Senaste noteringsnytt
Danska slaktgrisarna ner 20 öre även vecka 51
Slaktgrisarna sänks även vecka 51 med 20 øre till 8,10 dkr. Suggor och galtar är oförändrade, medan noteringen på smågrisar också sjunker. /LG 071213

Exportstödet stöttar upp EUs noteringar
Marknaden är stabil på europeiska marknaden i mitten av december, men noteringarna utvecklas lite olika. Det är fortfarande stort utbud, men också god efterfrågan. Noteringarna i de kontinentala länderna ligger oförändrade, men i de skandinaviska länderna avtar julhandeln och därmed faller noteringarna. Dessutom minskar efterfrågan från industrin i slutet på månaden, eftersom många förädlingsanläggningar stänger från den 20 december.
Den spanska noteringen har gjort en snabb resa uppåt och efter tre prisuppgångar i rad ligger priset nu i mittfältet bland de europeiska. Det märks en större efterfrågan p g a den subventionerade privata inlagringen av griskött.
Tendens: Säsongsmässigt är det inte några stora ökningar av noteringarna att vänta, men stödet till export av griskött till tredje land kommer att bli ett stöd för noteringarna de närmaste veckorna. Källa: ISN. /LG 071212

Dalsjöfors släpper förbi Ginsten, Dahlbergs, Ugglarp och Skövde
Dalsjöfors sänker den här veckan noteringen med både julpristillägget och 50-öringen, vilket gör att Ginsten är bäst betalande slakteri vecka 50. Läs mer. /LG 071210

Julfesten är som sagts över, grispriserna sänks v 50
Scan sänker noteringen på slaktgrisar med 50 öre, SLP, KLS och Nyhléns & Hugosons likaså. Dalsjöfors har flaggat för sänkning på måndag, men inte hur mycket.
Som jag sa förra veckan torde grisuppfödarnas julfest vara över nu och så blir det. Nu är det att vänta på den internationella uppgången, någon gång nästa år. Förhoppningen är att det slaktas undan i övriga EU så att grisbrist tvingar upp priserna.
Suggorna och smågrisarna följer efter slaktgrisarna. Scan sänker med 20 kr. Dock klarar sig smågrisarna i förmedlingen utan sänkning alls, efersom balansen blir bättre och försäljningen är god. Det skiljer nästa vecka 31 kr mellan grisar i mellangårdsavtal och andra förmedlingsgrisar. Det var 76 kr när skillnaden var som störst.
-Vi ser en förbättrad situation på marknaden, säger Carl-Olof Port, Scan.
SLP sänker också smågrispriset, med 75 öre.
Övriga svenska slakterier grunnar på noteringen till måndag.
Finska delen av HKScan har oförändrade priser nästa vecka, 1,31 € för slaktgrisar. Vecka 2 vet vi att priset är 1,36 € och vecka 3 är noteringen minst 1,37 €.
Kommer finska priset inom HKScan att gå om svenska efter nyår? Om inte, då får svenska Scan undvika för stora sänkningar utöver nästa veckas sänkning. 1,37 € är med dagens kurs 12,85 skr. Scan sänker till 13,20. Sänker Scan 35 öre till, så är finska och svenska noteringen lika. Det hoppas vi inte sker.
Norska Nortura sänker 60 öre nästa vecka. Nortura sänker till 25,38 skr och hamnar inte i närheten av Scans.
Tyska noteringen är oförändrat 1,32 € även nästa vecka, fjärde veckan i rad. /LG 071207Danska grispriserna sjunker v 50
Danska slaktgrispriset sjunker med 20 öre vecka 50, likaså suggor och galtar. Smågrispriset går ner 7 kr för en 30-kilosgris. /LG 071207Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Swedish Meat kvar som ek för
• Startar insamling av slaktdjur
• KLS signerade DC-kontraktet
• Scan beredd höja budet på KLS
• Dalsjöfors ville investera i KLS


