtbox.
30 Problem, men förväntningar hos Vitrysslands grisproducenter.
Många har frågat efter mer information om östsidans grisproduktion. Vi rapporterar från Danmark, USA, Australien, men nu kommer Alexey Lystsov med en rapport. Nästa nummer kommer en polsk uppfödare.
32 Vaccinering mot mycoplasma ger grisarna ökad tillväxt.
Du kan minska anmärkningsfrekvensen p g a lunginflammation i din besättning. Med ett vaccin kan du förbättra djurhälsan och få mer pengar i plånboken.
32 Kalkyl över vaccinering.
33 Avelsdjuren vaccineras före insättning på Hermanstorp.
34 Storföretagen vinnare om gemensam marknadsföring slopas.
Sedan en tid är det strid mellan uppfödarna och slakterierna i USA om 50 cent per gris som används till forskning och marknadsföring. Om den gemensamma marknadssatsningen slopas kan storslakterierna använda pengarna som man vill.
34 GMO kan vägras i EU men WTO ska ”godkänna”.
35 Börsoro på Wall Street – nu för bioteknologin.
36 Använd små mängder raps i fodret vid okänd kvalitet.
37 Ny VD för JTI.
38 Big Dutchman och Funki går samman och bildar Farminvest.

Innehåll nr 4, 2000
2 Grisfond för dåliga år nytt EU-förslag.
3 Royal Show i England 3 - 6 juli.
3 Mögelgiftet ochratoxin kartläggs i sex EU-länder.
3 Halmeldning effektiv ur energisynpunkt.
6 Bättre rutiner och resultat med Maximas ”Lönsam Avvänjning”.
Efter Svenska Djurhälsovårdens inventering av rutinerna vid smågrisproduktion, startar Maxima en kampanj för att förbättra dem.
8 Fler köttiga grisar, färre feta när du mäter i stället för väga!
Familjen Lindh, Anneberg, har förbättrat klassningen väsentligt, sedan de började använda sin Värdemätare. Du kan själv jämföra med slakterigenomsnittet.
9 För Kravgrisproducenter är mätaren snabbt betald.
9 Grisarna könssorteras och fodergivan begränsas.
10 Färre feta slaktkroppar bra för förädlingen.
Hela branschens avräkningspris kan ökas om vi får bort de feta grisarna.
10 Slaktmognadsmätning ger mer tid till annat.
10 Mer pengar för grisarna men lättare, mindre jobb.
12 Värmelampa med stor skärm spar energi och ger bättre miljö.
Ett par producenter som prövat Willabs nya värmelampa är mycket positiva till både skärmen och energisparfunktionen.
12 Sparläge på värmelampa minskar energikostnaden.
13 Axtorp-besättningen prisar nya värmelampan.
14 Lättkörd och ergonomisk sopmaskin med valsar och filter.
En ny sopmaskin från Nima kan vara intressant för grisstallarna.
14 Bättre avel och hälsa värd 9 kr/gris och år.
14 Antalet smågrisproducenter minskar kraftigt i Sydvästra Skåne.
16 Holländska grisuppfödare kommer när Öresundsbron öppnas?
Ca 500 holländska lantbrukare har köpt gårdar i Danmark och är mycket duktiga med animalieproduktionen. När Sverige kommer närmare p g a Öresundsbron, kan vi vänta ökat intresse för holländsk etablering i Sverige.
16 8 000 kr per gris för att avveckla!
16 Mul- och klövsjuka sprider sig i Asien.
18 Utegrisar jämförda med innegrisar. Hög dödlighet noteras.
20 Stora möjligheter reducera dödligheten vid utegrisning.
21 Ekologisk produktion intressant på grund av bättre ekonomin.
22 Grismarknaden går fortsatt uppåt i USA.
23 Leptospira orsakar aborter. Sanera för ohyra och gnagare!
24 Sämre näringstillgänglighet i raps vid kraftig uppvärmning.
24 Drag och släpp-utgödslingarna godkända efter teknikprövning.
25 Træk & Slip största systemet för utgödsling i Danmark.
26 ”Vi är 560 000 grisuppfödare i Polen och har nordiska grisar”.
