Senaste noteringsnytt
Grismarknaden väntar på att semestrarna ska ta slut
Europiska marknaden för slaktgrisar är i balans och priset därför stabilt. I Tyskland har köttindustrin gjort det till vana att pressa priserna på slaktgrisar i början på varje ny vecka. Den tyska noteringen håller sig dock stabil på 1,75 € per kg slaktad vikt. Den holländska noteringen följer tyska, som vanligt. Färre grisar slaktades i Frankrike senaste veckan, som en följd av en nationell helgdag. Det resulterade i oförändrad notering.
Som relief till detta kan danska uppfödare se en lättnad i sin situation med en höjning på knappa 3 cent, som följd av att priset på vissa styckningsdetaljer kunnat höjas. Trots detta ligger man på sista plats i tabellen över Europas noteringar.
Polska noteringen var för några veckor sedan rankad högst i noteringstabellen med 1,87 €. Nu har noteringen fallit till en nivå just över tyska.
I Spanien har uppfödarna det ekonomiskt tufft. Det uppges vara orsaken till fallande vikter, därför att uppfödarna levererar slaktgrisarna tidigare för att få in pengar snabbare.
Prognos: Tillgång och efterfrågan är fortsatt stabil. Det kan dock förväntas en stigande efterfrågan p g a att semestrarna börjar ta slut och industrin tar upp verksamheten igen för fullt. /ISN/LG 080820

Snart 20 kr för griskött, några mil från Sverige
Tyskland har oförändrad notering 16,83 skr för slaktgrisar vecka 34, men det väntas uppgång för suggorna igen, med enligt uppgift ca 65 öre. Vi får se på måndag. Göran Eriksson Transport höjer suggorna till 10 kr och man kör nu tre bilar per vecka till Tyskland.
Internetauktionen i Hannover indikerar att noteringen för slaktgrisar i Tyskland ligger på gränsen till höjning. Senaste auktionen slutade på 1 cent över noteringen.
Danmark höjer slaktgrisarna till 13,48 skr och suggorna till nästan lika mycket, 12,60 skr. Märkligt! Förklaringen kan vara att suggkött inte är dollarberoende, det går ju till Tyskland, medan griskött exporteras till länder som betalar i dollar.
Suggnoteringen har haft en makalös uppgång på senare tid både i Tyskland och Danmark och nu börjar det röra sig i Sverige också, även om gapet fortfarande är alldeles för stort. KLS och Ugglarp höjer en bit till gemensamma noteringen 9,50 kr.
KLS och Ugglarp höjer även noteringarna för slaktgrisar, men har fortfarande både Ginsten och ännu mer Dalsjöfors framför sig, samt spotpriset som steg till 17.50.
I EU betalades 16,27 skr i snitt för griskött vecka 31, i Sverige 15,41, i Finland 13,64 och Danmark 13,26. Det är fjärran från 19,24 i Litauen och 18,10 i Polen. Tänk, endast några tiotal mil från Sverige betalar man nästan 20 kr för griskött! Varför är marknaden så trög över gränserna? Det kan bli ändring, se annan notis.
Sverige är som tidigare bäst på att betala för smågrisarna, 574 skr, att jämföra med EUs medelpris 348 och Spanien 225.
Dollarkursen har nu stigit med 35 öre de senaste veckorna. Analytiker tror att det är en stabil trend, med betydligt starkare dollar de närmaste åren. Alla håller dock inte med om detta, eftersom amerikansk ekonomi försämras p g a stigande underskott i budgeten, stor inflation och att USA inte längre har samma kraftiga tillväxt som förr inom produktionen, men väl konsumtionen. Andra ekonomier (Kina, Brasilien, Indien) växer snabbare.
Starkare dollar gynnar dansk export av griskött och ger mer danska kronor för dollarn. Även japanska yen blir dyrare.
Förra veckan skrev jag att dollarkursen och minskat utbud av grisar i EU stärker danska noteringen. Björn Folkesson, Öland, påpekar en tredje faktor som går i samma riktning, det amerikanska grispriset. Det är nu uppe i 12,30 skr, vilket gör att danskarna nu kanske kan börja ta tillbaka till USA förlorade marknader.
Den starkare dollarn gör även att spekulanterna återvänder till dollarn och valutor, efter att en tid har ägnat sig åt råvaror. Det sänker priserna på bl a spannmål och soja. Därmed får grisproduktionen billigare foder. Bra skörd, inga exportrestriktioner längre från Ukraina (spotpris 1 kr) och Ryssland (under 1 kr), samt maltkorn och vete som inte håller kvalitetsmåtten, ökar tillgången på foder till grisarna. Priserna har fallit betydligt senaste tiden och den som köper under årets skörd kan se en betydligt bättre kalkyl för grisarna det närmaste året.
Prognoserna för höjda grisnoteringar i höst står fast. Det kan bli så, att grispriserna stiger och allt annat sjunker. Det kan vi i alla fall önska. /LG 080815

