Senaste noteringsnytt
Danska slaktgrisarna oförändrade, men ekogrisar upp
Danska noteringen på slaktgrisar är oförändrad, suggor också, och vanliga smågrisar. Ekogrisarna höjs dock med 8 dkr till 798. /LG 070816

Oro efter tyska sänkningen av noteringen
Det blev oro på den europeiska marknaden för slaktgrisar, när ett antal tyska slakterier sänkte priserna och tvingade ner noteringen med 6 cent. Utbudet av slaktgrisar är fortfarande litet, men det kan täcka slakteriernas behov.
Följden blev att andra länder också sänkte sina noteringar för innevarande vecka, t ex Holland, Belgien och Österrike.
Noteringarna i Holland och Tyskland följer varandra mycket tätt, eftersom det inte kan skilja mer än i stort sett fraktkostnaderna. Blir skillnaden för stor, körs grisarna över gränsen.
Mul- och klövsjukan har påverkat handeln från bl a Danmark. Efterfrågan på skinka har ökat och särskilt från England, som har brist p g a att slakterierna står stilla.
Säsongsmässigt är det en viss dämpad handel i EU, men den kommer igång igen i slutet av månaden.
Ryska importörer visar åter ökat intresse för danska köttprodukter, vilket är positivt för hösten.
F n täcker utbudet av grisar efterfrågan i EU. I slutet av augusti väntas behovet öka, när förädlingsindustrin startar efter semestrarna. Det ser således positivt ut för prisutvecklingen. Källa: ISN m fl. /LG 070814

Skövde Slakteri höjer 25 öre
Skövde Slakteri höjer noteringen på slaktgrisar med 25 öre innevarande vecka 33. Noteringen sattes till oförändrat på förmiddagen, men kl 15 kom nya besked. Läs mer 070813

Även smågrisarna faller i Tyskland
Tyska smågrispriset går samma väg som slaktgrisarna, de faller. Nya priset är 40 euro, 370 skr.

Dalsjöfors höjer inte
Det blev ingen höjning av slaktsvinspriset vid Dalsjöfors Slakteri denna vecka. I fredags stod det och vägde.
-Det har varit för stort ansvar att ta, säger Peter Johansson. Vi fick ingen draghjälp och då är det tungt.
-Ur resultatsynpunkt var det inte heller ett solklart läge för höjningar. Sedan kom tyska grispriset som en överraskning. Jag trodde inte det skulle gå ner. Summan blev att höjningen inte var möjlig. /LG 070813

1 kr mer för överskjutande smågrisvikter
Scan justerar nästa vecka priset på smågrisar med vikter över 30 kg. Det blir 1 kr upp både för Bis, Bas och Krav. Mellan 30 – 35 kg är priset per överskjutande kilo 6 kr och mellan 35 – 40 kg 5 kr.
Detta är enda förändringen av svenska grisprierna hittills för vecka 33. /LG 070810

Tyska grispriset faller 55 öre
Tyska noteringen på grisar till slakt faller nästa vecka med hela 6 cent, ca 55 öre, till 1,44 euro. Noteringen på suggor stiger dock med 2 cent till 0,94 euro, ca 8,70 skr.
Därmed fick de stora slakterier rätt, de som ensidigt sänkte priset gångna veckan. /LG 070810

Snellman höjer i Finland
Snellman höjer gödsvinspriset med 1 cent per kg från 12 augusti. Priset för sugga stiger med 3 cent. Smågrispriset är oförändrat. /LG 070810

Danska suggor höjs med 30 øre
Danska slakterierna höjer noteringen på suggor och galtar med 30 øre, 40 öre. Noteringen för slaktgrisar och smågrisar är oförändrade. /LG 070709

M&K-smittan i England lättar trycket i Tyskland
Marknaderna för grisar och griskött går åt skilda håll. Det finns i de flesta länder inte för många grisar på marknaden, men köttmarknaden är fortsatt pressad, enligt vad slakterierna rapporterar. Holländska grispriset har därför fallit.
Oförändrade noteringar rapporteras från Tyskland, där slaktgrisar säljs utan svårigheter och väderutsikterna fortsätter vara goda.
En del stora slakterier har inte velat acceptera de satta grisprisrna och har därför satt egna, där nivån ligger 4 cent lägre.
Grisnoteringarna i Sverige och Danmark ligger fortfarande oförändrade i botten, bland de europeiska länderna.
Efter utbrottet av mul- och klövsjuka i England har engelska regeringen beordrat exportstopp av griskött. England exporterar ca 100 000 ton griskött per år. En fjärdedel exporteras till Tyskland. Exportstoppet kan leda till att trycket på den tyska marknaden minskar. Källa: ISN. /LG 070808

