Innehåll nr 1, 2001
3 Sima i Paris 18 - 22 februari.
3 BSE hotar köttpriset i Danmark.
6 Utställningsguide för dig som besöker Mila.
6 Agromeks största nyhet kommer även på Mila.
6 Gjutjärnsspalten kommer allt mer.
8 Stallsystem tar över PM-lufts ventilation.
8 Utvecklingen går mot mer totalentreprenad.
8 Vattentunna med värme för utomhusbruk.
8 Syror används på allt fler områden.
10 Brunnstak - släta som dansgolv!
12 Undvik lysinförluster med BW+ vattenersättning.
12 Kemisk tankrengöring.
12 Ny ultraljudsscanner.
14 Rostfria profiler för inredningar.
14 Flera lösningar kommer för snabbare internetbank.
14 Energisnål ventilation.
14 Avel på Mila.
15 Överklagat besiktningskrav.
16 Vetedrank från vodkatillverkningen kan ersätta biofodret.
18 Torkning vid låg efterfrågan.
20 Dranken tar bort fettet i blötutfodringens ledningar.
20 Fri tilldelning ger lugna djur.
21 Bengt-Olof sänker foderkostnaden 10 - 15 kr/gris med drank.
21 Grisarna mer okänsliga för foderbyte med vetedrank.
22 Separationshämmare snabbt betald.
Vid Örups säteri hade man problem med foderseparation och installerade separatonshämmare. Den var betald på kort tid. Enda missen i nybygget var att separationshämmare inte monterades från början.
22 Doserare för 0,07 % inblandning.
24 JBT har gjort försök med olika inhysning till dräktiga suggor.
28 Fler fodernedsläpp för lågrankade?
30 Oregano som eterisk olja ger bättre hälsa och tillväxt.
Oregano gillar vi när vi äter pizza. Nu visar det sig att oregano är bra för grisarna också!
30 Tidigare foderdebut med Oregano. Tyngre grisar vid avvänjning.
30 Zerofen nytt avmaskningsmedel.
Vetpharma introducerar ett nytt avmaskningsmedel för grisar, som ska bli marknadens billigaste, lovar man.
32 Checkoff-röstningen nederlag för NPPC.
De amerikanska grisuppfödarna har varit föregångare i hela världen, när det gäller att marknadsföra sitt griskött. Nu blir uppfödarorga-nisationen NPPC av med pengarna.
32 Sverige får kritik från USA.
34 Foderantibiotikan vid skampålen igen.
34 Lundbyautomaten såld till Infomatic.
34 Att bygga framtidsinriktat för slaktsvin.
Sture Larsson, Dalby Stallmiljö, har skrivit sitt testamente till grisproduktionen, en skrift där han både kritiserar stalltekniken och föreslår nya lösningar.
35 Svenska Foder ökar effektiviteten.
36 BSE-problemen höjer slaktsvinspriset, nya miljölagar väntar.
36 Nöjda kunder, bra gyltor gav Odensvi utmärkelse.
38 Agri Syd Center Gross nytt företag för stallprodukter.
39 Besök GRIS på Mila i monter A 129.
39 Sverige hade lägsta slaktsvinspriset i Europa.

