Senaste noteringsnytt
Danska suggnoteringen fortsätter falla
Det räckte inte med 1 kr ned för suggorna i Danmark denna vecka, nästa vecka faller de 20 danska öre till. Ny notering är 5,50 dkr, 6,93 skr.
Slaktgrisarna är oförändrat 9,10 dkr, 11,46 skr.
Smågrisarna är också oförändrade. /LG 070920

Ginsten höjer 20 öre till 13,65
Ginsten Slakteri och Dalsjöfors Slakteri delar den här veckan topplaceringen i noteringstabellen för slaktgrisar, sedan Ginsten på måndagen höjt 20 öre, medan Dalsjöfors hade oförändrad notering. Ginsten toppar redan tidigare listan för suggor. Läs mer. /LG 070917

Tyska grispriset faller 5 cent, 46 öre
Tyska noteringen för slaktgrisar faller nästa vecka med 5 cent, ca 46 öre. /LG 070914

HKScan i Lettland betalar 15,28 skr
Lettland har Europas näst högsta grispris, 15,28, efter Cypern som betalar 15,70.
I Lettland är HKScan marknadsledare och man kan ta ut det höga grispriset av marknaden. Lettland är ett underskottsområde som behöver köpa in griskött.
Det borde man väl göra från systerföretaget i Sverige, där grispriset endast är 13,20 kr. Men man köper där grisarna är ännu billigare, annars minskar ju betalningsförmågan till de lettiska grisuppfödarna. I Danmark kan man köpa griskött för 11,36 kr. Det är så marknaden fungerar i EU.
För att svenska grisar ska betalas med lettiska priser, bör de kanske fraktas över av privata säljare och slaktas i Lettland. Det är i alla fall så det fungerar när grisar säljs till Tyskland. /LG 070914

Dyrare foder reducerar 50-öringen till 6 kr per smågris
Scans smågrispris nästa vecka går upp p g a den 50-öriga höjningen av priset på slaktgrisar. Procentsatsen går upp två tiondelar.
Dessvärre går även slaktgrisfodret upp i pris på måndag med 6 öre till 2,14 kr.
Därför får smågrisuppfödarna endast 6 kr mer för en smågris på måndag. /LG 070914

Scan höjer slaktgrisarna 50 öre
Vid mötet i Ekebo i onsdags med 550 missnöjda leverantörer till Scan fanns inga pengar till höjd notering förrän om 8 - 12 veckor, men då går inte noteringen inte upp tioöringar, utan kronor.
På måndag kommer i alla fall 5 tioöringar, som inte fanns i onsdags. Scan har nog undgått mycket kritik om man hittat 50-öringen två dagar tidigare.
Å andra sidan är det hedrande att Scan lyssnar till kritiken och höjer priset när kritiken är massiv.
Nu gäller det att ta ut höjningen av marknaden, vilket torde vara lättare när leverantörerna redan fått sin höjning. Enligt uppgift ställer handeln som krav att höjningar går till uppfödarna och inte till aktieägarna.
Nyhléns, SLP, KLS och Ugglarps följde med Scan uppåt med 50 öre. Övriga sätter noteringarna på måndag, även Dalsjöfors, som således inte satte sina priser i fredags. /LG 070915

Danska suggorna faller 1 skr v 38
Danska noteringen på suggor faller med hela 80 øre, drygt 1 skr vecka 38. Sannolikt under påverkan av tyska sänkningen. /LG 070913

Prisstagnation, men exporten bestämmer utvecklingen
Priserna är oförändrade i de flesta EU-länder, men i Spanien sjönk priset kraftigt och är nu under tysk nivå. Det har inte hänt sedan februari.
Utbudet av slaktgrisar blev oväntat stort senaste dagarna och motsvarar mer än väl slakteriernas efterfrågan.
Köttpriserna är dock i huvudsak oförändrade, utom karré där priserna fallit en del.
Ännu har inte noteringarna på slaktgrisar stigit för att kompensera för den enorma höjningen av foderkostnaden.
Hoppet om höjda priser står till exporten. Förutom de klassiska länderna i östra Europa, Ryssland och Japan, riktas nu intresset mot Kina. Danmark har redan gjort inbrytningar, men Spanien, Belgien, Holland och Tyskland är nu också i förhandlingar med kineserna.
Det ser nu ut som om utbudet av slaktgrisar ökar i flera länder och det brukar betyda prisfall. Hur priset utvecklar sig är dock mycket beroende av exporten de kommande veckorna. Källa: ISN. /LG 070913

