Senaste noteringsnytt
Danska grispriserna oförändrade vecka 3
Alla danska grispriser är oförändrade vecka 3. Slaktsvinspriset är 8,40 dkr.

Tyska grispriset försvinner ner i sopdammet
Trendändringen till bättre slaktsvinspriser i EU låter vänta på sig. Överallt är man fullt upptagna med att ta hand om senaste veckornas överskott på grisar. Priserna i Österrike och Tyskland föll 10 resp 9 % och har nu hamnat ända ner i botten på sophögen, där Sverige brukar hålla till. Svenska priset ligger nu på fjärde plats uppifrån, trots svenska sänkningarna! Österrike har tagit jumboplatsen.
Nu börjar röster höras om att de två största slakterierna i Tyskland gått för långt med priset. Rapporter säger visserligen att köttindustrin går dåligt, som vanligt, men inte så dåligt som grisnoteringarna visar. Kyl- och fryshusen är tomma och det finns behov av kött.
Prognosen är att vi har sett botten nu. Överskottet av slaktsvin tros försvinna snabbare än väntat. Därefter bör marknaden stabilisera sig medan utbudet från producenterna minskar. Källa: ISN / LG 070109

SLP behåller ledningen, trots sänkning med 25 öre
SLP sänkte slaktsvinsnoteringen på måndagen med 25 öre. Men det är mindre än övriga slakteriers sänkning förra veckan med 40 öre och SLP behåller således ledningen som bäst betalande slakteri även vecka 2.
Smågrisarna sänktes med 30 öre till 18,20 kr och även smågrispriset räcker till ledning i tabellen för smågrispriser. /LG 070108

Svenska spotpriset upp 40 öre
Enda prisförändringen den här veckan i Sverige är att svenska spotpriset går upp 40 öre. Det är ett fortsatt tecken på att svenskt griskött är en bristvara hos vissa slakterier. I övrigt råder det lugn som präglar trettondagshelgen efter jul- och nyårsfestligheterna.
Ingen har kunnat peka på att trettondagshelgen är någon speciell mathelg. Den är således fri för inmutning för t ex kotlett eller karré, som alla har större eller mindre problem att sälja.
Tyska noteringen gör en ny djupdykning med dryga 80 öre. Johan Andersson menar dock att det inte är något tecken på depression i Europa. Tvärtom ser året bra ut, med två nya medlemsstater i EU som har underskott på griskött och ett Ryssland som fortsätter köpa griskött från EU. /LG 070105

Rumänien väcker förhoppningar
Det var två korta slaktveckor i slutet på december och då uppstår överskott på grisar att slakta påföljande veckor. Detta trycker marknaden, samtidigt som början på året inte är den bästa för försäljningen. Noteringarna i Europa är i huvudsak oförändrade, men också svagt fallande på sina håll.
Situationen förvärras av att stycknings- och charkindustrin har lägre aktiviteter under helgerna kring nyår och exportverksamheten har inte riktigt kommit igång på det nya året.
Det finns dock goda tecken på stigande efterfrågan på griskött, som kan väcka den nyårströtta handeln. Ett är de nya EU-länderna, som är underskottsområden vad gäller griskött. Särskilt ställs förhoppningarna till Rumänien, som 2005 importerade 200 000 ton griskött. Som EU-land får Rumänien svårare att importera från tredje land och då stiger övriga EUs möjligheter att exportera.
Prognosen är att grismarknaden kan falla tillbaka ytterligare något p g a det stora utbudet på slaktsvin, men priserna väntas ganska snart stiga igen. Källa: ISN

P g a höjda råvarupriser tvingas vi höja våra priser fr o m den ...
Känns formuleringen igen? Så höjer man i nästan alla branscher sina priser, varför då inte grisbranschen?
Sven Jerpdal, Upppig har skrivit till sitt slakteri och uppmanar alla sina kolleger grisuppfödare att gärna använda hans mall och göra samma.
Läs brevet

Klicka dig till
övriga nyheter på
GrisPortalen.se

• Peter Johansson i karantän till 15 februari

• Grisproducenternas ordförande:
Kör grisarna till Ukraina i stället för Ica!

