Tönnies tar över Tican vid nyår

Tican är en ekonomisk förening, men all verksamhet ligger i ett aktiebolag, Tican A/S. Tönnies tar över alla aktier, enligt ett ramavtal. Vad priset på aktierna blir är ännu inte fastlagt. De förhandlingarna ska fortsätta. Så affären är inte helt klar.

Ett due diligence-förfarande startar redan nu i november, vilket innebär att Tican öppnar sina böcker, redovisningar, för Tönnies att granska. Beräknad (konkurrenskraftig) efterbetalning till ägarna djurproducenterna, för räkenskapsåret 2014-15 säkras på ett låst konto.

EUs konkurrensbevakande myndigheterna behöver en månad på sig att godkänna köpet och därmed kan affären genomföras vid nyår. Ingen ser några problem för Tönnies att få igenom affären, vilket det alltså blev när Danish Crown övertog Tican 26 mars i år.

Alla Ticans aktiviteter tas över av Tönnies. Det är grisslakt och förädling i Tican Fresh Meat A/S, de engelska företagen Direct Table Foods Ltd., Pro-Pak Foods Ltd., Tican UK och Tican Chilled, samt det polska förädlingsbolaget Nove Sp.zo.o. Därtill ett par säljkontor i Tyskland och Kina.

Tönnies har försäkrat att slakteriet i Thisted ska bli kvar, med alla anställda. Personalen i Tican är de som klappar händerna allra mest idag. I alternativt fusion med DC hängde både slakteri och merparten av de anställda i luften.

När fusionen med Danish Crown beslutades, var det en nödlösning. Tican hittade ingen ekonomisk samarbetspartner och då kom Danish Crown in som ett alternativ. Inget har sagts om varför inte Tönnies blev samarbetspartnern redan i våras. Det ska bli intressant att se vilken part som gett efter i förhandlingarna. Har Tönnies tjänat på att vänta sju månader och hur mycket detta i så fall kostat grisproducenterna som ägt Tican? Eller om det finns något annat i affären som förändrats på några månader. Har Tönnies kommit på bättre tankar?

Tican är i jämförelse med Danish Crown och Tönnies ett litet företag och det är endast ca 275 grisproducenter som är andelsägare. Man har varit starkt inriktad på export, med vad detta innebär i den internationella konkurrensen och företagets känslighet på marknaden.

För 10 - 20 år sedan var Tican nageln i ögat på Danish Crown, därför att man var mycket lönsammare och presterade en högre efterbetalning än Danish Crown. Låt oss säga att när DC låg på 70 - 80 øre, var Tican uppe i över kronan och ibland kanske 1,25. Det är en grov beräkning, men under senare år har man legat mera lika. Under allra senaste tiden har man sett svårigheter i att ens komma upp i jämförelse med Danish Crown. Därav den ekonomiska krisen och det uttalade behovet av samarbetspartner.
Till detta kommer rysslandskrisen, som började redan med svinpest i Litauen. Ticans dotterbolag Tican Fresh Meat exporterade ca 15 % av produktionen till Ryssland. Man tvingades t o m stänga en fabrik för en tid sedan.

Tican exporterar griskött till mer än 50 länder. England är största marknaden och en del leverantörer producerar grisar enligt konceptet Englandsgrisen. Den ger 30 øre mer betalt.

Tönnies har redan ett slakteri i Danmark, SB Pork, Brørup, som slaktar ca 1,6 miljoner grisar. Det har i flera år varit en förlustaffär.

Kort sagt kan man säga att Tican den senaste tiden stått i samma situation som Swedish Meats gjorde sina sista år. Situationen på marknaden tvingade båda till att söka samarbetspartners. /LG 151103