Tysk suggslakt tecken på bättre priser
I Tyskland har hittills 7,6 % fler suggor slaktats än i fjol. Minskningen av tyska produktionen är ett tecken på bättre grispriser i Sverige längre fram. Läs mer. /LG 070913

Spotpriset upp 70 öre till 15,10, spekulatoner om noteringshöjning på 1,50
Spotpriset steg idag till 15,10 kr. Det beror på kronisk brist på slaktgrisar och många vill köpa de som finns.
En orsak till den ökande efterfrågan just nu kan vara spekulationer om att den stora höjning av Scans notering som Magnus Lagergren nämnde i dagens intervju på GrisPortalen, kan komma mycket tidigare än Magnus nämnde i intervjun.
Uppgifter idag säger nämligen att en höjning med 1,50 på en gång är att vänta. Handeln uppges gå med på höjningar under förutsättning att pengarna oavkortat går till grisuppfödarna och inte till HKScans aktieägare. /LG 070911

Suggorna i Tyskland ner nästan 50 öre
Suggpriset i Tyskland föll idag med 5 cent, ca 47 öre. Nya priset är 0,91 euro, 8,50 skr.
Därmed bröts den uppåtgående trenden. Senast för 14 dagar höjdes priset 1 cent. /LG 070910

Ny tabell:
Faktiskt utbetalt belopp per kg griskött i europeiska länder
T h finns en tabell över faktiskt utbetalt belopp för slaktgrisarna, dividerat med antal slaktade kilo. Läs mer

Ofullständig @-GRIS?
Misstänkter du fel, eller saknas uppgifter som brukar finnas med i @-GRIS, uppdatera mailet. Rättelse eller tillägg kan ha gjorts efter att @-GRIS sändes ut som email på fredagskvällen.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Scan-invit till omförhandling
• SM-utdelning på framtida leverans
• Tredje M&K-fallet i England
• 270 kr/gris vinst på tomt stall