28 Rensa eget och grannens utsäde.
29 Aflatoxiner i foder ökar mottaglighet av rödsjuka
29 Demonstrerande grisuppfödare får del i stödpaket
30 Spannmålen värd 1.40 som bränsle vid ett oljepris på 4 000.
Energivärdet i spannmålen är högre som bränsle, än som foder. Nu börjar brännarna fungera till spannmål och JTI har gjort tester.
31 Rätt eller fel elda foder?
31 Spannmål ett bränsleslag som alla gårdar hanterar.
32 Bällsta blir serogrisproducent Intresset ökar för serogrisarna.
34 Lawsonia orsak till köttprocentproblem!
Jag har stått som en fåne med min dåliga köttprocent, och nu visar det sig att problemet har med Lawsonia att göra, skriver Annica.
34 Danske Svineproducenter ökar lobbyverksamheten.
36 JTI har startat försök med ozon mot lukt och bakterier i stallar.
37 SQM subventionerar ökad suggproduktion med 1 500 kr/sugga.
SQM betalar ut ett räntefritt lån på 2 500 kr till dem som utvidgar sin suggproduktion. 300 kr/år skrivs av under fem år.

Innehåll nr 5, 2000
3 Fusionen Funki – Big Dutchmans svinsektion stupade på skatten.
Tanken på samgående var rätt, men skattekonsekvenserna äter upp synergieffekten, konstaterar Big Dutchmans vd Bo Molin.
3 Svindleri med ekospannmål i Europa.
Hur kan man se på spannmålen att den är ekoodlad? Det kunde man inte se, men svindleriet avslöjades.
3 Djurtransporterna får ”svart låda”.
6 Grisupprop kräver strukturåtgärder. Vill lägga ned Skanek och Farmek.
100 grisuppfödare som levererar till kooperativa slakterierna kräver att föreslagna strukturåtgärder genomförs snabbt, så föreningsslakten kan höja avräkningspriserna. Dessutom vill man lägga ner slakteriföreningarna.
8 Swedish Meats stämma utreder samgående med ägarföreningarna.
De hundra kanske får som man vill, för Swedish Meats stämma beslöt utreda fusion med ägarföreningarna.
8 Alfa Laval Agri har bytt namn till DeLaval och gjort nystart.
Det är bättre med nystart än att sega med omorganisation, sa man på Alfa Laval Agri och bytte namn till DeLaval.
8 Svenska avräkningspriset snart lägst i hela Europa.
8 Säljer SM råvaror billigare till Scan Foods än till andra kunder?
10 Hans Thuresson: Två produktionsplatser räcker i Swedish Meats.
Swedish Meats bör koncentreras till två platser för slakt och styckning, tycker förre ordföranden och vill se snar inledning på Norden-samarbete för att komma ut på världsmarknaden. Dessutom bör Support läggas ned!
12 Tillväxtbolaget satsar 65 mkr på unga, duktiga uppfödare.
Är du ung, duktig och vill bygga beprövat, men inte har stora egna pengar, då kan du få hjälp att starta.
14 Välj tidigt avtalat fast pris eller rörligt högre pris vid höstens avtal.
Vill du vara säker på att dina kalkyler håller, då kan du fr o m i höst välja fast avräkningspris på grisköttet vid leverans till föreningsslakten. Vill du spekulera som nu, väljer du det rörliga.
16 Entreprenörskap och samverkan nyckelord för framgångsrikt Dukat.
Allt är inte nattsvart i Swedish Meats. Dotterbolaget Dukat går strålande och är ett exempel på att ett tidigare problemföretag med förluster kan vändas att bli vinstmaskin och ett av de högst rankade bolagen i Sverige när det gäller kreditvärdighet.