Innehåll nr 2, 2001
6 Sätter mul- och klövsjukan stopp för vansinniga djurtransporterna?
6 Nu jämrar sig hycklarna om dålig köttmärkning.
8 Ny gastät silo och fodersilo som också säljs i Sverige.
8 Grisningshydda som pyramid ger färre förlorade smågrisar.
8 Filter samlar dammet från silor.
8 Lösa plastgolv för grishyddor.
8 Doserare för 0,07 procent inblandning. Pumpar för förblandningar.
10 Energibesparing och ökad stallhygien intresserade Agromekbesökare mest.
10 Blyfri PP i modern ”drag och släpp” Polypropylen bör ersätta PVC.
10 Funki Farm stannar på ritbordet.
10 Plasten tar över i grisboxarna.
12 Egebjerg siktar in sig på mer hygiensäker stallutrustning.
12 Hemsida med millimeter.
12 Mer hygienisk Drik-O-Mat.
14 Avvänjningsfoder utan kalk kan minska avvänjningsdiarréerna?
16 Bygg ditt framtidsstall för bästa totala ekonomi!
18 Vem har nytta av kompendiet Att bygga för slaktsvin?
18 Med hjälp av nya golvprofilen kan ventilationsluften renas.
18 Ekoköttguide på nätet.
20 Statistik från seminstationerna visar slaktvolymen om 10 månader.
20 Ensilage mot diarré.
21 Beprövad förtunningsvätska fortfarande bäst i test.
22 Mindre spridning i tillväxt och köttprocent med fler ätplatser till grisarna.
25 Intensiv marknadsföring med 15 Nemma och 15 Starka.
25 2000 blev bättre för Danske Slagterier.
25 Mekaniserad halmning i kommande JBT-försök.
25 Kvarvarande växtfrämjare förbjuds i EU.
26 Damm, lortvatten, mikroorganismer stor hälsorisk vid stalltvättning.
27 Investering i tvättrobot en dubbel hygienfaktor.
27 Mindre risk för salmonella i mjölfoder.
28 Tryckluftsmatat andningsskydd ger dig ren luft i smutsig miljö.
28 Dags sluta kastrera smågrisarna? Inte förenat med god djuromsorg.
30 Ramstaroboten vidareutvecklad. Behövde bara detaljförändringar.
30 Svag tillförsel tog slaktlinje i Kristianstad.
32 Nya försök att vänta från USA stoppa EUs jordbrukssubventioner.
32 Tror du på alternativa mediciner? Här några alternativ till antibiotika.
34 Bankkontot ”växer explosivt”, 80 + 80 + 80 + 60 är makalöst!
35 Staldren mot flugor koli och salmonella.
36 Färre besökare och mer marknad vid årets Mila-utställning i Malmö.
36 Spolpistol utan avtryckare minskar arbetsbelastningen.
36 Lägg asfalten proffsigt själv.
37 Duktiga grisproducenter orsakar minst miljöproblem.
38 Nykrönt plattformsvåg för gårdar och butiker.
39 Rent utan kemikalier i vattnet, använder enbart luft, sug och tryck.
39 Ozon mot smitta i vatten och luft.

Innehåll nr 3, 2001
3 Grisseminarium i Minsk, Vitryssland.
3 Royal Show i England inställd.
3 Nya EU-krav vid långa djurtransporter.
6 Sverige ska få en ny industrigris som svarar mot charkindustrins krav.
8 Bästa uppfödarna tål att jämföras, men genomsnittet måste bli bättre.
8 Danmark-fusion är inte aktuellt.
10 Kritikerna till flitig djurmedicinering byter åsikt för M&K-vaccinering?
10 Hästkärror och improvisation gör att alla djur kommer till slakt.
11 KLF höjer inblandningen av E-vitaminer i fodren.
12 Sverige har högsta kostnaderna av tio jämförda länder i världen.
14 Fortsätt använda SLU-normen! Den ger dig bästa ekonomin.
16 Mindre fosfor i Fas II-foder tillåter mer gödsel per hektar!
16 Suggförsök i Danmark med lägre fosfornorm.
16 Nytt SLU-projekt undersöker bättre utnyttjandet av fosforn.
17 Slutfoder utan mikroelement kan spara nära 20 miljoner kr.
17 Tillförseln av mineraler och vitaminer större än behovet?
18 För lång tid utan mineraler. Rätt med fytasinblandning.
18 Ett avvänjningsfoder utan kalk minskar risken för avvänjningsdiarré!
20 Stora skillnader i resultaten hos Optimas grisproducenter.
22 Många mögelsvampar i livsmedel framkallar sjukdomar hos människa.
24 Inandning av mögelsporer riskfyllt. Klokt ha högt skyddsmedvetande.
25 Se helheten, ända från sådden.
25 Bjarne Lembkes råd för mögelfri produktion.
26 Håll alla foderlänkar friska! Börja redan innan du sår.
26 Lukta på ny spannmål och nytt foder – ta prov!
28 Svampangrepp bör uppmärksammas bättre, samverkan underlättar.
28 Flera fallbeskrivningar.
28 Havren borde skalas för högre näringsvärde.
28 Hantera halm som guld Lagra den väl under tak.
30 Fortfarande 12.50 dkr, prisfall väntas. Bygga billigt kan vara dyrt.
32 Hudblåsor i North Carolina fick Wall Street att hicka.
33 Mul- och klövsjukan kan få politikerna att ändra jordbrukspolitiken.
33 Jordbruksminister Veneman negligerade NNPC-omröstningen.
33 16 kronor kilot för griskött i USA.
34 Nu även pellets från FoderMix. Pelletering ger jämnare foder.
36 Suggors uppväxtförhållanden påverkar fruktsamheten.
38 95% av maten i Konsumbutikerna giftig?

