Senaste noteringsnytt
Danska suggorna upp ännu 20 öre
Noteringen på suggor i Danmark stiger nästa vecka med ytterligare 20 danska öre, ca 25 svenska. /LG 070209

Priserna stiger i länder med starka uppfödare
Stämningen på EUs grismarknad är fortsatt god. Låga utbud och sjunkande slaktvikter ger god efterfrågan. Noteringarna är antingen oförändrade, eller sakta stigande.
De stigande priserna är särskilt märkbara i länder som Österrike, Spanien och Tyskland, där grisuppfödarna har stort inflytande över grispriserna. Där är det slakterierna som får sänka sin slaktmarginal.
I andra länder, där slakterierna har större inflytande på grispriset än producenterna, där är noteringarna oförändrade. Det gäller exempelvis Danmark, Frankrike och Holland. (Givetvis även Sverige, ska vi tillägga.)
De senaste veckorna har exporten kommit igång, men från Danmark är fortfarande inte exporten till Ryssland lika stor som före jul.
Prognosen är fortsatt prishöjning och exporten hjälper till. Källa: ISN. /LG 070206

Tyska suggorna upp 35 öre
Tyska noteringen på suggor gick upp hela 35 öre vecka 6. Det är nu stadig upptrend i Tyskland och stigningen av suggpriset förebådar fortsatt höjt slaktsvinspris. Suggorna har gått upp 9 cent, dryga 80 öre, på 4 veckor.
Smågrisarna gick upp 1 euro till 51 euro, 463 kr. /LG 070205

Dalsjöfors höjde priset på slaktgrisar 1 kr till 13,20 kr
Dalsjöfors Slakteri höjer noteringen på slaktgrisar med hela 1 kr på måndag. I stället för att vissa leverantörer får höga extra tillägg, höjer man 1 kr för alla.
-Vi måste uppträda ärligare mot våra leverantörer och redovisa vad vi betalar, säger Magnus Larsson, Dalsjöfors. I krona upp blir en notering med 13,20 kr, vilket är den prisnivå våra leverantörer uppvaktas med från Swedish Meats när man försöker värva dem, säger han.
-Vi har ett problem när vi förhandlar om köttpriserna med handeln, när vi endast visar upp den låga noteringen på slaktgrisarna, medan vi i verkligheten betalar mer, säger han.
Dalsjöfors har börjat förmedla grisar, men har ännu inte någon notering. /LG 070202
Läs intervju med Magnus Larsson

Tyska slaktsvinspriset upp 3 cent
Äntligen har tyska höjningarna av slaktsvinspriset tagit lite större steg. Idag höjdes noteringen 3 cent till 1,32 euro, drygt 27 öre upp till nära 12 kr.
Upptendensen kommer säkert att stå sig. Senaste tyska internetauktionen indikerade 1,35 euro och futurepriserna visar också fortsatt positiv trend. Interneteauktionen brukar ligga steget före noteringen. /LG 070202

Danska noteringarna oförändrade
Både slaktsvin, suggor och smågrisar noteras till oförändrade priser nästa vecka.

Sverige och Tyskland har samma grispris
Om vi korrigerar för olikheter i klassning, m m, har nu Sverige och Tyskland samma notering för slaktgrisar. De europeiska grispriserna blir allt bättre, efter nu ganska långvarig svacka. Vi kan nu säga att grismarknaden börjar vakna upp ur vintersömnen.
Utbudet av slaktsvin har varit ganska stabilt de senaste veckorna, men har minskat något senaste tiden. De förhöjda slaktvikterna efter helgernas slaktköer har också gått tillbaka till normal nivå.
Det gör att de europeiska grispriserna är stabila med tendens till förbättring. Tyskland höjde med 1 cent, medan de holländska och spanska priserna gick upp två cent och belgiska med 4 cent.
Förutom minskat utbud av slaktsvin, är det den ökande exporten som står för förbättrade prisnivån.
Prognosen är fortsatt fallande utbud av slaktsvin och fortsatt god efterfrågan. Fortsatta prisökningar är troliga. Källa: ISN m fl. /LG 070130

Klicka dig till
övriga nyheter på
GrisPortalen.se

• Dalsjöfors höjer 1 kr på måndag

• Norturas vd vill sluta

• Bjarne Andersen vd för Pärsons

• Ny ordförande i KCF

• Smågrisproduktionen minskade 5,4 % 2006

• Början till slutet för lika behandling i Swedish Meats

• 4,4 % mindre slakt 2006

• Mindre arbete och hälsorisk med optisk vägning

• Coop Norden delas upp igen

GrisPortalen uppdateras
när något händer!