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan AB
Höjning av avräkningspriset sker med 50 öre. Den internationella marknaden för skinka är något bättre. För övriga köttprodukter är marknaden stabil. Förväntningarna på högre prisnivåer hos
grossist ligger i luften. Scan AB jobbar massivt med att försöka förhandla upp priserna. Allt för att underlätta den pressade situation som råder hos många grisleverantörer i primärproduktionen. Företaget ser optimistiskt på framtida förväntade prishöjningar och höjer avräkningsnoteringen 50 öre.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det har varit en bra vecka, med bra slakt och allt har kunnat säljas. Vi försöker upp priserna, men det är inte lätt. Alla väntar nu på vad Ica gör centralt.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen av styckat är som tidigare vecka. Charken visar fortsatt positiv utveckling. Vi är mycket tillfreds med korvförsäljningen.
-Vad den positiva trenden för korven beror på, vet vi inte. Vi börjar tro att vi vunnit en del nya konsumenter, som ett resultat av ett långsiktigt arbete med marknadsföringen.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Marknadsläget för griskött är som förra veckan.
-Det är balans för smågrisar. Många ringer dock och blir inte av med smågrisarna. Vi försöker placera så många vi kan. Utan de nya leverantörerna är det underskott, inkl alla som ringer blir det överskott. Men vi har alltså så många smågrisar vi behöver. Den befarade bristen jag talat om tidigare finns därmed inte.
-Vi sätter inte noteringen på slaktgrisar förrän måndag, men jag välkomnar Scans höjning med 50 öre. Vi förhandlar med köttkunder nästa vecka och vill ta ut ny färdriktning innan vi ändrar noteringen.
-Sänkningen av tyska noteringen nästa vecka var inte bra. Men vi vet att det är stor utslaktning i Tyskland p g a höga spannmålspriserna, vilket betyder väntad höjd notering längre fram.
-Leverantörer som frågat på foderleveranser på kontrakt 12 månader framåt har fått offerten 2,50 kr.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är positivt att Scan höjer 50 öre. Då måste man ta ut den höjningen i andra änden och det underlättar för oss andra i våra förhandlingar.
-Vi har inga långa kontrakt med våra köttkunder, eftersom vi inte levererar centralt. Det är nya affärer varje vecka.
-Just nu är det endast karrén som är svårsåld. Annars är det god åtgång på alla produkter, ungefär som föregående vecka.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Dagens höjning med 50 öre finns inte i systemet. Både vi och Scan måste försöka hitta några pengar på kistbotten för att finansiera den högre noteringen. Det är alltså pengar som vi ännu inte fått ut från handeln.
-Men vad är alternativet? Jag har uppfödare som ringer och gråter. De har helt enkelt inte pengar till att köpa in nytt foder.
-Jag har inte heller tillräckligt med egen spannmål, utan köper in. Det ska jag göra på måndag. Offerterna är på över 2 kr och då är det spannmål från norra Finland, eftersom frakterna blir billigare därifrån.
-Vi kanske får igenom 50 öre vid förhandlingarna med handeln så småningom, men får vi igenom 3 kr, som det minst handlar om?
-Jag räknar kallt med att det försvinner produktion här i Norrland och säkert försvinner en del även i övriga Sverige.
-Minskad grisproduktion och därmed ökad efterfrågan är bästa sättet att få upp priserna vid förhandlingarna med handeln. Men det är ju inget vi vill och det är väldigt synd att produktionen ska minska ytterligare.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Det räcker tydligen inte med 15,10 kr för att det ska komma fler grisar på marknaden. Det är fortfarande underskott i förhållande till efterfrågan.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Det är normal höstmarknad för grisköttet.
-Vi sänker nedre delen av viktgaffeln till 72 kg för att stimulera till ökad omsättning i slaktgrisstallarna.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Marknadsläget är samma som förra veckan.
-Prishöjningen med två cent nästa vecka görs för att hjälpa grisuppfödarna i den svåra situationen. Det är lite, men hjälper väl något.
-Vi tror inte att det går att få ut det höjda priset av marknaden särskilt snabbt.

Danish Crown
På skinkmarknaden sker det normala denna tid på året, att skinkfabrikerna har fyllt upp lagren efter semestrarnas slut. Samtidigt växer utbudet p g a ökad slakt. Resultatet blir tryck på marknaden med svagt fallande priser.
Bog säljs till lite bättre priser, särskilt tack vare god efterfrågan från Ryssland. Övrigt produktionskött är oförändrat.
Det är stigande marknad för späck och andra fettprodukter.
Baconmarknaden är stabil på nuvarande prisnivå. Prisförhandlingar med de stora kedjorna pågår.
De kommande veckorna visar om den starka pressen på höjda priser kommer att innebära höjda priser, trots väntade ökningar i tillförseln. Det kommer att hänga mycket på exportmöjligheterna till Ryssland och Kina, som f n ser lovande ut.
Suggor
Det rapporteras nu om stigande suggslakt i flera länder, så även i Danmark. Men det är särskilt i Tyskland det slaktas många suggor och detta pressar marknaden för suggkött kraftigt. Det väntas att denna tendens fortsätter en tid.

