DC-medlemmarna får ut större del av årsvinsten

Medlemmarna i Danish Crown får fr o m nu ut en större personlig andel av årsvinsten. När efterbetalningen betalats ut, behåller DC ett belopp till konsolidering. Hälften av denna del sätts fr o m gångna verksamhetsåret in på ett personligt konto hos DC. Tills nu har pengarna till konsolidering gått anonymt in i DCs kassa.

Medlemmarna äger ju de samlade tillgångarna i Danish Crown, inte bara insatser och pengar som föreningen lånar av medlemmarna, precis som i de svenska ekonomiska föreningarna. Fr o m nu blir medlemmarna direkt personligt större ägare, sett som del av kapitalet. Förutom insatserna blir

Även i Danmark har man genom åren haft diskussionen om allt rikare ekonomiska föreningar och allt fattigare bönder, vad gäller rörelsekapital. Leverantörerna har vid åtskilliga fullmäktigemöten (represantskapsmöten) krävt högre utbetalningar från föreningen. Nu har man beslutat om en kompromiss.

Men det blir ingen ökad årlig utbetalning för finansiering av medlemmarnas företag, som man krävt, utan en utbetalning när medlemmen lämnar föreningen. Restbetalningen betalas som vanligt ut till medlemmen varje höst med visst antal öre per kg slakt, men den del som sparas till konsolidering av DC har tills nu gått in i DCs kassa. I fortsättningen sätts hälften av beloppet som går till konsolidering in på ett för varje medlem personligt konto i DC. Det samlade beloppet i framtiden kan tas ut när medlemmen slutar som medlem i föreningen.
Utbetalningar begränsas dock per år, så att medlemmarna inte få ut större samlat belopp än den del som DC behåller som konsolidering. Utbetalningen av pengar från det personliga kontot i DC sker över ett antal år sedan medlemmen slutat leverera.

Den nya modellen för fördelning av varje års överskott startar redan med räkenskapsåret 2014/15.

-Jag är glad för att vi hittat en modell som tillgodoser både DCs behov och medlemmarnas önskemål, säger ordföranden Erik Bredholt. Den här frågan har varit en följetong på våra möten. Föreningen har gjort stora investeringar genom åren och tjänar som resultat av dessa bra med pengar.

Restbetalningen förra verksamhetsåret blev 90 øre/kg (1,12 skr) för slaktgrisar, 80 øre/kg för suggor och 140 øre/kg för kalvar och nötkreatur.

Får 1,4 miljarder dkr över
DCs vd Kjeld Johannesen sa i samband med att fusionen med Tican sprack, att DC kan betala ut mer pengar i efterlikvid än tidigare, eftersom de stora investeringarna nu ligger 10 år bakåt i tiden. Det är framför allt det stora grisslakteriet i Horsens som är 10 år och därmed helt avskrivet. Avskrivningarna på slakteriet i Horsens har påverkat resultatet i DC med motsvarande 7 øre per kg griskött.
Kjeld har också sagt att DC får 1,4 miljarder i minskade kostnader pga att fusionen sprack

-Det är pengar som vi kan använda till annat, sa Kjeld.

Medlemmar sa genast att de 1,4 miljarderna borde delas ut till medlemmarna/ägarna så att man kan satsa dem i primärproduktionen. Men det var inte det som Kjeld menade, utan till andra inköp, enligt danska kommentarer.

Danish Crown har givetvis även insatser från medlemmarna. De betalas de första åtta åren av medlemsskapet med 15 øre per kg griskött upp tills att insatserna är fullbetalda. Insatsernas storlek stäms sedan av mot en rullande åttaårsperiod. /LG 151106