• EUs jordbruksminister: Snart behöver du ett jobb till!

• +0,5 % kvartal 1, +0,8 % kvartal 2 är prognosen för grisproduktionen i EU.

GrisPortalen uppdateras
när något händer!


Marknadskommentarer
slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Det är lugnt, väldigt lugnt efter helgerna. Charkindustrin går på sparlåga och då köper man inte mycket råvara. Noteringen går ner i Tyskland, men vi håller emot så gott vi kan.
-Första kvartalet är svårt varje år, men ändå ser det positivt ut framöver. En positiv faktor för Europas grisproduktion är att Bulgarien och Rumänien är med i EU från årsskiftet. Båda länderna är nettoimportörer av griskött och det griskött man behöver tar man nu från EU. Samtidigt som Ryssland fortsätter köpa griskött.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Veckan har varit helt normal för årstiden och inga problem att bli av med varorna.

Ugglarp
Thomas Olander: -Försäljningen av styckade detaljer är ok i förhållande till säsongen.För karré, skinka och bogrevben är det svårt stå emot prisutvecklingen. Priserna går nedåt.
-Charken har inte kommit igång riktigt efter helgerna. Jag ser med spänning fram emot komma igång igen.
-Vi ser inget av grisupproret, mer än mer kontakt med primärproduktionen än med köttkunderna.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det har varit kortveckor med låg veckovolym i slakten, men det som produceras går åt. Priserna var rätt hyfsade denna vecka. Revben, skinka och karré är svårast att avsätta till bra priser.
-Både jag och Tommy Ögren vidhåller att prissänkningen vid jul var onödigt stor.
Läs mer

Boarps gård
Per Karlsson: -I Italien är man villiga betala 730 kr per smågris från land utan PRRS och där man har svansen kvar. I Vitryssland betalar man 28 kr per kg för grisköttet. Det finns avsättning för svenska grisar till bra priser om vi ser lite längre bort än vi brukar göra.
-Jag har undersökt marknaden i Vitryssland och det är mest formalia, säker färdväg och ekonomiska garantier som är hinder på vägen för export. Allt kan dock lösas.
-Grisföretagarna är inte nöjda med prissänkningen vid jul. Swedish Meats måste ta till sig uppfödarnas missnöje och föra det vidare upp i kedjan till handeln. Till vecka 7 råder rekommendationen att endast leverera slaktsvin ojämna veckor.
-I veckan har endast levererats 300 slaktsvin och lika många smågrisar. Nästa vecka ser det ut att bli fler. Flera uppfödare med kontrakt som upphört har hört av sig.

LSO Foods (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Det är på alla sätt en normal situation, både vad gäller inköp grisar och färsäljning av griskött.
-Trettondagshelgen är ingen storhelg med mattraditioner i Finland.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Försäljningen av griskött är normal för januari. Den stora konsumtionen i slutet av året kommer tillbaka till den normala. Det finns dock en tendens till att konsumenterna väljer att äta lättare och magrare produkter i början av året, efter all julmaten. Malet kött återtar marknad så här års.

Danish Crown
Marknaderna är nu försiktigt på gång att komma tillbaka igen efter julfirandet, men ännu är det för tidigt att göra någon korrekt bedömning av situationen.
Som väntat är skinkmarknaden under press från större mängder än det finns efterfrågan till. Prisnivån är markant lägre än i december, men på nivå med den sista veckan i december.
Även markanden för bog och annan charkråvara startar trögt, men det visas dock ett visst köpintresse från Ryssland redan nu, vilket är uppmuntrande.
Baconmarknaden är stärkt p g a många säljkampanjer i januari. Prisniivån är oförändrad.
Det är fortsatt god efterfrågan på den mellersta delen av grisen från Japan och Australien.
Vid nya ordrar är det mycket låga kurser på japanska Yen och US-dollarn ger inte heller något stöd. /LGHjälp oss ge bästa möjliga information i @-GRIS och på GrisPortalen.se! Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 5 januari 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 11 jan 19.00
gris@agrar.se 019-57 60 90

