Uppdatera här: www.grisportalen.se/egris

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Läget är oförändrat på marknaden med bra efterfrågan på allt, från styckat till chark. Vi plockar även marknadsandelar på chark.
-Vi har bra avsättning på karré och håller inte med danskarna om att det är trögt i förhållande till årstiden.
-Juni månad har varit bra försäljningsmässigt. Vi har nu finansierat noteringshöjningen i juli.

SLP
Peter Johansson: -Vi håller stilla i styckningen idag, efter att ha byggt om anläggningen. På måndag ökar kapaciteten i styckningen till ca 150 grisar (mellanstycken) per dag.
-Efterfrågan har även denna vecka överstigit kapaciteten och vi har kört övertid.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Vi har våra bästa försäljning för året nu och det är två veckor kvar. Jättebra försäljning.

Ugglarp
Thomas Olander: -Marknaden är i det närmaste oförändrad sedan förra veckan, vilket innebär att vi säljer allt vi styckar. Charkvolymerna har parkerat sig på 100-tonsnivån, vilket vi är mycket tillfreds med. Fortfarande är det lte problem med småfläsket.
-Sammantaget går vi för full maskin, även under semesterveckorna.Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -god efterfrågan grillprodukter, normal för årstiden, Atria enigt undersökningar A-klassens grillkorvar, som innehåller högre köttprocent, överlag alla grillkorvar marknadsledare,

Danish Crown
Marknaden för skinkor har varit mycket lugn, men efter tyska noteringshöjningen i fredags gick det att få igenom höjningar av skinkpriset på ett par marknader, medan resten blev oförändrade. Priserna på bog och annan charkråvara blev oförändrade, men volymerna ökade något.
Försäljningen av karré är inte helt tillfredsställande, med tanke på det goda vädret. Baconmarknaden är oförändrad, medan kotletter rätat till sig något efter prisfall senaste två veckorna.
Tillförseln av grisar i Danmark och Tyskland är mindre just nu och detta bestämmer prisutvecklingen. Men det är mycket svårt att få prishöjningar vidare ut till kunderna. /LG

Nyheter
17 mkr Swedish Meats halvårsresultat
Swedish Meats redovisar för andra kvartalet 17 mkr i vinst, vilket är 21 mkr bättre än i fjol, då resultatet var minus 4 mkr. För första halvåret är resultatet 0, dvs ingen vinst men inte heller förlust. I fjol var halvårsresultatet minus 38 mkr.
Marknadsandelarna är oförändrade, men slakten minskade under första halvåret med 5 % för grisar och 4 för nöt. Tillväxt i slakten väntas andra halvåret 2007.
Flera internationella aktörer har visat intresse för partnerskap med Swedish Meats, säger Åke Modig i halvårsrapporten. /LG

Svinpestlarmet i Danmark var falskt
Larmet om misstänkt svinpest i södra Danmark var falskt, även denna gång. 40 grisar hittades döda efter en kort transport och symtom tydde på svinpest. De laboratorieprover som blev klara i dag visade att det inte var svinpest.
Flera larm om misstänkt svinpest har kommit senaste åren och nervositeten är stor i Danmark när larmen kommer. 9,5 miljarder dkr i exportinkomster står på spel. /LG

Inga nya danska stallar närmare än 300 m till grannar
Danska regeringen har kommit överens med Dansk Folkeparti om strängare miljöregler för djurhållning. Lantbruk med mer än 75 djurenheter, som i antal grisar räknat är 2 600 slaktsvin per år, får enligt överenskommelsen endast utvidgas om besättningen ligger mer än 300 meter från grannar. Undantaget är om man kan minska ammoniakutsläppen radikalt. Källa: Politiken. /LG

Danske lantbruksbossen erbjuder frivillig flyttning av stallarna
Peter Gæmelke, ordförande i Dansk Landbrug, säger med anledning av förslaget till strängare miljölag i Danmark, att lantbruket och kommunerna bör samarbeta om flyttning av animalieproduktionen utanför byarna, till områden som lantbruket och kommunerna kan komma överens om. Pengar till flyttning finns även i en EU-fond, som hittills endast utnyttjats av en minkfarm, men som använts desto mer i Holland, där man räknar med att ta i anspråk 4,3 miljarder skr.
-Vi börjar flytta ut nyetableringar och utvidgningar, för att sedan följa efter med befintliga anläggningar, när byggnaderna är avskrivna, föreslår han.
Vissa besättningar i Danmark påverkar redan idag miljön så mycket, att de kan tvingas flytta även befintlig produktion. De överskrider EUs miljöregler. Källa: Politiken. /LG

