Senaste noteringsnytt
Tyska suggorna upp 2 cent
Suggpriset fortsätter upp i Tyskland, nu med 2 cent till 1,42 €, ca 13,27 skr.
Göran Eriksson Transport höjer därför priset på suggor till 10,15 kr för alla kategorier suggor och inga avdrag. /LG 080825

Dessvärre fortsatt oförändrade grispriser
Alla svenska slakterier har oförändrade grispriser vecka 35. Även danska. I Finland höjer Atria slaktgrisarna och suggorna 2 cent, HK höjer slaktgrisar 2 cent och Snellmans höjer slaktgrisar 3 cent. Det är fortsatt oförändrat i Tyskland.
Höjningarna har dämpats i flera länder. Det har blivit något av polarisering i Europa, med flera länder med mycket högt, förväntat, grispris och i bl a Sverige, Finland och Danmark på en låg prisnivå. Vi börjar bli frustrerade av att bara få lukta på de goda grispriserna på kontinenten och särskilt de österut.
Där det är stillestånd söderut kan det delvis bero på köttindustriernas semestrar, men det är även ett varningstecken att vi kanske börjar närma oss toppen. Här är EUs snittpriser, faktisk betalning, veckorna 32 bakåt till 26, €: 1,746, 1,741, 1,727, 1,702, 1,667, 1,640, 1,636. Det ser ut som om höjningarna mattats av senaste tiden
Trots den väldiga eftersläpningen av de nordiska noteringarna, händer ingenting här. Det är nu slutet av augusti. De prognoser som presenterades i Danmark i veckan är försiktiga. Höjningarna borde fortsätta uppåt här i Sverige, om vi ska tro på att vi ligger i en senare fas. Om vi inte ligger i en senare fas, så vet jag inte var vi i stället ligger. Här är motsvarande svenska prisserie, €: 1,653, 1,649, 1,627, 1,587, 1,598, 1,577, 1,574.
Att vi då ska hamna bland de bättre länderna, med en notering på 17 kr och en ännu högre betalning inkl tillägg, ser allt mörkare ut. Inte minst beroendet av Danmark talar emot detta (om inte dollarn blir mycket dyrare). Danmark talar t o m om lägre grispris kvartal 4 än kvartal 3, med i snitt 50 öre.
Det finns alltså skäl att fråga sig om vi någonsin når upp till den förväntade höstnoteringen (s k före semestern), om nu de europeiska ländernas höjningar av noteringarna går in i ett lugnare tempo eller t o m nått toppen.
Vi kanske kan närma oss den omtalade nivån senare i höst, men då med hjälp av julskinkan. Det är inte den som är den efterfrågestyrda marknaden. Julpriser har vi alltid haft.
Det är nu snart tvåårsjubileum för den väntade vändningen för svensk grisproduktion, samarbetet med en internationell partner som skulle lyfta vårt svenska grispris (Swedish Meats notering). Det är dags att ta fram overheadkopiorna och jämföra vad svenska noteringen var då, jämfört med ute i Europa. Har vi en bättre position på den europeiska marknaden idag? Vi tyckte inte det för två år sedan. Jag har inte tittat på löftena, men jag har mina aningar.
HKScans aktie står idag i 6,50 Euro, lägsta hittills. /LG 080822

God efterfrågan på smågrisar
-Insättningen av smågrisar har nu god fart, säger Carl-Olof Port. Det är bra anmälningar av smågrisar, men också stor efterfrågan. Ännu är det dock balans i förmedlingen.
Det är traditionellt bra efterfrågan på smågrisar så här års, vilket beror på att slaktgrisuppfödarna vill vara med på julomgången, som gynnas av bättre notering. Men många lantbrukare som legat lågt med grisuppfödningen under senaste året p g a dålig lönsamhet, ser nu att den brödvete- och maltkornsskörd som i år skulle inbringat en hel del pengar, i stället platsar bättre i spannmålsbehållaren för grisfoder efter höstens ihållande regn. Priserna på spannmål har gått ner, bättre grisnotering väntas och dessutom blir det mer spannmål kvar hemma på gårdarna p g a dåliga vädret. Det talar för en bättre ekonomisk situation för grisuppfödningen nu än för ett år sedan.
HKScans aktiekurs har fortsatt falla senaste tiden och är nu 6,50 €. /LG 080822

