Senaste noteringsnytt
Scan höjer noteringen 50 öre
Scan höjer noteringen för slaktgrisar med 50 öre och smågrisarna på mellangårdsavtal med 9 och i förmedling med 7. SLP och Nyhléns & Hugosons följer med.
Spotpriset går upp 10 öre till 15,20 kr.
KLS har oförändrad notering och övriga slakterier har inte satt sina noteringar idag. Det beror på att de som sätter noteringarna är på utvecklingskurs för chefer, på Mallorca. Därför har inte heller de som inte är med på kursen satt några priser.
-När de som är på Mallorca får prata ihop sig en vecka, vet ingen vad som händer på måndag, sa en källa i dag.
SLP höjer smågrispriset med 25 öre till 17,05 kr och har inga marknadsavdrag för förmedlingsgrisar.
Spotpriset för smågrisar fortsätter ned, nu med 10 kr till 450 kr.
Veckans stora nyhet f ö är att LSO inför garantipriser på slaktgrisar. (Det är något som vissa uppfödare krävt även i Sverige.) Den som sätter in smågrisar ska veta vilket lägsta pris som väntar den vecka grisarna slaktas.
Garantipriset vecka 2 är 1,36 euro + tillägg, se tabell. Läs mer
Atria höjer noteringen på slaktgrisar med 4 cent, drygt 35 öre, till 1,30 euro.

Sökes
Mellangårdsavtal
Boarps Gård
Tel 0701-74 90 12
ap.karlsson@swipnet.se


Grekland bäst i EU
Grekland behåller platsen som land som betalar bäst för slaktgrisar. Danmark ligger sist. Danska priset är ett bekymmer, med så billigt danskt griskött, när vi ska försöka få upp svenska priset för att kompensera för det dyrare fodret. Se GrisPortalen och tabellen t h. /LG 070928

Danska slaktsvin, suggor och smågrisar ner vecka 40
Danska slaktgrisnoteringen faller 20 danska öre, ca 25 svenska, till 10,95 skr vecka 40. Suggorna faller också 20 øre och smågrisar 12 dkr för 7-kilos och 16 för 30-kilos. En dansk smågris 30 kg kostar därmed 70 skr mindre än en svensk Scan-gris. /LG 070927

Holland exporterar till Kina före årsskiftet
Det är fortfarande säsongsmässigt mycket griskött på den europeiska marknaden, men trycket syns lätta något. Spanien, som i somras intog förstaplatsen i tabellen över Europas noteringar, har fallit rakt ner till sistaplatsen.
De flesta ländernas noteringar är oförändrade. Att fallet upphört visar att det finns en ny såbotten för de europeiska noteringarna att växa i. Exporten växer också allt bättre, i varje fall volymmässigt, på den nuvarande låga prisnivån.
Det rapporteras nu att Holland redan i år väntas etablera export av griskött till Kina. Det ger också nytt hopp och kommer att avlasta den europeiska marknaden något.
På något längre sikt väntar EU-kommissionen att grispriserna kommer att stiga med anledning av att omkostnaderna i grisproduktionen stigit med ca 30 %.
Det är fortfarande stort utbud av slaktsuggor. En jämförelse med försäljningen av ungsuggor för rekrytering, visar entydigt att det är många suggbesättningar som avvecklas.
Prognosen är förhållandevis stort utbud av slaktgrisar de kommande veckorna. Det är endast exporten som kan ge nya impulser till avsättning. Den ser ut att vara stabil just nu. Källa: ISN. /LG 070925

Ofullständig @-GRIS?
Misstänkter du fel, eller saknas uppgifter som brukar finnas med i @-GRIS, uppdatera mailet. Rättelse eller tillägg kan ha gjorts efter att @-GRIS sändes ut som email på fredagskvällen.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• 17 kr för slaktgrisar i sommar
• KLS söker aktivt efter partner
• Sju fall av M&K i England
• 9 av 10 föredrar lokal mat
• Ica letar lokala leverantörer
• Boel spår höga EU-priser
• Dansk export till Kina stiger
• Atria Scandinavia får 7 enheter


