Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Det är en stabil och lugn handel så här års. Det händer inte mycket.
-Det som ökar är efterfrågan på Krav-griskött. Den marknaden har varit trög tidigare, men har ett väldigt drag just nu. Marknaden är dock endast 1 %.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Läget på marknaden är konstant. Någon riktig fart är det väl inte, men det rullar på.

Ugglarp
Thomas Olander: -Försäljningen av styckat rullar på, volymerna nästa vecka är sålda. Charkvolymerna är dock något lägre just nu, men det är en säsongsmässig nedgång.
Det är bra flyt i försäljningen och allt är sålt till nästa vecka. Charken har tillfredsställande volym, men prisnivån kan bli bättre.
-Jag har haft nytta av "grisupproret" i försäljningen och det har bidraget till att det gått att få ut något mer.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Ska vi ha den här handelskanalen kvar måste fler grisföretagare använda den. Vi har nu en prisskillnad på ca 1,30 kr efter frakt, jämfört med marknadsledaren. Vi har nästan lika många köpare på spotmarknaden, som det finns aktörer. Varför finns inte fler säljare? Denna vecka säljs knappt 400 grisar på svenska spotmarknaden, trots den stora prisskillnaden.
-
Svenska grisföretagare måste stötta arbetet för ett åstadkomma ett högre grispris, säger Per. Att handla på spotmarknaden är ett sätt att sätta rätt värde på slaktgrisarna.

Nyhlens & Hugoson
Mikael Hugoson: -Det känns rätt bra på marknaden, med bra avsättning. Vi närmar oss ju bättre tider, julen, med förhoppning om att kunna ta ut bättre priser och få ett bra årsresultat.
I Norrland är det nästan bara älgjakt som gäller nu. Veckan som gått har varit bra sett ur försäljningssynpunkt, p g a att det varit avlöning. Det syns direkt på försäljningen.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: Försäljningen är bra för alla produkter, utom karrén som är svår.

Österbottens Kött
Marcus Skullbacka: -Det är fortsatt bra marknad för griskött, så priset kan höjas med 1 cent. Långa kontrakt, 4 månader, gör att marknaden är trögrörlig och priserna fastlagda under långa perioder.

Danish Crown
Skinka handlas till fallande priser på europeiska marknaden. Bog och charkråvara handlas till i stort sett oförändrade priser, stöttade av de centraleuropeiska marknaderna och Ryssland. Engelska baconmarknaden ser ett växande utbud från de övriga europeiska aktörerna och det verkar nu som om det ges rabatter.
Tredjelandsmarknaderna visar fortsatt god efterfrågan från Ryssland, men också fin handel med bröstfläsk och kotlett till Japan.
De blivande EU-länderna Rumänien och Bulgarien visar stor efterfrågan på varor som kan ersätta de frusna styckningsdetaljerna, som man hittills köpt från Nordamerika.
Den senaste veckans optimism för suggkött höll inte. Det är fallande priser för speciellt skinka och bog.
/LG

Nyheter
EUs jordbruksminister vill ta bort trädan
-Med nya jordbruksstödet finns inte längre motiv att behålla systemet med obligatorisk träda, säger Marianne Fischer Boel. Marknaden reglerar behovet av spannmål och priset och ersättningen från EU är samma till odlad och oodlad areal. Administrativt försvinner en tung börda för både lantbrukarna och de som ska övervaka reglerna.
Samtidigt måste dock interventionssystemet förändras, eftersom interventionen inte får kosta mera. Källa: LandbrugsAvisen.

Välskötta livsmedelsföretag får lägre avgifter
Livsmedelsverkets kontroll av livsmedelsanläggningar, från slakterier till korvkiosker, ska utgå från risken i verksamheten. Omfattningen av kontrollen, och därmed avgiften, beror på hur stora riskerna är och hur väl företaget förebygger dem. Avgiften blir därmed mer individuell och innebär att skötsamma företag får lägre avgift.
Det framgår av Livsmedelsverkets remiss om nya avgifter för verkets kontroll av livsmedelsföretag, de 500 största anläggningarna. Livsmedelskontrollen ska vara fullt avgiftsfinansierad. För de kommunkontrollerade 54 000 anläggningarna beslutas avgifterna i höst. Källa: Livsmedelsverket.