17 En Dukats framgångsstrategi: Monitorer visar allt av värde.
20 Med individuell utfodring minskas fodertjyveri och antalet pellegrisar.
En grundläggande förutsättning för god ekonomi i grisproduktionen är att grisarna mår väl och får rätt foder i fråga om kvalitet och mängd. Dalby Nova presenterar nya utfodringsbås för att ge grisarna rätt mängd.
22 Solfångarna blir allt effektivare. Besparingarna större än beräknat.
24 Bostadsrätt räknar med sex år för solfångaren att betala sig.
24 Sök investeringsbidrag på 7 500 kr från Boverket.
24 Lägg sparade energipengar på en pensionsförsäkring!
24 Lena Söderberg ny vd för Krav.
24 Antoniusgrisarna färre i Danmark.
26 Gödselkylning och värmeåtervinning alternativ till gödselrännventilation.
Både ekonomin och miljön vinner på att kyla gödselrännorna och därmed gödseln och minska gödselgasemissionerna, jämfört med att ventilera bort dem. Det konstaterar två lantmästarstuderanden i ett examensarbete.
28 Gödselrännor med värmeåtervinning förättrar miljön och spar energi.
Byggnadsrådgivare Anders Olsson har byggt in ett värmeåtervinningssystem i sitt egna nya stall, där värme tas från botten av gödselrännorna. En effektiv värmepump (som vi ska återkomma till) höjer temperaturen på vattnet så att golvet kan värmas i tillväxtavdelningen. Samtidigt minskar gödselgaserna.
30 Mångfasetterade avbytare i Skåne sköter både grisar, skog och hus.
30 Betongimpregnering ger mindre fuktiga golv och mindre urinlukt.
32 Bättre tider för USAs svinuppfödare. Nettot nu uppe i 25 dollar per gris.
33 Jättemarknad för USA väntas inom kort i Kina.
34 1999 ett katastrofår, värre än 1998. Timlön 14 kr, ingen kapitalränta.
De danska grisproducenterna fick dålig timpeng och ingen ränta på sitt eget kapital under fjolårets griskris.
34 Nu ”planerar” vi för nästa griskris. Nästa gång stänger vi stallarna tidigt.
Planera nu för ditt handlande under nästa griskris, uppmanar Annica, som själv ska avtala med sig själv om när hon ska stänga stalldörrarna eller minska produktionen under nästa griskris. För den vet vi kommer, säger hon.
36 Drag och släpp-utgödslingen är försök att uppfinna hjulet igen.
37 Mjölkproducenter får arbetstider som grisproducenterna med VMS.

Innehåll nr 6, 2000
3 Kort om nytt.
6 PRRS och antibiotikastoppet sänker danska grisresultaten.
Förbudet att använda antibiotika sätter nu spår i de danska produktionsresultaten. Men PRRS är också ett problem.
6 Danmark ger upp tappra försök hålla avelsdjuren fria från PRRS.
Det har kostat dansk avel många tiotals miljoner att sanera avelsbesättningar som fått PRRS. Nu ger man upp och vaccinerar galtarna och sätter in dem på särskilda seminstationer.
8 Biprodukt från livsmedelsindustrin bra produkt till smågrisfoder.
8 +5 kg kött, –3 fett, –18 foder med nytt tillväxthormon i USA.
USA får nu ökad konkurrenskraft mot europeerna! Ett nytt tillväxthormon är godkänt och det ökar kött- och minskar fettansättningen, minskar foderförbrukningen och minskar gödselmängderna.
8 Danmark överger försöket utrota salmonella DT 104?
För två år sedan var man i Danmark säkra på att kunna hålla salmonella DT 104 borta från svinproduktionen. Nu upptäcks ett fall per vecka och man börjar tala om att ge upp försöket.
8 Högre kotlettpris med fett och svål.
Äntligen! Kotletter med svål och fett säljs som gormetkotletter med bättre smak. Därmed kan priset höjas och du får betalt för det feta på grisen också.
