Moving Floor-boxen klar!
- För kinesiska marknaden

Den självrengörande grisboxen, som endast kräver ett plant industrigolv vid byggnation, ser ut att vara klar för marknaden. Den har funnits för kor, kalvar och hundar ett antal år, men för grisar har det varit hållbarheten på materialet i den rörliga mattan som varit bekymmer. Grisarna har ätit sönder mattan. Det blir på kinesiska marknaden Moving Floor-boxen kommer först, eftersom efterfrågan är störst där.

-Kineserna söker med ljus och lykta efter nya stallsystem som är enkla att bygga och klimatsmarta och framför allt förbrukar lite vatten, säger Tommy Lindvall, Kvie, Ekeby, Gotland, som uppfann boxen för 20 år sedan, sedan han sett en TV-film om gnuer som betar sig framåt på savannerna på ständigt ny och ren mark.
-Så ska en grisbox fungera, tänkte han. Grisar ska inte gå i sin egen skit, men ständigt ha färsk mat och ren mark under fötterna. Då kan man undvika sjukdomar, undvika antibiotika och få hög tillväxt. Och arbetsinsatsen för att sköta grisarna ska helst vara lika liten som för djuren på savannen, tänkte han.
Men det blev lång väg till färdig box. Själva boxen och tekniken och elektroniken runt om var inte det stora bekymret, utan materialet i mattan. Att få materialet att hålla för fullvuxna grisars tyngd och att det ska böjas runt två rullar och inte brytas upp, var inte största problemet. Tommy har prövat gummimattor, plastmattor, rostfritt stål, bl a höghållfast stål, men inget har hållit. Framför allt är det grisarnas tänder som får tag i mattan. Blir det väl en skada, då är mattan snart förstörd.
I princip är det nu nästan samma material i mattan som i den plastspalt som finns i grisboxarna idag. Lösningen på problemet var således inte så långt borta, kruxet var att komma på idén. Ett annat problem var dock att få det styva plastmaterialet runt en relativt smal rulle. Men även det problemet är nu löst.
-Mattan är dock alltför hal i sin nuvarande version, säger Tommy. Nu ska vi investera i ny en pressvals som gör mattan lite präglad och då blir boxen klar för marknaden.

Kinesiska marknaden först
-Det är den kinesiska marknaden står först i kön för försäljning av Moving Floor-boxen, säger Tommy. Flera stora kinesiska företag står i kö för att få sälja den. Marknaden för inredningar är het i Kina, sedan de kinesiska myndigheterna börjat stänga befintliga grisanläggningar nästan på löpande band. De som ligger i anslutning till sjöar och vattendrag är värst ute om de använder vattendragen som avlopp. Då blir det stängning med kort respittid, nästan omedelbart. Den s k bakgårdsuppfödningen stängs också ned på sina håll, men mest av hygieniska skäl och pga hög förbrukning av vatten. Vatten är en bristvara i Kina. 20 miljoner stallplatser har stängts och skapat ett stort vakuum på köttmarknaden, med stigande priser på griskött och stor import. Griskött betalas bättre i Kina än i andra länder och det är därför exporten från bl a Spanien och danska Danish Crown är så stor.
-När nya svinanläggningar byggs har klimat- och resurssmarta anläggningar företräde till byggnadstillstånden. Resultatet har blivit att alla inredningsföretag dammsuger marknaden efter byggnadsidéer som uppfyller kriterierna. För Moving Floor-boxen behövs inga speciella gjutningar i form av foderbord och gödselrännor. Det är en fördel och gör att det blir en marknad i andra hand för dessa boxar. Det räcker med en plan yta, typ asfaltväg, för att uppföra en jätteanläggning, vilket är vanligast vid investeringar.
-I typfall söker man lösningar till byggnation för ca 10 000 grisar per enhet, så automatiserade att anläggningen kan skötas med hjälp av en Iphone var som helst i världen, säger han. Det kan vi erbjuda idag och därför är vårt system efterfrågat.

Statlig bank vill finansierar
-Det har i sin tur lett till att vi får kinesiska statens hjälp med att finansiera en fabrik för tillverkning av Moving Floor-boxen. Vi ämnar att göra ett samägt bolag i Kina med ett bolag knutet till China Development Bank. Då slipper vi ifrån diskussioner om delfinansiering via olika kommersiella företag.
-Men de kräver också färdiga koncept, att byggnationen ska kunna ske i alla de klimatzooner som finns i Kina. Så det vi håller på med nu är att upprätta samarbete med olika universitet som kan hjälpa oss. Det kan vara torra eller mycket fuktiga zooner, eller med tropiskt hög luftfuktighet, eller i stark kyla. Österrikarna har f ö testat koboxarna ute under en vinter med 15-grader kyla.
-I de mest gynnsamma zoonerna klarar vi oss med inga byggnader alls, utan enbart en asfaltyta. Boxarna byggs samman till jätteanläggningar och förses med ett enkelt tak som skyddar från sol och väta. Inga väggar, ingen ventilation och annat som kostar pengar i t ex Sverige.
-Vi har sedan länge byggt våra boxar enligt IKEA-konceptet. En box med tillbehör kommer i en platt låda och detaljerna skruvas samman på plats. Det här är något vi utvecklat för västvärlden, men konceptet är lika viktigt för Kina. Frakterna på vägar har blivit lika dyra som här i Sverige, så det är viktigt att utnyttja lastbilarnas lastkapacitet vid transporterna. Sedan återstår det väl att se om kineserna är händiga nog att skruva samman sina IKEA-liknande paket!? Det behövs ingen svetsning eller annan komplicerad sammanfogning av komponenterna. Och vi har tio års erfarenhet av rullande golven till nöt, så vi vet att de fungerar.

