Senaste noteringsnytt
Blå Kustens Slakteri vill växa med bra grispris
Den här veckan har Blå Kustens Kontrollslakteri i Valdemarsvik noteringen 15,10 kr. Slakteriet har nyligen börjat köpa in slaktgrisar.
-Vi vill växa och är beredda att betala bra, säger Hans-Erik Svensson, vd och ägare. Mer /LG 080307

Tyska suggor upp 2 cent till vecka 10
Tyska suggpriset fortsätter upp även vecka 10, nu med 2 cent till 97 cent, 9,06 skr. Smågrisarna går upp till 43 euro, 402 skr. /LG 080303

Scan höjer med 30 öre vecka 10
Scans notering för slaktgrisar stiger med 30 öre till 10,75 resp 12,25 kr vecka 10. Suggorna höjs med 40 öre till 5 kr. Smågrisarna går upp 13 kr för mellangårdsgrisar och 8 för förmedlingsgrisar.
KLS följer med upp med 30 resp 40 öre för slaktgrisar och suggor. Övriga har inte satt noteringarna.
Spotpriset går upp till 14,90 kr för slaktgrisar och 375 för smågrisar.
Tyska noteringen steg idag med 2 cent, knappa 20 öre, vilket var väntat, men oväntat lite. Förklaringen kan vara att de höjningar som skett senaste tiden kan förklaras med säsongsmässiga höjningar (våren närmar ju sig) och inte p g a betydande minskat utbud på marknaden. Magnus Lagergren hade den synpunkten idag.
Både terminspriserna och priserna på internetauktionen i Hannover backade i veckan, vilket kan ge stöd åt den teorin.
Stora internationella multiföretag, som tänkt övervintra griskrisen, beslutar nu om banting av produktionen. Smitfield ska minska med ca 1 miljon grisar i USA, eftersom man inte tror att priserna på kött går upp så mycket att det kompenserar höjda kostnaderna. Polska produktionen har gått ner 12 % och Sokolow ska slå ut fler suggor.
I veckan rapporteras om nya rekordpriser på kvarnvete, raps och soja, för att inte tala om olja. Foderspannmålen är under kontroll.
-Det är fortfarande sämre pris på fodervete nu för ny skörd än i november 07, mailar Björn Folkesson, Öland. Det strömmar in majs och sorghum från Argentina och troligen Brasilien också. Därmed hålls foderkorn och fodervete i schack. /LG 080301

Dansk notering fortsätter upp med 20 øre även vecka 10
Slaktgrisar i Danmark går upp 20 øre, 25 svenska, även vecka 10, suggorna 40 øre, ca 50 svenska. Smågrisar 8 dkr.
Danska suggorna har gått upp 1,75 skr sedan v 7 till 7,43, tyska 1,40 skr sedan v 5 till 8,43 skr. Scan ligger kvar på 4,60 kr. /LG 080228

30 öre till på tyska suggorna
Tyska suggpriset fortsätter uppåt med 3 cent, nästan 30 öre, vecka 9 till 8,83 skr. Smågrisarna stiger till 385 skr. /LG 080225


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Många frågor om Svenska Djur
• Vinst 2007, svagt kv4 i HKScan
• 50 000 suggor bort i Smithfield
• Biogas från gödselkompost
• Ingelstorp ritar för 322 suggor
• Dalsjöfors tjänar goda pengar
• Irland minskar produktionen
• Fortsatt EU-stöd till lagring
• Intervju med Magnus Lagergren