Marknadskommentarer
slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Vi har nu Europas högsta grispris i Sverige, hävdar vi.
-Att säga att det inte är press på marknaden vore att ljuga. Men tack vare samarbetet med HK kan vi exportera griskött österut, vilket hjälper till att hålla emot vid prispress.
-Det är särskilt hård press på skinka.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Försäljningen flyter på bra.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen fungerar hyfsat. Vi brottas med revben och karré. Charkvolymerna visar positiv utveckling, viktväktarsortimentet går tillfredsställande.

Boarps gård
Per Karlsson: -Omsättningen denna vecka var 2 000 smågrisar och 1 000 slaktsvin.
-Efterfrågan är större än tillgången. Under den gångna veckan har det varit samma intensiva ringande som i somras, vilket är anmärkningsvärt den här årstiden. Det har säkert gått att sälja 4 000 slaktsvin denna vecka, om det funnits tillgång.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Marknaden har piggnat till ännu mer, därför att vi närmar oss påsk. All skinka går åt till påsk och all karré är såld inför våren och sommaren. Den ligger dock kvar i våra frysar.
-Vi har slaktat 25 % mer i januari i år än i fjol. Nästa vecka slaktar vi 5 900 grisar.

LSO Foods (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Vi håller fortsatt samma noteringar, men det är tryck mot marknaden. Den är annars normal för årstiden.
-Exporten till Ryssland är ok, men jag har inga siffror ännu.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Prissänkningen nästa vecka rör endast slaktgrisarna och är en normal anpassning till marknaden för griskött. Vi har haft ett stabilt pris länge.
-Ska vi hålla uppe noteringen, måste hela köttkedjan hålla priserna uppe, men livsmedelsindustrin pressas uppifrån och ibland är det långa kontrakt.
-I vårt område förekommer inte specialkontrakt för vissa uppfödare, så någon anledning att ändra på noteringen av den anledningen finns inte. Vi följer strikt de kontrakt som fastställts och vi har inte haft problem med att ett slakteri bjuder över ett annat.

Danish Crown
På vissa skinkmarknader var det lite bättre tongångar i veckan, men det var vid få tillfällen det gav uttryck i små prisförbättringar.
För bog och charkråvara är det fortsatt trög efterfrågan och oförändrade priser.
Baconmarknaden är stabil och prisniivån oförändrad. Det bjuds fortfarande ut billigt kött från Holland och Tyskland.
Ryska marknaden är igång igen, men volymmässigt är försäljningen ännu inte i nivå med den före jul. Handeln med Japan och Australien är oförändrad.
/LGHjälp oss ge bästa möjliga information i @-GRIS och på GrisPortalen.se! Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 2 februari 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 9 feb 10.00
gris@agrar.se 019-57 60 90

Grispriserna vecka 6

Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 6 v 5 v 4 v 3
Spotpris, Sverige** 73-94,9 13,60 13,30 13,30 13,30
SLP Avtal 70–96,9 12,25 12,25 12,25 12,25
SLP 70–96,9 11,75 11,75 11,75 11,75
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,20 12,20 12,20 12,20
Dahlbergs 71-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 12.20 12,20 12,20 12,20
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20
Skövde Slakteri 75-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00
KLS 64-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95
Ugglarps Slakteri 70-94,9 11,70 11,70 11,70 11,70
Swedish Meats Avtal 75-96,9 11.70 11.70 11.70 11.70
Swedish Meats 75-96,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,00 11,70 11,60 11,30
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 7 v 6 v 5
10,16 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 8,40 8,40 8,40
18,05 Nortura 55,1–75,0a nkr 16,27 16,27 16,27
11,23 LSO (HK) 77 – 92,5 euro 1,24 1,24 1,24
11,16 Österbottens 79 – 92 euro 1,23 1,23 1,24
11,66 Snellman 80–110 euro 1,29 1,29 1,29
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
2 feb Landsnoter.* euro euro euro euro euro
9,35 Frankrike - - - - 1,03
11,98 Tyskland 1,32 1,29 1,28 1,24 1,22
8,89 Belgien - - - - 0,98
9,85 Italien - - - - 1,085
30 jan korrigerade**
13,15 Italien 1,342 1,449 1,449 1,506 1,459
12,86 England 1,424 1,438 1,452 1,502 1,530
12,50 Irland 1,377 1,377 1,387 1,387 1,387
11,48 Spanien 1,309 1,265 1,233 1,233 1,233
11,05 Belgien 1,279 1,255 1,218 1,181 1,181
11,22 Sverige 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236
11,22 Tyskland 1,266 1,236 1,226 1,186 1,166
11,15 Danmark 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222
11,09 Holland 1,222 1,222 1,202 1,163 1,154
11,07 Österrike 1,260 1,220 1,220 1,170 1,150
10,64 Frankrike 1,172 1,172 1,172 1,171 1,172
--
11,25 Tjeckien - - 1,226 1,239 1,306
9,83 Polen - - 1,077 1,083 1,090
Eurokurs 9,08 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar (officiella kontrakt eller "personliga" tillägg) är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 1 feb 25 jan 17 jan 10 jan 4 jan
Feb 1,348 1,330 1,357 1,352 1,335
Mars 1,387 1,353 1,380 1,377 1,354
April 1,399 1,370 1,382 1,380 1,356
Maj 1,435 1,412 1,420 1,395 1,380
Juni 1,450 1,426 1,435 1,420 1,400
Juli 1,435 1,426 1,406 1,395 1,375
Aug 1,430 1,405 1,390 1,380 1,375
Sep 1,365 1,360 1,350 1,355 1,355
Okt 1,370 1,340 1,340 1,345 1,345
Nov - - - - -
Dec 1,355 1,345 1,340 1,340 1,340
Jan - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
31 jan
24 jan
17 jan
10 jan
Utbud
590
560
460
690
Sålda
590
560
460
690
Medelpris, euro
1,35
1,32
1,30
1,26
Lägst
1,34
1,31
1,30
1,26
Högst
1,35
1,33
1,31
1,27
Medelpris, skr
12,25
11,98
11,80
11,44

