Senaste noteringsnytt
Scan höjer 15 öre, Ginsten 30
Scan höjer noteringen för slaktgrisar med 15 öre till 14,50 och smågrisarna 5 kr. Ginsten höjer 30 öre till 15,50 kr. Utan ändringar av kött-% eller vikt, ska tilläggas. Men ändringar diskuteras. Alla följer alla.
Spotpriset slaktgris faller till 16,50, smågrisar 450.
Veckan har innehållit många diskussioner om Scans höjning förra veckan var höjning eller sänkning, eftersom ändringen av skalan för vikt och klass förändrade förutsättningarna i produktionen. En del leverantörer kanske tjänade, andra förlorade. Hur som helst råder stor förvirring bland många uppfödare.
Den blev inte mindre igår när Dalsjöfors meddelade att ändring av prisskalan skulle medföra att nästa veckas notering skulle fördröjas något p g a eventuellt nu skala. Idag meddelades att noteringen blir oförändrad p g a behovet av att kalkylera en vecka.
Om inte slakterierna kan klara ut vad ändringarna innebär, hur ska då grisuppfödare bedöma ändringars effekter?
Jag har fått mail från producenter om misstankar om smygsänkt notering, marginalförstärkning och liknande anklagelser. Diskussionen är nog inte avslutad ännu. /LG 080627

Oförutsägbara grispriser, som fotbolls-EM
Utvecklingen av noteringarna i Europa är lika oförutsägbara som matcherna i fotbolls-EM. Alla gillar att grilla mellan matcherna, men det ger inga stora avtryck på grispriserna i Europa. Noteringarna har trots EM kommit under press, undantaget franska noteringen som rapporteras ha en något livligare utveckling till det bättre.
Förutsägbar är dock den danska noteringen som sedan länge utgjort akterlanternan för de europeiska grispriserna (Sverige är tillsammans med Danmark ensamma kvar på 1,4-euronivån och Sverige riskerar bli ytterligare en lanterna i aktern på den europeiska grisskutan, red anm).
I flera länder rapporteras noteringarna som katastrofnyheter. Belgien -7 cent, Tyskland -5, Holland och Österrike -4. Orsaken till prisfallet är att slakteriernas marginaler minskat. Särskilt gäller detta i Tyskland. När tyska grispriset trycks ned, måste grannländerna följa med, annars åker grisarna över gränserna.
Prognos: Utvecklingen för noteringen är som sagt svår att förutse, men det väntas goda utsikter för vädret, vilket kan få fotbollssupportrarna att ta fram grillen. Negativt för konsumtionen är å andra sidan att semestrarna börjar i en del av de tyska delstaterna. ISN /LG 080626

Scans 20-öring blev ingen höjning med nya prisskalan
Läsare protesterar mot att vi sa att Scan höjer grispriserna v 26. Med nya prisskalan för vikt och klass är 20-öringen redan uppäten.
Jag litar på våra läsares kalkyler och backar. Vi kan väl säga så här: Scan höjde noteringen med 20 öre. Men man skärpte samma vecka och utan förvarning reglerna. Det behöver inte ha med varandra att göra. Jag markerar nu både Scans och Skövdes noteringspriser med ett litet "a" i tabellen. Det betyder att ny skala för priserna i noteringen används. Noteringarna blir nu än svårare att jämföra. Mer /LG 080625
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Tjäna på nya avtal före 30 juni
• 2009-2010 ska vi tjäna pengar
• Dalsjöfors jobbar med ny skala
• Proteiner visar om grisar trivs
• Morten efter Jens Haven i DC
• Scan reducerar CO2 50 %
• Grillkorvar som släcker törsten
• Scans nya skala sänker priset
• Intresset för enzymer ökar
• Brørup ökar till 700 000 grisar
• Minister förväntar 1 200 OK
• Dyrare mat förenklar regler


