Färre slaktade grisar kv 3, men året är inte slut ännu!

Totala svenska slakten kv 3 blev knappa 35 000 grisar färre, jämfört med i fjol, men å andra sidan var slakten större kv 2. Svenska slakten för kv 3 ligger på minus 5,2 %, men för månaderna 1 - 9 är minskningen 1,1 %.

Om slakten kv 4 blir som i fjol, gissar jag att totala slakten blir ungefär som förra året, eller det blir ett mindre plus. Det är färre helgdagar i jul och efterfrågan på svenskt griskött ökar.

-Som förtydligande omfattar statistiken det som slaktas på varje respektive anläggning, vilket innebär att ingen hänsyn tas till vem som äger djuret, säger Magnus Därth, vd för Kött och Charkföretagen. Andelen av slakten motsvarar därför inte marknadsandelen, eftersom ingen hänsyn tagits till eventuell legoslakt.

-Statistiken är också baserad på vecka och inte hela månader. Nedan framgår hur veckorna fördelar sig på kvartal. Q1 vecka 1-13, Q2 vecka 14-26, Q3 vecka 27-39.

Som exempel kan nämnas att Skövde Slakteri legoslaktar åt Scan.

-Enligt slaktstatistiken har vi ökat 19,2 proc månaderna 1 - 9, säger Ove Konradsson, Skövde Slakteri, men om vi räknar egna inköpta grisar så är slakten ungefär oförändrad. Det är legoslakten för Scan som är ungefär de 15 - 19 procenten. Men jag har inte satt mig så mycket in i siffrorna ännu.

-Vi har inga ambitioner att växa på slaktmarknaden, utan i första hand ta hand om de grisar vi redan har.

Ginsten är bland de slakterier som minskat kv 3. Och de grisar man slaktat är bara egna grisar. Ginsten är ett slakteri som ofta haft ökningar under åren.

-Det har varit lite färre slaktgrisar att slakta under 2015, säger Bengt-Göran Bengtsson, Ginsten. En del uppfödare har lagt av. Därför har vi något färre slaktade grisar i statistiken för kv 3.

-Jag delar din uppfattning och tror på en minskning med kanske 1 % detta år, säger Hans Agné, Köttföretagen. Det borde ha varit större minskning, men den vägs upp av produktivitetsökningar. Ny genetik + förbättrat managment, m m, gör att det kommer fram fler grisar till slakt. Rapporter jag får från vissa besättningar visar på 1 - 2 grisar mer per kull!! /LG 151106