@-GRIS och GrisPortalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 14 september 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 21 september 09,00
gris@agrar.se 019-57 60 90


Grispriserna vecka 38

Helfallspriset
Helsfallspriset höjs 50 öre v 39.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 38 v 37 v 36 v 35
Spotpris, Sverige** 73-94,9 15,10 15,10 14,40 14,25
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,35 13,91 13,97 13,79
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,65 13,65 13,65 13,35
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,65 13,45 13,45 13,20
Skövde Slakteri 75-94,9 13,40 13,40 13,40 13,10
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,35 13,35 13,35 13,10
SLP Avtal 70–96,9 13,00 12,50 12,50 12,50
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,95 12,45 12,45 12,45
KLS 64-94,9 12,95 12,45 12,45 12,45
Scan avtal 75-96,9 12,70 12,20 12,20 12,20
SLP ej avtal 70–96,9 12,50 12,00 12,00 12,00
Scan ej avtal 75-96,9 11,20 10,70 10,70 10,70
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,20 10,70 10,70 10,70
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 39 v 38 v 37
11,46 Danish Crown 70,0–83,9 dkr *9,10 *9,10 *9,10
24,51 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,13 21,13
11,58 LSO (HK) 75 – 90,5b euro - 1,25 1,23
11,63 Österbottens 72 – 92 euro - 1,26 1,26
12,19 Snellman 80–101 euro - 1,30 1,30
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,50 nkr, m m.
b) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
* Nytt sätt att beräkna noteringen gör att den ökat med 30 öre från vecka 25. Priset är i praktiken oförändrat på avräkningen.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
14 sep Landsnotering euro euro euro euro euro
13,34 Tyskland 1,44 1,49 1,49 1,47 1,44
11,17 Frankrike 1,205 1,254 1,261 1,265 1,257
10,38 Belgien 1,120 1,120 1,120 1,100 1,080
10,98 Italien 1,185 1,175 1,175 1,150 1,150
11 sep korrigerade*
14,01 Italien 1,500 1,468 1,468 1,468 1,481
13,95 England 1,488 1,488 1,488 1,488 1,516
13,46 Tyskland 1,436 1,436 1,436 1,416 1,386
- Tjeckien - 1,552 1,569 1,570 1,570
- Polen - 1,388 1,388 1,440 1,440
13,33 Frankrike 1,428 1,433 1,433 1,427 1,417
13,41 Österrike 1,430 1,430 1,430 1,410 1,390
13,38 Belgien 1,427 1,427 1,427 1,403 1,378
13,36 Irland 1,425 1,425 1,425 1,406 1,387
13,11 Spanien 1,404 1,461 1,461 1,525 1,525
13,09 Holland 1,396 1,396 1,396 1,377 1,328
12,13 Danmark 1,294 1,294 1,294 1,267 1,267
12,10 Sverige 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Eftersom framför allt större uppfödare har stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbetalt belopp/slaktade kg)
Skr Land v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
9 sep euro euro euro euro euro
13,59 EU, medelpris 1,467 1,468 1,465 1,461 1,465
-
15,70 Cypern 1,695 1,677 1,592 1,592 1,592
15,28 Lettland 1,649 1,633 1,609 1,647 1,630
15,16 Bulgarien 1,636 1,641 1,641 1,646 1,651
14,55 Portugal 1,570 1,640 1,640 1,640 1,640
14,80 Tjeckien 1,597 1,608 1,612 1,619 1,605
14.36 England 1,550 1,552 1,557 1,571 1,575
14,53 Italien 1,568 1,549 1,563 1,453 1,463
13,74 Spanien 1,483 1,538 1,548 1,548 1,550
14,16 Tyskland 1,528 1,515 1,489 1,480 1,501
14,02 Österrike 1,513 1,495 1,475 1,477 1,537
13,33 Polen 1,438 1,434 1,484 1,509 1,494
13,20 Sverige 1,425 1,425 1,431 1,412 1,425
13,32 Estland 1,437 1,414 1,425 1,413 1,400
13,16 Frankrike 1,420 1,400 1,410 1,410 1,414
13,12 Belgien 1,416 1,391 1,350 1,367 1,395
12,73 Finland 1,374 1,364 1,358 1,355 1,352
12,68 Holland 1,368 1,350 1,302 1,302 1,320
12,74 Irland 1,375 1,340 1,318 1,312 1,294
11,36 Danmark* 1,226 1,230 1,231 1,231 1,231
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land och avser faktiskt utbetalat belopp för slaktgrisarna, dividerat med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma. Utan huvud.
* Prisrapporten fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 63 øre, ca 78 öre, till andelsägarna 2006, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 19 sep 13 sep 27 aug 23 aug 15 aug
Sep 1,440 1,445 1,515 1,487 1,448
Okt 1,394 1,370 1,445 1,421 1,383
Nov 1,404 1,369 1,449 1,419 1,376
Dec 1,401 1,370 1,448 1,420 1,390
Jan 1,365 1,340 1,391 1,357 1,338
Feb 1,485 1,450 1,483 1,455 1,422
Mars 1,570 1,525 1,490 1,478 1,449
April 1,570 1,560 1,539 1,515 1,478
Maj 1,650 1,650 1,621 1,615 1,550
Juni 1,680 1,670 1,635 1,620 1,550
Juli 1,678 1,675 1,640 1,622 1,531
Aug 1,700 1,685 - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
19 sep
22 aug
15 aug
9 aug
Utbud
790
500
660
640
Sålda
790
500
600
640
Medelpris, euro
1,45
1,50
1,47
1,48
Lägst
1,42
1,49
1,46
1,47
Högst
1,47
1,51
1,48
1,48
Medelpris, skr
13,44
13,90
13,61
13,70