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Den svenska marknaden präglas av ett hårt importtryck till följd av stora
slaktvolymer och låga priser ute i Europa. Till följd av importen råder det överskott på grisdetaljer på svenska marknaden, även om efterfrågan på skinka är fortsatt mycket bra.
Julhandeln börjar leda mot sitt slut och stor del av de djur som nu planeras för slakt hamnar efter julhelgen, då marknadssiutationen och efterfrågan är säsongsmässigt något lägre.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Skinkan säljer även nästa vecka, sedan är det kört för julprodukterna.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Vi har inte fått någon rekyl i försäljningen p g a Ica-skandalen. Vi räknar med att över tid öka försäljningen.
-Vi går upp i volym p g a julen och allt fungerar tillfredsställande utom för kotlett och karré.
-Det är stora julskinkevolymer som går ut. Jag tror vi kommer att sälja slut. Vi har några kunder som ökat inköpen senaste dagarna.
-Vi är nöjda med försäljningen av chark. Korven har legat på högre nivå större delen av året och gör det nu också. Vi räknar med positiv utveckling även nästa år.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Swedish Meats initiativ att bilda marknadsbolag för att sälja grisarna till högstbjudande är jättebra. Det är så här det ska vara. Nu närmar sig de svenska grisuppfödarna marknaden och får betalt vad grisarna är värda.
-Jag önskar Swedish Meats lycka till och jag hoppas det blir positivt för grisföretagarna.
-Det blir viktigt att de som adminstrera tänker rätt. Nu kommer geografiska placeringen in i bilden på ett påtagligt sätt.
-För första gången har inget slakteri satt ett pris på slaktgrisar på spotmarknaden nästa vecka.


Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo har ledigt idag fredag.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Nu är det slutfasen av julhandeln som gäller. Vi har inte drabbats av några köttskandaler i Finland, som i Sverige med Ica.
-Julskinka är lockvara i finska butiker och har sålts för 2,5 euro (23,30 skr) inkl moms.
-Noteringen är oförändrat 1,31, men vecka 2 ska den vara lägst 1,36 euro, ett garantipris som vi lovat. Det blir nog inte lätt att få ut det priset från handeln, även om en ny avtalsperiod med handeln börjar.
-De prishöjningar som gjorts under hösten har också i huvudsak tagits från kassan. Både höjningar och garantipriset är en följd av att kostnaderna i primärproduktionen gått upp och att uppfödarna av slaktgrisar vill veta vad som gäller framöver om man ska sätta in smågrisar.

Danish Crown
Handeln är god på i stort sett alla marknader, trots ett mycket stort utbud. Det stora spörsmålet är när julhandeln till exportmarknaderna stoppar.
Allmänna meningen är nu, att de första dagarnas slakt nästa vecka kan avsättas någorlunda problemfritt, men därefter blir det vanskligt till andra än de absoluta närmarknaderna.
Det går nästan alltid lite bättre än vad skeptikerna fruktar, men ett känt faktum är att många av våra industrikunder stänger fabrikerna 20 eller 21 december och öppnar inte förrän 2 januari. Så att packa varorna och bereda plats för dem i frysarna är avgörande för hur stor slakt som kan genomföras.
Under alla omständigheter betyder det stora omkostnader och lägre priser i den perioden som följer efter jul.
Det är vanskligt att säga vilken betydelse de nyinförda restriktionerna (exportbidragen) kommer att få, då de flesta kontrakten för leverans före jul redan är ingångna.
Vi kan hoppas på att de kan vara med till att avlasta de värsta verkningarna av den lägre efterfrågan i starten av det nya året.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 7 december 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 13 december 19,00
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90


Grispriserna vecka 50

Partipriset
Partipriset sänks med 50 öre

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 50 v 49 v 48 v 47
Spotpris, Sverige** 73-94,9 15,10 15,80 16,25 16,00
Ginsten Slakteri 65-88,9 14,70 14,70 14,70 14,70
Ugglarps Slakteri 70-94,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,20 14,20 14,20 14,20
Skövde Slakteri 75-94,9 14,20 14,20 14,20 14,20
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,10 15,00 15,00 15,00
SLP Avtal 70–94,9 13,50 14,00 14,00 14,002
KLS 64-94,9 13,451 13,951 13,951 13,951
Scan avtal 71-94,9 13,20 13,70 13,70 13,703
SLP ej avtal 70–94,9 13,00 13,50 13,50 13,502
Scan ej avtal 71-94,9 11,70 12,20 12,20 12,203
Nyhléns & Hugosons 73-94,9 11,70 12,20 12,20 12,20
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,38 12,38 12,20 12,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info
1 = Marknadstillägg 10 öre i viktintervallet 64 - 90,9 kg tillkommer.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 51 v 50 v 49
10,12 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,10 8,30 8,50
25,38 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,70 22,40
12,28 LSO (HK) 73 – 88,5b euro - 1,31 1,31
12,38 Österbottens 72 – 91 euro - 1,32 1,32
12,85 Snellman 80–101 euro - 1,37 1,371
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag.
1 = Viktbonus +1 cent.