Innehåll nr 4, 2001
3 Utställning i Minsk, Vitryssland, 5 - 8 juni.
3 Swedish Meats-år att glömma.
3 Nya krav i Danmark om nedmyllning och brunnstäckning.
3 Handlingsplan i EU om ekologisk produktion.
6 Med blindmuttertång kan du sätta muttrar i slutna utrymmen.
Blindmuttrar används flitigt inom många industrier, bl a bilindustrin. Men få känner till detta praktiska verktyg inom lantbruket.
6 Nu endast 0,5 mm godstjocklek i AIS nya grisboxstolpe.
AIS börjar efter tester med 0,5 mm godstjocklek i boxstolpar.
8 Konceptstallet: 25 grisar/sugga, slaktsvinskostnad högst 9 kr/kg.
Med hjälp av datorstyrt processflöde och noggranna instruktioner ska du kunna bli konkurrenskraftig på världsmarknaden och i framtiden.
10 Hamlets processning av soja tar bort oönskade ämnen.
Soja till smågrisar blir magvänlig efter processning.
10 Enzymer ger snabbare nedbrytning i slam och kompost.
10 Smakhöjande medel för ökat foderintag.
12 Decentraliserar i stället för centraliserar betongtillverkningen.
Arne Bender går mot strömmen och gjuter betongprodukter lokalt.
14 Snart sommar och hela Danmark luktar av utkörd svingödsel.
16 Biogasen på frammarsch i Danmark.
16 Samarbete med kommuner möjligt vid lägre gasefterfrågan.
16 Elreform inom EU klar 2003. Förnyelsebar energi ska öka.
18 Mer homogent torrfoder med våt mineralblandning.
Fodret blir mer homogent med mineralblandningen som vätska.
20 Kullutjämning ska ske första dygnet.
21 Smågrisar växer 500 g/dag med avvänjningsfoder utan kalk.
21 Foder och miljö i focus i framtida forskningsinsatser.
22 Busch skär i subventionerna, grisköttexporten på egna ben.
24 Grovfoder kan användas till grisar.
26 Hur är det med köttkvaliteten på ekologiskt producerat kött?
26 Bättre djurskydd ökar köttkvaliteten.
27 Rosenbadsmöte gav inget nytt om riskavfallet.
28 Hög vattenhalt och hög temperatur gynnar mögeltillväxt.
30 Metioninnormen för hög? Danska försök tyder på det.
30 Mindre aminosyror i Danmark till flera kategorier grisar.
30 Enzymer bryter ner bl a fibrer. Näringsämnena mer tillgängliga.
31 Syror mot diarré.
32 DanPect dietiskt tillskottsfoder vid diarréer hos smågrisar.
32 100 procent ersättning fram till nya djur satts in vid M&K.
32 Mobil slakt ska utredas.
34 Felaktiga faktapåståenden om Staldren anser konkurrenten.
35 Bimectin nytt medel mot skabb med lägre kostnad.
35 Bimectin vet mer lättsprutat och svider mindre.
35 Lätt, hopfällbar skottkärra.
36 Scan Foods och Kökschefer vill ursprungsmärka krogköttet.
36 Äntligen ursprungsmärkt kött i stället för fisk!
36 Nysatsning från Scan Foods på gatuköken.
37 Leif T Carlsson från Scandic blir ny vd i Scan Foods.
39 Avelspoolen anställer rådgivare.
39 Lättnader, men stor nota för mul & klövsjukan.

