Senaste noteringsnytt
Fortsatt låst läge på EU-marknaden för griskött
I Spanien går priset upp, i England ner. I alla övriga länder är noteringen oförändrad, vilket är en illustration till läget på den europeiska marknaden. Inte heller den här veckan har något inträffat som får noteringarna att ändra sig. Det är Spanien, där våren är på väg och därmed ökad konsumtion av griskött, som fått noteringen att röra sig.
I alla länder är grisuppfödarna frustrerade över att priset inte lyfter. Det låga priset och höga foderkostnaderna tar hårt på ekonomin. I Sachsen-Abhalt i Tyskland hotar många uppfödare upphöra med produktionen om inte grispriset går upp. I Polen planerar grisuppfödarna en protestaktion i Warszava, sedan noteringarna fallit ytterligare. Enligt uppfödarna själva, får de endast 78 - 83,5 cent för slaktgrisarna, vilket är 7,35 - 7,90 skr.
Den polske jordbruksministern har lovat att ta upp förhandlingar med Ryssland om export av griskött, som kan lätta på trycket i frysarna och höja priserna. Men det är svårt att få igång exporten efter två års uppehåll, säger han.
I Danmark är det så fullt i frysarna, att det hindrar slakterierna att slakta ikapp kön av slaktdjur sedan helgerna. Stora lager så här års är dock normalt, så det är inte mer än det brukar vara andra år.
Stora lager är inte bra för prisutvecklingen när grillsäsongen startar. Blir det dåligt väder i vår, är risken stor för fortsatt dåliga priser.
Det finns hopp om ökad efterfrågan på griskött, när nu EU stängt importen av nötkött från Ryssland. Men om den kan rubba det fastlåsta läget på marknaden är mera osäkert. Källa: ISN, LandbrugsAvisen, m fl.
Här hemma har vi början av sportlovet, som inte är någon period med hög konsumtion av griskött. /LG 080207

Danska suggorna upp 20 øre
Danska suggor och galtar stiger i pris med 20 øre, 25 öre, v 7. Tyska suggpriset har stigit senaste veckorna och nu följer danska noteringen med.
Senast höjdes suggorna v 2 med 20 øre. /LG 080207

Tyska suggorna fortsätter uppåt
Noteringen på suggor i Tyskland fortsätter uppåt med en cent i taget, så även denna vecka 6. Smågrisarna är oförändrade. /LG 080205

förändrade noteringar, men 100 kr minus för spot smågris
Det är helt händelsefattigt vad gäller grispriserna i Sverige, om vi undantar att spotpriset på smågrisar faller hela 100 kr. Det är ett tecken på hur griskrisen drabbar smågrisproducenter som inte blir av med sina smågrisar ur stallet. /LG 080201

Europamarknaden har gått i stå!
Den europeiska grisköttmarknaden har tydligen gått i stå. Det är inget som händer på marknaden och då rör sig inte heller priserna åt något håll. Tendenset är dock positiv. De flesta noteringerna i EUs länder är oförändrade. Mer /LG 080201

Danska smågrisar ner, ingen höjd slaktgrisnotering
Danska slaktgrisnoteringen är oförändrat låg även vecka 6. Enda ändringen är sänkta smågrispriser med upp till 9 skr. /LG 080131

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Jan-Erik vd i danska KLS
• Klart att DC får köpa Ugglarps
• Kanadensare vill ha statsstöd
• Dansk produktion ner 5,3 %
• 3 milj ton gris i Brasilien
• Griskött från lab om 10 år
• Bär inte grisarna i öronen