Ny tabell:
Faktiskt utbetalt belopp per kg griskött i europeiska länder
Noteringen på slaktgrisar är som bekant en sak, utbetalt belopp per kilo en helt annan. Så är det i Sverige och i de flesta länder. I Sverige, t ex, har vi många tillägg, både officiella och mer personliga. I Danmark redovisar man sedan några veckor bruttonotering (optimal notering), som det sedan görs avdrag från.
I en ny tabell visar vi faktiskt utbetalt belopp för slaktgrisarna, inrapporterat från de större slakterierna i varje land, dividerat med antal slaktade kilo.
Man kan ha olika meningar om noteringar och tillägg, rättvis betalning, m m, men den här tabellen visar på ett bättre sätt slakteriernas förmåga att betala för grisköttet. De svenska slakterierna kommer i klart bättre dager än när enbart officiella noteringarna jämförs.
I den här tabellen behövs inga korrigeringar för olika klassning och andra skillnader mellan länder. Inte heller om transport till slakteriet ingår i noteringen, eller om den debiteras separat. Det är utbetalda pengar och levererade kilo som är de två parametrarna.
EU försöker likrikta slakten, så det inte blir någon stor skillnad mellan att slakta en gris i Sverige och t ex Tyskland. Ändå vet vi att det blir lite mindre pengar om vi i Sverige skickar grisar till Tyskland. Det beror bl a på att man i Tyskland rensar mer i halsen på grisarna än i Sverige. Tar man bort ca ett kilo vid ett slakteri, så får uppfödaren ca 15 öre mindre betalt per kilo. I Sverige övervakar Jordbruksverket att alla slakterier putsar lika.
Det kan även finnas andra smärre skillnader, men i huvudsak kan ländernas slakteriers betalning enligt tabellen jämföras med varandra. /LG 070726

Ofullständig @-GRIS?
Misstänkter du fel, eller saknas uppgifter som brukar finnas med i @-GRIS, uppdatera mailet. Rättelse eller tillägg kan ha gjorts efter att @-GRIS sändes ut som email på fredagskvällen.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Recept på avmaskningsmedel
• Mul- och klövsjuka i England
• Smittan kom från vaccinfabrik
• 2 % mindre grisslakt kvartal 2
• Dalsjöfors ökade 214 % kvartal 2
• Svinpest på 16 000 i Rumänien


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan AB
Magnus Lagergren: -

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det har varit bra väder under veckan och därmed full rulle på försäljningen. Nu börjar skolorna och det blir bättre fart inåt landet i stället vör vid kusten.
-Statistiken över slakten kvartal 2 var som jag väntat mig. Det är bra tillgång på grisar.


Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Veckan har varit något bättre än förra för styckade detaljerna. Även i charken har försäljningen varit bättre, särskilt för korven.
-Slakten ökade planenligt kvartal 2. Vi har en fin utveckling, som ser ut att hålla i sig. Orsaken är nog att vi betalar ett konkurenskraftigt pris för slaktgrisarna.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi har haft en bra vecka för försäljningen och har inga lager.
-Vi sätter inte noteringen förrän på måndag. Orsaken är att det kanske finns möjlighet till höjning av noteringen. Det står och väger om noteringen ska gå upp, säger Peter Johansson.
-Det var nästan överraskande stor slaktökning kvartal 2. Slakten har fortsatt öka hittills under kvartal 3. Läs mer

Dahlbergs Slakteri
Per-Olof Dahlberg: -Minskningen i slakten andra kvartalet berodde på brist på smågrisar. Tillgången har ökat nu och jag tror på ökad slakt både kvartal 3 och 4.


Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Nu kommer folk tillbaka till städerna och storstäderna, där vi har vår stora marknad Det är positivt för vår försäljningen.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Jag märker inte av något stort utbud på svenska grismarknaden. Spotpriset höjs 10 öre.
-Under senaste veckorna har jag märkt en betydligt ökande rörlighet bland grisföretagarna, när det gäller leveranser till olika slakterier. Man byter mer och mer slakteri. Även mellan privatägda.
-Det är positivt för grisnäringen.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Det var toppenväder den gångna veckan, innan skolorna börjar, vilket satte igång efterfrågan på grillprodukter. I övrigt är allt stabilt.

LSO (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Marknaden för griskött är oförändrat normal och nästa vecka börjar skolorna.
-Underskottet på smågrisar är nu några tusen, men det är ingen katastrof och vi har f n inga planer att importera från Sverige. Uppfödarna har sedan i mitten på juli börjat fylla upp sina stallar. Vi räknar med mera balans senare i höst.

