Köttföretagen är nu hälftenägare i Svensk Lantbrukstjänst AB

Svensk Lantbrukstjänst AB har tills nu ägts av Konvex (49 %), Scan (26) och Svenska Avelspoolen (25). Nu har även Scan sålt sina aktier till Svenska Köttföretagen (dock 1 % till Konvex) och Köttföretagen är nu hälftenägare och Konvex har de andra 50 %. Scan ingår dock i Svenska Köttföretagen och blir fortsatt indirekt ägare.

Avelspoolens aktier övergick till Köttföretagen i och med att Avelspoolen slogs samman med Köttföretagen i november i fjol.

Ove Konradsson och Hans Agne blir Köttföretagens representanter i styrelsen.

Det här är en del av uppgörelsen inför bildandet av Svenska Köttföretagen i november förra året.

Lantbrukstjänst är redan ett väl skött bolag och avgifterna från djurägarna har minskat genom åren. Arbetet fortsätter med att göra verksamheten ännu mer effektiv. Grisproducenter har inte behövt betala någon avgift till Lantbrukstjänst alls, men nötproducenter (pälsbärande djur) har betalat 5 öre per kg. Avgiften har dragits på avräkningen. Även den avgiften tas bort vid nyår. LG /151030, 151106