Senaste noteringsnytt
Danmark höjer till 5 öre över Scan, suggor tar 90-öreshopp!!
Slaktgrisar i Danmark stiger 20 øre, 25 öre, v 32. Suggorna stiger hela 70 øre, som nästan är 90 svenska öre.
Danska slaktgrisar betalas med 13,35 skr nästa vecka, dvs 5 öre mer än Scans notering innevarande vecka. Det kan väl aldrig bli möjligt??!/LG 080731

Ny noteringshöjning väntas i Tyskland på fredag
Vid senaste internetauktionen i Hannover steg priset på slaktgrisar med ytterligare 5 cent, nära 50 öre, till 1,86 €, 17,63 skr. Det indikerar att tyska noteringen för slaktgrisar fortsätter upp på fredag.
Tyska noteringen på suggor steg i veckan till nära 1,37 €, nära 13 kr, vilket också är en indikator för höjd tysk slaktgrisnotering.
Suggpriset i Tyskland har stigit flera veckor i rad och det är fortsatt stor efterfrågan på griskött och begränsat utbud och just nu t o m ännu mer begränsat utbud. Höjs suggpriset även nästa vecka, kommer suggor i Tyskland att ha samma pris, eller högre, än Scans grundnotering för slaktgrisar. Även det är en indikation på något, nämligen något som inte stämmer med svenska noteringen. Den är alldeles för låg.
Vad blir då den tyska noteringen på fredag? Tumregeln är att noteringen hamnar 2 cent under medelpriset vid internetauktionen. Grundtipset är därför höjd tysk notering med 30 öre, till 1,83 € eller 17,35 skr.
Då suggpriset fortsätter så starkt uppåt, det är begränsat utbud på slaktgrisar, fortsatt vackert väder, samt att tyska lantbrukarna är i full gång med skörden och inte har tid att lasta ut grisar, kan den här veckan vara en sådan då noteringen går upp mer än vad tumregeln om internetauktionen säger. Gardera därför med 1,84 € på fredag.
Största osäkerhetsfaktorn är de tyska slaktarnas försök att få ner noteringen, eftersom man säger att man har svårt att få ut det högre priset på slaktgrisar av marknaden. Det är också industrisemester i Tyskland och därmed går även charkfabrikerna med reducerad fart.
Liksom förra veckan torde dock vädergudarna ha större makt än slaktarna. Väderprognoserna för närmaste tiden är dock viktiga.
Tyska priset styr även priset i framför allt Holland, Belgien och Österrike.
Det jag skrev förra veckan om svenska noteringens bottenläge i EU kommer sannolikt att bli ännu värre, om inte Scan gör en mycket kraftfull höjning på fredag. /LG 080731

Vackert väder, lägre utbud p g a skörd
Noteringarna i Europa fortsätter uppåt till nya toppnivåer för flera länder även den här veckan. Till skillnad från förra veckan fortsatte även tyska priset upp, med 3 cent till 1,746 € och tyska gick åter förbi spanska noteringen. Holländska noteringen följde tyska med 3 cent. Orsaken är samma, lågt utbud och och god efterfrågan.
Strukturförändringarna och det minskande beståndet av grisar, som en följd av den finansiella krisen i grisnäringen, börjar nu märkas på marknaden för griskött. I väst märks minskade tillgången på griskött även av att levande grisar exporteras till Polen och Ungern.
Att Frankrike inte hängde med på prisökningarna den här veckan beror på nationaldagen 14 juli. Slaktveckan blev en dag kortare. Danmark följde inte heller med med någon ytterligare ökning och detta ökade gapet mellan dansk notering och tysk (skillnaden är nu 2,64 skr). Skillnaden blir ännu mer extrem mellan Polens notering, "as a newcomer" på korrigerade 1,87 skr och dansk (3,81 skr).
Prognos: Nu när det blivit vackert väder har grillkänslan vaknat på allvar och det glädjer inte bara konsumenterna, utan även kötthandeln slakterier och handel. Utbudet av slaktgrisar förutses fortsätta vara lågt, eftersom lantbrukarna nu även har skördearbete att sköta. Traditionellt prioriterar man att skörda, framför att leverera ut grisar ur stallet. Å andra sidan, höga temperaturer i stallet gör att grisarna växer sämre. ISN /LG 080730