Innehåll nr 5, 2001
3 Varning! Svinpest i Spanien, i Catalonien.
3 Mila blir svenskt igen.
6 Mera flexibla leveransavtal kan ge Swedish Meats grisar. Med ökad prisdifferentiering kanske slaktsituationen varit annorlunda.
10 Närproducerat för kräsna kunder i nybyggt småskalig! slakteri.
14 171 dkr per arbetstimma, eller 116 dkr. Sälja avvänjningsgrisar ger bäst timlön
16 Svensk grisproduktion är bäst. Men vi kan inte sälja grisarna.
17 ICA vill att Swedish Meats styckar och paketerar deklarerat svenskt griskött.
17 Omvalde styrelsen.
18 Missar vi en historisk chans?
18 Hemköp vill ursprungsmärka både gris, nöt och kyckling.
18 Grisarna bor i lägenhetshotell som sköts av helgon.
18 ICA vill inte betala hela kostnaden.
20 Bakterier i ströbädden minskar halmåtgången Flytgödseln mer
lättrinnande och luktar mindre.
20 Euromold Plus ett preparat som dämpar mögelutvecklingen.
20 Nya regler snart att vänta för delegerad djurbehandling.
22 Rent, och klippt gräsmatta kring stallet nya krav för högsta
salmonellaersättning.
24 0,3 proc av USAs grisuppfödare producerar 52 proc av landets grisar.
26 Klonade individer blir inte alls lika! Få är livsdugliga, många missbildade.
28 Djuren på ekologiska gårdar mår inte bättre än på konventionella!
28 Danskt stopp för spridning av gödsel med bevattningar.
29 Anders Sigurd utsedd till chef för Swedish Meats rådgivning.
30 Förändringar vid Stallsystem.
30 Ännu billigare att avskabba.

Innehåll nr 6, 2001
6 Pistol för tryckluft i puffar komplement till högtryckstvätt.
8 Koppar i fodret kan ge resistens.
8 Nya prisjämförelser från Djurapoteket.
10 Goda bankförbindelser bäst mot ”knäsittning”.
12 Ekonomin talar emot egen rekrytering.
14 Pig-Select datorprogram för egen rekrytering.
16 Ytterligare ökning av köttprocenten..
17 Butiksaktiviteter betyder mycket för konsumenternas val.
18 Ökad kullstorlek i Danmark, men dödligheten ökar också.
20 Risk för ekonomiska kostnader om MO bryter kontrakt.
21 Ny generation Knatte Godis.
22 Checkoff nu i kongressen. Tyson-IBP verklighet.
22 Burger King ställer nya djurskyddskrav.
24 Avelsverksamheten förändras, Lantrasföreningen upphör.
24 DS-info till butikspersonal nu om multisite-produktion.
24 Minskande råproteinhalt i den danska spannmålen.
28 Annicas stall ska börja byggas i höst.
28 Swedish Meats samarbetar med privatslakten i Norrland.
29 Kom ihåg grannarnas födelsedagar!
30 Salmonellakontrollens regler blir rimliga.
31 Kallpressat frö av raps proteinfoder till svin.

Innehåll nr 7, 2001
3 Elmia 17-20 oktober.
3 Foderpriserna fallande.
6 Charkgrisprojektet går vidare. Beslut om förhandling med Dan Avl.
6 Svenska grisen har fortfarande inget mervärde.
8 SQM mer slimmad organisation. Beslutsvägarna starkt förkortade.
8 Charkgrisprojektet ska ge bättre kött till charkråvaror.
8 Minskat antal hampshiredjur?
10 Fortsatta avelsframsteg. Kullstorleken ökar.
12 Renrasiga växer bättre än korsningar enligt PigWin Sugg- och Slakt.
12 Stefan ny VD för tillväxtbolaget.
13 Veternärförbundet anser inte att industrigrisen är lösningen.
14 Moderdjur med högt handelsvärde ger magra slaktkroppar och merpris.
16 Grisarna betalar inte en dyrare processad vara.
16 Kartläggning av resistens hos salmonella.
17 E-vitamin är viktig antioxidant. Påverkar immuniteten positivt.
17 Naturligt E-vitamin har dubbelt biologiskt värde mot syntetiskt.
18 Fyra meter för nära granngården kan fördröja stallbygget två år.
18 Toconat E-40 naturligt E-vitamin.
20 Framtidens stall processtyrs. Fler moment kan rationaliseras.
21 Kraven på yrkeskompetens skärps. Skötare med djuröga att föredra?
21 Ny satsning på utbildning om ekologiskt.
22 Sommaren i USA kan summeras som oväder och torka i blandning.
26 Rågvete mycket odlingssäkert. Många otestade avelsdjur i Polen.
28 Grisarna på Haningetorp mår bra. Utevistelsen gör dem mycket friska.
31 Informera konsumenterna om ekoköttets högre kvalitet!
32 Sämre tekniskt resultat, högre tb/gris med straw-flow i oisolerade byggnader.
33 Befintliga oisolerade byggnader kan bli bra produktionsplatser.
34 Fosforbehovet är större för grisar av nya avelstyper.
35 Årets skörd av spannmål något lägre än normalt.
36 Nytt preparat från Hydro för bättre stallekonomi.
37 Kortare karenstid för Sebacil pour-on.
37 Ökade temperaturskillnader. Höj termostatinställningen.
38 Pärsons nu också i Viktväktarna.
39 Ny dräktighetstestare som även mäter späck.