Grispriserna vecka 2

Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 2 v 1 v 52 v 51
Spotpris, Sverige** 73-94,9 13,30 12,90 14,35 14,25
SLP Avtal 70–96,9 12,25 12,50 12,90 12,90
SLP 70–96,9 11,75 12,00 12,40 12,40
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 12,20 12,20 12,80 12,80
Dahlbergs 71-94,9 12,20 12,20 12,80 12,80
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 12,20 12,20 12,80 12,80
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 12,20 12,20 12,80 12,80
Skövde Slakteri 75-94,9 12,00 12,00 11,30 11,30
KLS 64-94,9 11,95 11,95 12,35 12,35
Ugglarps Slakteri 70-94,9 11,70 11,70 12,20 12,20
Swedish Meats Avtal 75-96,9 11.70 11.70 12.10 12.10
Swedish Meats 75-96,9 10,20 10,20 10,60 10,60
Spotpris, Tyskland* 84-102 11,05 11,75 11,75 12,65
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,20 10,20 10,60 10,60
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 3 v 2 v 1
10,16 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 8,40 8,40 8,40
18,05 Nortura 55,1–75,0a nkr - 16,27 17,06
11,23 LSO (HK) 77 – 92,5 euro - 1,24 1,24
11,23 Österbottens 79 – 92 euro - 1,24 1,24
11,66 Snellman 80–110 euro - 1,29 1,29
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
5 jan Landsnoter.* euro euro euro euro euro
9,35 Frankrike - 1,03 - 1,03 1,007
11,07 Tyskland 1,22 1,31 1,31 1,31 1,40
8,89 Belgien - 0,98 - 0,98 1,05
9,85 Italien - 1,085 - 1,085 1,195
9 jan korrigerade**
13,69 England 1,508 1,494 1,536 1,550 1,536
13,24 Italien 1,459 1,399 1,386 1,386 1,449
12,59 Irland 1,387 1,406 1,425 1,425 1,425
11,22 Sverige 1,236 1,236 1,280 1,280 1,344
11,19 Spanien 1,233 1,233 1,256 1,282 1,307
11,15 Danmark 1,229 1,229 1,229 1,270 1,297
10,72 Belgien 1,181 1,230 1,255 1,316 1,316
10,64 Frankrike 1,172 1,180 1,193 1,206 1,197
10,58 Tyskland 1,166 1,256 1,256 1,346 1,346
10,47 Holland 1,154 1,222 1,222 1,309 1,309
10,44 Österrike 1,150 1,250 1,250 1,320 1,320
--
12,23 Tjeckien - - 1,348 1,358 1,337
10,55 Polen - - 1,162 1,146 1,146
Eurokurs 9,08 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar (officiella kontrakt eller "personliga" tillägg) är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 4 jan 21 dec 13 dec 7 dec 30 nov
Jan 1,231 1,258 1,297 1,295 1,321
Feb 1,335 1,341 1,362 1,369 1,376
Mars 1,354 1,346 1,365 1,368 1,390
April 1,356 1,355 1,371 1,378 1,390
Maj 1,380 1,380 1,405 1,395 1,420
Juni 1,400 1,410 1,425 1,415 1,430
Juli 1,375 1,380 1,400 1,395 1,410
Aug 1,375 1,370 1,375 1,385 1,415
Sep 1,355 1,360 1,390 1,380 1,390
Okt 1,345 1,340 1,370 1,365 1,390
Nov - - - - -
Dec 1,340 - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
3 jan
27 dec
13 dec
6 dec
Utbud
740
750
760
530
Sålda
540
750
760
530
Medelpris, euro
1,26
1,32
1,42
1,42
Lägst
1,25
1,31
1,42
1,42
Högst
1,27
1,43
1,43
1,43
Medelpris, skr
11,44
11,93
12,83
12,83