9 Gunnar Johansson ansvarar för djuromsorgen.
9 Danmark nu stor exportör av smågrisar.
10 Nytt danskt värderingssystem ger fodren mer rättvisa.
12 Skattelättnad på el och eldningsolja, men inte för de små.
Äntligen lättnader på en oförskämt orättvis skatt, men endast för större förbrukare. De mindre lantbrukarna ska tydligen svältas ut!
12 Förhindra spridning av sjukdomar!
14 Djurapoteket i Trollhättan specialapotek för dig som har djur.
16 Nya kalciumnormer i Danmark till smågrisar och suggor.
17 Omedelbara marknadssignaler kan underlätta för uppfödarna.
17 Extrapengarna för grisarna betalas ut i mitten av augusti.
18 Lantab Trading AB ska förbli nischföretag för krävande kunder.
18 Skiold och Echberg blir stora på utfodring vid sammanslagning.
20 Sälboda gård i Värmland integrerade för 5,4 milj.
23 Skrapa med dubbelvikt gummiduk skrapar torrt direkt.
23 Dubbla kvarnar eller skivkvarn för välmalda flera sädesslag.
24 Djupimpregnerade boxgolv förhindrar nedträngning av fukt.
En del grisproducenter har impregnerat sina betonggolv med vattenglas och fått täta och lättvättade golv som inte tar upp fukt.
24 Fördel med täta sidor och golv i gödselrännor och kulvertar.
24 Rättelse av nr 5.
25 Mer användning av korn i Danmark p g a antibiotikastoppet.
Annica berättar om inköpsstrategier, kriskalkyler om de danska lantbrukarnas strid om inriktningen för deras nya ”LRF-organisation”.
25 Svenska Djurhälsovården blir fristående aktiebolag.
26 Smithfield köper in sig i klonforskning.
Världens störste grisproducent, Smithfield, har köpt in sig i forskningsföretaget Prolinia, som arbetar med klonforskning. Tänk att få alla griserna precis lika jämna och fina! Smithfield slaktar 90 000 grisar – om dagen!
28 Nedlagda Swedish Livestock blir nu Swedish Livestock AB.
Swedish Livestock ska uppstå som AB, ev med aktier till avlarna.
28 Norsvin blir hälftenägare i Svenska Avelspoolen AB.
Norrmännen satsar på svensk avel och köper in sig i Avelspoolen.
28 Nytt PCB-fall i belgiskt foder.
30 Kristin Dahlberg informationschef vid Skanek.
30 Bis-programmet ska utvecklas.
Bis-produktionen har inte gett grisuppfödaren så mycket mer pengar från konsumenterna, även om man fått mer pengar för grisköttet. Nu tittar man över programmet och reglerna.
31 30 000 suggor, 900 000 slaktsvin bakom grisuppropet.

Innehåll nr 7, 2000
3 Svinpest i Storbritannien, mul- och klöv i Grekland och Turkiet.
3 Nej, danskarna har inte gett upp mot salmonella DT 104.
3 Svinkontrollen vid Hermanstorp flyttas till Jönköping.
6 Flyttning av nyavvanda smågrisar fördelaktigare än ha dem i FTS!
8 Kommentar till FTS- och FRATS-försöket.
10 Stora skillnader i resultaten mellan slaktsvinsproducenterna.
12 Bättre miljö i BB-stall med naturlig ventilation än i konventionellt.
13 Lönande familjesamarbete.
13 Bytte eget arbete mot eget kapital.
14 Prioriterar låga rörliga kostnader i egenbyggt slaktsvinstall.
15 208 sökte investeringslån för 23 000 suggor, 10 000 är max!
15 Gärdets Puttare säljs nu av Ydre-Grinden.
16 Utnyttja det låga ränteläget! Arrendera ut, specialisera, avlasta.
17 Överstående grisar igen!
17 Bristande säljförmåga?
17 Marknadens olika spaltgolv fungerar i stort sett lika bra.
18 AB Ginsten Slakt igång med slakten i Fammarp.
20 Avsättningen tryggad, koncentration på slakt.
20 Hallandsslakten därmed igång.
20 Lantab sänkte priserna på svinfodret.
22 Slaktkropparnas köttinnehåll + 0,2 %, slaktkroppsvärdet ökade.
24 Danmark: Svängningarna i grispriset dåligt beaktade i kalkyler.
26 USA: Slutet för gödsellaguner? Producentslakterierna får chans.
28 Levamisol inte längre registrerat.
30 Öppet brev om BIS-programmet.