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Det är fortsatt tuff situation på grisköttsmarknaden. Marknaden är oförändrad sedan föregående vecka. Det innebär att det råder ett fortsatt stort utbud av griskött i hela Europa, även Sverige, och priserna pressas. Noteringen är oförändrad.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det händer inget på marknaden, allt rullar på i lugn takt.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det är lite trögt på grisköttsmarknaden. Vi fryser inte en massa varor, men det är inte det riktiga trycket.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Det har varit något bättre försäljning av styckade detaljer och det ser något bättre ut även nästa vecka.
-Återigen ligger våra charkvolymer över förra årets nivå.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Nästa vecka slaktar vi 6 000 grisar, mot mer normala 5 300. Det är slaktkön från helgerna som släpar efter, men slutet på kön närmar sig.
-De större kvantiteterna kött som merslakten ger, fryser vi dels in, dels säljer till Ryssland med exportbidrag på 3 kr. Det ger en acceptabel kalkyl. Det är framför allt skinka som gått till frysen.
-Svenska försäljningen har varit bra den gångna veckan, med bl a flera pallar karré till en ny kund och hyfstat betalt. Karrén lägger vi annars in i frysen i väntan på grillsäsongen. Man ska ju inte sälja karré till dåliga priser så här års, när vi väntar oss stor efterfrågan i vår.

Boarps gård
Per Karlsson: -Katastrof. Det är det enda som behöver sägas när uppfödarna får skicka med 200 kr med en slaktgris och 300 med en integrerad gris.
-Smågrispriset är sänkt till 350 kr, dvs 100 kr. Det är uppfödare som inte blir av med sina smågrisar, som nu har en medelvikt på 36 kg.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Markanden är normal för årstiden och inget att kommentera.

Danish Crown
Skinkmarknaden har varit under press, vilket resulterat i mindre prisreduktioner på flera marknader. Även marknaden för bogkött och annat produktionskött är mycket stillastående just nu och inlagring är nödvändig.
Baconmarknaden ör likaså under press och prisreduktioner förekommer.
Nästa vecka är det karnevalsvecka i Tyskland och andra länder. Det medför minskad konsumtion av kött, men även frånvaro vid köttindustrin, de som köper våra produkter.
Om denna vecka kan fortsätta utan ytterligare prisfall, då finns det hopp om att marknaden kan stabilisera sig.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 1 februari 2008
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 7 februari 19,00
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90


Grispriserna vecka 6

Partipriset
Partipriset inte uppdaterat

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 6 v 5 v 4 v 3
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,40 13,40 13,40 13,20
Ginsten Slakteri 65-96,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Skövde Slakteri 75-94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
Spotpris, Sverige** 73-94,9 13,20 13,20 - -
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,00 13,00 13,00 13.00
KLS 64-94,9 12,45 12,45 12,45 12,45
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,35 12,35 12,35 12,35
SLP Avtal 70–96,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Scan avtal 75-96,9 11,70 11,70 11,70 11,70
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 11,70 11,70 11,70 11,70
SLP ej avtal 70–94,9 11,50 11,50 11,50 11,50
Scan ej avtal 75-96,9 10,20 10,20 10,20 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 7 v 6 v 5
10,12 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,10 8,10 8,10
25,09 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,09 21,09
12,83 LSO (HK) 75 – 90,5b euro - 1,37 1,37
12,64 Österbottens 80 – 95 euro - 1,35 1,35
13,39 Snellman 80–101 euro - 1,43 1,43
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag.
1 = Viktbonus +1 cent.