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Marknaden för griskött har förbättrats betydligt sedan föregående vecka. Den internationella marknaden på griskött, med stigande priser i stort sett hela Europa, påverkar den svenska marknaden positivt.
Scan glädjs åt att kunna höja noteringen för slaktsvin med 30 öre/kg och sugga med 40 öre/kg.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -För att vara februarivecka flyter på ganska bra, till påsk änu bättre.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det kommer höjningar av noteringen på måndag, men jag vet idag inte med hur mycket.
-Veckans stora händelse är förhandlingarna med Ica. Det kommer prishöjningar som följd av dessa. Ica visade mycket stor förståelse för lantbrukarnas situation, vilket de ska ha all heder av. Vi kände oss väl bemötta när vi tog upp frågan om kompensation för de höjda kostnaderna i produktionen och detta genomsyrade hela den diskussion vi hade.
-Ica är dock en liten kund hos oss, så Icas höjning slår inte igenom så mycket i vår mix. Fortsatta förhandlingarna med övriga kunder har större betydelse.
-Vi har balans för smågrisar, men stora åtaganden med insättning av många smågrisar de kommande veckorna. Vi kommer därför att köpa in smågrisar från fler än våra ordinarie leverantörer.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Vi slaktar för fullt och har balans i slakten.
-Veckans affärer har löpt som förra veckan och den senaste affären med chark fortsätter rulla på bra.
-Vi har bra avsättning för skinka.
-Dialogen med Ica om höjningar av priset för att kompensera ökade kostnaderna i grisproduktonen känns positiv. Det är högst sannolikt att vi får höjda priser. Jag känner mig väl till mods i den diskusisonen.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är bra drag i både gris och nöt nu. Det är väldigt bra försäljning och styckningen går för högtryck. Det är tufft hinna med.
-På söndag tar vi nya kylrummet i bruk, när vi börjar väga ut för måndagen. Detta är första etappen av vår utbyggnad, andra etappen blir den utbyggda styckningen, som blir klar veckan före midsommar.
-Vårt mål är att slakta 300 000 grisar i år, jämfört med 257 000 i fjol.
-Vi har mycket suggslakt, men vet inte vad det beror på. Vi har inte mer än en och annan liten besättning som lagt av. Det är nog mer p g a hög rekrytering och färre grisar till Tyskland.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Situationen för grisköttet har nu vänt uppåt till en eferfrågesituation.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Kön i slakten är på samma nivå som förra veckan. Antalet överstående smågrisar är också på förra veckans nivå, några 1000.
-Köttmarknaden är normal för årstiden.

Danish Crown
Prishöjningar har lyckats på alla skinkmarknader, men några fall har de mött kraftigt motstånd. Vilket kostat vissa missade ordrar. Även bogkött och annan charkråvara börjar nu att stiga, dock i ett lugt tempo. Baconmarknaden är bra, och även här noteras stigande priser på både saltade kotletter och skinka.
Även färska kotletter och karré visar prisökningar på EU-marknaden. På grund av den danska marknadsfördelningen slår detta enbart delvis igenom i Danmark. Tredjelandsmarknaderna är i stort oförändrade, dock med en liten prishöjning i Ryssland.
Suggor
Det är åter möjligt att öka priset på suggkött, grundat på de höjda priserna på nötkött, då Ryssland åter är tillbaka på marknaden. Det bör nog förväntas att prisökningarna avstannar när vi närmar oss påsk.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 29 februari 2008
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 7 mars 10,30
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Sydvästra Skånes Smågrisproducenter
Ny slaktkarta – Nya möjligheter
Årsmöte i Hurva Gästgivaregård 13 mars kl 18
Klicka här för program!

Grispriserna vecka 10

Partipriset
Partipriset gick upp vecka 8 med 50 öre.
Scan höjde noteringen denna vecka med 25 öre. Vecka 10 höjs noteringen 30 öre till. 5 öre blir nu marginalförsämring.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 10 v 9 v 8 v 7
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 14,10 - -
Spotpris, Sverige** 73-94,9 14,90 14,40 13,65 13,40
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,20 14,00 14,00 13,40
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,75 13,45 13,45 13,20
Ginsten Slakteri 65-96,9 13,70 13,70 13,70 13,20
Skövde Slakteri 75-94,9 13,70 13,70 13,45 13,20
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,55 13,25 13,25 13,00
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,37 13,15 12,70 12,45
KLS 64-94,9 13,00 12,70 12,70 12,45
SLP 70-96,9 12,55 12,25 12,25 12,00
Scan avtal 75-96,9 12,25 11,95 11,95 11,70
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 12,25 11,95 11,95 11,70
Scan ej avtal 75-96,9 10,75 10,45 10,45 10,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Skåne-Blekinge Grisproducenter
Sydsvensk produktions framtid
Vi försöker analysera framtiden i kort och längre perspektiv
Grisdag och årsstämma
Sten Stensson Sten, Eslöv, 5 mars 11,30
Klicka här för program!