Vakuumpackat lurar konsumenterna steka för dåligt
Det finns olika gaser att använda vid vakuumförpackning av kött. En ger köttet röd och fräsch färg, en mer gråaktig. I Norge övergick man till den gas som ger gråaktig färg och detta skyller Norsk Folkehelseinstitutt på att konsumenterna kanske steker sin köttfärs för dåligt, så att E coli-bakterier inte avdödas.
Gilde anser dock att risken är överdriven. Köttet återfår sin röda färg när förpackningen öppnas och köttet exponeras för syre.
Frågan ventileras med anledning av att man i Norge försöker analysera vad som gick fel i letandet efter källan till vårens E coli-utbrott. Köttfärs utpekades inledningsvis, men det var spekke-korv. Källa: Nationen. /LG 061005

5 – 7 stora slakterier kvar i Europa, tror Vion
Vi står inför en våg av fusioner inom slaktbranschen, säger Vions vd Uwe Tillmann. En del slaktföretag är till salu och i framtiden blir det 5 – 7 större slakteriföretag kvar i Europa. Nu är det ca 20. Källa: Danske Svineproducenter /LG 06093

Danska minkuppfödarna tjänade 13 gånger mer än grisuppfödarna 2005
Danska grisuppfödarna tjänade i genomsnitt 71 000 dkr 2005, vilket inte är särskilt mycket mer än vad växtodlarna tjänade, men en förbättring från 2004. Det är väldigt litet jämfört med pälsdjursuppfödarna, som tjänade mer än 13 gånger så mycket, eller 950 000 dkr i snitt. Kobönderna tjänade 25 % av vad minkuppfödarna tjänade, eller 223 000 dkr.
Bästa resultatet bland grisuppfödarna hade smågrisproducenterna, därnäst integrerade och klart sämst specialiserade slaktsvinsproducenterna.
Investeringarna inom lantbruksnäringen är störst inom grisproduktionen, men det är också förslitningen av produktionsapparaten och därmed avskrivningsbehovet. Källa: Fødevareøkonomisk Institut. /LG 061002

Bonde och lantmästare blev jordbruksminister
Eskil Erlandsson, bonde och lantmästare från Annerstad i Kronobergs län, blev jordbruksminister i Fredrik Reinfeldts regering. Han är 49 år och har och har varit riksdagsledamot sedan 1994, ledamot i jordbruksutskottet sedan 1998 och har även varit ledamot i näringsutskottet, försvarsutskottet och bostadsutskottet.
Eskil började tidigt i politiken och blev kommunalråd i Ljungby. Enda animalieproduktionen på gården, så vitt vi vet, är yrkesmässig uppfödning av hästar.
Fredrik Reinfeldt sa i sin regeringsförklaring att den nya regeringen ska ta tillvara EUs ekonomiska resurser, som erbjuds lantbruket. Det gjorde som bekant inte den avgående regeringen. Det återstår att se vad det kan innebära, så här mycket försenat. /LG 061006.

Djurens Rätt uppmärksammar grisarna
Grisar bör få böka utomhus och de ska inte kastreras, är budskapet i en kampanj från Djurens Rätt över hela landet på Djurens Dag 4 – 7 oktober.

Ökat antal polisanmälningar om bogsår i Danmark
Antalet polisanmälda bogsår i Danmark har ökat kraftigt till 200 hittills i år, mot 19 år 2005.
-När vi såg ökningen vid nyår, har vi stramat upp kontrollen, säger ansvarige veterinären vid slakteriet i Skærbæk. Källa: LandbrugsAvisen.

Företagsnytt
Erfa-grupper i höst i Halland
I höst startar LRF och Hallands Grisproducenter Erfa-grupper för grisuppfödare som funderar på att bygga ut och för växtodlare som funderar på att starta grisproduktion. Grupperna består at 10 – 12 deltagare och är inriktade på suggor eller slaktgrisar.
I Erfa-grupperna kan du dra nytta av andras kunskaper och du kan träffa kolleger att samverka med, t ex i mellangårdsavtal. Mer info: Martina Braglin 0346-71 69 69, martina.braglin@lrf.se

Agenda
Elmia Lantbruk Djur & Inomgård hålls 18 – 21 oktober 2006
Årets Elmia Lantbruk handlar om djur & inomgård och hålls 18 – 21 oktober i Jönköping. Mer info: www.elmia.se/lantbrukinomgard

LIB 2006, maskin och teknik, 16 – 18 november i Fredericia
Mässan för lantbruksmaskiner och teknik LIB 2006 hålls i mässcentret i Fredericia, Danmark, 16 – 18 november. Det är för femte gången.

