@-GRIS 21 september 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 24 september 19,00
gris@agrar.se 019-57 60 90


Grispriserna vecka 39

Helfallspriset
Helsfallspriset höjs 50 öre.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 38 v 38 v 37 v 36
Spotpris, Sverige** 73-94,9 15,10 15,10 15,10 14,40
Skövde Slakteri 75-94,9 13,90 13,40 13,40 13,40
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,90 13,65 13,65 13,65
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,90 13,65 13,45 13,45
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,85 13,35 13,35 13,35
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,45 12,95 12,45 12,45
KLS 64-94,9 13,45 12,95 12,45 12,45
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,24 13,35 13,91 13,97
SLP Avtal 70–96,9 13,00 13,00 12,50 12,50
Scan avtal 75-96,9 12,70 12,70 12,20 12,20
SLP ej avtal 70–96,9 12,50 12,50 12,00 12,00
Scan ej avtal 75-96,9 11,20 11,20 10,70 10,70
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,20 11,20 10,70 10,70
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 39 v 38 v 37
11,19 Danish Crown 70,0–83,9 dkr *9,10 *9,10 *9,10
24,93 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,13 21,13 21,13
11,50 LSO (HK) 73 – 88,5b euro 1,25 1,25 1,23
11,59 Österbottens 72 – 92 euro 1,26 1,26 1,26
12,14 Snellman 80–101 euro 1,32 1,30 1,30
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,50 nkr, m m.
b) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
* Nytt sätt att beräkna noteringen gör att den ökat med 30 öre från vecka 25. Priset är i praktiken oförändrat på avräkningen.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
21 sep Landsnotering euro euro euro euro euro
13,24 Tyskland 1,44 1,44 1,49 1,49 1,47
11,08 Frankrike - 1,205 1,254 1,261 1,265
10,30 Belgien - 1,120 1,120 1,120 1,100
10,90 Italien - 1,185 1,175 1,175 1,150
18 sep korrigerade*
13,85 Italien - 1,506 1,500 1,468 1,468
- Tjeckien - - 1,534 1,569 1,570
13,68 England - 1,488 1,488 1,488 1,488
13,19 Irland - 1,434 1,425 1,425 1,406
12,75 Tyskland - 1,386 1,436 1,436 1,416
- Polen - - 1,409 1,388 1,440
12,72 Frankrike - 1,383 1,428 1,433 1,427
12,69 Österrike - 1,380 1,430 1,430 1,410
12,57 Holland - 1,367 1,396 1,396 1,377
12,56 Belgien - 1,366 1,427 1,427 1,403
12,39 Spanien - 1,347 1,404 1,461 1,525
12,36 Sverige - 1,344 1,290 1,290 1,290
11,90 Danmark - 1,294 1,294 1,294 1,267
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Eftersom framför allt större uppfödare har stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Skr Land v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
16 sep euro euro euro euro euro
13,42 EU, medelpris 1,459 1,467 1,467 1,468 1,465
-
16,89 Grekland - 1,836 1,810 1,820 1,820
15,60 Cypern 1,695 1,695 1,695 1,677 1,592
15,24 Lettland 1,657 1,649 1,649 1,633 1,609
15,05 Bulgarien 1,636 1,636 1,636 1,641 1,641
14,66 Italien 1,594 1,568 1,568 1,549 1,563
14,55 Tjeckien 1,582 1,597 1,597 1,608 1,612
14.66 England 1,543 1,550 1,550 1,552 1,557
13,09 Spanien 1,423 1,483 1,483 1,538 1,548
13,94 Österrike 1,515 1,513 1,513 1,495 1,475
13,90 Tyskland 1,511 1,528 1,528 1,515 1,489
13,80 Portugal 1,500 1,570 1,570 1,640 1,640
13,68 Polen 1,487 1,438 1,438 1,434 1,484
13,40 Estland 1,457 1,437 1,437 1,414 1,425
13,23 Sverige 1,439 1,425 1,425 1,425 1,431
12,99 Belgien 1,412 1,416 1,416 1,391 1,350
12,97 Frankrike 1,410 1,420 1,420 1,400 1,410
12,69 Finland 1,380 1,374 1,374 1,364 1,358
12,59 Holland 1,369 1,368 1,368 1,350 1,302
12,52 Irland 1,361 1,375 1,375 1,340 1,318
11,27 Danmark* 1,226 1,226 1,226 1,230 1,231
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land och avser faktiskt utbetalat belopp för slaktgrisarna, dividerat med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma. Utan huvud.
* Prisrapporten fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 63 øre, ca 78 öre, till andelsägarna 2006, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 19 sep 13 sep 27 aug 23 aug 15 aug
Sep 1,440 1,445 1,515 1,487 1,448
Okt 1,394 1,370 1,445 1,421 1,383
Nov 1,404 1,369 1,449 1,419 1,376
Dec 1,401 1,370 1,448 1,420 1,390
Jan 1,365 1,340 1,391 1,357 1,338
Feb 1,485 1,450 1,483 1,455 1,422
Mars 1,570 1,525 1,490 1,478 1,449
April 1,570 1,560 1,539 1,515 1,478
Maj 1,650 1,650 1,621 1,615 1,550
Juni 1,680 1,670 1,635 1,620 1,550
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
19 sep
22 aug
15 aug
9 aug
Utbud
790
500
660
640
Sålda
790
500
600
640
Medelpris, euro
1,45
1,50
1,47
1,48
Lägst
1,42
1,49
1,46
1,47
Högst
1,47
1,51
1,48
1,48
Medelpris, skr
13,34
13,90
13,61
13,70