Sverige har fjärde sämsta grispriset i EU, trots internationell partner
Scan höjer 15 öre nästa vecka. Trots detta har vi nästan lägsta noteringen i Europa, som på Swedish Meats tid, innan vi fick en internationell partner. Det är nu två år sedan grisupproret.
Den faktiska betalningen för grisar till slakt stiger raskt i nästan hela EU, medan betalningen i Sverige stiger långsamt och ibland går bakåt. Danmark är suveränt sämst på att betala uppfödarna för slaktgrisar, sedan kommer Finland och Irland och på fjärde plats från bottennivån nu Sverige, av EUs 27 länder.
Det här är alltså faktisk betalning, när alla offentliga tillägg och privat överenskomna tillägg är inräknade. De senare är ibland betydande. Därmed förstår vi också att de uppfödare som enbart har standardavtal ligger mycket sämre till.
Försämringen av svenska prisnivån är är ingen plötslig eller oväntad utveckling. Tendensen har funnits länge. Vid Grisföretagarnas stämma frågade jag Magnus Lagergren vart han gör av alla pengar, eftersom Scan rimligen måste gå kanonbra och finansiera även HKScans dåliga finska affärer. Men några extra tillskott till HKScan förnekade han att Scan levererar.
Tabellen över faktisk betalning grundar sig på varje lands fem största slakteriers slakt och utbetalning för slaktgrisarna, så siffrorna är inte enbart Scans. Men Scan är definitivt med i kalkylen med betydande inflytande. Det är bara att läsa innantill vad uppfödare får för grisarna i varje land.
En minst sagt rimlig prisnivå för svenskt griskött borde vara EUs medelpris, när vi har EUs bästa griskött med tanke på djuretik, höga kostnader för stallar, och salmonellafrihet, en i dagarna het dansk debatt. Men EUs snittpris är 16,13 skr. I Sverige betalas slaktgrisen 1,10 kr lägre!!! Alltså för en bättre gris.
Det måste vara ett rejält svenskt nederlag, när våra dyrbart uppfödda grisar betalas sämre än grisarna i 24 av 27 EU-länder. Det är inkl länder med t ex 20 000-suggorsbesättningar och mer i öst.
I Grekland betalas griskött med 18,46, Rumänien 18,04 skr. 9 länder i EU betalar över 17 skr, hälften av alla länder i EU betalar över 16 skr. Då talar vi fortfarande om faktisk betalning, noteringarna är som regel lägre. Scans notering v 29 låg ca 70 öre under svensk faktisk betalning.
Även i tabellen över noteringar ligger Sverige på bottennivån i sällskap med Danmark. Om någon planerar ett nytt grisuppror (förra var vecka 32 2006), ta med finnar och danskar i kampanjen! I Finland är uppfödarna också mycket upprörda och även danskarna behöver moraliskt stöd, även om de har sin säkerhetsventil öppen vid sin södra gräns mot Tyskland, där det snart passerar fler grisar än spritturister.
Hur var det man sa för ett par år sedan, när Swedish Meats inte kunde hålla det svenska grispriset uppe, utan man behövde samverka med ett större internationellt inriktat företag?
1. Har vi ett bättre grispris idag, internationellt sett, än ett fristående Swedish Meats skulle kunnat åstadkomma?
2. Vem stödjer vem i HKScan? Får vi någon hjälp att sälja köttet på export, när svenska köttpriset är i botten?
3. 16 - 17 kr före eller efter semestrarna, vad som sagts spelar snart ingen roll. Eftersläpningen i Sverige är snart omöjlig att hämta in med 15 öre eller något mer varannan vecka.
4. Är det möjligt med höjning i kronor i stället för ören, som sas tidigare? Det är nu julslakten detta kan gälla, eftersom halva året gått?
5. Vad är det som gått snett?
Italien visade i veckan i alla fall att 1,30 skr är möjligt. Det är mer än 15 öre! /LG 080725

Danska suggorna upp 30 øre v 31
Danska noteringen för slaktgrisar är oförändrad v 31, men suggorna fortsätter upp med 30 danska öre. /LG 080724