Slaktgrisar, garantipriser (lägsta pris, vecka)
Skr Slakteri valuta v 12 v 11 v 10 v 9
12,85 LSO (HK)* euro
1,37
1,37
1,37
1,37
* Avser klass Primus utan tillägg, som är 2 cent lägre än i noteringstabellen ovan.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
7 dec Landsnotering euro euro euro euro euro
12,38 Tyskland 1,32 1,32 1,32 1,32 1,31
10,02 Frankrike - 1,069 1,067 1,069 1,068
9,28 Belgien - 0,990 0,960 0,960 0,960
11,34 Italien - 1,210 1,210 1,105 1,105
12 dec korrigerade*
14,01 Italien 1,494 1,525 1,525 1,481 1.443
13,10 Sverige 1,397 1,451 1,451 1,451 1,451
13,09 Irland 1,396 1,396 1,406 1,406 1,406
12,59 England 1,343 1,343 1,341 1,370 1,438
12,13 Tjeckien - - - 1,294 1,310
12,01 Österrike 1,280 1,280 1,280 1,270 1,250
11,87 Tyskland 1,266 1,266 1,266 1,266 1,256
11,78 Spanien 1,256 1,218 1,180 1,152 1,152
11,77 Belgien 1,255 1,255 1,255 1,255 1,230
11,64 Holland 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241
11,61 Frankrike 1,238 1,239 1,238 1,238 1,239
11,14 Polen - 1,188 1,163 1,193 1,206
11,10 Danmark 1,184 1,211 1,211 1,211 1,213
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Eftersom framför allt större uppfödare har stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
7 dec Land v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Skr euro euro euro euro euro
12,24 EU, medelpris 1,305 1,300 1,300 1,300 1,300
-
16,81 Bulgarien 1,793 1,633 1,636 1,636 1,636
15,95 Grekland 1,701 1,701 1,701 1,786 1,786
15,09 Italien 1,609 1,609 1,561 1,515 1,484
14,78 Sverige 1,576 1,608 1,593 1,594 1,575
14,15 Lettland 1,509 1,468 1,513 1,496 1,385
13,76 England 1,467 1,464 1,487 1,512 1,515
13,63 Finland 1,454 1,449 1,449 1,428 1,431
13,59 Estland 1,449 1,461 1,458 1,456 1,482
13,16 Cypern 1,403 1,406 1,523 1,557 1,592
12,71 Österrike 1,356 1,353 1,330 1,323 1,331
12,68 Tyskland 1,352 1,350 1,348 1,340 1,339
12,58 Irland 1,342 1,342 1,362 1,380 1,385
12,70 Tjeckien 1,354 1,328 1,340 1,339 1,349
12,28 Portugal 1,310 1,290 1,300 1,310 1,310
11,82 Belgien 1,261 1,257 1,234 1,226 1,226
11,53 Frankrike 1,230 1,230 1,230 1,230 1,240
11,38 Spanien 1,214 1,188 1,184 1,187 1,181
11,40 Polen 1,206 1,216 1,240 1,258 1,256
11,31 Holland 1,206 1,206 1,188 1,188 1,187
11,23 Danmark* 1,198 1,198 1,198 1,198 1,198
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land och avser faktiskt utbetalat belopp för slaktgrisarna, dividerat med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma. Obs: Utan huvud (svensk notering är med huvud).
* Prisrapporten fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 63 øre, ca 78 öre, till andelsägarna 2006, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 6 dec 21 nov 15 nov 9 nov 30 okt
Dec 1,328 1,335 1,340 1,328 1,349
Jan 1,280 1,278 1,279 1,280 1,282
Feb 1,388 1,390 1,365 1,374 1,399
Mars 1,407 1,420 1,402 1,405 1,413
April 1,452 1,455 1,435 1,440 1,452
Maj 1,525 1,525 1,510 1,525 1,530
Juni 1,565 1,570 1,545 1,565 1,570
Juli 1,588 1,585 1,575 1,575 1,600
Aug 1,620 1,603 1,590 1,600 1,600
Sep 1,615 1,610 1,590 1,600 1,605
Okt 1,600 1,600 1,580 1,600 1,580
Nov 1,610 1,600 - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
12 dec
5 dec
28 nov
21 nov
Utbud
794
440
460
980
Sålda
794
440
460
360
Medelpris, euro
1,35
1,35
1,35
1,36
Lägst
1,34
1,35
1,34
1,36
Högst
1,35
1,36
1,35
1,36
Medelpris, skr
12,66
12,66
12,66
12,67