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Vi har nu kommit in i en stabil period på grisköttsmarknaden. I Danmark är det oförändrade priser, medan den tyska marknaden backar något. I stort sett handlas dock de flesta detaljer till oförändrade priser.
Scan har fortsatt bra efterfrågan på alla grisköttsdetaljer, även om det något sämre vädret gör att efterfrågan på grillprodukter backar till en normal nivå.
Vi höjer noteringen på slaktsvin med 15 öre per kg.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Jag tror och hoppas på en bra period för den halländska köttmarknaden när nu semestrarna börjar. Men konkurrensen är hård. Vi ser i alla fall att försäljningen rullar på bra.
-Diskussionen om betalningen för kött-% och vikter får även oss att titta på prisskalorna. Vi har inte samma system för betalning som de flesta andra slakterier. Vi betalar fullt pris till 94,9 kg även om grisarna väger mer. Andra gör avdrag för hela grisen om de är något för tunga.
-Det blir ofta mycket pengar av detta för uppfödarna om grisarna ligger lite över viktgränsen och det gör livet enklare med få prisgränser.
-Jag tror inte vi ändrar vikterna, men vi kanske inte ska ha så täta steg mellan köttprocenten. Det är en av våra funderingar.
-Vad gäller frågan om hög kött-% är lönsam för slakteriet eller ej, det är svårare att svara på. Vi säljer så få helfall, att frågan aldrig har diskuterats. Vi styckar det mesta själva.
-Vi har visning för allmänheten av en ny stallutbyggnad på torsdag 3 juli hos bröderna Erling och Lennart Christiansson, Blixtorp, Olasgård, Falkenberg, kl 10 - 14.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Det är märkligt att inte de slakterier som ändrat förutsättningarna för produktionen genom ändringar i vikt- och klassningsskalorna, inte fört en öppen diskussion om ändringarna i god tid före förändringarna. De ändrade förutsättningarna kräver lång framförhållning för många grisuppfödare, som måste ställa om produktionen.
-Jag berättar redan nu att spotmarknaden.se kommer att ha samma pris för grisar med 57, 58 och 59 % kött.
-Att straffa leverans av tunga grisar är helt fel. De extra kilona är värdefulla för slakterierna och slakterierna vill ha tunga grisar. Transport och slakt av några kilo mer per gris är nära 0. Nu tvingas uppfödarna ta fram grisvågen igen, vilket är helt fel ur arbetsmiljösynpunkt. Dessutom är vägning en extra kostnad. De som kör med röda siffror ska hålla låga vikter inom bäst betalda viktklassen, de som kör med svarta siffror ska ligga nära övre brytpunkten.
-Förändringarna slår hårdast mot uppfödare med enbart standardavtal. De stora med bra tillägg kan tala för sig och drabbas mindre.
Scan säger att köttköparna vill ha likadana grisar. Det är klart att det blir lättare att få fram lika grisar om det är ett mindre antal än ett större. Det är den effekt detta måste få. Passar säkert ex Dalsjöfors och deras nya slakteri alldeles utmärkt: 


LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Kön av slaktgrisar är som tidigare, det är gott om grisar.
-Vi väntar ett vackert veckoslut idealiskt för grillning. Semestrarna börjar. Marknaden ser bra ut för grillprodukter.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Marknaden är stabil efter midsommar. Semestrarna börjar i juli och det är mer grillprodukter som säljs. Malet kött minskar.
-Vi stävar efter att det ska vara lika lönsam produktion året om, men alla vet att det inte är så lysande marknad någonstans i Europa för tillfället. Det gäller både för producenter och industrin. Vi måste få mer pengar från handeln.
-Vi tar bort den tillfälliga premien nästa vecka och återgår till de gamla viktgränserna och priset 1,32 €.

Danish Crown
Skinkmarknaderna noteras till i stort sett oförändrade priser i förhållande till föregående vecka. Marknaden har varit en smula under press på grund av svacka i den tyska marknaden. Men de närmsta tre veckorna borde en relativt god skinkmarknad byggas upp då produktionen i sydeuropa kör en högre växel inför nedstängningen till industrisemestern i slutet av juli.
Även bog och charkråvara handlas till i stort sett oförändrade priser, med en lite pil nedåt.
Baconmarknaden, som annars blivit återupplivad, skakades lite av rabattgivning speciellt från holländsk sida.
Den ryska situationen är dessvärre oförändrad. Ytterligare fyra tyska slakterier har blivit utestängda. Det arbetas hårt med att få tillstånden ändrade.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 27 juni 2008
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 4 juli 09,00
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Grispriserna vecka 27