Innehåll nr 8, 2001
3 Årets Nyheter på Elmia
6 Tommys FTS-box med rörligt golv premiärvisas på Elmia
8 Anläggningen styrs av datorer, utfodringen efter tillväxtökning
10 Högre produktion, mindre arbete, flexiblare stallbyggnader
12 Även kalvboxar och koliggbås med rörligt golv
14 Omrörning i gödselbehållare av duk lika säker som betongbrunn
14 Försök med 12 Moving Floorboxar vid Lövsta
15 Högflödesventil från Jalmarson
16 Lax till smågrisar och suggor ny produkt från Lactamin
16 PigLet TG, en ny liten svensktillverkad tandslip
16 2 500 kr räntefritt lån om du ökar antalet suggor
18 Grisuppfödare köper 50 % i AIS Stallförnyaren
20 Ingela Velander ny ansvarig för Ugglarps gristillförsel
20 Skiolds försäljning ska ske från Danmark
20 Kött ska vara kött, ny EU-definition
20 Stora danska grisuppfödare flyttar utomlands
22 Produktionsförbättring med NuPro 2000?
22 Utvecklad hopvikbar Viking
24 Bedrövligt våt final på årets skörd
24 Åtgärda igensatt mineralull i tilluftstaken
26 Mervärden står sig kort tid, sök andra användningsområden
26 Alternativa investeringar för icke jordbruksdrift
28 Bra jordar kostar mer
28 Tveksamt återställa minskad grisproduktion
29 Öststatsutvidgningen positiv om Asien fortsätter utvecklas
30 Norrköpingsdranken fungerar bra och klassningen stiger något
30 Etanoldranken kan bli ett bra sinsuggfoder
32 Daniel köpte begagnad inredning och fick billigt, bra tillväxtstall
32 Snabb desinfektion med motorspruta
32 En liter fil per kull på avvänjningsdagen
34 Tillväxtstall för 252 kronor per grisplats
36 Betydande norska avelsframsteg
38 Sträckmetallgolv i rostfritt stål kan bli ett lyft för stallhygienen
40 Förkortning av ledtiderna gör produktionen effektiviare
41 Ventilationstvätt gör en trumma i stallet ren på fyra minuter
42 Med BW Plus får du inga foderrester stående i ledningen
42 Värdemätaren i test i Holland
44 Dansk stallbyggnadsteknik introduceras på allvar på Elmia
44 Pärsons Tunna Skivor köper korvtillverkaren B E Chark
44 Zerofen, medel mot grismaskar
45 Sugga födde 31 jämna fina grisar på tre veckor
46 Ny skänkvåg
47 Kostnaderna för lejd stallrengöring påverkar materialvalet
47 Kortseminarier för grisuppfödare i hall A på Elmia