Danish Crown
Stängningen av charkfabriker söderöver för semester slog igenom med något lägre prisnivå för skinka. Dock har situationen med mul- och klövsjuka i England medverkat till större efterfrågan från Danmark. Det kan väntas att den draghjälpen blir förhållandevis kortvarig, tills att de engelska slakterierna kommer igång igen.
Efterfrågan på bog och produktionskött är lägre i EU, även detta beroende på semestrar. Men det är också extra stor efterfrågan från England.
Baconmarkanden och marknaden för färsk kotlett är fortsatt stark.
De ryska kunderna visar stigande intresse, vilket tyder på god handel österut under hösten.
Handeln under den närmaste framtiden beror mycket på utvecklingen av mul- och klövsjukan i England. Under alla omständigheter kan vi från ca 20 augusti åter vänta bättre efterfrågan från södra Europa, när industrisemestern slutar.

@-GRIS och GrisPortalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
nils@agrar.se
@-GRIS 10 augusti 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 16 augusti 16,00
gris@agrar.se 019-57 60 90
Grispriserna vecka 33

Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 33 v 32 v 31 v 30
Spotpris, Sverige** 73-94,9 14,25 14,15 14,05 14,05
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,52 13,89 13,89 13,70
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,35 13,35 13,35 13,35
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,10 13,10 13,10 13,10
Skövde Slakteri 75-94,9 13,10 12,85 12,85 12,85
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,45 12,45 12,45 12,45
SLP Avtal 70–96,9 12,30 12,30 12,30 12,30
KLS 64-94,9 12,25 12,25 12,25 12,25
Scan avtal 75-96,9 12,00 12,00 12,00 12,00
SLP ej avtal 70–96,9 11,80 11,80 11,80 11,80
Scan ej avtal 75-96,9 10,50 10,50 10,50 10,50
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,50 10,50 10,50 10,50
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 34 v 33 v 32
10,03 Danish Crown 70,0–83,9 dkr *8,90 *8,90 *8,90
24,28 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,12 21,12
11,20 LSO (HK) 77 – 92,5b euro - 1,21 1,21
11,29 Österbottens 74 – 92 euro - 1,21 1,22
11,76 Snellman 80–101 euro - 1,28 1,27
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,50 nkr, m m.
b) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
* Nytt sätt att beräkna noteringen gör att den ökat med 30 öre från vecka 25. Priset är i praktiken oförändrat på avräkningen.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
10 aug Landsnotering euro euro euro euro euro
13,52 Tyskland 1,46 1,50 1,50 1,50 1,50
14 aug korrigerade*
14.29 England 1,544 1,544 1,544 1,544 1,544
14,14 Spanien 1,528 1,535 1,554 1,573 1,598
13,13 Frankrike 1,416 1,418 1,412 1,406 1,357
12,04 Österrike 1,390 1,450 1,450 1,450 1,450
13,92 Tjeckien - - 1,573 1,552 1,504
12,84 Irland 1,387 1,348 1,329 1,329 1,329
13,11 Tyskland 1,386 1,446 1,446 1,446 1,446
12,76 Belgien 1,378 1,403 1,403 1,440 1,440
12,49 Polen - 1,425 1,381 1,349 1,341
12,53 Italien - 1,354 1,354 1,323 1,278
12,78 Holland 1,338 1,348 1,386 1,406 1,406
11,75 Sverige 1,269 1,269 1,269 1,269 1,269
11,73 Danmark 1,267 1,267 1,267 1,267 1,267
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar.
Eftersom framför allt större uppfödare har stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan.

