Senaste noteringsnytt
Danska grispriserna oförändrade
Även vecka 35 blir grispriserna oförändrade i Danmark. /LG 070823

Stabil marknad, begränsad effekt av fransk aktion
Senaste dagarna har marknaden för slaktgrisar i EU förbättrats. Utbudet faller igen, samtidigt som folk återvänder till hemorten efter semestern. Det gäller både anställda i industrin, som tar sig an förädlingen av grisköttet och de vanliga konsumenterna som går till butiken och handlar kött. Det är nu balans mellan utbud av slaktgrisar och efterfrågan på kött.
Noteringarna är därför oförändrade i Danmark, Spanien och Tyskland. Den lilla holländska nedgången beror på svag försäljning.
De franska grisuppfödarna gjorde i torsdags ett försök att få uppmärksamhet för den ansträngda ekonomiska situationen i grisproduktionen p g a de stigande kostnaderna för bl a foder. Det gjorde uppenbarligen inget större intryck på slakterierna, eftersom noteringen inte steg med mer än 0,3 cent per kg slaktad gris.
Prognosen är stabil prissituation, som dock grundar sig på en mycket låg nivå. Hoppet står till danska prognoser om betydligt förbättrade exportavtal med Ryssland, Östeuropa och Japan. Källa: ISN. /LG 070823

Upptendens igen på tyska auktionen för slaktgriser
Pristrenden har troligtvis vänt igen i Tyskland, om man ser på den tyska auktionen via internet. Där gick priset upp till i medeltal 1,50 euro, mot 1,47 en vecka tidigare. /LG 070823

Scan höjde grispriset 20 öre
20 öre till på grispriset är inte mycket när kostnaderna stigit 10 gånger mer, men är ändå välkommet. Scan höjde 20 öre idag och hittills har SLP, Nyhléns & Hugosons och KLS följt efter. Övriga sätter priset på måndag.
Spotpriserna är oförändrade. /LG 070817

Scans smågrisar oförändrade
Priset på slaktgriar går upp nästa vecka, men inte smågrisarna. Det beror på att utfallet i slakten är något sämre, med lägre vikt. Detta tar ut 20-öreingen och smågrispriset blir oförändrat.

Stora valutaförändringar ändrar internationella grispriserna
Den svaga svenska kronan tar mycket stryk vid finansiell oro och har gått ner i värde mot de flesta valutor, trots att det i första hand är dollar och yen som stärkts p g a krisen. En euro är idag 25 öre dyrare än förra fredagen.
Dagens eurokurs är 9,40, men fallande. Jag låter mer normala 9,26 stå kvar tills vidare. /LG 070817

Danska slaktgrisarna oförändrade, men ekogrisar upp
Danska noteringen på slaktgrisar är oförändrad, suggor också, och vanliga smågrisar. Ekogrisarna höjs dock med 8 dkr till 798. /LG 070816

Oro efter tyska sänkningen av noteringen
Det blev oro på den europeiska marknaden för slaktgrisar, när ett antal tyska slakterier sänkte priserna och tvingade ner noteringen med 6 cent. Utbudet av slaktgrisar är fortfarande litet, men det kan täcka slakteriernas behov.
Följden blev att andra länder också sänkte sina noteringar för innevarande vecka, t ex Holland, Belgien och Österrike.
Noteringarna i Holland och Tyskland följer varandra mycket tätt, eftersom det inte kan skilja mer än i stort sett fraktkostnaderna. Blir skillnaden för stor, körs grisarna över gränsen.
Mul- och klövsjukan har påverkat handeln från bl a Danmark. Efterfrågan på skinka har ökat och särskilt från England, som har brist p g a att slakterierna står stilla.
Säsongsmässigt är det en viss dämpad handel i EU, men den kommer igång igen i slutet av månaden.
Ryska importörer visar åter ökat intresse för danska köttprodukter, vilket är positivt för hösten.
F n täcker utbudet av grisar efterfrågan i EU. I slutet av augusti väntas behovet öka, när förädlingsindustrin startar efter semestrarna. Det ser således positivt ut för prisutvecklingen. Källa: ISN m fl. /LG 070814