Fler livsmedelsinspektörer inspekterade färre anläggningar
730 kommunala livsmedelsinspektörer, 38 fler än 2004, inspekterade 22 609 livsmedelsanläggningar 2005, vilket var en minskning med 3 048 inspektioner sedan 2004. Antalet storkök, restauranter, butiker, m fl, som står under Livsmedelsverkets tillsyn är drygt 54 000. Källa: Livsmedelsverket.
Kommentar: Från 1 juli står även alla lantbruk under Livsmedelsverkets tillsyn som livsmedelsproducenter. /LG

Danmark på väg få stänga för importkött med salmonella
-Jag vill inget hellre än att förbjuda allt kött med salmonella, men det kräver att vi i Danmark kommer ner till svensk nivå.
Det säger danske konsumentministern Lars Barfoed med anledning av att EU-kommissionen antytt att Danmark kan få stänga sina gränser för importkött med salmonella, motsvarande Sveriges undantagsregel.
Ministern hoppas det ska gå att förhandla fram en särregel med EU, liknande den svenska. Källa: DR /MetroXpress. /LG

Minustecken kostar Gilde 2 milj nkr i böter
Det var ett minustecken som tolkades fel, när Gilde levererade kött som Mattilsynet belagt med saluförbud under utredningen om E coli-smittan i norge i början av året. Det kostar Gilde 2 milj nkr i böter.
Ingen coli fanns dock i köttpartiet och Gilde har lagt om sina rutiner. Källa: Gilde. /LG

Tyson avskedar för att spara pengar
Amerikanska slakterijätten Tyson ska spara 200 milj dollar och avskedar 420 anställda och 430 tillfälliga jobb i USA till i slutet av året. Företaget har ca 114 000 anställda. Tyson-aktien gick upp 4 cent efter besparingsmeddelandet. Källa: Meatingplace. /LG.

Slagvågar. Sinsuggbås
Kvarn
Smågrislampor
Transponderutfodring
Foderautomater

Fyraårig biffko i Canada hade BSE
En drygt 4 år gammal ko av köttras i Canada har konstaterats ha BSE och det är det yngsta djur som fått sjukdomen. Detta har gjort amerikanska myndigheter oroade. Fallet är det nionde i Canada.
Amerikanska USDA ska skicka experter till Canada för att undersöka hur kon blivit smittad. Förbud mot animaliskt foder infördes redan 1997.
Kommentar: Som tidigare nämnts utvecklas nu ett blodprovstest, som kan indikera BSE även hos levande djur (och människor) långt innan sjukdomen blir synlig. När detta test kommer i bruk finns risken att fler BSE-fall upptäcks. /LG

Företagsnytt
North Trade sålt till Procuritas
Fonden Procuritas Capital Investors III har köpt alla aktier av John Wallmark i North Trade AB, som är marknadsledande importör av köttprodukter från Sydamerika och Europa till dagligvaruhandeln, storhushåll och livsmedelsindustrin.
Procuritas tror på expansion för importerat kött, då svenska och även övriga Europas köttproduktion minskar. Källa: North Trade pressmeddelande. /LG

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.
@-GRIS 14 juli 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt
och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering här!
Ny minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 20 juli 13,00

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt!
Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90Senaste nytt
Danska suggorna går upp 30 öre, slaktgrisarna oförändrade
Danska slaktsvinspriset är oförändrat 9,70 nästa vecka och även smågrispriserna är samma som denna vecka, utom för ekologiska som stiger. Suggpriset går upp 30 danska öre, drygt 35 svenska, till 6,70 dkr.