Konferens om bygg och miljö Alnarp 22 – 23 november
SLU, JBT och Partnerskap Alnarp ordnar en konferens om jordbrukets byggnads– och miljöfrågor 22 – 23 november vid Alnarpsgården, Aulan, Alnarp. För grisproduktionen handlar det om byggnadsteknik, byggmaterial, golv, energi, ventilation och ett särskilt avsnitt om biogasproduktion. Mer info: www.jbt.slu.se

Grisföretagardag på Elmia 22 november 2007
22 november 2007 hålls ett nytt stort möte för grisproducenter i Elmias konferensanläggning i Jönköping, ungefär som för ett par år sedan.
-Temat blir grisföretagare, säger Annika Engquist, verksamhetsledare för nybildade Pig Företagande.
-Vi jobbar med programmet och vi vill gärna ha bra förslag till föredrag och programpunkter under heldagen vid Elmia, säger hon. Maila till annika.engquist@svdh.org
OBS alltså att det är 2007, inte i år.

Workshop om gödselteknologi 23 november
23 november hålls ett seminarium i Sabro, Danmark, om gödselteknologi och om hur ny teknik kan minska miljöbelastningarna från stallar och gödselspridning. Läs mer

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.
@-GRIS 6 oktober 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt
och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag

Senaste uppdatering gjord 6 okt 18,00
gris@agrar.se 019-57 60 90
Grispriserna vecka 41
Stabil svensk grismarknad, tyska priset faller ytterligare
Hösten innebär för grisproduktionen en lugn och stabilt växande marknad med god efterfrågan på det mesta som kan göras av grisen, utom karré, som hör (anses det) sommaren till. Konstigt nog, för karrén är lika god en ruskig höstkväll, när den varit på elgrillen i köket. Skinkan, det mest värdefulla på grisen med stort inflytande på noteringen, säljs uteslutande för användning inför julen.
Inga prisförändringar sker i Sverige. I Finland höjs slaktsvin och suggor med 1 cent, som en försenad effekt av det internationellt höga grispriset. Långa kontrakt gör att marknaden reagerar långsamt.
I Danmark reagerar marknaden snabbare. Danskarna räknade med större efterfrågan på suggkött och höjde i veckan 20 danska öre, men prognosen höll inte och nästa vecka går priset ner igen lika mycket. Suggpriset styrs av tyska marknaden och i Tyskland går slaktsvinspriset ner 3 cent med verkan från torsdag.
Detta gör att svenska spotpriset för leverans till Tyskland är ointressant just nu (särskilt som priset är fritt gård) och i stället är det svenska slakterierna som efterfrågar alla grisar som går att få tag på. Svenska spotpriset stiger sålunda med ytterligare 10 öre till 14,60 kr.
Denna veckan såldes endast 400 slaktsvin på spotmarknaden, trots att spotpriset torde överstiga det många uppfödare får på annat håll.
De svar som slakterierna sänt in på Hallands Grisuppfödares brev II är intressanta och rekommenderas varmt som helgläsning! /LG 061006

Danska suggorna åter nere på 7,60 dkr
Det blev en kort höjning av danska suggorna, på måndag är de tillbaka på 7,60 dkr igen, som för en vecka sedan. Noteringarna för slaktsvin, 9,70 dkr, och smågrisar är dock oförändrade.

Återföreningsdagen satte tyska slaktsvinspriset under press
Tillförseln av grisar på den europeiska marknaden har vänt nedåt senaste dagarna. Därmed stabiliseras marknaden och det är inga avsättningsproblem. Återföreningsdagen, en tysk helgdag, gjorde att en slaktdag förlorades i veckan och detta satte tyska slaktsvinspriset under press. Därmed föll noteringarna även i Belgien, Österrike och Holland något. I Spanien och Frankrike sker en säsongsbetingad tillbakagång. Köttpriserna är mer stabila än slaktsvinspriserna.
Efter den tyska helgdagen väntas tyska marknaden stabiliseras. Utbudet på slaktsvin väntas inte öka och därmed torde botten för slaktsvinspriset vara nådd. Källa: ISN

Svaren på hallandsbrev II
Swedish Meats: Sämre grisaffärer nu än vid grisupproret
Swedish Meats blev först med att svara på hallandsbrev II. Möjligheten att betala 1 kr upp finns inte, grisaffärerna är sämre nu än vid tiden för grisupproret. Handeln och industrin söker sig andra inköpskanaler, utomlands och hos finansiellt svaga svenska aktörer (läs KLS).

