Ove Konradsson slutar vid Skövde Slakteri
Tommy Ögren tar över som vd tills vidare

Ove Konradsson lämnar Skövde Slakteri 30 juni och huvudägaren Tommy Ögren blir vd tills vidare. Senare ska ny vd utses. Ove har varit vd i tre år.

-Det finns flera skäl till beslutet, säger Ove. Ett är att ett omfattande arbete med att modernisera företaget är avklarat, vilket blev särskilt jobbigt med anledning av branden och den påföljande återuppbyggnaden. Vi lyckades hålla igång produktionen för fullt och dessutom i fjol leverera det bästa resultatet i företagets historia. Det är både jag och personalen stolta över.

-Det är alltså dags att någon annan tar över vid en sådan tidpunkt. Från att slakteriet varit ett 90-talsföretag, sett ur flera synpunkter, är det nu modernt och nyinvigt. Det är på sitt sätt tråkigt att lämna företaget, där jag har mitt hjärta, liksom hos alla medarbetare som jobbat så intensivt. Men jag har ändå valt det.

-Det finns ingen konflikt mellan mig och ägarna, men de har engagerat sig allt mer i företaget, vilket inte är fel. Men vi har inte samma långsiktiga strategiska syn på framtiden och då tycker jag det är jag som ska lämna skutan. Det är inga detaljer som vi är oense om. Jag har stor respekt för Tommy entreprenörskap. Men om jag fortsatt som vd har de olika uppfattningarna kunnat bli jobbiga och har kunnat utveckla sig till större frågor. Det vill jag undvika.

-Jag har också fått ett erbjudande från ett annat företag. Jag har inte bestämt mig för detta jobb, men kommer att göra det under hösten. Det är ingen brådska. Jag har berättat det för Tommy och vi är därför överens om att jag ska lämna företaget ganska snart och det blir 30 juni. Jag ska ägna de kvarvarande dagarna åt att överlämna företaget så hedersamt som möjligt i samarbete med min personal.

Det är kutym att en företagsledare lämnar företaget så snart som möjligt, om det ev nya jobbet konkurrerar med det gamla.

-Hemma har jag ett lantbruksföretag med djur och stuteri. Jag har 100 egna hektar och arrenderar dessutom minst lika mycket. Detta företag fungerar bra som det gör idag, så jag behövs inte, men jag kan tycka det är roligt att delta mer i gårdens arbete. Jag har varit borta så mycket från det praktiska arbetet, så jag måste t o m lära mig hantera den senaste traktorn.

-Gården har nötköttsproduktion. Nötkött går jättebra nu, med höjda priser, låga räntor, billigt foder och konsumenterna har stort förtroende till svenskt kött. Alla parametrar pekar rätt. För några år sedan pekade alla fel. Det är en rolig bransch nu.

Vi söker ny vd till hösten

-Som störste aktieägare är det min plikt att sätta till ny vd när en vd slutar, säger Tommy Ögren. Det blir jag själv tills vidare. Jag var tillfällig vd ett helt år, innan Cato Gustafsson blev vd. Det finns kunniga platschefer, produktionschefer och kunnig personal överallt, så vd-jobbet är inte betungande.

-Dessutom har jag tre söner som kan alla delar av produktionen. Den yngste, Christian, är vd och basar för grisstyckningen på Mårtenssons Partiaffär AB till vardags, Peter kan nötkött från Engvall & Aug Falk Nya Chark AB, Engvalls, där han är vd och Andreas är marknadschef vid Gudruns.

-När Ove slutar kommer vi att ha tätare förbindelser med Skövde Slakteri. Peter tar första passet redan nästa vecka och tar emot Atria och är väl förberedd med kalkyler för detaljhandel och grossist.

-Vi kommer att avvakta med att annonsera efter ny vd. Vi ska analysera noga vilken typ av vd vi behöver, eftersom Skövde Slakteri förändrats så mycket under senare åren. Det är ett helt annat företag än när Ove började. Det är stort och bl a har k-packen tillkommit.

Allt är inte klart efter branden i Skövde. Det är Trygg Hansa som dröjer med försäkringen. Det är jobbigt. /LG 160617