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 27 v 26 v 25 v 24
Spotpris, Sverige** 73-94,9 16,50 16,70 16,50 16,50
Skövde Slakteri 75-94,9 a16,00 a15,80 a15,80 a15,80
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 15,80 15,80 15,60 15,60
Spotpris, Tyskland* 84-102 15,46 15,46 15,92 15,85
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,50 15,20 15,20 15,20
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 15,40 15,40 15,20 15,20
Ugglarps Slakteri 70-94,9 15,25 15,10 14,90 14,90
KLS 64-94,9 15,15 15,00 14,80 14,80
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
SLP 70-96,9 14,80 14,65 14,45 14,45
Scan avtal 75-96,9 a14,50 a14,35 14,15 14,15
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 a14,50 a14,35 14,15 14,15
Scan ej avtal 75-96,9 a13,00 a12,85 12,65 12,65
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Ny prisskala, där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre. Det är nu ännu svårare att jämföra noteringar.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 28 v 27 v 25
12,72 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,10 10,10 10,10
25,54 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,65 20,86
12,32 LSO (HK) 75 – 90,5b euro - 1,31 1,31
12,42 Österbottens 75 – 90 euro - 1,32 1,35c)
13,17 Snellman 80–101 euro - 1,40 1,40
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.
c) = OBS! 76 - 84 kg. Vid 77 - 92 kg är priset 3 cent lägre.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
27 juni Landsnotering euro euro euro euro euro
15,52 Tyskland 1.65 1.65 1,70 1,70 1,70
13,05 Frankrike - 1,387 1,385 1,371 1,321
11,29 Belgien - 1,200 1,260 1,260 1,260
11,95 Italien - 1,270 1,122 1,125 1,125
2 juli jämförbara*
17,74 Tjeckien - - 1,896 1,886 1,720
15,90 Polen - 1,663 1,690 1,705 1,698
15,80 England - - 1,680 1,643 1,594
15,01 Tyskland 1,596 1,596 1,646 1,646 1,646
14,96 Österrike 1,590 1,590 1,630 1,650 1,650
15,59 Spanien 1,657 1,683 1,689 1,689 1,632
14,77 Italien 1,570 1,570 1,570 1,506 1,418
14,81 Frankrike 1,574 1,563 1,555 1,543 1,483
14,41 Holland 1,532 1,532 1,580 1,619 1,619
14,35 Belgien 1,526 1,526 1,600 1,600 1,600
14,30 Irland 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520
14,20 Sverige 1,510 1,498 1,487 1,487 1,467
13,55 Danmark 1,441 1,441 1,441 1,646 1,414
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
27 jun Land v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
Skr euro euro euro euro euro
15,48 EU, medelpris 1,646 1,653 1,627 1,583 1,552
-
18,03 Grekland 1,917 1,917 1,936 1,931 1,931
18,03 Tjeckien 1,917 1,890 1,786 1,700 1,674
17,75 Slovakien 1,887 1,854 1,826 1,537 1,670
17,49 Lettland 1,859 1,765 1,934 1,617 1,738
16,99 Rumänien 1,806 1,807 1,813 1,762 1,721
17,78 Litauen 1,784 1,872 1,840 1,903 1,736
16,66 Ungern 1,771 1,744 1,763 1,725 1,679
16,46 Bulgarien 1,750 1,752 1,752 1,753 1,753
16,36 Polen 1,739 1,759 1,754 1,741 1,706
16,32 Luxemburg 1,735 1,757 1,698 1,698 1,660
16,27 Portugal 1,730 1,690 1,620 1,570 1,530
16,16 Tyskland 1,718 1,743 1,742 1,690 1,645
15,72 Spanien 1,671 1,680 1,622 1,575 1,522
15,65 Österrike 1,664 1,684 1,682 1,600 1,476
15,39 Italien 1,636 1,625 1,544 1,518 1,518
15,27 England 1,623 1,592 1,561 1,534 1,509
15,12 Malta 1,607 1,607 1,487 1,487 1,487
15,05 Slovenien 1,600 1,607 1,826 1,537 1,524
15,00 Sverige 1,595 1,598 1,594 1,598 1,570
14,93 Estland 1,587 1,577 1,568 1,528 1,508
14,86 Belgien 1,580 1,592 1,596 1,510 1,513
14,49 Frankrike 1,540 1,520 1,460 1,410 1,370
14,33 Holland 1,523 1,569 1,570 1,492 1,473
14,07 Irland 1,496 1,495 1,495 1,439 1,440
13,81 Finland 1,468 1,459 1,451 1,480 1,503
13,64 Cypern 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450
13,09 Danmark* 1,392 1,392 1,361 1,335 1,335
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 18 juni 12 juni 3 juni 28 maj 21 maj
Juni 1,685 1,670 1,700 1,699 1,610
Juli 1,621 1,630 1,680 1,692 1,638
Aug 1,637 1,637 1,676 1,699 1,650
Sep 1,640 1,641 1,680 1,699 1,645
Okt 1,620 1,620 1,644 1,663 1,630
Nov 1,621 1,630 1,644 1,655 1,645
Dec 1,630 1,639 1,649 1,664 1,648
Jan 1,550 1,575 1,600 1,600 1,610
Feb - - - - -
Mars 1,695 1,690 1,718 1,718 1,748
April - - - - -
Maj - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
11 juni
4 juni
28 maj
21 maj
Utbud
840
840
440
505
Sålda
840
840
440
505
Medelpris, euro
1,72
1,73
1,73
1,64
Lägst
1,70
1,73
1,73
1,64
Högst
1,73
1,74
1,74
1,65
Medelpris, skr
16,18
16,12
16,12
15,26