Etablerade slakterierna i Norden får se upp för konkurrens
Av någon anledning har de nordiska slakterierna inte lyckats fånga upp den internationella uppåtgående trenden för grisnoteringarna. Både Danmark, Sverige och Finland slåss om platserna långt ner i tabellen som visar förmåga att betala för grisarna. Det har jag skrivit om tidigare.
Nu får de etablerade slakterierna se upp, för det kommer konkurrens i alla tre länderna. I Danmark har Danpork börjat samla grisar för export till Tyskland och man kan betala 1 dkr mer per kilo. I Finland har Finnish Meat Ltd AB planer på export av levande grisar till Ryssland och är klara med att börja leverera till ett slakteri i Viborg. I Sverige har Boarps Gård just fått klart med tillståndet för export, som kan gälla olika länder, men troligen främst Tyskland. Det är ett tillstånd som även kan användas av den nya spotmarknaden.se när man startar.
Det är en gåta varför inte de redan etablerade aktörerna själva tar tag i marknadssituationen i sina respektive länder. Scan och de finska systerbolagen har en självklar marknad i Baltikum och Polen, där HKScan har verksamhet och ofta köper in grisar till ett väsentligt högre pris än i Sverige och Finland. Det borde ha varit naturligt att skicka de levandelagrade grisarna i Sverige till ett systerslakteri med god förmåga att betala. Under sommaren tycks det vara särskilt lägligt, i stället för att ta in extra arbetskraft under tiden den ordinarie personalen har semester.
Det tycks fortfarande vara alltför många grisar i Sverige, eftersom inte noteringen stiger till de omtalade 17 kronorna. /LG 080815Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Nu börjar produktionen av julskinka vilket ökar efterfrågan och förbättrar kalkylen. I övrigt är marknadsläget oförändrat med stabila priser i hela Europa.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det har varit lite trögare på marknaden denna vecka. Vi ser hur karrén minskar när sommarstugeägarna flyttar in till stan. Skolorna är igång och då ökar andra produkter. Det är som vi räknar med.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi ser slutet på grillsäsongen. I praktiken är den i stort sett över. Karré är inte lika hett som för tre veckor sedan.
-Nu är det andra produkter som drar istället. Charkråvaran är efterfrågad, men vi ser inte de riktiga uppgångarna i pris ännu. Det dröjer ännu någon vecka. Det är ingångna affärer som inte är expedierade ännu. Affärer som är gjorda måste hållas, men är affärer som inte är på långa perioder.
-4 september är nya kylarna i Dalsjöfors klara. Det ger oss lite andra möjligheter i höst både för gris och nöt. Vi är nöjda med ökningen av slakten kvartal 2 och ser att vi fortsätter öka även kvartal 3.