Värme och tröskning fortsätter begränsa europeiska utbudet
Utbudet av slaktsvin på europeiska marknaden är fortsatt begränsad och medlemsländerna har oförändrade eller svagt stigande slaktsvinspriser denna vecka. Belgiska priset stiger dock 6 cent och franska och tyska 2 – 3 cent.
Mest notabelt är det begränsade utbudet av slaktsvin på marknaden. Det beror på svag tillväxt i det varma vädret. Därtill vill grisuppfödarna sitta på skördetröskan, vilket är högst prioriterat när grisarna ändå växer dåligt.
Prognosen är fortsatt liten tillförsel, eftersom temperaturen väntas fortsätta vara hög och tröskningen fortsätter. Marknaden väntas fortsätta vara stabil. Källa: ISN

Grispriserna vecka 29
Semestrar, datera upp för senaste noteringar och nyheter!
Många har semester just nu och det är svårt att nå alla uppgiftslämnare. Jag lägger in uppgifterna efterhand. Uppdatera därför @-GRIS innan du börjar läsa, eller om du saknar noteringar som brukar finnas med. Även nyheterna dateras upp om något viktigt händer.
Senaste uppdatering: Ugglarp, SLP, Skövde, noteringar och kommmentar.

Smågrisarna fortsätter upp nästa vecka
Slaktsvinspriserna är oförändrade nästa vecka, men smågrisarna fortsätter upp med mellan 10 och 20 öre per kg. Bristen på smågrisar avtar. Swedish Meats har största anmälningarna på länge, vilket tillsammans med import från Finland minskar bristen till 2 500. SLP har 100 smågrisar överstående.

Värme och skörd vände Europas slaktsvinspriser uppåt igen
Det är upptendens igen för slaktsvinspriserna i flera länder i EU, bl a Tyskland, Frankrike och Holland, efter en kort downperiod. Orsaken till vändningen beror på att det varit mycket varmt på kontinenten och att skörden har börjat i fler länder. I Holland och Tyskland vände priserna uppåt med 4 cent, drygt 35 öre.
Tillväxten hos grisarna har avtagit påtagligt under värmeböljan. I länder där man börjat skörden, bl a Tyskland, prioriterar man skördearbetet framför att leverera grisar.
Efterfrågan på grisar från slakterierna är hög under veckan och försäljningsvillkoren goda. Källa: ISN

Danska grisnoteringarna oförändrade nästa vecka
Danska slaktsvinspriset är oförändrat 9,70 dkr nästa vecka, smågrisarna och suggorna är också oförändrade.

Tyska suggorna upp en tioöring
Efter ett par veckors nedtur, vände tyska suggpriset uppåt igen och blev 1,18 euro, ca 10,80 skr.

Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 29.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 29 v 28 v 27 v 26
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 12,90 12,90 12,90
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,80 12,80 12,80 12,80
SLP* Avtal 70–94,9 12,85 12,85 12,85
SLP 70–94,9 12,20 12,20 12,20 12,20
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 12,70 12,70 12,70 12,20
Dahlbergs 71-94,9 12,70 12,70 12,70 11,00
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,30 12,30 12,00 12,00
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 12,70 12,70 12,70
Skövde Slakteri 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25
Swedish Meats Avtal 73-92,9 12,50 12,50 12,50
Swedish Meats 73-92,9 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Inkl teckningspremie före 15 juli, övriga 12,70 kr.Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 30 v 29 v 28
12,02 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,70 9,70 9,70
22,10 Norsk Kjött 55,1–75,0* nkr - 19,05 19,05
10,97 Österbottens 72 – 90 euro - 1,19 1,19
12,07 Snellman 78–105 euro - 1,19 1,19
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.Slaktsvin, Europa
Skr Land v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
29 jun grundpriser euro euro euro euro euro
12,85 Frankrike - - - 1,394 1,428
15,02 Tyskland - - - 1,630 1,620
11,61 Belgien - - - 1,260 1,260
11,24
Italien - - - 1,220 1,220
11 juli korrigerade*
15,85 Spanien 1,731 1,731 1,731 1,731 1,706
14,58 England 1,592 1,592 1,592 1,578 1,550
14,20 Italien - 1,551 1,589 1,608 1,570
14,14 Frankrike 1,558 1,544 1,543 1,574 1,573
14,61 Tyskland 1,596 1,576 1,536 1,576 1,636
14,03 Österrike 1,550 1,550 1,550 1,550 1,610
14,03 Holland 1,532 1,532 1,493 1,542 1,590
14,54 Belgien 1,588 1,526 1,464 1,575 1,600
12,86 Danmark 1,405 1,405 1,432 1,432 1,405
13,03 Sverige 1,423 1,423 1,423 1,261 1,261
--
13,89 Tjeckien 1,517 1,537 1,510 1,463
13,57 Irland 1,482 1,482 1,425
12,68 Polen 1,385 1,365 1,310
Eurokurs 9,16 kr. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Prenumerera på GRIS 2006!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 28 v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
Juli * - 1,537 1,523 1,583 1,553
Aug - - 1,540 1,504 1,535 1,530
Sep - - 1,485 1,468 1,486 1,490
Okt - - 1,419 1,420 1,422 1,428
Nov - - 1,409 1,408 1,418 1,428
Dec - - 1,400 1,400 1,425 1,429
Jan - - 1,330 1,330 1,330 1,330
Feb - - 1,383 1,383 1,383 1,368
Mars - - 1,395 1,395 1,395 1,370
April - - 1,410 1,410 1,410 1,390
Maj - - 1,425 1,425 1,425 1,410
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 29 juni, enl Henton Børsmæglerselskab.
* Henton gör f n ett uppehåll i noteringen av futurepriser, m m, p g a organisationsförändring.Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 29 v 28 v 27 v 26
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,70 8,70 8,70 8,70
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35
SLP 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90
Dahlbergs 140- 6,90 6,90 6,90 6,60
Ugglarps 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
Swedish Meats 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Nyhléns & Hugoson 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Skövde 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,70 6,70 6,70 6,70
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd 2,65 2,65 2,65 2,65