Olika stränga myndigheter
Kina är ett stort land med nästan 1,4 miljarder människor och man producerar ca 750 miljoner grisar, hälften av det som produceras i världen. De ökar konsumtionen, som idag ligger över 60 kg griskött per capita. Det säger en del om marknaden och även om administrationen på det animaliska området. De regionala myndigheterna är olika stränga med regler. Det som är tillåtet i en region, behöver inte vara tillåtet i en annan. I vissa regioner försöker myndigheterna även att få bort den grisproduktion som drivs på bakgårdarna. Det kan vara ganska stora enheter, men vi ska tänka på att kineserna inte haft något laga skifte, som vi, utan bor i stor utsträckning i byar och med grisproduktion bakom husen även på byarnas huvudgata.
-Just nu är lönsamheten mycket god av grisproduktion i Kina, men för några år sedan var den dålig och en hel del av bakgårdsproduktionen försvann. Enligt min bedömning producerar man till alltför höga kostnader och med hög foderförbrukning, säger Tommy. I de områden där man försöker få bort bakgårdsproduktionen, vill man samtidigt stimulera till nysatsning i anläggningar en bit bort från byarna.
-Därför finns det önskemål om nya enkla system som de mindre gårdarna kan använda och dessutom spara foder och vatten. Det är ett nationellt intresse. Företag som säljer stallutrustning letar därför efter koncept som uppfyller dessa önskemål.
-Det finns 450 milj bönder i Kina, många med ett par tusen slaktgrisar. Politikerna vill inte att dessa grisar produceras i jättestora anläggningar, eftersom detta skulle skapa arbetslöshet bland småbönderna. Vi har just nu en förfrågan från ett slakteri om lämplig inredning för små enheter och Moving Floor-boxen går att seriekoppla i önskat antal boxar. Det går att installera våra moduler som står på ben både i befintligt stall, vid nybyggnation eller utomhus. Fördelarna med detta är att det möjliggör en stor kostnadsbesparing vid mark- och golvkonstruktion.
Vill bonden sälja anläggningen, säljer man boxarna per styck. Detta tilltalar slakteriet, som vill skicka ut smågrisar på 10 - 12 kg för vidare uppfödning. Slakteriet äger suggorna.

Många resor till Kina
-Allt detta gör att vi åker ofta till Kina. Det är döttrarna Katja och Peg som åker för att skriva avtal och delta i möten, säger Tommy, men Peg har nyligen fått en dotter och därför har jag varit med Katja till Kina 4 - 5 gånger under senaste halvåret. Det är annars flickorna som driver företaget utan inblandning av mig. Kineserna vill gärna ha personliga möten och det inser vi också är viktigt. Det är mycket viktigt i Kina att ha personliga relationer, så det är lönsamt att resa även om det är långt.
-Den första anläggningen för grisar har vi troligen på plats i Kina i början av nästa år. I Europa dröjer det ännu en tid, även om det är intressant att få igång anläggningar även här. Men marknaden för inredningar är så oändligt mycket större i Kina, liksom efterfrågan på griskött. Det blir lite som att den som är störst och skriker mest, får första tjing att få köpa stallutrustning.
-Vi bildar därför ett försäljningsbolag i Kina, som alltså stöds av den statliga utvecklingsbanken. Vi har förfrågningar från grisföretag som redan har 6 - 7 miljoner grisar och som har systerföretag så man kontrollerar 16 miljoner grisar. Många företag är sugna på att investera snabbt för att fylla igen det utrymme på marknaden som stängningen av de miljöstörande anläggningarna skapat. Men det blir många fler anläggningar som kommer att stängas, ju fler regioners myndigheter börjar utöva sin miljötillsyn.
Det är stort intresse i Kina för att investera i grisföretag, då de är lönsamma med dagens prisbild. Många grisuppfödningsföretag tittar på Wens Guangdong (Kinas största grisföretag) som precis börsnoterats för 260 miljarder RMB (1 kinesisk yuan = 1,28 skr). Wens Guangdong har byggt upp sin verksamhet på egen suggproduktion och sedan kontraktsgårdar för slutuppfödning. Därav tar nu andra grisföretag efter denna modell som samtidigt bevarar de mindre gårdarna och bidrar till sysselsättning på landsbygden. /LG 160711

Tommy Lindvall med döttrarna Peg och Katja på bottenplattan till en box vid EuroTier, Hannover.
Peg och Katja har numera tagit över företaget Moving Floor.
Boxen, med exempel på sugginredning, som den kan se ut idag, Påbyggnaderna kan varieeras efter behov.
Bild från 2002, när boxsystemet testades i full skala på Gotland.

Nedan: Bottenplattan med band i en av de första versionerna 2001.

Två kinesiska investerare på besök i Stockholm. Tommy t h, Katja tvåa fr v.

Högtidligt värre när Katja (till höger vid bordet) signerar ett MOU-avtal med investeringspartner.