KLS
Nu synkroniserar KLS och Ugglarps sin notering på sugga och galt. Samtidigt gör vi en radikal höjning på noteringen på sugga till 9,50 kr/kg och unggalt 6,90 kr/kg. Anledningen är att vi ser en bättre affär på industriråvaran. /KLS

Boarps Gård
Per Karlsson: -Boarps Gård har fått sitt tillstånd för export av grisar från Jordbruksverket. Det kan användas av spotmarknaden.se när vi kommer igång.
-Det är mycket positivt att KLS och Ugglarps sätter priset på torsdagar. Det gör att vi vet priset före anmälan av grisarna till försäljning.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Slaktkön är borta och det är balans i smågrisförmedlingen.
Försäljningen av köttprodukter är normal för årstiden.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Skolorna har börjat, vilket medför ändringar i konsumenternas matvanor. Framför allt ökar leveranserna till storköken.

Danish Crown
På delar av skinkmarkanden konstateras ett prisfall på grund av sämre efterfrågan till följd av industrisemestern i Sydeuropa. Bog, späck och annat produktionskött säljs fortsatt bra. Marknaden för bacon och kotlett är oförändrad med en lugn efterfrågan.
Noteringshöjningen bör ses som en förväntning om att priserna rättar till sig när industrisemestern är över, samt att höjningen av kursen på dollar så småningom slår igenom på de hemtagna pengarna för köttet som exporteras.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 15 augusti 2008
Senaste uppdatering gjord 20 augusti 09,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Grispriserna vecka 34

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 34 v 33 v 32 v 31
Spotpris, Sverige** 73-94,9 17,50 17,30 17,30 17,00
Spotpris, Tyskland* 84-102 16,83 16,90 16,95 17,06
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 16,30 16,30 16,30 16,00
Skövde Slakteri 75-94,9 a16,00 a16,00 a16,00 a16,00
Ugglarps Slakteri 70-94,9 16,00 15,75 15,75 15,55
KLS 64-94,9 15,90 15,65 15,65 15,45
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,80 15,80 15,80 15,80
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 15,70 15,70 15,70 15,70
SLP 70-96,9 15,30 15,30 15,30 15,10
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Scan avtal 75-92,9 15,00 15,00 15,00 14,80
Nyhléns & Hugos. avt 75-92,9 15,00 15,00 15,00 14,80
Scan ej avtal 75-92,9 13,50 13,50 13,50 13,30
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Ny prisskala, där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre. Det är nu ännu svårare att jämföra noteringar.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 34 v 33 v 32
13,48 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,70 10,50 10,50
25,54 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,65 21,65 21,65
12,24 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,31 1,31 1,31
12,52 Österbottens 77 – 92 euro 1,34 1,34 1,34
13,09 Snellman 80–101 euro 1,40 1,40 1,40