Tyska industrin pressar bakåt, spanska priset över tyska
De europeiska priserna på slaktgrisar visar en fin tendens den här veckan. Bästa prisökningen rapporteras från Spanien, där man brukar ha högsta priset under sommaren. Från den här veckan betalar Spanien mer än Tyskland. Men det brukar som sagts vara under sommarmånaderna och rädslan finns att priset snart sjunker igen.
Även danska priset steg denna vecka. Frankrike missade en slaktdag p g a det nationella firandet av 14 juli, men noteringen steg något.
I Tyskland försöker slaktarna trycka på bromsarna igen. Så här långt har de kunnat hålla noteringen oförändrad, som ett svar på förra veckans stora prishopp. Men slakterierna har svårigheter att få den inhemska köttindustrin med sig på höjningar.
Trots detta stiger priset försiktigt i Holland, som ett resultat av producenternas försök att hålla nere leveranserna p g a de höga foderkostnaderna.
Prognos: Även de som stannar hemma under semestern kommer att uppskatta det förbättrade vädret. Det är fin tid för grillning, så det kommer även att gå åt grillkött. Det finns goda möjligheter för att priset på slaktgrisar går rätt väg. ISN /LG 080724Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Läggs in när kommentarer kommer.
Smågrisar
Fredrik Håkansson: -Beställningarna av smågrisar ökar och kön har minskat till 1 vecka. Vi väntar balans i förmedlingen i augusti.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det rullar på bra med försäljningen och fina vädret hjälper givetvis till. Allt går åt.

Ugglarps Slakteri
Jonas Thunestål: -Vädret gör att det är bra fart på affärerna. Det säljs mycket bra.
-Slakten ligger på normal nivå.

Dalsjöfors
Peter Johansson: -Avsättningen har varit bra under veckan. Bra väder i slutet av veckan har satt spår.
-Det är sista dagen på min semester och vi sätter noteringarna på måndag efter genomgång av kalkylerna.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Liten kö för slakten, stor kö för smågrisar är rapporten för veckan. Det är först i augusti som smågrisarna börjar sättas in.
-Grillvädret var dåligt i början av veckan, bra i slutet. Vädret har svängt och vi har förväntningar om bra försäljning.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Det mycket varma vädret är positivt för konsumtionen, eftersom det grillas mycket, men för produktionen är det negativt, eftersom grisarna växer sämre och det blir ännu längre hämtningstid för smågrisar. Det är fortfarande betydande överskott på smågrisar.
-Försäljningen har varit som en normal julivecka, med mycket ätande på restaurang och mindre i hushållen. Det är också prioritet för snabba rätter, framför traditionell mat.

Danish Crown
Marknaden för skinka är fortfarande lite trängd, det märks en begynnande semesterstämning i södra Europa. Handeln sker till ungefär oförändrade priser.
Marknaden för bog och produktionskött är fortfarande positiv och handlas till stabila priser.
Det är god aktivitet i marknaden för feta produkter, som handlas till stigande priser.
Det är fin aktivitet både i Ryssland och övriga östra Europa.
Det är lugnt, men ringa aktivitet, i Japan och Kina.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 25 juli 2008
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 31 juli 14,30
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Grispriserna vecka 31