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 6 v 5 v 4 v 3
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,00
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dahlbergs 140- 6,60 6,20 6,20 6,20
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 5,90 5,90 5,90 5,90
Swedish Meats 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Nyhléns & Hugoson 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 7 v 6 v 5
8,17
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,50 6,50
15,42
Nortura* Fria vikter nkr 13,49 12,89 12,89
Finland
4,36
LSO (HK) Klass E euro - 0,48 0,48
4,36
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,48 0,48
4,45
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,49
Tyskland
9,90
ZNVG 56 % euro - 1,09 1,05
Galtar
6,95
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,70 5,50 5,50
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare. Nortura är nya namnet på Gilde Norsk Kjøtt

Valutor
Fredagar idag v 4 v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Pund 13,69 13,82 13,86 13,77 13,50 13,50 13,35
Dollar 6,96 7,04 7,01 7,07 6,87 6,87 6,80
Euro 9,06 9,09 9,11 9,13 9,04 9,04 8,97
Dansk 1,22 1,22 1,22 1,22 1,21 1,21 1,20
Norsk 1,11 1,10 1,09 1,09 1,10 1,10 1,10
Yen 5,76 5,79 5,79 5,87 5,77 5,77 5,75

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 6 v 5 v 4 v 3
SLP
SLP+ 17,80 17,80 17,80 18,20
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 16,86 16,86 16,86 17,03
SwedeHam 15,49 15,49 15,49 15,65
Dahlbergs
Särklass D 17,00 17,00 17,00 17,00
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,00 17,00 17,00 17,00
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 17,60 17,60 17,60 17,90
Ugglarpsgrisen, -23 kg 16,60 16,60 16,60 16,90
Swedish Meats
Bis Plus 30 kg, mellang. 434 434 434 439
Bis Plus 30 kg, förmedl. 464 454 449 449
Bas 30 kg, mellangårds. 400 400 400 405
Bas 30 kg, förmedling 427 417 412 412
Nyavvanda 9 kg 297 297 297 301
KRAV 30 kg 658 644 644 648
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,95 16,95 16,95 16,95
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 570 570 570 570
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 20 000 20 000 16 500 15 500
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri balans - balans balans
SLP 600 balans 1 000 1 500
KLS balans balans balans balans
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats:
Marknadstillägget ingår i noteringen för förmedlingsgrisar
KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 10 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg minus 10 kr = 20 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
231
Basis 7 kg 190 190 190 190 191
401
Basis 30 kg 331 331 331 331 332
237
SPF+Myc 7 kg 195 195 195 195 196
407
SPF+Myc 30 kg 336 336 336 336 337
242
SPF 7 kg 199 199 199 199 200
412
SPF 30 kg 340 340 340 340 341
900
Økologi 30 kg 744 744 744 745 744
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
495
25-kilos 450 450 430 430 430
LSO (HK) euro euro euro euro euro
454
25-kg, Priimuus 50 50 50 50 50
Snellmans
536
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
454
ZNVG 28 kg 51 51 50 49 49

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.