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 27 v 26 v 25 v 24
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,00
Scan 140- 7,00 7,00 6,80 6,80
Nyhléns & Hugoson 140- 7,00 7,00 6,80 6,80
SLP 140,1 kg- 6,80 6,80 6,80 6,80
Dahlbergs 140- 6,70 6,70 6,50 6,50
Ginsten 140,1 kg- 6,50 6,50 6,50 6,50
KLS 140 - 6,35 6,35 6,15 6,15
Ugglarps 140,1 kg- 6,20 6,20 6,00 6,00
Dalsjöfors 58% 6,20 6,20 6,00 -
Skövde 140- 6,10 6,10 5,90 5,40
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75
SLP oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Scan oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Skövde oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Dalsjöfors oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
KLS oflådd 1,65 1,65 1,65 1,65

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 28 v 27 v 26
9,45
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,50 7,50 7,50
18,93
Nortura Fri vikt nkr - 16,05 16,91
Finland
4,23
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
5,08
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,54 0,54
5,45
Snellmans Klass E euro - 0,58 0,58
Tyskland
11,10
ZNVG 56 % euro - 1,18 1,18
Galtar
8,19
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 25 v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Pund
11,87
11,84
11,82
11,78
11,89
11,72
11,74
Dollar 5,98 6,03 6,08 6,04 6,02 5,92 6,03
Euro 9,41 9,39 9,37 9,32 9,32 9,31 9,33
Dansk 1,26 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Norsk 1,18 1,17 1,17 1,17 1,18 1,18 1,18
Yen 5,59 5,61 5,63 5,71 5,71 5,69 5,78

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 27 v 26 v 25 v 24
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 19,50 19,50 19,00 19,00
SwedeHam 18,50 18,50 18,00 18,00
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 19,30 19,30 19,00 19,00
SLP
SLP+ 23 kg 19,30 19,10 19,10 19,10
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 19,10 19,00 18,50 18,25
Ugglarpsgrisen, -23 kg 18,10 18,00 17,50 17,25
KLS
KLS Smågris 23 kg 19,10 19,00 18,65 18,40
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,75m 17,75m 17,75m 17,75m
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 501 501 491 491
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 491 486 481 481
Bis Plus 30 kg, förmedl. 481 476 471 471
Bas 30 kg, mellangårds. 457 452 447 447
Bas 30 kg, förmedling 447 442 437 437
Nyavvanda 9 kg 325 321 318 318
KRAV 30 kg 850 845 840 840
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 450 480 480 480
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor ca 2-3 v ca 2-3 v ca 2-3 v ca 2 v
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri - balans - balans
SLP - - - -
KLS - - - balans
Dalsjöfors Slakteri översk översk balans -
Dahlbergs Slakteri - - - balans
Ginsten översk balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 85 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -10 kr/smågris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
248
Basis 7 kg 197 197 193 193 193
433
Basis 30 kg 344 344 342 342 342
254
SPF+Myc 7 kg 202 202 198 198 198
439
SPF+Myc 30 kg 349 349 347 347 347
259
SPF 7 kg 206 206 202 202 202
444
SPF 30 kg 353 353 351 351 351
907
Økologi 30 kg 720 720 720 720 720
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
790
25-kilos - 670 670 670 670
LSO (HK) euro euro euro euro euro
432
25-kg, Priimuus - 46 46 46 46
Snellmans
536
Grund 30 kg A1* - 57 57 57 57
Tyskland
489
ZNVG 28 kg - 52 52 53 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
27 jun Land v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
Skr euro euro euro euro euro
348 EU, medelpris 37,05 37,11 36,82 35,95 35,31
-
568 Tjeckien 60,46 55,21 52,09 52,29 46,82
559 Slovakien 59,48 61,96 61,71 48,57 54,24
556 Sverige 59,17 60,09 58,02 59,05 57,33
520 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
471 Tyskland 50,10 50,10 49,90 48,50 48,40
461 Italien 49,03 48,84 48,70 48,70 48,70
452 England 48,05 47,62 47,60 44,94 44,91
434 Finland 46,21 47,00 46,38 46,88 46,41
409 Belgien 43,50 45,00 45,00 43,00 42,00
406 Ungern 43,18 45,64 42,48 42,06 42,21
369 Danmark* 39,28 39,28 39,28 38,34 36,60
278 Luxemburg 29,60 31,80 32,60 32,60 29,84
305 Holland 32,50 34,50 34,50 32,50 32,00
280 Estland 29,85 30,86 30,78 29,11 29,98
274 Polen 29,18 29,19 28,87 28,14 24,92
263 Portugal 28,00 28,00 28,00 28,00 29,00
255 Frankrike 27,20 26,80 26,60 26,60 26,80
212 Spanien 22,59 21,97 21,97 21,53 22,39
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.