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 34 v 33 v 32 v 31 v 30
15 aug Landsnotering euro euro euro euro euro
16,83 Tyskland 1,80 1,80 1.80 1.80 1.77
13,52 Frankrike - 1,447 1,450 1,449 1,450
12,15 Belgien - 1,300 1,300 1,300 1,300
13,20 Italien - 1,412 1,410 1,335 1,335
19 aug jämförbara*
16,80 Italien 1,797 1,797 1,797 1,715 1,601
16,41 Polen - 1,756 1,826 1,840 1,870
16,29 Tjeckien - - 1,743 1,754 1,751
16,32 Tyskland 1,746 1,746 1,746 1,746 1,716
16,20 Spanien 1,733 1,733 1,733 1,733 1,727
16,17 Österrike 1,730 1,730 1,730 1,710 1,710
15,86 Holland 1,697 1,697 1,697 1,697 1,668
15,60 England 1,669 1,707 1,699 1,697 1,688
15,53 Belgien 1,662 1,650 1,662 1,662 1,650
15,12 Frankrike 1,618 1,619 1,620 1,620 1,620
15,46 Irland - 1,654 1,616 1,616 1,578
14,72 Sverige 1,575 1,568 1,560 1,536 1,522
14,23 Danmark 1,522 1,495 1,495 1,468 1,468
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
10 aug Land v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Skr euro euro euro euro euro
16,32 EU, medelpris 1,746 1,741 1,727 1,702 1,667
-
19,49 Grekland 2,085 2,057 1,995 1,948 1,939
19,33 Litauen 2,068 2,058 1,902 1,811 1,751
18,30 Rumänien 1,958 1,963 1,943 1,904 1,902
17,85 Polen 1,910 1,936 1,936 1,883 1,792
17,65 Slovakien 1,888 1,858 1,858 1,846 1,606
14,56 Lettland 1,879 1,532 1,567 1,627 1,892
17,52 Italien 1,874 1,832 1,729 1,644 1,636
17,30 Ungern 1,851 1,835 1,836 1,798 1,759
17,25 Tyskland 1,845 1,846 1,827 1,810 1,767
17,22 Luxemburg 1,842 1,842 1,827 1,821 1,772
16,89 Tjeckien 1,807 1,801 1,838 1,846 1,854
16,43 Portugal 1,780 1,780 1,780 1,750 1,730
16,52 Österrike 1,767 1,755 1,744 1,748 1,680
16,36 Bulgarien 1,750 1,750 1,749 1,749 1,749
16,15 Spanien 1,728 1,718 1,714 1,686 1,648
15,98 Slovenien 1,710 1,694 1,704 1,660 1,606
15,89 Cypern 1,700 1,700 1,700 1,700 1,680
15,88 England 1,699 1,703 1,694 1,680 1,663
15,58 Estland 1,667 1,639 1,640 1,611 1,632
15,45 Sverige 1,653 1,649 1,627 1,587 1,598
15,39 Belgien 1,646 1,637 1,625 1,621 1,573
15,39 Holland 1,646 1,645 1,618 1,618 1,549
15,05 Frankrike 1,610 1,600 1,600 1,600 1,590
15,02 Malta 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607
14,81 Irland 1,585 1,583 1,547 1,542 1,503
13,72 Finland 1,468 1,459 1,457 1,454 1,453
13,26 Danmark* 1,419 1,419 1,419 1,392 1,392
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 30 juli 17 juli 7 juli 3 juli 18 juni
Aug 1,840 1,740 1,735 1,707 1,637
Sep 1,800 1,738 1,730 1,700 1,640
Okt 1,690 1,662 1,679 1,668 1,620
Nov 1,680 1,660 1,680 1,670 1,621
Dec 1,682 1,655 1,665 1,660 1,630
Jan 1,610 1,566 1,590 1,585 1,550
Feb - - - - -
Mars 1,769 1,713 1,730 1,720 1,695
April - - - - -
Maj - - - - -
Juni 1,790 1,763 1,768 1,747 -
Juli - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
13 aug
6 aug
31 juli
23 juli
Utbud
465
460
610
490
Sålda
465
460
610
490
Medelpris, euro
1,83
1,82
1,86
1,81
Lägst
1,83
1,82
1,85
1,81
Högst
1,84
1,83
1,86
1,82
Medelpris, skr
17.11
17.14
17.52
17.14