31 Ny balkvåg för vägning upp till 6 ton.

Innehåll nr 8, 2000
3 Galna kosjukan hos grisar?
3 Många suggskador i Danmark.
3 Ny informationschef vid SJV.
6 SQMs nya leveranskontrakt gynnar integrerade och stora.
Integrerade producenter får ett betydande tillägg i nya avtalen. Tillägget för årsvolym ökas, medan lastningstillägget minskas. Import av smågrisar är omöjlig.
10 Flytande vitaminer/mineraler förbättrar produktionsresultaten.
14 Danmark: Max 1,4 de/ha 2002, kreditgivarna har tjuvstartat.
14 Fusariumtoxiner i spannmål kan ge reproduktionsproblem.
16 Behövs enzymer i fodret? Så här jobbar enzymerna!
17 70 % av Hollands grisar äter enzymer.
17 Obesiktigat får inte rökas på kommersiella rökerier.
18 Lågt grisintresse hos världens veterinärer, danska på toppen.
20 PDNS ny svinsjukdom som ökar hos ung- och slaktsvin.
20 Inga spår efter källan till engelska svinpesten.
21 Allt fler svinsjukdomar, stora risker åka utomlands?
22 Baffel i ventilationsljuddämparen dämpar fläktens ljudvågor.
Ett antal ljuddämpare för ventilationsfläktar har prövats och jämförts. Stallsystems baffeldämpare var effektivast.
22 Resultaten blir bättre när djuren kan uppfatta signaler.
Praktiska försök visar att ljuddämpare ökar antalet överlevande smågrisar.
25 Foderantibiotikan Econor stoppas.
26 Så räknar du ut rätt foderförbrukning.
I ett antal artiklar ska vi belysa olika aspekter på fodereffektiviteten. Mycket pengar kan sparas om du kan nå avelsuppfödarens låga foderförbrukning. Vi börjar med att visa hur dwwen beräknas.
28 Störd äggutveckling hos mobbade suggor.
28 Tandklippning förbjöds 1 augusti, men du får fortsätta slipa.
30 Ozonbehandlad rapsolja desinfektionsmedel i svinstallar.

Innehåll nr 9, 2000
3 EuroTier i Hannover hålls 29 november – 1 december.
3 Finska bönder brände havre i protest i kraftvärmeverk.
3 Nya regler för EU-stöd.
3 Allt viltkött ska besiktigas.
3 AB-kapital i danska allt dyrare svingårdar?
6 Pig Farm läggs ned efter ett år. Ägarna DeLaval och Odal tar över.
Det är för få som vågar satsa på grisproduktionen i dagens läge och de stora stallinvesteringar som görs är det många som slåss om, anser man.
6 DeLaval fortsätter sälja grisutrustning men anpassar till marknaden.
6 Nedläggningen av PigFarm negativ signal.
8 Raps till smågrisar minskar produktiviteten.
10 Nya EU-regler för ekologiska grisar Svårare foderoptimera utan soja.
12 Lika kopparinnehåll i allt foder. Förslag till sänkning i hela EU.
12 Kopparinblandning i smågrisfodret ökade tillväxten med ca 18 procent.
14 Lägre foderkostnader, bättre miljö med spannmål som GMO-förändras.
14 Nya avräkningsnoteringen minskar avdraget för feta.
14 Möjliga förändringar i genetiskt modifierat foder.
16 Snart minus på slaktgrisar om inte avräkningen höjs.
Under krisen för grisproduktionen sjönk kostnaderna, men nu ökar de och om vi inte får en noteringshöjning visar slaktsvinsproduktionen snart röda siffor.