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 4,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 39 v 38 v 37 v 36
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7.00 7.00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,50 6,50 6,50 6,50
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,50 4,50 4,50 4,50
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 39 v 38 v 37
6,76
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,50 5,70 6,50
19,59
Nortura Fri vikt nkr 16,60 16,60 16,60
Finland
4,14
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,45 0,45 0,45
4,97
Österbottens Fri vikt, E euro 0,54 0,54 0,54
4,97
Snellmans Klass E euro 0,54 0,52 0,52
Tyskland
8,10
ZNVG 56 % euro 0,88 0,91 0,91
Galtar
5,53
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,50 4,70 5,30

Valutor
Fredagar idag v 37 v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Pund
13,13
13,46
13,79
13,84
13,83
13,83
13,71
Dollar 6,53 6,67 6,83 6,86 6,91 7,01 6,79
Euro 9,20 9,27 9,34 9,38 9,38 9,40 9,28
Dansk 1,23 1,25 1,25 1,26 1,26 1,26 1,24
Norsk 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,17 1,16
Yen 5,69 5,79 5,93 5,93 5,98 6,22 5,76

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 39 v 38 v 37 v 36
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 17,50m 17,00m 17,00 17,50
SLP
SLP+ 16,80 16,80 16,80 16,80
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,80 16,80 16,80 16,80
Ugglarpsgrisen, -23 kg 16,80 16,80 15,80 15,80
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 16,75 16,75 16,75 16,75
SwedeHam 15,75 15,75 15,75 15,75
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75 16,75
KLS
KLS Smågris -23 kg 16,85m 16,85m 16,85 16,85
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 444m 439 439 439
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 429 427 421 436
Bis Plus 30 kg, förmedl. 368 366 360 375
Bas 30 kg, mellangårds. 395 393 387 402
Bas 30 kg, förmedling 333 331 325 340
Nyavvanda 9 kg 290 288 284 299
KRAV 30 kg 751 747 744 732
Svenskt spotpris
Boarps Gård 30 kg** 460 460 460 460
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor
Ugglarps Slakteri övers 100 - översk
Skövde Slakteri - 800 - 400
SLP - - - -
KLS översk översk översk översk
Dalsjöfors Slakteri balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - - 800 500
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -30 kr/smågris.
Dahlsjöfors, marknadsavdrag -15 kr för ej mellangårdsavtal.