Innehåll nr 9, 2001
3 Är du intresserad av en exportsatsning.
6 Inredningarna rostar allt snabbare. Jordningen i armeringen trolig orsak.
8 Katodiskt skydd med offeranod hjälp för ny och gammal inredning.
8 Zink korroderar snabbt och begränsar livslängden.
10 Enkätundersökning visade på stora inredningsproblem.
12 IF-nätet Mellansverige ger hjälp mot korrosion.
14 Gjut med högre betongkvaliteter manar Cement och Betong Institutet.
14 Förlorar du på dålig kvalitet?
14 Kan inredning ha rundade hörn?
16 Dränkbar omrörare till drank. Ny urinpump skär halmrester.
16 Förbättringar på UBAs naturliga ventilation.
16 Nu är rätt tid för vänliga stallflugor!
16 Vattenmätare visar grisarnas avvikelse i drickbeteendet.
16 Jordbruksverket har ny webbplats.
18 Hygieniska kvaliteten största risken med spannmålen efter höstens regn.
18 Omas teleskoplastare nyhet från Italien.
20 Nu kan du låna pengar via internet Landshypotek öppnar internetkontor.
22 Kick-off för Bygglant vid Elmia. Samarbete med Simia och Sveaverken.
22 Tvättroboten färdigutvecklad Leveranserna börjar efter Elmia.
24 Frostfri grisvattenkopp som inte behöver elvärme.
24 Mottagningsstall och bedövning byggs om vid Skövde Slakteri.
25 FunkiWin ny styrning till blötutfodringen.
26 Nytt foder från Lantmännen hindrar lysinnedbrytningen.
26 WAP och SMS för utfodringen ny teknik sedan förra Elmia.
28 Allt svagare svenska kronan leder till höjda foderpriser.
28 Fytas i hönsfoder ger Svenska Foder pris.
30 Värmerör framför luftintagen ger snabb temperaturreglering.
30 Bite-Rite nytt hjälpmedel mot problemet svansbitning.
30 Gödselnedsläpp utan spaltlucka.
32 Jag hade beslutat lämna politiken. I stället blir jag kanske borgmästare.
32 Fodertillskott till smågrisar.
33 Balsnittare från Trejon.
33 Grisuppfödare kan få automatspruta gratis.
33 Tråg mot trängsel och ödemsjuka.
34 Dansk naturlig ventilation ställs in efter vindriktningen.
34 Röda pigga grisar med pulverjärn.
34 Österrikiskt järnpreparat.
35 Hos GRIS kan du se grafisk utveckling och teknik vid trycksaksproduktion.
36 Intresset för gastät förvaring av spannmål ökar efter regniga hösten.
38 Agriprim website för lantbruk.
39 Forskarana frågande varför suggor får två kullar med tre veckors mellanrum.

Innehåll nr 10, 2001

3 Dags att planera för Agromek-resor.

3 Fass Vet i ny utgåva.

3 Tornum har köpt Åkerstedts lantbruksdel.

3 Dansk exportprognos 58 miljarder 2001.

3 Grisöron på hundmeny för hundring.

6 Högt droppsvinn i dansk lantras! I stort sett lika som hos hampshire.

6 Längre hållbarhet på sperman. 5 dagar med ny spädningsvätska.

8 Större yta för dräktiga suggor krav i EUs nya regler från 2003.

8 Oförändrade utrymmen för växande grisar.

10 Grisars välfärd ska fortsätta att granskas.

10 Automat för stråfoder.

12 Vetenskapliga kommittén ska följa djurhållningen.

12 Fortsatt klippning av griständer. Kastrering senast sjunde dagen.

12 Spänningsutjämnande system är ett krav.

12 15 besättningar med 880 suggor byggs i Finland.

14 Ökad stimulering av suggan vid brunst ger högre oxytosinnivå, jämnare kullar.

14 Bra år för danskarna. Investeringarna ökar.

14 Danmark fortsatt i ledartröjan?

14 Sjunkande avräkningspris drabbar även Sverige?

16 Svensk samlingsmonter på EuroTier i Hannover 2002 .

16 Varning för virussjukdomen PMWS. Grisar dör och ännu finns ingen bot.

17 Blödarsjuka på nyfödda grisar.

17 Blödarsjuka icke behandlingsbart,  förebygg genom utbyte av suggor.

17 750 000 fler danska grisar vid svinräkning.

18 Grisar med bra E-vitaminstatus klarar avvänjningsdiarré bättre.

18 Naturligt Natur-E Micelle nytt E-vitamin i Sverige.

20 En unibox för alla djurkategorier kan sänka investeringskostnaderna.

24 Annica har startat stallbygget och blir borgmästare.

26 Industriarbetare och vårdpersonal fyllda 40 är de bästa svinskötarna.

27 Balter och polacker vill jobba i Norden.

28 Tunga amerikanska allvarsord om antibiotikaanvändningen.

28 Bengt Gustafsson skriver i GRIS om SUS (gris) i infobruset.

Brunst efter fyra dagar hos suggan med 31 grisar.

 

Innehåll nr 11, 2001

3 Sveriges största avelsbesättning går till Avelspoolen.

3 1 krona per slaktgris till Köttinformations köttkampanj igen.

3 Supersuggor efterlyses i danskt avelsarbete.

6 ”Swedish Meats danskt inom två år”. Glöm 50 milj danska grisar.