16 Bättre köttkvalitet mål för Avelspoolen.
18 Tillstånd, pengar och ritningar klara för nya framtidsinriktade suggstallet.
Annica har allt klart för sitt nya stallbygge och funderar på om hon ska trycka på startknappen. I den här månadens krönika (och säkert flera, om hon bygger) berättar hon om vad hon vill med sitt nybygge.
18 Pektin avfall från industrin.
20 Rationellt samla produktionen. Nybygge ger stabilt ”tredje ben”.
22 Sämre smågrisresultat i Danmark Orsak PRRS och antibiotikastopp.
24 Högt handelsvärde på hybriderna kan förbättra din bruksproduktionen.
26 3-veckorsvikten in i avelsvärderingen?
26 Ännu snabbare framstegstakt med hjälp av ny DNA-teknik?
28 När hamburgerjättarna ryter då skälver slakteriindustrin.
30 Smittspridning sker snabbare än du kan ana.
32 Regeringen lurar skjortan av oss igen? Vad försvinner ur ryggsäcken?
Många undrar vad regeringslöftena är värda, de som tillkom så snabbt när traktorerna började stå på städernas torg. Stigande kostnader, skatter och avgifter, och sänkta avräkningspriser, tar på många bönders tålamod.
36 Armburen scanner för dräktighetstest underlättar diagnostiken.
38 Inköpspriset för en bra scanner kan uppvägas med säkrare test.
40 Framgångsrik foderförbrukning beroende av många faktorer.
Maxima visar på framgångsfaktorerna i utfodringen.
42 Svenska Foder deklarerar fodrets smältbara aminosyror.
43 QG bygger individprövningsstation vid Jönköping.
43 25% mer E-vitaminin i samtliga foder från Svenska Foder.
44 Fler producenter till privatslakten kräver fler rekryteringsdjur.
Avelspoolen har vind i seglen just nu, därför att privatslakten fått många nya kunder. Därför vill man ha fler avelsbesättningar och en ny maskin som paketerar semindoserna ska öka kapaciteten.
46 Norsk-dansk undersökning för hållbarhet.
47 Acetona Pig kompletterar fodret. Suggorna producerar tyngre grisar.
Ett nytt fodertillskott har prövats av Pig och introduceras av Finska Foder.
47 Björn Bennström efter Mats Muregård på Scan Foods.

Innehåll nr 10, 2000
6 Stallinredning i ultrahöghållfast rostfritt stål blir inte dyrare än galvad.
Rostfria inredningar finns tidigare, men inte i den nu aktuella stålkvaliteten och inte tillverkade med den nya produktionsmetod vi här presenterar. Och inte till det pris som de nya inredningarna väntas få. Här är en världsnyhet!
7 Bala Agri har förtur till stålet.
Bala Agri är det företag som fått förtur att använda det nya stålmaterialet inom jordbrukssektorn. Därmed får vi en ny tillverkare av inredningar.
8 Nu kan du vika u-profiler själv!
Den nya bearbetningsmetoden för det rostfria stålet kan föra IKEA-idén ytterligare framåt.
10 Lönsam Avvänjning vinstlott för Lena. Ökade 3 smågrisar per sugga i år!
Rådgivningsprogram kan ge hög utdelning, det är Lena Johanssons besättning utanför Nyköping exempel på.
12 Lactamin distribuerar Stalosan.
12 Ny ventil för att lära smågrisarna dricka vatten.
14 Många levande födda smågrisar nödvändigt för hög produktion.
Eva Persson ger dig tips om hur du kan öka avkastningen i din smågrisproduktion.
20 Spridning av nya farliga grissjukdomar sidoeffekt av kommunikationer.
Lennart har varit på veterinärkongress i Australien och kan berätta om nya otrevliga sjukdomar för grisar.
22 Foderintensiteten till slaktsvinen måste anpassas till besättningen.
Maximas rådgivare fortsätter serien om hur vi kan minska våra foderkostnader.
24 Svenska Foders nya program anpassat för nya foderkrav.
Det finns pengar att tjäna på fasutfodring. Fasfoder är ett exempel på hur vi kan använda fodren effektivare.