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 11 v 10 v 9
11,12 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,90 8,70 8,50
25,09 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,09 21,09
12,80 LSO (HK) 75 – 90,5b euro - 1,37 1,37
12,62 Österbottens 80 – 95 euro - - 1,35
13,37 Snellman 80–101 euro - 1,43 1,43
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag.
1 = Viktbonus +1 cent.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Skr Slakteri valuta v 24 v 23 v 22 v 21
12,80 LSO (HK)* euro
inget
inget
inget
1,37
* Avser klass Primus utan tillägg, som är 2 cent lägre än i noteringstabellen ovan.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
29 feb Landsnotering euro euro euro euro euro
13,37 Tyskland 1,43 1,41 1,41 1,37 1,32
10,30 Frankrike - 1,102 1,092 - 1,061
9,63 Belgien - 1,030 1,030 - 0,960
10,14 Italien - 1,085 1,085 - 1,195
26 feb jämförbara*
13,83 Spanien - 1,480 1,404 1,341 1,309
12,67 Tyskland - 1,356 1,356 1,316 1,266
12,65 Italien - 1,354 1,354 1,519 1,519
12,62 Österrike - 1,350 1,350 1,310 1,280
12,42 Irland - 1,329 1.329 1,329 1,329
12,41 Holland - 1,328 1,319 1,280 1,241
12,30 Belgien - 1,316 1,255 1,230 1,230
12,19 England - 1,304 1,278 1,278 1,278
11,87 Frankrike - 1,270 1,262 1,232 1,232
11,80 Sverige - 1,263 1,263 1,236 1,236
11,65 Tjeckien - - - 1,247 1,266
11,47 Danmark - 1,227 1,200 1,173 1,173
11,39 Polen - - 1,219 1,188 1,181
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Kan jämföras. Enl ISN.
Observera att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Framför allt uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan faktisk betalning.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
26 feb Land v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
Skr euro euro euro euro euro
12,65 EU, medelpris 1,353 1,325 1,313 1,311 1,308
-
16,58 Bulgarien 1,774 1,774 1,777 1,777 1,782
15,02 Grekland 1,607 1,607 1,635 1,635 1,671
14,11 Finland 1,509 1,518 1,507 1,508 1,512
13,90 Malta 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487
13,83 Portugal 1,480 1,430 1,430 1,430 1,430
13,69 Italien 1,465 1,559 1,559 1,593 1,592
13,66 Lettland 1,462 1,521 1,521 1,545 1,619
13,66 Estland 1,462 1,450 1,458 1,451 1,434
13,64 Rumänien 1,459 1,468 1,472 1,435 1,408
13,55 Cypern 1,450 1,450 1,450 1,450 1,440
13,52 Tyskland 1,447 1,419 1,373 1,355 1,354
13,37 Österrike 1,431 1,380 1,365 1,361 1,358
13,34 England 1,427 1,444 1,434 1,427 1,422
13,27 Sverige 1,420 1,381 1,374 1,367 1,358
13,14 Spanien 1,406 1,344 1,311 1,297 1,296
12,64 Slovakien 1,352 1,368 1,309 1,418 1,432
12,62 Slovenien 1,350 1,321 1,303 1,297 1,316
12,37 Tjeckien 1,324 1,315 1,333 1,364 1,393
13,26 Luxemburg 1,419 1,419 1,376 1,378 1,371
12,65 Litauen 1,353 1,294 1,363 1,459 1,448
12,37 Belgien 1,324 1,253 1,248 1,240 1,247
12,32 Ungern 1,318 1,324 1,334 1,368 1,368
12,22 Irland 1,307 1,306 1,309 1,305 1,303
11,96 Holland 1,280 1,251 1,206 1,206 1,205
11,73 Polen 1,255 1,219 1,243 1,256 1,233
11,59 Frankrike 1,240 1,220 1,220 1,220 1,220
10,67 Danmark* 1,142 1,071 1,071 1,071 1,071
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 26 feb 20 feb 14 feb 5 feb 23 jan
Mars 1,437 1,490 1,448 1,435 1,420
April 1,490 1,513 1,484 1,478 1,439
Maj 1,560 1,580 1,540 1,540 1,520
Juni 1,603 1,610 1,580 1,580 1,560
Juli 1,615 1,632 1,603 1,597 1,583
Aug 1,645 1,649 1,620 1,598 1,589
Sep 1,640 1,650 1,625 1,590 1,588
Okt 1,655 1,633 1,610 1,546 1,580
Nov 1,650 1,630 1,591 1,580 1,580
Dec 1,663 1,635 1,608 1,555 1,580
Jan - - - - -
Feb - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
27 feb
20 feb
13 feb
6 feb
Utbud
655
720
497
510
Sålda
655
720
497
510
Medelpris, euro
1,45
1,47
1,41
1,39
Lägst
1,44
1,46
1,40
1,38
Högst
1,45
1,48
1,42
1,40
Medelpris, skr
13,55
13,67
13,11
12,92