6 Borgliga regeringen ger andrum för den danska svinnäringen.

6 Rådgivaren Jens har världen som arbetsfält.

8 Öststaterna inget hot, Holland minskar. Svårt producera i Europa.

10 Plats kring tråget A och O för grisar i avvänjningsstallet.

10 Nytt steg i nordiskt samarbete nordiska Lantmännen och privata.

10 Bara de bästa svenska uppfödarna kan fortsätta.

12 Annica: 2001 blev drömår. 2002 ska vi optimera det vi satt igång.

12 Svenska korvskinn blir danska.

12 500 har slutat 2001 vid Swedish Meats.

13 Ta Agromek-tåget till Herning!

14 Ökade arealkrav för gödselspridning efter omräkning.

18 Djurtätheten för grisar på åkermark kanske måste minskas.

19 Ökade krav på lagringsvolym i de kustnära områdena.

20 JTI utreder mobila slakterier. Kan bli koncept för varumärke.

20 Swedish Meats går allt bättre.

20 Frostfri kopp för vatten fungerar.

21 Kan vi undvika att desinfektera bort de goda bakterierna?

21 Mycket mögel i årets spannmål. Högre än 0,4 mg/kg.

22 SLP SuggCenter, Sveriges största.

22 Poolerna led i specialiseringen.

23 Är låg inredning att föredra? Lugnare djur och bättre hygien?

24 Fredrik rationaliserar och sköter allt stalljobb själv.

26 Satellitbesättningarna prioriterar bekvämlighet.

26 171 SLR-miljoner till ditt insatskonto i nya Lantmännen.

27 Smidigt och bra med poolsuggor.

30 Chaufför som körde för Gärsnäs-navet blev själv satellit.

32 Grisningsprocenten minskar i Danmark. Grisarna äldre.

34 BIS blir enbart program för köttförsäljning 2002.

34 Grisregistret sätts i drift vid nyår. Skärpta krav på märkning.

35 Danish Crown och Steff-Houlberg överraskar med snabb fusion.

36 Tilluftstak kan ge klimatproblem. Luftnedslag på tomma ytor.

36 Norsvin ökar satsningen på duroc. Ökar populationen.

Döda djur är ett fortsatt olöst beredskapsproblem.

 

Innehåll nr 12, 2001

3 Skicka din emailadress, så får du nyhetsbrevet Epost-GRIS!

6 Nyhetslistan vid Agromek, din mässguide.

6 Agromeks tema är reduktion av lukt och ammoniak.

8 Många danska grisuppfödare vill satsa på luktbegränsning.

8 Kommer du att kolla på de danska galtarna?

10 Gödselseparering och biogas, två vanliga antiluktlösningar.

10 Golv- och gödselsystem påverkar luktutveckling.

12 200 luktämnen att analysera när grislukten ska reduceras.

12 Allt  i dina svinstallar på samma skärmbild med Visual X.

12 Viktdosering i Big Dutchmans transponderbox CallMatic.

14 Metsjö visar ny lastväxlare, vikbar Viking.

14 13 av 20 tillverkade Ramsta-tvättrobotar sålda.

17 Vattenventiler för konstant flöde oavsett vattentryck.

18 Resistenta bakterier problem vid behandling av svindysenteri.

18 Inga fler svinkurser.

20 Genförändrade grisar banar väg för xenotransplantationer.

20 Organbrist gör att tusentals människor dör.

22 ”Låser vi upp” människokroppen för grisars sjukdomar?

22 Hur gammal är egentligen det klonade fåret Dolly?

22 Ekologiska grisar behöver mer foder.

23 Kalltillägg till dräktiga suggor under +15 grader.

23 30,2 smågrisar per sugga i bästa danska besättningen.

24 Med nuvarande viktgränser är tunga grisar olönsamma.

25 Tunga grisar olönsamma även när vi räknade 1998.

25 3 miljoner till information om nötkött.

26 Far och son är sämsta grisskötarna.

26 Industrijobbare ska sköta slaktsvinen!

26 Slaktsvinsproducenten ska bestämma fodret smågrisen ska ha.

26 10 kr ersättningen för att dela sogrisar-kastrater.

28 Köttprocentjakten gav 28 dkr mer per slaktsvin.

28 Jan-Åke Robertsson tf vd för Svenska Djurhälsovården.