26 Vi funderar på att tillsätta en styrelse för gården!
Det säger Annica i sin krönika. Argumentet är att få in fler bra synpunkter på gårdens och grisproduktionens skötsel och få rådgivarna delaktiga i ansvaret för de råd de ger.
26 BIS 2001 snart klart !
28 Närproducerad mat är på frammarsch, konsumenterna vill veta mer.
30 Informationen till konsumenterna om svenskheten måste förbättras.
30 Marknadsföringen måste även engagera näringen!
31 Oförklarlig klassificering i Linköping.
32 Östenssons som säljer Cedergrisen omsätter 330 miljoner i 7 butiker.
34 Magnus projekterar andras stallar Nu har han byggt ett åt sig själv.
Hur skulle en säljare och projektör för svinstallar bygga, om han byggde åt sig själv? Den frågan har kanske du också funderat över. Här får du svaret.
37 För expansion eller grisprisändring är stallet byggt även för slaktsvin.
38 Ventilation utan vindpåverkan.
38 Plattformsvåg i stallet kan du tjäna pengar på.
38 Nyanställd på Infomatic.
40 Nytt bidrag på 30 procent av kostnaden för nedmyllningsaggregat.
I fjol fick vi bidrag till släpslangspridare, i år är det nedmyllningsaggregat som gäller när staten och EU öppnar bidragspåsen.
44 Nya smågriskontrakten gynnar långsiktigheten.
De kooperativa slakteriernas nya smågrisavtal är klart. Det blev som väntat långsiktigheten som premieras även här.
44 Jan Ove Nilsson ny vd för DeLaval.
46 Sveaverken har köpt Simia.

Innehåll nr 11, 2000
6 Plastgalt ska stimulera suggorna!
6 Tyska BSE-korna kastade skugga över EuroTier-utställningen.
6 Leder galten till suggorna för brunstkoll.
8 Energisparande ventilation sänker elbehovet 60 proc.
8 Skrymmande blir pumpbart.
10 Dimspridare utan dysor okänslig för föroreningar.
10 Blötfoderanläggningarna syratvättas rena som mjölkningssystemen.
12 USA-varning för produktionsökning.
14 Knappt något helt kött i framtidens hushåll.
14 Endast svenskt i Samfoods produkter.
16 Stall av plast och med frisk luft för ca 1 400 kronor per grisplats.
18 Inget att ändra på i PEP-stallet efter ett års erfarenhet.
24 Foderkonsulenten använder fasfoder med enzymer.
24 Aflatoxiner i grisfodret ökar risken för rödsjuka.
26 Behöver inredning vara 105 cm hög?
28 Täta eller öppna boxmellanväggar? Vad tycker du?
30 Vitamin E skyddar mot oxidation. Lägre status efter avvänjningen.
32 Vitamin E oxideras vid åverkan på kärnan.
34 Egna undersökningar gav ingen förbättring.
36 Gratis nätupplaga av Mat Makt Marknadsföring.
38 Lägre kärnskörd med höglysinkorn men högre skörd av aminosyror.
38 Muterad gen, framför allt hos hampshire, minskar tillagad skinka.
40 Elektroniska vattenmätare avslöjar smågrisdiarré redan före utbrottet.
41 ”Loggarna är trivseltermometrar”, säger en som prövat FarmWatch.
41 Konsumenterna betalar enbart för det de vet.
42 Vaccination mot mycoplasma gav Anders 50 kr mer per gris.
43 Minskade mängder damm förbättrade stallmiljön.
43 Programmet BAS reviderat.
44 Stopp i Danmark för stallutbyggnader nära byar.
44 Danska uppfödare i etisk databas.
46 Mindre salmonella i Danmark. Ingen smitta i färdigfodret.
47 Allt animaliskt protein till nöt totalförbjuds, det drabbar även grisar.
47 Fiskmjöl till smågrisar endast på nötfria gårdar.
47 Det är upp till dig själv hur du förstör ditt förbjudna foder.

Innehåll nr 12, 2000
3 Antiköttengagemanget hos Göran Persson politik och röstfångeri!
6 Agromek-nyheterna, följ det finstilta runt på mässan 15 - 20/1!
I en omfattande nyhetsguide kan du hitta stora som små nyheter årets på årets Agromek.
