Nyhet!
Spannmålssilor
från BIN med luftning genom
hela golvet. Sveperskruv
och omrörare.
Se broschyr!

Danvægt vågar:
• Körvågar
• Silovågar
• Pallvågar
• Grisvågar
Se artikel

Egebjerg stallinredningar

Ring –
så sänder
vi katalog!