Ryssland ska öka exporten till Asien

Inom tre år är Ryssland exportör till Asien och området kring Stilla Havsområdet av främst griskött och fjäderfä. Volymen väntas ligga på 200 000 ton. Set säger jordbruksminister Alexander Tkachev.

Export västerut till EU är inte vad Ryssland har fokus på.

-Hur mycket EUs tjänstemän än bjuder in oss till att exportera, så är det omöjligt av andra orsaker, bl a politiska. Asien är mer realistiskt.

I år kan Ryssland nästan fördubbla volymerna för export, enligt ryska jordbruksministeriet. Exporten gynnas av att rubeln nästan tappat dubbelt mot dollarn och euron sedan början av förra året.

-Detta gör även att vi behöver exporten, säger man. Källa GlobalMeat. /LG 151102