Siljans Chark bygger ut för 7 mkr för katt- och hundmat

Siljans Chark startar den här veckan ett nybygge i Ickholmen för att ta tillvara biprodukter som kan användas till livsmedel, samt bl a katt- och hundmat. Anläggningen kostar 7 mkr och ska vara i drift kv 2 2016.

Biprodukterna transporteras f n till Linköping, där de blir biogas.

-Det är naturligtvis lönsammare att sälja organ som livsmedel och biprodukter till hund- och kattmat än till biogas. Men det är också en del av vår affärsfilosofi att ta om hand så mycket som möjligt av slaktdjuren på bästa möjliga sätt. Det en fråga om etik, säger slakterichef Runar Gustafsson. Vi strävar alltid efter att hantera vår verksamhet så miljömässigt riktigt som möjligt, vilket oftast också är det ekonomiskt mest riktiga.

-Investeringen är en fortsättning på den långsiktiga planen för att utveckla slakteriet som Siljans Chark jobbar efter. Ickholmen ligger mycket bra till för slakt av djur för hela norra Mellansverige och är ett av de modernaste i landet.

-I slutet av 2014 byggdes stallet ut för att kunna ta emot en ökad slakt. Den ökade slakten av gris kom som en del av ett förnyat legoslaktsavtal med HKScan, när de stängde sin slakt i Skara. Ytterligare ett steg togs i och med förvärvet av Bertil Eriksson slakteri i Krylbo, där slakten av nöt och lamm överfördes till Ickholmen. Detta bidrog ytterligare till att trygga slakten i regionen.

Egen slakt är basen för varumärket
-En egen slakt av djur uppfödda av lantbrukare i regionen är en mycket viktig del av vår strategi och basen för vårt varumärke, säger Thomas Perkiö, vd på Siljans Chark. Våra produkter ska vara gjorda av lokal och regional råvara och våra konsumenter ska kunna lita på att vi har kontroll över hela kedjan.

-Våra lantbrukare, varav många också är delägare, ska ha korta transporter till och bra service från sitt lokala slakteri Vi ska vara ett stark lokalt varumärke och företag att lita på. Vi hoppas kunna attrahera fler lantbrukare att slakta sina djur hos oss eftersom vår försäljning ökar och vi har ytterligare kapacitet i slakteriet.

Fler grisar ger fler jobb
-Under de senaste åren har Ickholmen varit det slakteri i Sverige som ökat sin slakt snabbast. Den ökade slakten har varit avgörande för att kunna investera och trygga slakt i regionen för framtiden.

-Som det lokala matföretag vi är har vi lagt uppdragen för utbyggnaden till entreprenörer i trakten. För Siljans Chark är det viktigt att bidra med arbetstillfällen lokalt precis som våra konsumenter gör när de köper våra produkter, säger Thomas. /151104
Siljans Chark investerar just nu 7 mkr för att även ta till vara det som är inuti grisen och som nu går till biogas. Bilden från 2005.