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 31 v 30 v 29 v 28
Spotpris, Sverige** 73-94,9 17,00 16,90 16,75 16,75
Skövde Slakteri 75-94,9 a16,00 a16,00 a16,00 a16,00
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 16,00 16,00 15,65 15,65
Spotpris, Tyskland* 84-102 17,06 16,76 16,72 16,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,80 15,80 15,50 15,50
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 15,70 15,70 15,40 15,40
Ugglarps Slakteri 70-94,9 15,55 15,40 15,10 15,10
KLS 64-94,9 15,45 15,30 15,00 15,00
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
SLP 70-96,9 15,10 14,95 14,65 14,65
Scan avtal 75-92,9 14,80 14,65 14,35 14,35
Nyhléns & Hugos. avt 75-92,9 14,80 14,65 14,35 14,35
Scan ej avtal 75-92,9 13,30 13,15 12,85 12,85
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Ny prisskala, där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre. Det är nu ännu svårare att jämföra noteringar.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 32 v 31 v 30
13,33 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,50 10,30 10,30
25,54 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,65 21,65
12,40 LSO (HK) 75 – 90,5b euro - 1,31 1,31
12,50 Österbottens 75 – 90 euro - 1,32 1,32
13,25 Snellman 80–101 euro - 1,40 1,40
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
25 juli Landsnotering euro euro euro euro euro
17,06 Tyskland 1.80 1.77 1.77 1.70 1.65
13,74 Frankrike - 1,450 1,441 1,441 1,403
12,32 Belgien - 1,300 1,280 1,250 1,220
12,65 Italien - 1,335 1,195 1,240 1,240
29 juli jämförbara*
17,72 Polen - 1,870 1,827 1,734 1,684
16,90 Tjeckien - - 1,783 1,859 1,840
16,55 Tyskland 1,746 1,716 1,716 1,646 1,596
16,42 Spanien 1,733 1,727 1,689 1,657 1,657
16,25 Italien 1,715 1,601 1,570 1,570 1,570
16,21 Österrike 1,710 1,710 1,710 1,640 1,590
16,08 England 1,697 1,688 1,679 1,681 1,696
16,08 Holland 1,697 1,668 1,658 1,600 1,532
15,75 Belgien 1,662 1,650 1,625 1,588 1,526
15,35 Frankrike 1,620 1,620 1,614 1,610 1,574
15,32 Irland 1,616 1,578 1,578 1,539 1,520
14,56 Sverige 1,536 1,522 1,485 1,499 1,510
13,91 Danmark 1,468 1,468 1,441 1,441 1,441
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
20 jul Land v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
Skr euro euro euro euro euro
16,13 EU, medelpris 1,702 1,667 1,640 1,636 1,648
-
18,46 Grekland 1,948 1,939 1,927 1,922 1,917
18,04 Rumänien 1,904 1,902 1,883 1,868 1,806
17,85 Polen 1,883 1,792 1,727 1,719 1,739
17,50 Tjeckien 1,846 1,854 1,878 1,909 1,917
17,50 Slovakien 1,846 1,606 1,856 1,878 1,887
17,26 Luxemburg 1,821 1,772 1,712 1,695 1,735
17,16 Litauen 1,811 1,751 1,779 1,747 1,784
17,15 Tyskland 1,810 1,767 1,708 1,686 1,718
17,04 Ungern 1,798 1,759 1,728 1,774 1,771
16,59 Portugal 1,750 1,730 1,730 1,730 1,730
16,58 Bulgarien 1,749 1,749 1,749 1,750 1,750
16,57 Österrike 1,748 1,680 1,628 1,623 1,664
16,11 Cypern 1,700 1,680 1,680 1,450 1,450
15,98 Spanien 1,686 1,648 1,653 1,669 1,671
15,92 England 1,680 1,663 1,662 1,635 1,623
15,73 Slovenien 1,660 1,606 1,568 1,575 1,600
15,58 Italien 1,644 1,636 1,646 1,642 1,636
15,43 Lettland 1,627 1,892 1,850 1,929 1,859
15,36 Belgien 1,621 1,573 1,521 1,529 1,580
15,33 Holland 1,618 1,549 1,503 1,483 1,523
15,27 Estland 1,611 1,632 1,622 1,557 1,587
15,23 Malta 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607
15,16 Frankrike 1,600 1,590 1,560 1,550 1,540
15,04 Sverige 1,587 1,598 1,577 1,574 1,595
14,61 Irland 1,542 1,503 1,499 1,496 1,496
13,78 Finland 1,454 1,453 1,465 1,468 1,459
13,19 Danmark* 1,392 1,392 1,392 1,392 1,392
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 17 juli 7 juli 3 juli 18 juni 12 juni
Juli 1,702 1,702 1,702 1,621 1,630
Aug 1,740 1,735 1,707 1,637 1,637
Sep 1,738 1,730 1,700 1,640 1,641
Okt 1,662 1,679 1,668 1,620 1,620
Nov 1,660 1,680 1,670 1,621 1,630
Dec 1,655 1,665 1,660 1,630 1,639
Jan 1,566 1,590 1,585 1,550 1,575
Feb - - - - -
Mars 1,713 1,730 1,720 1,695 1,690
April - - - - -
Maj - - - - -
Juni 1,763 1,768 1,747 - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
31 juli
23 juli
16 juli
9 juli
Utbud
610
490
520
520
Sålda
610
490
520
520
Medelpris, euro
1,86
1,81
1,81
1,78
Lägst
1,85
1,81
1,80
1,78
Högst
1,86
1,82
1,81
1,79
Medelpris, skr
17.63
17.14
17.14
16,82

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,35 kr, galtar 7,35 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 31 v 30 v 29 v 28
Göran Eriksson fri vikt & klass 9,35 9,00 9,00 8,50
Scan 140- 7,30 7,30 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- 7,30 7,30 7,00 7,00
SLP 140,1 kg- 7,10 7,10 6,80 6,80
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 6,70 6,70
Ginsten 140,1 kg- 6,50 6,50 6,50 6,50
KLS 140 - 6,85 6,85 6,35 6,35
Ugglarps 140,1 kg- 6,70 6,70 6,20 6,20
Dalsjöfors 58% 6,70 6,70 6,20 6,20
Skövde 140- 6,50 6,50 6,10 6,10
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 7,35 7,00 7,00 6,50
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75
SLP oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Scan oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Skövde oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Dalsjöfors oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
KLS oflådd 1,65 1,65 1,65 1,65