OBS! Ny tabell med utbetalat belopp per kilo
Slaktsvin, faktisk betalning (utbetalt belopp/slaktade kg)
Skr Land v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
29 jul euro euro euro euro euro
13,60 EU, medelpris 1,469 1,470 1,467 1,460 1,442
-
15,33 Bulgarien 1,656 1,662 1,662 1,667 1,672
15,28 Portugal 1,650 1,660 1,690 1.700 1,700
14,87 Tjeckien 1,606 1,584 1,530 1,477 1,466
14.69 England 1,587 1,591 1,587 1,577 1,565
14,56 Spanien 1,573 1,594 1,613 1,633 1,629
14,17 Tyskland 1,531 1,539 1,538 1,504 1,452
14,17 Österrike 1,531 1,539 1,531 1,486 1,431
13,51 Lettland 1,459 1,562 1,494 1,515 1,442
13,42 Italien 1,450 1,421 1,394 1,429 1,454
13,38 Polen 1,446 1,419 1,423 1,462 1,488
13,25 Sverige 1,431 1,431 1,437 1,413 1,400
12,98 Estland 1,402 1,394 1,385 1,411 1,400
12,96 Frankrike 1,400 1,390 1,350 1,350 1,360
12,89 Belgien 1,393 1,430 1,428 1,395 1,339
12,57 Holland 1,358 1,370 1,369 1,331 1,284
12,55 Finland 1,356 1,356 1,355 1,355 1,352
11,90 Irland 1,286 1,282 1,292 1,282 1,290
11,39 Danmark* 1,231 1,231 1,231 1,203 1,203
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de stora slakterierna i varje land och avser faktiskt utbetalat belopp för slaktgrisarna, dividerat med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Avblodade, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
* Prisrapporten fångar under veckorna inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 63 øre, ca 78 öre, till andelsägarna vilket bör läggas till danska priset.
Liksom i övriga tabeller påverkar även valutarörelser priserna, både när de samlas in och jag översätter till svenska kronor.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 6 juni 10 maj 2 maj 25 april 16 april
Juni 1,400 1,365 1,410 1,400 1,420
Juli 1,396 1,356 1,390 1,390 1,399
Aug 1,398 1,367 1,393 1,391 1,410
Sep 1,359 1,355 1,382 1,383 1,370
Okt 1,260 1,300 1,340 1,330 1,305
Nov 1,270 1,320 1,330 1,310 1,315
Dec 1,305 1,300 1,325 1,315 1,335
Jan 1,220 1,290 1,305 1,325 1,315
Feb 1,280 1,315 1,325 1,325 1,335
Mars 1,280 1,325 1,335 1,325 1,345
April 1,255 - - - -
Maj - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
15 aug
9 aug
1 aug
25 juli
Utbud
660
640
755
850
Sålda
600
640
755
850
Medelpris, euro
1,47
1,48
1,52
1,53
Lägst
1,46
1,47
1,51
1,52
Högst
1,48
1,48
1,52
1,53
Medelpris, skr
13,61
13,70
14,07
14,16

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 4,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 33 v 32 v 31 v 30
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,50 6,50 6,50 6,50
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,50 4,50 4,50 4,50
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 34 v 33 v 32
8,06
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,20
19,07
Nortura Fri vikt nkr - 16,59 16,59
Finland
4,16
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
4,81
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,52 0,52
4,53
Snellmans Klass E euro - 0,52 0,49
Tyskland
8,70
ZNVG 56 % euro - 0,94 0,92
Galtar
6,57
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,30 5,30 5,20

Valutor
Fredagar idag v 31 v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Pund
13,71
13,69
13,77
13,61
13,46
13,54
13,75
Dollar 6,79 6,71 6,75 6,64 6,42 6,74 6,90
Euro 9,28 9,21 9,26 9,16 9,14 9,15 9,25
Dansk 1,24 1,24 1,24 1,23 1,23 1,23 1,24
Norsk 1,16 1,16 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
Yen 5,76 5,69 5,69 5,42 5,42 5,47 5,58

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 33 v 32 v 31 v 30
Dahlbergs
Särklass D 17,50 17,50 17,50 17,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 16,75 16,75 16,75 16,75
SwedeHam 15,75 15,35 15,35 15,35
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,20 17,20 17,20 17,20
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,80 16,80 16,80 16,80
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,80 15,80 15,80 15,80
KLS
KLS Smågris -23 kg 16,85 16,85 16,85 16,75
SLP
SLP+ 16,50 16,50 16,50 16,50
Dalsjöfors Slakteri
Smågris 30 kg*** 439 439 434 434
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 436 436 434 432
Bis Plus 30 kg, förmedl. 395 395 395 417
Bas 30 kg, mellangårds. 402 402 399 397
Bas 30 kg, förmedling 360 360 360 382
Nyavvanda 9 kg 299 299 296 295
KRAV 30 kg 729 729 727 725
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 470 475 480 485
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor 1 vecka
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri balans balans balans balans
SLP - - balans balans
KLS balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri balans balans 650 400
Dahlbergs Slakteri - - 200 -
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
Kommentarer
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag 20 kr/smågris
Dahlbergs Slakteri, marknadsavdrag 20 kr/smågris

Smågrisar, utland
Vecka v 34 v 33 v 32 v 31 v 30
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
246
Basis 7 kg 199 199 199 199 200
422
Basis 30 kg 341 341 341 341 342
253
SPF+Myc 7 kg 204 204 204 204 205
429
SPF+Myc 30 kg 346 346 346 346 347
258
SPF 7 kg 208 208 208 208 209
434
SPF 30 kg 350 350 350 350 351
989
Økologi 30 kg 798 790 791 791 792
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
816
25-kilos - 710 710 710 680
LSO (HK) euro euro euro euro euro
453
25-kg, Priimuus - 0,49 49 49 49
Snellmans
546
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
370
ZNVG 28 kg - 40 41 41 41
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.