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan AB
Avräkningspriset för slaktsvin höjs med 50 öre. Vi har fortsatt god förståelse bland våra kunder för behovet av höjningar av grispriset, därav kan vi höja avräkningspriset för slaktsvin med + 50 öre/kg. Den svenska grisköttsmarknaden är under kraftig press från import. Källa: Scan ABs nyhetsbrev Våra Affärer.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Veckans försäljning har varit hyfsad och vi jobbar på med med prishöjningarna. Det kommer fler, så det är diskussion om höjningar hela tiden.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen är något bättre den här veckan och det ser bra ut även nästa vecka för styckade detaljer. Det är oförändrat god charkförsäljning, rakt över sortimentet.
-Vi har fått upp vår kasslerförsäljning något, jämfört med tidigare i år.
-Vi ligger i intensiva prisförhandlingar, som går konstruktivt framåt.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Spotmarknaden fortsätter växa, hela tiden. Det beror på ett "konkurrenskraftigt pris", som det formuleras i punkt 17 i bilagan till Swedish Meats leveransavtal. Spotpriset är 15,20 kr nästa vecka.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Vi höjer 4 cent (ca 37 öre). Dels behöver vi mer kött, dels värnar vi som marknadsledare om den inhemska prisnivån, när uppfödarnas kostnader måste kompenseras.
-Det är en utmaning att höja priset med tanke på prisnivån i Europa i övrigt, men vi ser samtidigt ljuset i tunneln, där det väntas ett högre grispris.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Marknaden är oförändrad. Julskinka läggs in för fullt. Det pågår fortfarande förhandlingar med handeln om priserna nästa år. Grispriserna borde vara högre.
-Vi inför garantipris för slaktgrisar 15 veckor framåt, så uppfödarna av slaktgrisar ska känna sig tryggare vid insättning av smågrisar. Det stimulerar insättningen. Vecka 2 är garantipriset 1,36. Nytt garantipris publiceras varje torsdag. Se separat notis.

Danish Crown
Utbudet av skinkor är f n för stort i förhållande till efterfrågan. Det visar sig i fallande priser. Även det kraftiga kursfallet på engelska pund påverkar skinkpriserna, mätt i danska kronor.
För bog och annat produktionskött är marknaden oförändrad, med en svag efterfrågan i Västeuropa och relativt god efterfrågan i Centraleuropa och Ryssland.
Baconmarknaden är oförändrad, men det svaga pundet ger även här ca 3 % lägre pris i danska kronor.
Övriga marknader är oförändrade. Det är dock svårt att få kompensation för kursfallet på USA-dollarn på de dollarbaserade marknaderna, som Ryssland, Kina, Korea och USA.

@-GRIS och GrisPortalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 28 september 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 28 september 22,00
gris@agrar.se 019-57 60 90


Grispriserna vecka 40

Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 40 v 39 v 38 v 37
Spotpris, Sverige** 73-94,9 15,20 15,10 15,10 15,10
Skövde Slakteri 75-94,9 - 13,90 13,40 13,40
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 - 13,90 13,65 13,65
Ginsten Slakteri 65-94,9 - 13,90 13,65 13,45
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 - 13,85 13,35 13,35
Ugglarps Slakteri 70-94,9 - 13,45 12,95 12,45
KLS 64-94,9 13,45 13,45 12,95 12,45
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,24 13,24 13,35 13,91
SLP Avtal 70–96,9 13,50 13,00 13,00 12,50
Scan avtal 75-96,9 13,20 12,70 12,70 12,20
SLP ej avtal 70–96,9 13,00 12,50 12,50 12,00
Scan ej avtal 75-96,9 11,70 11,20 11,20 10,70
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,70 11,20 11,20 10,70
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 40 v 39 v 38
10,95 Danish Crown 70,0–83,9 dkr *8,90 *9,10 *9,10
24,93 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,13 21,13 21,13
11,50 LSO (HK) 73 – 88,5b euro 1,25 1,25 1,25
11,96 Österbottens 72 – 91 euro 1,30 1,26 1,26
12,14 Snellman 80–101 euro 1,32 1,32 1,30
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,50 nkr, m m.
b) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
* Nytt sätt att beräkna noteringen gör att den ökat med 30 öre från vecka 25. Priset är i praktiken oförändrat på avräkningen.