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,00 kr, galtar 4,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 50 v 49 v 48 v 47
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Dahlbergs 140- 6,10 6,60 6,60 6,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP 140,1 kg- 5,70 6,20 6,20 6,20
Dalsjöfors 58% 5,90 6,40 6,40 6,40
Scan 140- 5,60 6,10 6,10 6,10
Nyhléns & Hugoson 140- 5,60 6,10 6,10 6,10
KLS 140 - 5,65 6,15 5,95 5,95
Skövde 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,00 4,00 4,00 4,00
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 51 v 50 v 49
5,37
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,30 4,30 4,50
21,44
Nortura Fri vikt nkr - 18,17 18,17
Finland
4,22
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
5,06
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,54 0,54
5,06
Snellmans Klass E euro - 0,54 0,54
Tyskland
7,50
ZNVG 56 % euro - 0,80 0,80
Galtar
4,12
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,30 3,30 3,50

Valutor
Fredagar idag v 48 v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
Pund
12,99
12,14
12,94
12,97
13,28
13,32
13,23
Dollar 6,42 6,36 6,25 6,34 6,29 6,39 6,47
Euro 9,38 9,38 9,32 9,27 9,25 9,25 9,19
Dansk 1,25 1,25 1,25 1,24 1,24 1,24 1,23
Norsk 1,17 1,16 1,16 1,16 1,19 1,18 1,19
Yen 5,77 5,76 5,79 5,75 5,58 5,66 5,66

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 50 v 49 v 48 v 47
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 17,50m 17,70m 17,70m 17,70m
SLP
SLP+ 23 kg 16,50 17,25 17,25m 17,25
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,15m 17,25m 17,25m 17,25m
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,00 17,00 17,00 17,00
SwedeHam 16,00 16,00 16,00 16,00
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,80 16,80 16,80 16,80
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,80 15,80 15,80 15,80
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75m 16,75m
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 443m 465m 465m 465m
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 436 456 456 465
Bis Plus 30 kg, förmedl. 405 405 395 395
Bas 30 kg, mellangårds. 402 422 422 431
Bas 30 kg, förmedling 371 371 361 361
Nyavvanda 9 kg 286 301 301 308
KRAV 30 kg 750 770 770 779
Svenskt spotpris
Boarps Gård 30 kg** 470 470 470 450
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 1 v 1 - 2 v 2 - 3 v 2 - 3 v
Ugglarps Slakteri balans 1 v 1 v 1 v
Skövde Slakteri översk - 600 -
SLP balans - översk balans
KLS översk översk översk översk
Dalsjöfors Slakteri översk balans balans -
Dahlbergs Slakteri balans balans 100 balans
Ginsten balans balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -30 kr/smågris.
Dalsjöfors, marknadsavdrag -10 kr för ej mellangårdsavtal.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
180
Basis 7 kg 144 150 152 152 152
331
Basis 30 kg 265 273 280 280 280
186
SPF+Myc 7 kg 149 155 157 157 157
337
SPF+Myc 30 kg 270 278 285 285 285
191
SPF 7 kg 153 159 161 161 161
342
SPF 30 kg 274 282 289 289 289
940
Økologi 30 kg 752 751 757 757 757
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
790
25-kilos - 670 670 670 670
LSO (HK) euro euro euro euro euro
431
25-kg, Priimuus - 46 46 45 45
Snellmans
534
Grund 30 kg A1* - 57 57 57 57
Tyskland
318
ZNVG 28 kg - 34 33 32 31
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
7 dec Land v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Skr euro euro euro euro euro
253 EU, medelpris 28,56 27,05 26,48 26,01 25,90
-
539 Sverige 57,53 57,09 57,16 57,17 57,84
518 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
429 Finland 45,76 47,06 45,54 46,55 51,42
416 Italien 44,37 44,37 43,81 43,74 43,74
408 Slovakien 43,54 31,67 30,21 30,15 20,22
373 England 39,79 39,69 46,48 47,26 47,34
326 Tjeckien 34,76 28,43 28,50 35,34 29,80
310 Tyskland 33,10 31,80 30,60 29,80 29,90
309 Belgien 33,00 30,50 30,50 30,00 30,00
308 Danmark* 32,86 32,87 32,87 32,87 32,87
275 Estland 29,35 28,60 29,39 29,29 29,81
262 Portugal 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
225 Spanien 24,07 20,96 18,73 17,05 16,87
214 Luxemburg 22,91 22,76 26,16 23,48 24,26
211 Holland 22,50 20,00 18,25 17,00 16,25
204 Ungern 21,76 15,63 15,74 15,80 15,89
191 Frankrike 20,41 20,40 20,20 19,60 19,60
177 Polen 18,96 18,38 19,01 18,97 19,62
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.