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 7,35 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 34 v 33 v 32 v 31
Göran Eriksson fri vikt & klass 10,00 9,35 9,35 9,35
KLS 140- 9,50 7,35 7,35 6,85
Ugglarps 140- 9,50 6,70 6,70 6,70
Ginsten 140,1 kg- 8,50 8,50 7,50 6,50
Skövde 140- 8,50 7,50 7,00 6,50
Scan 140- 8,30 8,30 7,80 7,30
Nyhléns & Hugoson 140- 8,30 8,30 7,80 7,30
SLP 140,1 kg- 8,30 8,10 7,60 7,10
Dahlbergs 140- 8,50 7,50 7,50 7,00
Dalsjöfors 58% 8,20 7,20 6,70 6,70
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 7,35 7,35 7,35 7,35
KLS oflådd 3,65 1,65 1,65 1,65
Ugglarp flådd 3,65 2,75 2,75 2,75
SLP oflådd 2,40 2,40 1,90 1,90
Scan oflådd 2,40 2,40 1,90 1,90
Skövde oflådd 2,40 2,40 1,90 1,90
Dalsjöfors oflådd - 1,90 1,90 1,90

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 34 v 33 v 32
12,60
Danish Crown 129,9 kg- dkr 10,00 -9,80 9,50
18,93
Nortura Fri vikt nkr 16,05 16,05 16,05
Finland
4,20
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,45 0,45 0,45
5,23
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
5,42
Snellmans Klass E euro 0,58 0,58 0,58
Tyskland
13,09
ZNVG 56 % euro 1,40 1,40 1,40
Galtar
11,34
Danish Crown 109,9 kg- dkr 9,00 8,80 8,50

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 32 v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
Pund
11,78
11,93
11,98
11,98
11,93
11,85
11,87
Dollar 6,34 6,19 6,05 6,03 5,97 6,00 5,99
Euro 9,35 9,39 9,42 9,48 9,47 9,45 9,41
Dansk 1,25 1,26 1,26 1,27 1,27 1,26 1,26
Norsk 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,18 1,18
Yen 5,75 5,63 5,64 5,65 5,63 5,59 5,61

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 34 v 33 v 32 v 31
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 20,50 20,50 20,50 20,00
SwedeHam 19,50 19,50 19,50 19,00
SLP
SLP+ 23 kg 20,50 20,50 20,30 20,00
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 20,25 20,25 20,25 20,00
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 20,25 20,25 20,25 19,75
Ugglarpsgrisen, -23 kg 19,25 19,25 19,25 18,75
KLS
KLS Smågris 23 kg 20,25 20,25 20,25 19,75
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 18,75 18,75 18,75 17,75
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 523 523 523 511
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 513 513 513 506
Bis Plus 30 kg, förmedl. 513 513 513 501
Bas 30 kg, mellangårds. 479 479 479 472
Bas 30 kg, förmedling 479 479 479 467
Nyavvanda 9 kg 342 342 342 337
KRAV 30 kg 872 872 872 865
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 535 535 535 525
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor balans balans balans ca 1 v
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
KLS balans balans - -
Skövde Slakteri balans brist balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans - balans -
Ginsten balans balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 85 kr möjliga.
m = marknadsavdrag

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 34 v 33 v 32 v 31 v 30
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
264
Basis 7 kg 210 204 204 200 200
461
Basis 30 kg 366 358 358 351 351
270
SPF+Myc 7 kg 215 209 209 205 205
467
SPF+Myc 30 kg 371 363 363 356 356
275
SPF 7 kg 219 213 213 205 205
472
SPF 30 kg 375 367 367 360 360
903
Økologi 30 kg 717 711 712 708 724
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
790
25-kilos 670 670 670 670 670
LSO (HK) euro euro euro euro euro
430
25-kg, Priimuus 46 46 46 46 46
Snellmans
532
Grund 30 kg A1* 57 57 57 57 57
Tyskland
495
ZNVG 28 kg 53 53 53 53 52
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
10 aug Land v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Skr euro euro euro euro euro
354 EU, medelpris 37,92 37,31 37,02 36,84 36,07
-
576 Sverige 61,62 61,48 60,85 59,36 61,44
517 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
501 England 53,63 53,82 53,38 53,00 52,75
485 Tjeckien 51,91 52,38 58,72 61,02 60,22
474 Tyskland 50,80 50,00 48,70 48,50 47,90
466 Italien 49,90 49,50 49,36 49,29 49,34
459 Slovakien 49,12 48,00 44,29 54,43 52,00
438 Finland 46,88 46,12 46,33 46,67 47,77
411 Belgien 44,00 43,50 42,00 42,00 41,00
378 Danmark* 40,48 40,48 40,48 39,68 39,68
358 Ungern 38,29 35,63 41,21 43,39 45,44
305 Luxemburg 32,70 32,70 36,90 32,10 32,90
303 Polen 32,51 31,48 31,30 29,85 29,28
294 Holland 31,50 30,00 28,00 27,00 27,00
280 Portugal 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
278 Estland 29,79 29,48 33,20 31,14 31,77
246 Frankrike 26,40 26,60 26,40 27,00 26,40
231 Spanien 24,72 24,06 24,06 24,06 22,98
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.