Tyska slaktjätten Tönnies köper danska Tican

Endast några timmar efter att meddelandet om den spruckna fusionen DC – Tican briserade, kom nästa slaktbomb: Tyska Tönnies köper Tican.!

Bra eller dåligt, precis detta diskuterar nog många danska grisuppfödare just nu. DC + Tican skulle bli ett starkt företag på exportmarknaden. Därför blev den spruckna fusionen en besvikelse. Men nu kommer en stark tysk spelare in på danska marknaden, igen, och Danish Crown måste upp till bevis och visa att man betalar bäst, och detta hemma i Danmark.

Ska vi gissa att det är slut med den nationella grisnoteringen nu? DC och Tican har haft samma notering och det är först när efterbetalningen kommer som det går att se förmågan att konkurrera. Om jag minns rätt, vara det efter en dålig efterbetalning, som diskussionerna om Ticans fusion åt något håll kom igång. Till slut blev det Danish Crown som blev fusionspartnern, vilket inte alla hade räknat med. Men nu har de danska konkurrensvårdande myndighterna drivit Danish Crown så lång, att man valt att dra tillbaka försöket att få fusionen godkänd.

-Vi har gjort många, många försök att blidka konkurrensmyndigheterna och t o m haft kontakt för att få dem att tala om vad soim krävs. Men ingeet har hjälpt och niu är våra eftergifter så stora, att synergieffekterna med fusionen är borta. Därför drar vi tillbaka ansökan.

Det säger Kjeld Johannesen i ett meddelande.

-Danish Crown har gått med på att sälja av en del företagsenheter till andra aktörer och men har erbjudit frikostiga kontrakt om leveranser av kött till konkurrenter, men det har inte varit tillräckligt.

Det är en diskussion som pågått sedan decennier, vilket land som betalar bäst, och Danish Crowns vd Kjeld Johannesen har vid varje årmöte och överallt annars, att DC ska ha det bästa grispriset. Men DCs löften om bättre pris har endast infriats då och då. Just idag ligger Danmark över Tyskland med 38 öre.

Kraftfull konkurrens om grispriserna i Danmark, är nog många grisuppfödare som hoppas på Tills nu har man tvingats transportera grisarna till Tyskland för att få bättre pris. Och det gör som bekant många. Särskilt gäller det smågrisar. /LG 151102