Slaktgrisar, garantipriser (lägsta pris, vecka)
Skr Slakteri valuta v 2 - - -
12,51 LSO (HK) euro 1,36 - - -
* Avser klass Primus utan tillägg, som är 2 cent lägre än i noteringstabellen ovan.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
28 sep Landsnotering euro euro euro euro euro
13,24 Tyskland 1,44 1,44 1,44 1,49 1,49
10,79 Frankrike - 1,173 1,205 1,254 1,261
9,84 Belgien - 1,070 1,120 1,120 1,120
10,90 Italien - 1,185 1,185 1,175 1,175
25 sep korrigerade*
13,85 Italien - 1,506 1,506 1,500 1,468
13,95 Tjeckien - - 1,517 1,534 1,569
13,68 England - 1,488 1,488 1,488 1,488
13,19 Irland - - 1,434 1,425 1,425
13,11 Polen - - 1,425 1,409 1,388
12,75 Tyskland - 1,386 1,386 1,436 1,436
12,69 Österrike - 1,380 1,380 1,430 1,430
12,56 Belgien - 1,366 1,366 1,427 1,427
12,48 Holland - 1,357 1,367 1,396 1,396
12,38 Frankrike - 1,346 1,383 1,428 1,433
12,36 Sverige - 1,344 1,344 1,290 1,290
11,90 Danmark - 1,294 1,294 1,294 1,294
11,86 Spanien - 1,290 1,347 1,404 1,461
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Eftersom framför allt större uppfödare har stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Skr Land v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
23 sep euro euro euro euro euro
13,20 EU, medelpris 1,435 1,459 1,467 1,467 1,468
-
16,89 Grekland 1,836 1,836 1,836 1,810 1,820
15,59 Cypern 1,695 1,695 1,695 1,695 1,677
15,11 Lettland 1,643 1,657 1,649 1,649 1,633
15,05 Bulgarien 1,636 1,636 1,636 1,636 1,641
14,62 Italien 1,590 1,594 1,568 1,568 1,549
14,40 Tjeckien 1,566 1,582 1,597 1,597 1,608
13,82 Polen 1,503 1,487 1,438 1,438 1,434
13,81 England 1,502 1,543 1,550 1,550 1,552
13,61 Tyskland 1,480 1,511 1,528 1,528 1,515
13,56 Estland 1,474 1,457 1,437 1,437 1,414
13,46 Österrike 1,464 1,515 1,513 1,513 1,495
13,34 Sverige 1,450 1,439 1,425 1,425 1,425
13,24 Portugal 1,440 1,500 1,570 1,570 1,640
12,80 Finland 1,392 1,380 1,374 1,374 1,364
12,69 Irland 1,380 1,361 1,375 1,375 1,340
12,62 Belgien 1,372 1,412 1,416 1,416 1,391
12,60 Frankrike 1,370 1,410 1,420 1,420 1,400
12,57 Spanien 1,367 1,423 1,483 1,483 1,538
12,16 Holland 1,322 1,369 1,368 1,368 1,350
11,27 Danmark* 1,225 1,226 1,226 1,226 1,230
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land och avser faktiskt utbetalat belopp för slaktgrisarna, dividerat med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma. Utan huvud.
* Prisrapporten fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 63 øre, ca 78 öre, till andelsägarna 2006, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 26 sep 19 sep 13 sep 27 aug 23 aug
Okt 1,390 1,394 1,370 1,445 1,421
Nov 1,395 1,404 1,369 1,449 1,419
Dec 1,400 1,401 1,370 1,448 1,420
Jan 1,334 1,365 1,340 1,391 1,357
Feb 1,455 1,485 1,450 1,483 1,455
Mars 1,530 1,570 1,525 1,490 1,478
April 1,545 1,570 1,560 1,539 1,515
Maj 1,650 1,650 1,650 1,621 1,615
Juni 1,670 1,680 1,670 1,635 1,620
Juli 1,663 - - - -
Aug 1,675 - - - -
Sep 1,680 - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
19 sep
22 aug
15 aug
9 aug
Utbud
790
500
660
640
Sålda
790
500
600
640
Medelpris, euro
1,45
1,50
1,47
1,48
Lägst
1,42
1,49
1,46
1,47
Högst
1,47
1,51
1,48
1,48
Medelpris, skr
13,34
13,90
13,61
13,70