Ginsten: Treårsavtalen håller nere slaktsvinspriset
Ginsten höjde 75 öre och kan inte höja mer f n. 1 kr i partiprishöjning motsvarar dock inte 1 kr på noteringen, utan 91,5 öre. Roger Olsson, Ginsten, är kritisk till att leverantörer till privatslakten fick dra tyngsta lasset i grisupproret, medan andra gömde sig bakom treårskontrakten. Han ger dock hallandsuppfödarna högt betyg för sitt initiativ.
Läs sammandrag av svaren på hallandsbrev II
Grisuppfödarna i Halland har alltså sänt ett nytt brev till de slakterier som inte höjt slaktgrisnoteringen minst 1 kr och frågar vilken förklaring man har till att höjningen av partipriset med 1 kr inte till fullo slagit igenom på noteringen.
Hela höjningen av helfallspriset ska ut till uppfödarna, understryker de. Hallands Grisproducenter frågar även om handelns inställning till att hela höjningen inte gått ut till uppfödarna.
Det halländska grisupproret startade med ett brev till alla slakterier om att slaktsvinsnoteringen måste höjas med minst 1 krona. Endast ett slakteri har höjt hela kronan, Dalsjöfors Slakteri i Dalsjöfors. Dalsjöfors har inte fått hallandsbrev nr 2. /LG 060927
Läs hallandsbrev II
Läs svaren (läggs ut när de kommer):
Swedish Meats, Skövde Slakteri, SLP, Ugglarps, Ginsten, Dahlbergs, Siljans Chark, KLS, Nyhléns


Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 41 v 40 v 39 v 38
Spotpris, Sverige** 73-94,9 14,60 14,50 14,40 14,20
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,75 14,02 14,20 14,20
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,70 13,70 13,70 13,70
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 13,65 13,65 13,65 13,65
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,55 13,55 13,55 13,55
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 13,55 13,55 13,55 13,55
Skövde Slakteri 75-94,9 12,05 12,05 12,05 12,05
Dahlbergs 71-94,9 13,50 13,50 13,50 13,50
KLS Nya leverantörer 64-94,9 13,25 13,25 13,25 13,25
KLS 64-94,9 11,75 11,75 11,75 11,75
SLP Avtal 70–94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
SLP 70–94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Swedish Meats Avtal 73-92,9 13,00 13,00 13,00 13,00
Swedish Meats 73-92,9 11,50 11,50 11,50 11,50
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,80 12,80 12,80 12,80
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,50 11,50 11,50 11,50
Ystad Slakteri 71–95 11,50 11,50 11,50 11,50
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Sedan svenska grisuppfödare börjat skicka slaktsvin till Tyskland har det bildats ett pris för leverans på export.
** Svenska slakterier vill köpa grisar på den fria marknaden och därmed har det bildats ett svenskt spotpris.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, liksom intresseanmälningarna från säljare och köpare av slaktsvinen. Han nås via 0701-74 90 12, fax 035-430 77, ap.karlsson@swipnet.se Mer info


Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 41 v 40 v 39
12,02 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,70 9,70 9,70
21,15 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr 19,06 19,06 19,06
11,34 Österbottens 70 – 86 euro 1,24 1,23 1,23
12,26 Snellman 80–101** euro 1,33 1,33 1,33
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
** Kilopriset sjunker sakta efter 101 kg, varför grisens totalvärde är högst vid 105 kg. Priset inkluderar LB-grundpris 1,26 + lastrumstillägg 0,02 + planeringstillägg 0,03. Mängdtillägg ingår inte i noteringspriset.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
4 okt Landsnoter.* euro
11,31 Frankrike 1,227 - - - -
14,29 Tyskland 1,55 - - - -
10,51 Belgien 1,14 - - - -
11,73 Italien 1,273 - - - -
4 okt korrigerade**
15,46 Italien - 1,677 1,677 1,677 1,690
14,29 England 1,550 1,578 1,578 1,620 1,606
13,33 Spanien 1,446 1,509 1,566 1,630 1,693
13,60 Tyskland 1,476 1,496 1,496 1,546 1,656
13,46 Österrike 1,460 1,480 1,480 1,510 1,610
13,40 Holland 1,454 1,474 1,474 1,503 1,600
12,97 Frankrike 1,407 1,462 1,496 1,489 1,592
13,27 Belgien 1,440 1,452 1,477 1,477 1,625
13,12 Sverige 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423
12,95 Danmark 1,405 1,405 1,432 1,459 1,459
--
14,57 Tjeckien - - 1,581 1,605 1,643
14,18 Irland - - 1,539 1,520 1,520
13,42 Polen - - 1,456 1,446 1,452
Eurokurs 9,22 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 4 okt 28 sep 21 sep - -
Okt 1,480 1,503 1,506 - -
Nov 1,470 1,495 1,491
Dec 1,475 1,475 1,478 - -
Jan 1,398 1,401 1,410 - -
Feb 1,421 1,436 1,420 - -
Mars 1,428 1,428 1,430 - -
April 1,450 1,450 1,425 - -
Maj 1,450 1,460 1,455 - -
Juni 1,465 1,475 1,465 - -
Juli 1,465 1,470 1,465 - -
Aug 1,445 1,450 1,445 - -
Sep 1,445 - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
4 okt
20 sep
13 sep
30 aug
Utbud
720
830
670
690
Sålda
alla
alla
alla
alla
Medelpris, euro
1,53
1,59
1,64
1,76
Lägst
1,51
1,58
1,63
1,76
Högst
1,54
1,59
1,65
1,77
Medelpris, skr
14,10
14,65
15,12
16,24Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 41 v 40 v 39 v 38
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,80 8,80 9,00 9,00
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 8,10 8,10 8,10 8,10
SLP 140,1 kg- 7,40 7,40 7,40 7,40
Dahlbergs 140- 7,40 7,40 7,40 7,40
Ugglarps 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90
Dalsjöfors 58% 7,40 7,40 7,40 7,40
Swedish Meats 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
Nyhléns & Hugoson 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
Skövde 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,80 6,80 7,00 7,00
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd 3,65 3,65 3,65 3,65
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 41 v 40 v 39
9,42
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,60 7,80 7,60
14,36
Norsk Kjøtt* Fria vikter nkr 12,94 12,94 12,94
Finland
4,24
Österbottens Fria vikter, Ä euro 0,48 0,47 0,47
4,33
Snellmans Klass E euro 0,47 0,47 0,47
Tyskland
11,76
ZNVG 56 % euro - 1,26 1,26
Galtar
8,18
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,60 6,80 6,60
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare.

Valutor
Fredagar idag v 39 v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
Pund 13,70 13,65 13,74 13,68 13,77 13,80 13,61
Dollar 7,30 7,28 7,26 7,25 7,35 7,25 7,22
Euro 9,26 9,25 9,22 9,22 9,35 9,28 9,21
Dansk 1,24 1,24 1,24 1,24 1,25 1,24 1,23
Norsk 1,10 1,12 1,11 1,11 1,14 1,14 1,14
Yen 6,19 6,18 6,20 6,17 6,32 6,18 6,17

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 41 v 40 v 39 v 38
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 19,11 19,11 19,03 18,75
SwedeHam 17,59 17,59 17,51 17,20
Vita 16,40 16,40 16,33 16,09
SLP
SLP+ 19,00 19,00 18,90 18,70
Dahlbergs
Särklass D 19,05 19,05 18,75 18,75
KLS
KLS Smågris 18,65 18,65 18,65 18,45
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,40 18,40 18,40 18,40
Ugglarpsgrisen 17,40 17,40 17,40 17,40
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 18,50 18,50 18,40 18,20
Bas, 23 kg 17,00 17,00 16,90 16,75
Nyavvanda, 9 kg 36,50 36,50 36,70 36,25
KRAV, 23 kg 25,20 25,20 24,60 24,40
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 18,50 18,50 18,40 18,20
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 590 590 590 590
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 15 200 16 000 16 900 15 500
Ugglarps Slakteri 400 800 - 400
Skövde Slakteri - - - 2 000
SLP - 1300 - balans
KLS brist brist brist brist
Dahlbergs - - - 500
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
280
Basis 7 kg 226 226 226 232 238
477
Basis 30 kg 385 385 385 394 402
286
SPF+Myc 7 kg 231 231 231 237 243
483
SPF+Myc 30 kg 390 390 390 399 407
291
SPF 7 kg 235 235 235 241 247
488
SPF 30 kg 394 394 394 403 411
959
Økologi 30 kg 774 774 774 783 798
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
510
25-kilos 460 460 460 500 500
Snellmans euro euro euro euro euro
543
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
526
ZNVG 28 kg - 57 57 57 58

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Bidra till bästa möjliga information i @-GRIS!
Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!