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 30 v 29 v 28
8,24
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,40 6,40
16,10
Norsk Kjøtt* Fria vikter nkr - 12,94 12,94
Finland
4,24
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,46 0,46
4,33
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
10,80
ZNVG 56 % euro - 1,18 1,18
Galtar
7,00
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,70 5,40 5,40
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare.

Valutor
Fredagar idag v 27 v 26 v 25 v 24 v 23 v 22
Pund 13,35 13,17 13,30 13,44 13,59 13,46 13,45
Dollar 7,26 7,17 7,26 7,27 7,33 7,30 7,22
Euro 9,19 9,16 9,22 9,22 9,28 9,24 9,24
Dansk 1,23 1,22 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
Norsk 1,16 1,15 1,16 1,16 1,18 1,18 1,19
Yen 6,26 6,23 6,33 6,33 6,39 6,41 6,40

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 29 v 28 v 27 v 26
SLP
SLP+ 18,30 18,25 18,20 18,10
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
KLS
KLS Smågris 17,90 17,80 17,80 17,80
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 18,14 17,90 17,80 17,65
SwedeHam 16,69 16,47 16,38 16,35
Vita 15,57 15,36 15,28 15,26
Dahlbergs
Särklass D 18,00 18,00 17,75 17,50
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 17,65 17,55 17,45 17,35
Bas, 23 kg 16,25 16,15 16,10 16,10
Nyavvanda, 9 kg 35,25 35,05 34,95 34,95
KRAV, 23 kg 23,00 22,90 22,70 22,30
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,55 17,55 17,45
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 2 500 7 000 9 000 12 000
Ugglarps Slakteri 270 270 500 1 000
Skövde Slakteri 250 balans 300 300
SLP 100 balans 100 -
KLS brist brist brist brist
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist

* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Carl-Olof Port: -Mycket bra anmälningar och import av 530 finska smågrisar gör att bristen i förmedlingen minskar kraftigt.

KLS: Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
285
Basis 7 kg 230 230 230 236 234
474
Basis 30 kg 383 383 383 391 391
291
SPF+Myc 7 kg 235 235 235 241 239
481
SPF+Myc 30 kg 388 388 388 396 396
296
SPF 7 kg 239 239 239 245 243
486
SPF 30 kg 392 392 392 400 400
960
Økologi 30 kg 781 770 770 777 776
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
649
25-kilos - 560 560 560 560
Snellmans euro euro euro euro euro
543
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
553
ZNVG 28 kg - 60 60 60 60

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Datera upp för senast inlagda uppgifter!