Ny tabell:
Faktiskt utbetalt belopp per kg griskött i europeiska länder
Noteringen på slaktgrisar är som bekant en sak, utbetalt belopp per kilo en helt annan. Så är det i Sverige och i de flesta länder. I Sverige, t ex, har vi många tillägg, både officiella och mer personliga. I Danmark redovisar man sedan några veckor bruttonotering (optimal notering), som det sedan görs avdrag från.
I en ny tabell visar vi faktiskt utbetalt belopp för slaktgrisarna, inrapporterat från de fem största slakterierna i varje land, dividerat med antal slaktade kilo.
Man kan ha olika meningar om noteringar och tillägg, rättvis betalning, m m, men den här tabellen visar på ett bättre sätt slakteriernas förmåga att betala för grisköttet. De svenska slakterierna kommer i klart bättre dager än när enbart officiella noteringarna jämförs.
I den här tabellen behövs inga korrigeringar för olika klassning och andra skillnader mellan länder. Inte heller om transport till slakteriet ingår i noteringen, eller om den debiteras separat. Det är utbetalda pengar och levererade kilo som är de två parametrarna.
EU försöker likrikta slakten, så det inte blir någon stor skillnad mellan att slakta en gris i Sverige och t ex Tyskland. Ändå vet vi att det blir lite mindre pengar om vi i Sverige skickar grisar till Tyskland. Det beror bl a på att man i Tyskland rensar mer i halsen på grisarna än i Sverige. Tar man bort ca ett kilo vid ett slakteri, så får uppfödaren ca 15 öre mindre betalt per kilo. I Sverige övervakar Jordbruksverket att alla slakterier putsar lika.
Det kan även finnas andra smärre skillnader, men i huvudsak kan ländernas slakteriers betalning enligt tabellen jämföras med varandra.
Att notera är att jämförelserna i tabellen är gris utan huvud, medan vi i Sverige avräknar med huvud. Samt att efterlikvider och bonusar urbetalade separerade från noteringen inte är inräknade. I Danmark var Danish Crowns efterbetalning i fjol 63 danska öre, som inte fångas upp av siffrorna i tabellen. /LG 070817

Ofullständig @-GRIS?
Misstänkter du fel, eller saknas uppgifter som brukar finnas med i @-GRIS, uppdatera mailet. Rättelse eller tillägg kan ha gjorts efter att @-GRIS sändes ut som email på fredagskvällen.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Danish Crown har köpt Ugglarps
• Danskt miljövänligare än engelskt
• Svenska grisar miljövänligast
• Foderhandeln tjänar på dyrt foder
• Danish Crown packar åt Axfood
• Scans halvårsvinst 56 mkr


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan AB
-Nu börjar det se lite mer positivt ut på skinka och därmed har vi också möjlighet att höja avräkningen med 20 öre.
-En försiktig optimism finns nu i skinkmarknaden, säger Thomas Kjellin, försäljningsdirektör kött.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det har rullat på ganska hyfsat med försäljningen i veckan, med samma volymer som tidigare.
-Vi har inte fått någon förfrågan från Danish Crown, som är på inköpsrond. Vi är för små för dem. Men samtidigt är det vår möjlighet på marknaden, när andra blir större. Jag tror inte vi ska bli så mycket större.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Marknaden har i veckan varit ok. Försäljningen av styckat får betyget godkänt, efter att det varit bra väder delar av veckan.
-Charken har haft en bra vecka med produktion av 100 ton. Det känns bra. Vi har haft höga skivade volymer efter en korvkampanj.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det har varit en bra försäljningsvecka med hög produktion. Helt ok.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Försäljningen rullar på och vi kan sälja det vi får fram. Vi jobbar inte som många andra med långa kontrakt. Varje vecka är en strid, med nya affärer varje dag.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Danish Crown agerar marknadsmässigt i försäljningen, men har inte marknadsmässigt uppträdande mot grisföretagarna. Den situationen ska vi vara vaken för. Att svenska producenter ska bli livegna som i Danmark får inte ske.
-Under veckan har jag märkt en markant större rörlighet bland uppfödarna, när det gäller att bjuda ut grisar.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Nu vid skolstarten börjar inneutfodringsperioden, för att tala lantbrukarspråk, och de traditonella köttproukterna ersätter grillsortimentet.
-Vi märker av att situationen med höga foderpriser och låga grispriser blir allt mer ohållbar för uppfödarna. Vi måste försöka få handeln och konsumenterna att förstå att man måste betala ca 1,15 mer för köttet för att förhindra att grisproduktion läggs ner. Läs mer

LSO (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Marknaden är oförändrad och normal för årstiden.