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 4,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 38 v 37 v 36 v 35
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7.00 7.00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,50 6,50 6,50 6,50
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,50 4,50 4,50 4,50
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 39 v 38 v 37
6,93
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,50 5,70 6,50
19,25
Nortura Fri vikt nkr - 16,60 16,60
Finland
4,22
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
4,87
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,54 0,54
4,87
Snellmans Klass E euro - 0,52 0,52
Tyskland
5,50
ZNVG 56 % euro - - 0,91
Galtar
5,67
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,50 4,70 5,30

Valutor
Fredagar idag v 36 v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
Pund
13,46
13,79
13,84
13,83
13,83
13,71
13,69
Dollar 6,67 6,83 6,86 6,91 7,01 6,79 6,71
Euro 9,27 9,34 9,38 9,38 9,40 9,28 9,21
Dansk 1,25 1,25 1,26 1,26 1,26 1,24 1,24
Norsk 1,18 1,18 1,18 1,18 1,17 1,16 1,16
Yen 5,79 5,93 5,93 5,98 6,22 5,76 5,69

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 38 v 37 v 36 v 35
SLP
SLP+ 16,80 16,80 16,80 16,80
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,80 16,80 16,80 16,80
Ugglarpsgrisen, -23 kg 16,80 15,80 15,80 15,80
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 17,00m 17,00 17,50 17,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 16,75 16,75 16,75 16,75
SwedeHam 16,75 15,75 15,75 15,75
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75 16,75 17,20
KLS
KLS Smågris -23 kg 16,85m 16,85 16,85 16,85
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 439 439 439 439
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 427 421 436 436
Bis Plus 30 kg, förmedl. 366 360 375 375
Bas 30 kg, mellangårds. 393 387 402 402
Bas 30 kg, förmedling 331 325 340 340
Nyavvanda 9 kg 288 284 299 299
KRAV 30 kg 747 744 732 732
Svenskt spotpris
Boarps Gård 30 kg** 460 460 460 470
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor
Ugglarps Slakteri 100 - översk översk
Skövde Slakteri 800 - 400 balans
SLP - - - balans
KLS översk översk översk översk
Dalsjöfors Slakteri balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - 800 500 100
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -30 kr/smågris.

Smågrisar, utland
Vecka v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
215
Basis 7 kg 171 171 170 170 199
388
Basis 30 kg 308 308 308 308 341
221
SPF+Myc 7 kg 176 176 175 175 204
394
SPF+Myc 30 kg 313 313 313 313 346
226
SPF 7 kg 180 180 179 179 208
399
SPF 30 kg 317 317 317 317 350
1021
Økologi 30 kg 811 811 811 811 798
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
790
25-kilos - 670 670 690 710
LSO (HK) euro euro euro euro euro
459
25-kg, Priimuus - 0,49 0,49 0,49 0,49
Snellmans
553
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
375
ZNVG 28 kg - 40 40 40 40
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.