Smågrisar, utland
Vecka v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
210
Basis 7 kg 171 171 170 170 199
379
Basis 30 kg 308 308 308 308 341
216
SPF+Myc 7 kg 176 176 175 175 204
385
SPF+Myc 30 kg 313 313 313 313 346
221
SPF 7 kg 180 180 179 179 208
390
SPF 30 kg 317 317 317 317 350
997
Økologi 30 kg 811 811 811 811 798
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
767
25-kilos 650 670 670 690 710
LSO (HK) euro euro euro euro euro
450
25-kg, Priimuus 49 49 49 49 49
Snellmans
542
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
340
ZNVG 28 kg 37 40 40 40 40
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Senaste noteringsnytt
Ny tydlig prisnivå etablerad på 13,45 - 13,90 kr för slaktgrisar

När samtliga slakterier satt noteringen för vecka 39 kan vi se en ny tydlig nivå på noteringarna för slaktgrisar på 13,45 - 13,90 kr. Samtliga slakterier utanför Scan-sfären ligger inom detta prisintervall. SLP har 13 kr.
Inkl tilläggen är nivån således gott och väl över 14 kr. 14,50 är ett pris som erbjuds uppfödare utan avtal, utan diskussioner, och spotpriset är 15,10.
Tyska priset kommer nu inte ens i närheten av den svenska prisnivån. Den som skickar en slaktgris till tyskt slakteri får endast 13,24, samt får betala frakten.
Dagens stora noteringsnyhet är att KLS kastat förtöjningarna till Scans notering och höjde med 50 öre. Det är samma notering som Ugglarps 13,45 kr.
-Det är väldigt glädjande att vi kunnat ta det här steget, säger Jan-Erik Johansson, vd, KLS. Priset är satt sett ur vår egen värdering av marknadsläget.
KLS höjde f ö även nötköttet med 75 öre i dag, då man även hade sammanträde med styrelsen om senaste delårsbokslut.
Som jag nämnt i notisen på GrisPortalen om KLS höjning, betyder även KLS höjning något annat viktigt, nämligen att Scan ställs helt ensamma med en väsentligt lägre notering, än vad övriga slakterier har. Det är 1,20 kr lägre än de tre slakterierna Skövde, Dalsjöfors och Ginsten. Det är 1,15 kr lägre än Dahlbergs och 75 öre lägre än KLS och Ugglarp. Det är alltså en betydande skillnad mellan Scans och övriga slakteriers betalningsförmåga, eller -vilja.
Detta i sin tur sätter ifråga Scans del i leveransavtalen med uppfödarna om "konkurrenskraftig betalning".
De uppfödare som hävdar att Scan inte uppfyller sin del av avtalet, kan nu få mer vatten på sin kvarn sedan även KLS etablerat sig på den högre noteringsnivå där privatägda slakterierna ligger.
Det gäller nu verkligen för Scan att plocka fram kronorna i stället för ören. Det måste nog ske redan på fredag, om man inte ska konfirmera skillnaden i konkurrenskraft och helt äventyra sina leveransavtal. /LG 070924

Dahlbergs höjde smågrispriset 50 öre
Fokus den här veckan har legat på slaktgrisarna, men Dahlbergs Slakteri har höjt smågrisarna med 50 öre till 17,50 för de som har mellangårdsavtal. För övriga dras 20 kr.
Dalsjöfors höjde också, med 5 kr per gris, men införde ett marknadsavdrag på 15 kr för förmedlingsgrisar.
Scan höjde 2 kr, som meddelades i fredags. /LG 070924

Tyska suggorna ner 3 cent till 8,10 kr
Tyska suggpriset föll även denna vecka, nu med 3 cent. Priset på suggor vid leverans i Tyskland är nu 8,10 skr. Avståndet till Ginstens 7 kr, hämtat, är därmed i praktiken inget. /LG 070924

Skövde Slakteri höjer 50 öre
Skövde Slakteri höjer noteringen med 50 öre på måndag. Nya noteringen blir 13,90 kr. Med volymtilläggen kommer en leverantör med t ex 7 000 årsgrisar upp i 14,30 kr.
-Det är viktigt för grisproduktionens framtid att vi fortsätter höjningarna, när Scan tagit sitt steg, säger Cato Gustafsson. Priserna måste upp för att kompensera uppfödarna för höjningen av kostnaderna.
Skövdes höjning med 50 öre gjorde slakteriet till bäst betalande slaktföretag nästa vecka. Så här långt, ska vi säga, eftersom flera privatägda slakterier inte satt sin notering ännu.
Scan höjer smågrisarna med 2 kr, Krav dock 4.
Snellmans höjer både slaktgrisar och suggor 2 cent, dryga 18 öre.
HKScan i Finland höjer också 2 cent i viktintervallet 77 - 82,5 kg. /LG 070921