Danish Crown
Efter turbulensen i början av senaste veckan p g a mul- och klövsjukan i England, är det nu åter ro på köttmarknaden. Engelsmännen började slakta själva igen i torsdags och våra italienska kunder startar upp efter semestern nästa vecka. Det är många länder i Europa som präglas av låg konsumtion av kött, då innevånarna är på semester under augusti.
På skinkmarknaderna är det i stort sett oförändrade priser. Det är nu en bättre efterfrågan på bog, på några marknader även till lätt stigande priser. Övrigt produktionskött är oförändrat. Handeln med karré går trögt i Tyskland, men bra i Ryssland, Centraleuropa och Japan.
Baconmarknaden är fortfarande stark. Prisnivån är oförändrad.

@-GRIS och GrisPortalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
nils@agrar.se
@-GRIS 17 augusti 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 23 augusti 18,00
gris@agrar.se 019-57 60 90
Grispriserna vecka 34

Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 34 v 33 v 32 v 31
Spotpris, Sverige** 73-94,9 14,25 14,25 14,15 14,05
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,53 13,52 13,89 13,89
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,35 13,35 13,35 13,35
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,10 13,10 13,10 13,10
Skövde Slakteri 75-94,9 13,10 13,10 12,85 12,85
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,45 12,45 12,45 12,45
SLP Avtal 70–96,9 12,50 12,30 12,30 12,30
KLS 64-94,9 12,45 12,25 12,25 12,25
Scan avtal 75-96,9 12,20 12,00 12,00 12,00
SLP ej avtal 70–96,9 12,00 11,80 11,80 11,80
Scan ej avtal 75-96,9 10,70 10,50 10,50 10,50
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,70 10,50 10,50 10,50
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 35 v 34 v 33
10,03 Danish Crown 70,0–83,9 dkr *8,90 *8,90 *8,90
24,28 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,12 21,12
11,20 LSO (HK) 77 – 92,5b euro - 1,21 1,21
11,29 Österbottens 74 – 92 euro - 1,22 1,22
11,76 Snellman 80–101 euro - 1,28 1,28
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,50 nkr, m m.
b) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
* Nytt sätt att beräkna noteringen gör att den ökat med 30 öre från vecka 25. Priset är i praktiken oförändrat på avräkningen.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 34 v 33 v 32 v 31 v 30
17 aug Landsnotering euro euro euro euro euro
13,53 Tyskland 1,44 1,44 1,50 1,50 1,50
13,52 Frankrike - 1,24 - - -
13,52 Belgien - 1,08 - - -
13,52 Italien - 1,06 - - -
22 aug korrigerade*
14,33 Spanien 1,525 1,528 1,535 1,554 1,573
14.25 England 1,516 1,544 1,544 1,544 1,544
13,92 Italien 1,481 1,354 1,354 1,354 1,323
13,32 Frankrike 1,417 1,416 1,418 1,412 1,406
13,06 Österrike 1,390 1,390 1,450 1,450 1,450
- Tjeckien - - - 1,573 1,552
13,03 Irland 1,387 1,387 1,348 1,329 1,329
13,02 Tyskland 1,386 1,386 1,446 1,446 1,446
12,95 Belgien 1,378 1,378 1,403 1,403 1,440
- Polen - 1,456 1,425 1,381 1,349
12,48 Holland 1,328 1,338 1,348 1,386 1,406
12,12 Sverige 1,290 1,269 1,269 1,269 1,269
11,60 Danmark 1,267 1,267 1,267 1,267 1,267
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Eftersom framför allt större uppfödare har stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan.