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 31 v 31 v 30
12,06
Danish Crown 129,9 kg- dkr 9,50 8,80 8,50
18,93
Nortura Fri vikt nkr - 16,05 16,05
Finland
4,26
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
5,11
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,54 0,54
5,49
Snellmans Klass E euro - 0,58 0,58
Tyskland
12,99
ZNVG 56 % euro - 1,37 1,33
Galtar
10,79
Danish Crown 109,9 kg- dkr 8,50 7,80 7,50

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 29 v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
Pund
11,98
11,93
11,85
11,87
11,87
11,84
11,82
Dollar 6,03 5,97 6,00 5,99 5,98 6,03 6,08
Euro 9,48 9,47 9,45 9,41 9,41 9,39 9,37
Dansk 1,27 1,27 1,26 1,26 1,26 1,25 1,25
Norsk 1,17 1,17 1,18 1,18 1,18 1,17 1,17
Yen 5,65 5,63 5,59 5,61 5,59 5,61 5,63

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 31 v 30 v 29 v 28
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 20,00 20,00 19,50 19,50
SwedeHam 20,00 19,00 18,50 18,50
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 20,00 19,75 19,30 19,30
SLP
SLP+ 23 kg 20,00 19,75 19,30 19,30
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 19,75 19,50 19,10 19,10
Ugglarpsgrisen, -23 kg 18,75 18,50 18,10 18,10
KLS
KLS Smågris 23 kg 19,75 19,50 19,10 19,10
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,75 17,75 17,75m 17,75m
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 511 511 501 501
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 506 500 486 486
Bis Plus 30 kg, förmedl. 501 490 476 476
Bas 30 kg, mellangårds. 472 466 452 452
Bas 30 kg, förmedling 467 456 442 442
Nyavvanda 9 kg 337 332 321 321
KRAV 30 kg 855 859 845 845
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 525 490 450 450
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor ca 1 v ca 2 v ca 3 v ca 3 v
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri balans - - balans
SLP - - - -
KLS - balans - översk
Dalsjöfors Slakteri balans - översk -
Dahlbergs Slakteri - balans balans -
Ginsten balans balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 85 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -10 kr/smågris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
259
Basis 7 kg 204 200 200 195 197
454
Basis 30 kg 358 351 351 344 344
265
SPF+Myc 7 kg 209 205 205 200 202
461
SPF+Myc 30 kg 363 356 356 349 349
270
SPF 7 kg 213 205 205 204 206
466
SPF 30 kg 367 360 360 353 353
904
Økologi 30 kg 712 708 724 720 720
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
790
25-kilos - 670 670 670 670
LSO (HK) euro euro euro euro euro
435
25-kg, Priimuus - 46 46 46 46
Snellmans
539
Grund 30 kg A1* - 57 57 57 57
Tyskland
502
ZNVG 28 kg - 53 52 52 52
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
20 jul Land v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
Skr euro euro euro euro euro
349 EU, medelpris 36,84 36,07 35,42 36,37 37,05
-
578 Tjeckien 61,02 60,22 58,42 55,16 60,46
562 Sverige 59,36 61,44 60,31 60,56 59,17
524 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
515 Slovakien 54,43 52,00 52,00 51,88 59,48
502 England 53,00 52,75 52,72 51,56 48,05
467 Italien 49,29 49,34 49,31 49,20 49,03
459 Tyskland 48,50 47,90 48,10 48,60 50,10
442 Finland 46,67 47,77 45,41 46,65 46,21
411 Ungern 43,39 45,44 34,21 42,85 43,18
398 Belgien 42,00 41,00 41,00 42,00 43,50
376 Danmark* 39,68 39,68 39,69 39,69 39,28
304 Luxemburg 32,10 32,90 35,70 35,10 29,60
295 Estland 31,14 31,77 31,39 30,37 29,85
284 Portugal 30,00 30,00 30,00 30,00 28,00
282 Polen 29,85 29,28 28,40 28,79 29,18
255 Holland 27,00 27,00 28,00 29,50 32,50
255 Frankrike 27,00 26,40 27,00 27,20 27,20
228 Spanien 24,06 22,98 19,10 21,93 22,59
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.