Sökes
Mellangårdsavtal
Boarps Gård
Tel 0701-74 90 12
ap.karlsson@swipnet.se


Grekland har EUs högsta grispris med nästan 17 kr
Vi har tidigare pekat på Lettland och Cypern som goda förebilder vad gäller betalning för slaktgrisarna. Grekland är dock ett rejält snäpp bättre och betalar nästan 17 kr, eller mer exakt 16,89 kr (vecka 37) med dagens eurokurs.
Titta på tabellen över faktiskt utbetalat pris för slaktgrisarna. Det finns ett antal länder, där man lyckats få upp priserna och fått kompensation för de höjda kostnaderna. Vårt grannland Lettland hör dit.
Hur danska uppfödare kan vara så tysta och nöjda med tillvaron är svårt att förstå. Kritiken måste hållas mycket inom egna leden.
Danish Crowns vd Kjeld Johannesen sa i en tidningsintervju (se GrisPortalen), att hittar ni en uppfödare som är nöjd med noteringen, ring mig så ska jag dricka kaffe med honom. /LG 070921

Danska suggnoteringen fortsätter falla
Det räckte inte med 1 kr ned för suggorna i Danmark denna vecka, nästa vecka faller de 20 danska öre till. Ny notering är 5,50 dkr, 6,93 skr.
Slaktgrisarna är oförändrat 9,10 dkr, 11,46 skr.
Smågrisarna är också oförändrade. /LG 070920

Snellmans preliminära pris 1,45 euro från 1 januari
Snellman höjer priset för gödsvin och suggor med 2 cent/kg fr o m 23 september. Snellman har samtidigt fastställt preliminära svinpriset för slutet av året och för januari 2008. Snellmans preliminära LB-grundpris är fr o m 1 januari 2008 1,45 cent/kg.
Det slutliga grundpriset bestäms enligt marknadsläget i januari men är högst +/- 5 cent/kg från det preliminära priset, dvs miniminivån (1,40 c/kg) gäller som garantipris.
Nästa års garantipris gäller för avtalsproducenter som före slutet av året uppdaterar sin produktionsplan för 2008. Mer information om prissättningen meddelas våra producenter under nästa vecka (v 39). Källa: Snellman. 070921

Säsongsmässigt tryck på EU-marknaden
Europeiska marknaden för slaktgrisar är åter under press. Säsongsmässigt stiger utbudet av slaktgrisar så här års i alla länder, samtidigt som det är svårt att placera grisköttet. Tyskland, Frankrike och Spanien blev först med att ge klara signaler till prissänkning. Belgien, Österrike och Holland följde efter.
Noteringarna i Danmark och Sverige är dock stabila, med tendens till uppgång. Alla länders noteringar syns komma närmare varandra och rangerar sig i de flesta fall inom ett spann på 5 cent.
Det ökande antalet suggor som slaktas är en annan börda för EU-ländernas grismarknader. Situationen utnyttjas av slakterierna för att pressa priserna nedåt. Delar som skinka och filé är utsatta för press, medan bog och bacon utvecklas bättre.
Prognosen är fortsatt stort utbud. Ingen hjälp syns att få från handeln. Det är till exporten hoppet står och då spelar Ryssland och Kina en nyckelroll för prisutvecklingen de kommande månaderna. Källa: ISN. /LG 070921

Ny tabell:
Faktiskt utbetalt belopp per kg griskött i europeiska länder
T h finns en tabell över faktiskt utbetalt belopp för slaktgrisarna, dividerat med antal slaktade kilo. Läs mer

Ofullständig @-GRIS?
Misstänkter du fel, eller saknas uppgifter som brukar finnas med i @-GRIS, uppdatera mailet. Rättelse eller tillägg kan ha gjorts efter att @-GRIS sändes ut som email på fredagskvällen.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Mer finskt kött, mer arealbidrag
• Nöjd med notering - kaffe med vd