Slaktgrisar, garantipriser (lägsta pris, vecka)
Skr Slakteri valuta v 20 v 19 v 18 v 17
12,82 LSO (HK)* euro
1,37
1,37
1,37
1,37
* Avser klass Primus utan tillägg, som är 2 cent lägre än i noteringstabellen ovan.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
25 Jan Landsnotering euro euro euro euro euro
12,46 Tyskland 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
10,03 Frankrike - - 1,063 1,063 1,063
9,25 Belgien - - 0,980 0,980 0,980
10,47 Italien - - 1,110 1,110 1,110
6 feb jämförbara*
13,56 Italien 1,519 1,519 1,437 1,386 1,386
13,14 Tjeckien - - 1,370 1,392 1,390
12,54 Irland - 1,329 1,329 1,329 1,329
12,38 Spanien 1,309 1,282 1,282 1,282 1,282
12,08 England 1,278 1,282 1,278 1,278 1,296
12,08 Österrike 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280
11,95 Tyskland 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266
11,71 Holland 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241
11,66 Sverige 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236
11,63 Frankrike 1,232 1,232 1,233 1,233 1,234
11,61 Belgien 1,230 1,230 1,230 1,255 1,230
12,09 Polen - 1,217 1,188 1,281 1,385
10,92 Danmark 1,173 1,173 1,173 1,173 1,173
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Kan jämföras. Enl ISN.
Observera att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Framför allt uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan faktisk betalning.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
27 jan Land v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
Skr euro euro euro euro euro
12,37 EU, medelpris 1,308 1,336 1,329 1,331 1,326
-
16,85 Bulgarien 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782
15,80 Grekland 1,671 1,671 1,715 1,715 1,709
15,31 Lettland 1,619 1,545 1,555 1,464 1,498
15,06 Italien 1,592 1,503 1,532 1,532 1,532
14,30 Finland 1,512 1,517 1,517 1,468 1,451
13,62 Cypern 1,440 1,440 1,440 1,440 1,435
13,56 Estland 1,434 1,442 1,442 1,414 1,469
13,52 Portugal 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
13,45 England 1,422 1,408 1,409 1,437 1,459
13,17 Tjeckien 1,393 1,425 1,425 1,418 1,418
12,84 Sverige 1,358 1,363 1,376 1,376 1,528
12,84 Österrike 1,358 1,352 1,363 1,355 1,361
12,80 Tyskland 1,354 1,355 1,350 1,350 1,354
12,32 Irland 1,303 1,303 1,297 1,318 1,324
12,26 Spanien 1,296 1,297 1,293 1,303 1,283
11,79 Belgien 1,247 1,247 1,241 1,244 1,256
11,66 Polen 1,233 1,331 1,447 1,428 1,385
11,54 Frankrike 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220
11,39 Holland 1,205 1,203 1,203 1,205 1,204
10,13 Danmark* 1,071 1,071 1,071 1,070 1,070
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 23 jan 17 jan 10 jan 3 jan 27 dec
Jan - 1,312 1,300 1,284 1,267
Feb 1,341 1,346 1,379 1,377 1,370
Mars 1,420 1,438 1,440 1,425 1,405
April 1,439 1,450 1,458 1,443 1,443
Maj 1,520 1,527 1,530 1,530 1,511
Juni 1,560 1,573 1,573 1,560 1,530
Juli 1,583 1,590 1,580 1,580 1,561
Aug 1,589 1,600 1,608 1,595 1,580
Sep 1,588 1,595 1,611 1,598 1,603
Okt 1,580 1,580 1,590 1,600 1,600
Nov 1,580 1,580 1,600 1,600 1,611
Dec 1,580 1,598 - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
30 jan
24 jan
16 jan
10 jan
Utbud
300
730
510
630
Sålda
300
730
510
630
Medelpris, euro
1,34
1,34
1,34
1,34
Lägst
1,34
1,33
1,34
1,33
Högst
1,34
1,34
1,34
1,34
Medelpris, skr
12,55
12,55
12,55
12,55

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 5,00 kr, galtar 4,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 6 v 5 v 4 v 3
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Ugglarps 140,1 kg- 4,80 4,80 4,80 4,80
Dahlbergs 140- 5,60 5,60 5,60 5,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 5,00 5,00 5,00 6,00
SLP 140,1 kg- 4,70 4,70 4,70 4,70
Dalsjöfors 58% 4,80 4,80 4,80 4,80
Scan 140- 4,60 4,60 4,60 4,60
Nyhléns & Hugoson 140- 4,60 4,60 4,60 4,60
KLS 140 - 4,65 4,65 4,65 4,65
Skövde 140- 4,00 4,00 4,00 4,00
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 3,00 3,00 3,00 4,00
SLP oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Swedish Meats oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Skövde oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 7 v 6 v 5
5,97
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,70 4,50 4,50
20,38
Nortura Fri vikt nkr - 17,13 17,13
Finland
4,25
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
5,10
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,54 0,54
5,48
Snellmans Klass E euro - 0,58 0,58
Tyskland
7,72
ZNVG 56 % euro - 0,82 0,81
Galtar
4,70
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,70 3,50 3,50