OBS! Ny tabell med utbetalat belopp per kilo
Slaktsvin, faktisk betalning (utbetalt belopp/slaktade kg)
Skr Land v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
5 aug euro euro euro euro euro
13,60 EU, medelpris - 1,469 1,470 1,467 1,460
-
15,33 Bulgarien - 1,656 1,662 1,662 1,667
15,28 Portugal - 1,650 1,660 1,690 1.700
14,87 Tjeckien - 1,606 1,584 1,530 1,477
14.69 England - 1,587 1,591 1,587 1,577
14,56 Spanien - 1,573 1,594 1,613 1,633
14,17 Tyskland - 1,531 1,539 1,538 1,504
14,17 Österrike - 1,531 1,539 1,531 1,486
13,51 Lettland - 1,459 1,562 1,494 1,515
13,42 Italien - 1,450 1,421 1,394 1,429
13,38 Polen - 1,446 1,419 1,423 1,462
13,25 Sverige - 1,431 1,431 1,437 1,413
12,98 Estland - 1,402 1,394 1,385 1,411
12,96 Frankrike - 1,400 1,390 1,350 1,350
12,89 Belgien - 1,393 1,430 1,428 1,395
12,57 Holland - 1,358 1,370 1,369 1,331
12,55 Finland - 1,356 1,356 1,355 1,355
11,90 Irland - 1,286 1,282 1,292 1,282
11,39 Danmark* - 1,231 1,231 1,231 1,203
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land och avser faktiskt utbetalat belopp för slaktgrisarna, dividerat med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Avblodade, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma. Utan huvud.
* Prisrapporten fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 63 øre, ca 78 öre, till andelsägarna 2006, vilket bör läggas till danska priset.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 15 aug - - - -
Aug 1,449 - - - -
Sep 1,448 - - - -
Okt 1,383 - - - -
Nov 1,376 - - - -
Dec 1,390 - - - -
Jan 1,338 - - - -
Feb 1,422 - - - -
Mars 1,449 - - - -
April 1,478 - - - -
Maj 1,550 - - - -
Juni 1,550 - - - -
Juli 1,531 - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
22 aug
15 aug
9 aug
1 aug
Utbud
500
660
640
755
Sålda
500
600
640
755
Medelpris, euro
1,50
1,47
1,48
1,52
Lägst
1,49
1,46
1,47
1,51
Högst
1,51
1,48
1,48
1,52
Medelpris, skr
13,90
13,61
13,70
14,07

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 4,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 34 v 33 v 32 v 31
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,50 6,50 6,50 6,50
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,50 4,50 4,50 4,50
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 35 v 34 v 33
8,06
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50
19,07
Nortura Fri vikt nkr - 16,59 16,59
Finland
4,16
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
4,81
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,52 0,52
4,53
Snellmans Klass E euro - 0,52 0,52
Tyskland
8,80
ZNVG 56 % euro - 0,95 0,94
Galtar
6,57
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,30 5,30 5,30

Valutor
Fredagar idag v 32 v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
Pund
13,83
13,71
13,69
13,77
13,61
13,46
13,54
Dollar 7,01 6,79 6,71 6,75 6,64 6,42 6,74
Euro 9,40 9,28 9,21 9,26 9,16 9,14 9,15
Dansk 1,26 1,24 1,24 1,24 1,23 1,23 1,23
Norsk 1,17 1,16 1,16 1,15 1,15 1,15 1,15
Yen 6,22 5,76 5,69 5,69 5,42 5,42 5,47

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 34 v 33 v 32 v 31
Dahlbergs
Särklass D 17,50 17,50 17,50 17,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 16,75 16,75 16,75 16,75
SwedeHam 15,75 15,75 15,35 15,35
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,20 17,20 17,20 17,20
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,80 16,80 16,80 16,80
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,80 15,80 15,80 15,80
KLS
KLS Smågris -23 kg 16,85 16,85 16,85 16,85
SLP
SLP+ 16,80 16,50 16,50 16,50
Dalsjöfors Slakteri
Smågris 30 kg*** 439 439 439 434
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 436 436 436 434
Bis Plus 30 kg, förmedl. 395 395 395 395
Bas 30 kg, mellangårds. 402 402 402 399
Bas 30 kg, förmedling 360 360 360 360
Nyavvanda 9 kg 299 299 299 296
KRAV 30 kg 729 729 729 727
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 470 470 475 480
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri balans balans balans balans
SLP balans - - balans
KLS ngt över balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri balans balans balans 650
Dahlbergs Slakteri - - - 200
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
Kommentarer
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag 20 kr/smågris
Dahlbergs Slakteri, marknadsavdrag 20 kr/smågris

Smågrisar, utland
Vecka v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
246
Basis 7 kg 199 199 199 199 199
422
Basis 30 kg 341 341 341 341 341
253
SPF+Myc 7 kg 204 204 204 204 204
429
SPF+Myc 30 kg 346 346 346 346 346
258
SPF 7 kg 208 208 208 208 208
434
SPF 30 kg 350 350 350 350 350
989
Økologi 30 kg 798 798 790 791 791
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
816
25-kilos - 710 710 710 710
LSO (HK) euro euro euro euro euro
453
25-kg, Priimuus - 0,49 0,49 49 49
Snellmans
546
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
370
ZNVG 28 kg - 40 40 41 41
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.