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan AB
Marknaden i Sverige är stabil. Den prishöjningsprocess som Scan arbetar hårt med just nu går enligt planerna. Vi har en god acceptans från kunderna för hittills aviserde höjningar. Källa: Scan ABs nyhetsbrev Våra Affärer.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Marknaden för griskött är fortsatt hyfsad. Vi har inte fått igenom veckans höjning ännu, men jag tror vi får igenom den nästa vecka. Det är viktigt att priserna slår igenom så snabbt som möjligt.
-Det är inte lika stort motstånd mot att få igenom prishöjningar nu, som det var tidigare.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen har rullat på bra och vi har fått ta ut ur frysen. Charken visar fortsatt höga volymer.
-Vi har fått klartecken till ett par nya produkter hos ett par av våra kunder, vilket gjort veckan till en bra vecka.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det har varit en hyfsad vecka. Det tar dock tid att få ut de höjda priserna och det är alltid en viss fördröjning. Men det är positivt att vi fått ut högre priser.
-Vi gör nu stora utsättningar smågrisar, men vi har också god tillgång på smågrisar.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi höjer med 50 öre på måndag till 13,90 kr. Det är en chansning på att kunna trycka upp priset ytterligare. Lyckas vi är det bra, om inte så får vi backa igen.
-Vi lyckades få Scan att vakna och höja 50 öre. Vi känner ett ansvar för att gå vidare med höjningarna och tar därför nästa steg med en 50-öring till nästa vecka.
-Vi är inne i en mycket viktig tid för grisproduktionen nu, där vi hoppas få med handeln på höjningar som gör att vi får fortsatt tro på svensk grisproduktion.
-Höjningen gör att betalningen efter volymbaserade tillägg vid t ex 7 000 årsgrisar blir 14,30 kr.
-I kväll har vi leverantörsträff med 1 100 anmälda gäster vid Sägnernas Hus vid Sandhem, mellan Falköping och Jönköping. Det blir mat och dans och underhållning av Leif Loket Olsson.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Det är nu betydande volymer som säljs via spotmarknaden, antingen genom mig eller direkt mellan leverantör och slakteri. Primärledet tar nu tydliga steg mot marknadsekonomi.
-Det var positivt att Swedish Meats ordförande Lars Hultström i dagens Land Lantbruk gav ett ansikte åt handeln på spotmarknaden, där han berättade att han sålt via spotmarknaden till Dalsjöfors Slakteri.
-Jag får också liknande signaler, att kan andra, så kan jag också.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Sett över de senaste veckona är balans mellan slakt och försäljning. Det är ett normalt läge.
-Tyskarna slaktar ut många suggor, vilket kan bädda för en intressant marknad om ett halvår.
-Inget är känt internt om handelns inställning till propåerna om höjning av köttpriserna. I medierna sägs att man inte tagit ställning.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi är nu mitt uppe i förhandlingarna om de köttpriser som ska gälla från 1 januari. Vi fortsätter förhandla och förhandlingarna fortsätter tills man blir eniga.
-Från nästa vecka betalar vi en viktbonus på 2 cent för slaktgrisar som ligger mellan 77 - 82,5 kg. Samtidigt sänker vi viktgaffeln i noteringen till 73 - 88,5 kg.
-Med den förändringen vill vi skynda på slakten till årets slut, eftersom ett förslag till ändrade stödformer föreslås i Finland. Hur mycket som slaktas under året har betydelse för framtida arealstödet.
-Det är ett förslag från Finland till EU att flytta stöd för grisproduktion till ökat arealbundet stöd.
-Vi har en liten brist på smågrisar, men längre fram i år kommer det att finnas bättre tillgäng på smågrisar.

Danish Crown
På skinkmarknaderna var det för stort utbud i förhållande till behovet. Resultatet blev prisfall på i stort sett alla marknader.
Även marknaden för bog visade prisfall generellt. P g a en god orderingång på frysta varor, kunde vi behålla priset oförändrat. Men försäljningen blev mindre.
Övrigt produktionskött är oförändrat, med mycket lugn handel.
Baconmarknaden är stabil på oförändrad prisnivå.
Generellt är marknaden präglad av två motsatta tendenser: Press för prishöjning p g a högre foderkostnader, samt tämligen stor tillförsel under hösten. Det väntas ändå stigande utbud på marknaden de kommande veckorna, särskilt i Tyskland.
Suggor
Marknaden för suggkött är överfylld p g a starkt stigande slakt och det är vanskligt att se någon förbättring på kort sikt.

@-GRIS och GrisPortalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se