Valutor
Fredagar idag v 4 v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Pund
12,66
12,69
12,69
12,37
12,54
12,92
13,02
Dollar 6,36 6,50 6,44 6,34 6,36 6,47 6,55
Euro 9,46 9,49 9,44 9,37 9,36 9,46 9,43
Dansk 1,27 1,27 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26
Norsk 1,18 1,18 1,18 1,20 1,19 1,18 1,18
Yen 5,97 6,11 6,01 5,82 5,83 5,72 5,79

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 6 v 5 v 4 v 3
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75m 16,75m
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 16,50m 16,50m 16,50m 16,50m
KLS
KLS Smågris 23 kg 16,30m 16,30m 16,30m 16,30m
SLP
SLP+ 23 kg 15,50 15,50 15,50 15,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 15,00 15,00 15,00 15,00
SwedeHam 14,10 14,10 14,10 14,10
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,30m 16,30m 16,30m 16,30m
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,30m 15,30m 15,30m 15,30m
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 415 415 408 408
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 373 373 373 373
Bis Plus 30 kg, förmedl. 363 363 363 373
Bas 30 kg, mellangårds. 339 339 339 339
Bas 30 kg, förmedling 329 329 329 339
Nyavvanda 9 kg 237 237 237 237
KRAV 30 kg 732 732 732 732
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 350 450 450 450
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 2 v 1-2 v 1-2 v 0,5 v
Ugglarps Slakteri 1 v 1 v 1 v 1 v
Skövde Slakteri 600-700 - - 700
SLP - - balans -
KLS översk översk översk översk
Dalsjöfors Slakteri balans balans balans -
Dahlbergs Slakteri balans - - -
Ginsten 100 200 balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -20 kr/smågris.
Dalsjöfors, marknadsavdrag -10 kr för ej mellangårdsavtal.
Ugglarps marknadsavdrag 30 kr per gris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
179
Basis 7 kg 137 138 143 143 143
330
Basis 30 kg 256 257 264 264 264
185
SPF+Myc 7 kg 142 143 148 148 148
336
SPF+Myc 30 kg 261 262 269 269 269
190
SPF 7 kg 146 147 152 152 152
341
SPF 30 kg 265 266 273 273 273
938
Økologi 30 kg 720 721 721 721 746
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
814
25-kilos - 690 690 670 670
LSO (HK) euro euro euro euro euro
454
25-kg, Priimuus - 48 48 48 48
Snellmans
558
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
340
ZNVG 28 kg - 36 36 35 35
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
27 jan Land v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
Skr euro euro euro euro euro
289 EU, medelpris 30,65 31,27 30,99 31,45 32,04
-
523 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
484 Sverige 51,19 52,61 52,35 50,67 51,32
474 Italien 49,99 49,99 49,43 47,41 47,41
445 Finland 47,03 48,55 47,93 47,87 48,55
422 Slovakien 44,64 47,10 45,35 56,80 37,80
386 England 40,89 40,67 41,07 41,61 39,09
357 Tjeckien 37,74 48,44 35,14 34,70 34,50
343 Tyskland 36,30 36,20 36,10 36,20 36,60
321 Belgien 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00
321 Portugal 34,00 36,00 32,00 30,00 30,00
290 Danmark* 30,73 30,75 30,75 30,72 30,83
284 Ungern 30,04 30,42 16,88 16,91 23,80
278 Estland 29,45 29,64 29,62 29,50 28,70
278 Luxemburg 29,43 31,08 30,00 32,65 21,11
239 Spanien 25,33 26,41 28,41 30,11 33,15
232 Frankrike 24,60 24,20 23,20 22,80 23,20
219 Holland 23,25 23,25 24,25 25,25 25,35
193 Polen 20,45 22,17 23,01 23,64 23,05
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.