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 4,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 40 v 39 v 38 v 37
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7.00
Dahlbergs 140- - 6,60 6,60 6,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,50 6,50 6,50 6,50
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% - 6,40 6,40 6,40
Ugglarps 140,1 kg- - 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,50 4,50 4,50 4,50
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 40 v 39 v 38
6,52
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,30 5,50 5,70
19,59
Nortura Fri vikt nkr 16,60 16,60 16,60
Finland
4,14
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,45 0,45 0,45
4,97
Österbottens Fri vikt, E euro 0,54 0,54 0,54
4,97
Snellmans Klass E euro 0,54 0,54 0,52
Tyskland
8,10
ZNVG 56 % euro - 0,88 0,91
Galtar
5,29
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,30 4,50 4,70

Valutor
Fredagar idag v 37 v 37 v 36 v 35 v 34 v 33
Pund
13,15
13,13
13,46
13,79
13,84
13,83
13,83
Dollar 6,50 6,53 6,67 6,83 6,86 6,91 7,01
Euro 9,20 9,20 9,27 9,34 9,38 9,38 9,40
Dansk 1,23 1,23 1,25 1,25 1,26 1,26 1,26
Norsk 1,19 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,17
Yen 5,65 5,69 5,79 5,93 5,93 5,98 6,22

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 40 v 39 v 38 v 37
Dahlbergs
Särklass D, mellang. -m 17,50m 17,00m 17,00
SLP
SLP+ 17,05 16,80 16,80 16,80
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg - 16,80 16,80 16,80
Ugglarpsgrisen, -23 kg - 16,80 16,80 15,80
Skövde Slakteri
SwedeHam+ - 16,75 16,75 16,75
SwedeHam - 15,75 15,75 15,75
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* -m 16,75m 16,75m 16,75
KLS
KLS Smågris -23 kg -m 16,85m 16,85m 16,85
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** -m 444m 439 439
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 438 429 427 421
Bis Plus 30 kg, förmedl. 377 368 366 360
Bas 30 kg, mellangårds. 404 395 393 387
Bas 30 kg, förmedling 342 333 331 325
Nyavvanda 9 kg 297 290 288 284
KRAV 30 kg 758 751 747 744
Svenskt spotpris
Boarps Gård 30 kg** 450 460 460 460
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor
Ugglarps Slakteri övers övers 100 -
Skövde Slakteri - - 800 -
SLP - översk - -
KLS översk översk översk översk
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri översk - - 800
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -30 kr/smågris.
Dahlsjöfors, marknadsavdrag -15 kr för ej mellangårdsavtal.

Smågrisar, utland
Vecka v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
195
Basis 7 kg 159 171 171 170 170
359
Basis 30 kg 292 308 308 308 308
201
SPF+Myc 7 kg 164 176 176 175 175
365
SPF+Myc 30 kg 297 313 313 313 313
206
SPF 7 kg 168 180 180 179 179
370
SPF 30 kg 301 317 317 317 317
966
Økologi 30 kg 786 811 811 811 811
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
767
25-kilos 650 650 670 670 690
LSO (HK) euro euro euro euro euro
450
25-kg, Priimuus 49 49 49 49 49
Snellmans
542
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
340
ZNVG 28 kg - 37 40 40 40
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.