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 2 v 1 v 52 v 51
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,00
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,60 7,60
SLP 140,1 kg- 6,40 6,80 7,40 7,40
Dahlbergs 140- 6,20 6,20 6,80 6,80
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,80 6,80
KLS 140 - 5,95 5,95 6,35 6,35
Ugglarps 140,1 kg- 5,90 5,90 6,30 6,30
Swedish Meats 140- 5,90 5,90 6,30 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 5,90 5,90 6,30 6,30
Skövde 140- 5,90 5,90 6,30 6,30
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP oflådd 2,15 2,15 2,65 3,65
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 3 v 2 v 1
7,38
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,10 6,10 6,10
14,58
Nortura* Fria vikter nkr - 12,89 13,14
Finland
4,36
LSO (HK) Klass E euro - 0,48 0,48
4,36
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,48 0,48
4,45
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,49
Tyskland
8,71
ZNVG 56 % euro - 0,96 1,01
Galtar
6,17
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,10 5,10 5,10
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare. Nortura är nya namnet på Gilde Norsk Kjøtt

Valutor
Fredagar idag v 52 v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
Pund 13,45 13,50 13,35 13,51 13,34 13,43 13,39
Dollar 6,94 6,87 6,80 6,88 6,80 6,81 6,98
Euro 9,08 9,04 8,97 9,06 9,04 9,04 9,06
Dansk 1,21 1,21 1,20 1,21 1,21 1,21 1,21
Norsk 1,10 1,10 1,10 1,11 1,11 1,10 1,10
Yen 5,86 5,77 5,75 5,83 5,90 5,87 6,00

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 2 v 1 v 52 v 51
SLP
SLP+ 18,20 18,50 19,00 19,00
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,31 17,71 18,05 18,58
SwedeHam 15,91 16,27 16,59 17,10
Dahlbergs
Särklass D 17,30 17,70 18,20 18,75
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,25 17,50 17,70 17,95
Ugglarps Slakteri
Särklass 17,90 18,10 18,40 18,40
Ugglarpsgrisen 17,10 17,10 17,40 17,40
Swedish Meats
Bis Plus 30 kg, mellang. 453 461 17,20 17,75
Bis Plus 30 kg, förmedl. 465 470 - -
Bas 30 kg, mellangårds. 418 426 15,75 16,30
Bas 30 kg, förmedling 425 430 - -
Nyavvanda 9 kg 316 321 33,85 35,00
KRAV 30 kg 648 652 23,95 24,70
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,95 16,95 17,75 17,75
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 570 570 570 570
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 17 300 16 700 16 700 21 000
Ugglarps Slakteri balans balans - balans
Skövde Slakteri - 330 - balans
SLP 1 500 1 500 - 1 000
KLS balans balans balans balans
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats:
Marknadstillägget ingår nu i noteringen för förmedlingsgrisar.
Carl-Olof Port: -Bara anmälan, bra försäljning, inga finska grisar finns att köpa.
KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 10 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg minus 10 kr = 20 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
231
Basis 7 kg 191 191 191 191 198
401
Basis 30 kg 332 332 332 332 344
237
SPF+Myc 7 kg 196 196 196 196 203
407
SPF+Myc 30 kg 337 337 337 337 349
242
SPF 7 kg 200 200 200 200 207
412
SPF 30 kg 341 341 341 341 353
900
Økologi 30 kg 744 744 744 744 754
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
477
25-kilos - 430 430 430 430
LSO (HK) euro euro euro euro euro
454
25-kg, Priimuus - 50 50 50 50
Snellmans
536
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
470
ZNVG 28 kg - - 52 52 54

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.