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 5,70 kr, galtar 3,70 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 10 v 9 v 8 v 7
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- 5,80 5,60 5,60 5,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 5,70 5,70 5,70 5,20
Ugglarps 140,1 kg- 5,20 4,80 4,80 4,80
Dalsjöfors 58% 5,20 4,80 4,80 4,80
SLP 140,1 kg- 5,10 4,70 4,70 4,70
KLS 140 - 5,05 4,65 4,65 4,65
Scan 140- 5,00 4,60 4,60 4,60
Nyhléns & Hugoson 140- 5,00 4,60 4,60 4,60
Skövde 140- 4,00 4,00 4,00 4,00
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 3,70 3,70 3,70 3,20
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75
SLP oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Scan oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Skövde oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 11 v 10 v 9
7,87
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,30 5,90 5,50
20,38
Nortura Fri vikt nkr - 17,13 17,13
Finland
4,20
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
5,04
Österbottens Fri vikt, E euro - - 0,54
5,42
Snellmans Klass E euro - 0,58 0,58
Tyskland
9,06
ZNVG 56 % euro - 0,97 0,95
Galtar
6,62
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,30 4,90 4,50

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 8 v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
Pund
12,27
12,29
12,52
12,66
12,66
12,69
12,69
Dollar 6,20 6,31 6,37 6,51 6,36 6,50 6,44
Euro 9,35 9,30 9,33 9,44 9,46 9,49 9,44
Dansk 1,25 1,25 1,25 1,27 1,27 1,27 1,26
Norsk 1,18 1,18 1,17 1,17 1,18 1,18 1,18
Yen 5,83 5,84 5,88 6,06 5,97 6,11 6,01

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 10 v 9 v 8 v 7
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 17,00m 16,50m 16,50m 16,50m
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75m 16,75m
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,55m 16,30m 16,30m 16,30m
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,55m 15,30m 15,30m 15,30m
KLS
KLS Smågris 23 kg 16,40m 16,30m 16,30m 16,30m
SLP
SLP+ 23 kg 16,00 15,50 15,50 15,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 16,00 15,50 15,00 15,00
SwedeHam 15,00 14,60 14,10 14,10
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 439 433 433 415
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 393 380 380 373
Bis Plus 30 kg, förmedl. 378 370 370 363
Bas 30 kg, mellangårds. 359 346 346 339
Bas 30 kg, förmedling 344 336 336 329
Nyavvanda 9 kg 251 241 241 237
KRAV 30 kg 737 737 737 732
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 375 350 325 325
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 2 v 2 v 2 v 2 v
Ugglarps Slakteri 0,5 v 0,5 v 0,5 v 1 v
Skövde Slakteri 200 - - -
SLP - balans - -
KLS översk balans balans översk
Dalsjöfors Slakteri balans balans - balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten balans 600 100 balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -10 kr/smågris.
Dalsjöfors, marknadsavdrag -10 kr för ej mellangårdsavtal.
Ugglarps marknadsavdrag 30 kr per gris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
196
Basis 7 kg 157 151 146 142 137
360
Basis 30 kg 288 280 272 264 256
202
SPF+Myc 7 kg 162 156 151 147 142
366
SPF+Myc 30 kg 293 285 277 269 261
207
SPF 7 kg 166 160 155 151 146
371
SPF 30 kg 297 289 281 273 265
926
Økologi 30 kg 741 736 731 725 720
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
814
25-kilos 690 690 690 690 690
LSO (HK) euro euro euro euro euro
448
25-kg, Priimuus 48 48 48 48 48
Snellmans
551
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
402
ZNVG 28 kg 43 43 41,50 40 38
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
26 feb Land v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
Skr euro euro euro euro euro
311 EU, medelpris 33,33 30,48 30,35 30,18 30,65
-
517 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
521 Sverige 53,73 52,04 51,30 50,96 51,19
467 Italien 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99
458 Finland 49,00 49,38 51,13 49,11 47,03
401 Ungern 42,90 33,58 20,56 22,25 30,04
400 Tjeckien 42,78 38,66 38,30 37,95 37,74
398 England 42,57 41,32 41,10 41,61 40,89
376 Tyskland 40,30 37,90 36,30 36,20 36,30
355 Belgien 38,00 36,00 34,00 34,00 34,00
302 Spanien 32,33 27,75 25,51 25,19 25,33
293 Danmark* 31,39 30,45 29,52 30,73 30,73
289 Portugal 31,00 31,00 32,00 32,00 34,00
275 Holland 29,50 26,50 24,50 23,25 23,25
273 Estland 29,22 28,34 27,87 28,12 29,45
244 Luxemburg 26,10 26,10 27,40 27,71 29,43
228 Frankrike 24,40 24,20 24,40 24,20 24,60
217 Slovakien 23,23 50,04 66,16 41,43 44,64
168 Polen 18,00 18,18 18,94 19,44 20,45
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.