6 ”Mini-landboreform” får grisar ur landsbyar.
Inga stora stallar runt bostadsbyggnader, är snart lagkrav i Danmark.
6 Livsmedelssäkerhet allvarligt. Ammoniakbekämpning börjar.
8 Intelligenta foderventiler revolutionerar kabeldragning.
En ny teknik i foderventilerna gör ledningsdragningen till datorn mycket enklare i framtiden.
8 Styr foderdatorn med mobiltelefonen.
10 Foderstrukturen styrs med motorhastigheten.
Nu kan du använda samma kvarn och såll till olika malbehov och du behöver inte vända slagorna.
10 Avelsexporten fortsätter stiga.
12 Lätt att bygga, lätt att riva Danskar börjar bygga trästallar.
12 Dragstation i hörn i varje sektion ger möjlighet till multifas.
13 River, transporterar och doserar halmen.
13 Kort om Agromek.
14 60 km per timma med gödselspridare.
JF-fabriken har byggt en gödselspridare som kan köras upp till 60 km på väg. Om du hittar något att dra med, så kan du spara tid.
14 Bron gör det bekvämt att åka till Agromek i år.
16 Aminosyrorna försvinner i blötfoderledningarna!
Om du låter blötfodret stå i ledningarna och jäsa, då kanske mikroorganismerna hinner äta upp aminosyrorna före grisarna, och du får dålig tillväxt och klassning.
16 Olika ts-halter liksom blött och torrt ger samma resultat.
16 Komponenter tar upp olika mängd vatten.
18 Lågt pH är en fördel.
18 Utan egen rörledning får smågrisarna uppblandat foder.
Det är nästan nödvändigt att ha egen foderslinga till smågrisavdelningen, annars är det kanske inte smågrisfoder du ger dina smågrisar, utan slaktsvinsfoder! Detta visar LFU i Svalöv.
20 Ökad vattenförbrukning ger mer gödsel och ökar kostnaderna.
21 Tyngre grisar vid avvänjning ger mer vid försäljning av nyavvanda.
21 Vattenförbrukning ger vetskap om hälsan.
22 Gott management och offensiv är receptet på att ligga i topp!
Super-Jens från Danmark har besökt Avelspoolen och gett rådgivare och en del grisuppfödare goda råd .
24 Ha utfodringsstrategi i dräktighetsstallet!
26 4 miljoner slaktsvin produceras efter rådgivning från Super-Jens.
26 Hämta medarbetare från industrin! Trenden är mer specialisering.
26 Fasutfodring, självklart till växande grisar.
26 Infektionspress från gödselrännan.
28 Kaos i USA när genprotein i humanmatförbjöds.
29 Grisuppfödarna fick bister kritik i Rasmussens nyårstal.
29 IT-verktyg för grisuppfödare.
29 27 - 29 grisar/sugga i 25 besättningar.
30 NuPro nytt preparat med högt energi- och proteininnehåll.
30 Självsugande gödselpump för långa transportsträckor .
30 Koppla slangen till gödselpumpen från förarhytten!
32 Funki bygger visningsanläggning för 28 smågrisar/år.
32 Ring och prata med foderdatorn!
33 Ny seminkateter ökar antalet kultingar.
33 Åksopmaskin från Alto.
34 Internationell konferens om svinhus.
36 Gärna importerat men helst brittiskt! Engelsmännen specialiserar.
36 Eko-Dagarna i Skara 1-3 mars.
Tänker du producera KRAV-kött i framtiden. Då kan du datera upp dig på ett seminarium i Skara.
38 Sex stora gårdar planerar stallar gemensamt.
39 Statsministern vet ingen skillnad på svenskt och importerat!!?
Omslagsbilden