Grismarknaden väntar på att semestrarna ska ta slut
Europiska marknaden för slaktgrisar är i balans och priset därför stabilt. I Tyskland har köttindustrin gjort det till vana att pressa priserna på slaktgrisar i början på varje ny vecka. Den tyska noteringen håller sig dock stabil på 1,75 € per kg slaktad vikt. Den holländska noteringen följer tyska, som vanligt. Färre grisar slaktades i Frankrike senaste veckan, som en följd av en nationell helgdag. Det resulterade i oförändrad notering.
Som relief till detta kan danska uppfödare se en lättnad i sin situation med en höjning på knappa 3 cent, som följd av att priset på vissa styckningsdetaljer kunnat höjas. Trots detta ligger man på sista plats i tabellen över Europas noteringar.
Polska noteringen var för några veckor sedan rankad högst i noteringstabellen med 1,87 €. Nu har noteringen fallit till en nivå just över tyska.
I Spanien har uppfödarna det ekonomiskt tufft. Det uppges vara orsaken till fallande vikter, därför att uppfödarna levererar slaktgrisarna tidigare för att få in pengar snabbare.
Prognos: Tillgång och efterfrågan är fortsatt stabil. Det kan dock förväntas en stigande efterfrågan p g a att semestrarna börjar ta slut och industrin tar upp verksamheten igen för fullt. /ISN/LG 080820Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Den bästa grillsäsongen någonsin med en mycket bra efterfrågan på Scan-produkter börjar nu närma sig sitt slut. Fokus riktas nu allt mer på den kommande julproduktionen.
I Sverige råder en stabil prisbild för alla detaljer. En situation som även speglas i övriga Europa där den rådande industrisemestern i de södra länderna påverkar marknaden.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det säljs fortsatt ganska bra och september närmar sig. September är början på vintersäsongen och ökad stabilitet.
-Karrén är på klar nedgång, men vi diskuterar en lösning för den. Karrén är ett problem halva året.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi blir av med alla varor, men det gäller att få bra pris också. Det är tuff försäljning av karré och stor konkurrens från de stora grisländerna Tyskland och Danmark. Jag såg på Ica idag inte en enda svensk karrébit.
-Nästa vecka har vi möte med kommunen om det nya slakteriet.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Försäljningen rullar på bra och vi har även sålt en del karré denna vecka, så grillarna är igång ännu. Om ett par veckor kan vi nog höja skinkpriset. Skinka är en stor del av grisen och det brukar påverka noterigen.
-Det är gott om tyskt griskött på svenska marknaden, trots den höga tyska noteringen. Tyskt kött har hela tiden lägre priser. Det är jobbigt, men verkligheten.
-19 september i Sägnernas Hus, Sandhem, har vi fest för våra leverantörer. Det brukar delta ca 1000 personer.

Boarps Gård
Per Karlsson: -När en blind leder en blind, faller de båda.
-Hösten 2006 (061110) utsågs finska HK till att vara den internationella part som skulle ta Swedish Meats och svensk grisproduktion ur handelns klor, med hjälp av sina internationella handelskontakter. I dag ser vi i HKScans bokslutsrapporter och på grispriserna att det är vi som mer stöttar den finska delen av HKScan, än dom stöttar oss.
-Vi borde nu börja se spår av samverkan med vår internationella partner. Men vi hänger inte med prisutvecklingen i övriga Europa.
-Så här långt har Swedish Meats partner varit en svag stängel att luta sig emot.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det är nu bra balans både i slakten och för smågrisarna, vilket är första gången på riktigt länge. I övrigt har det varit en normal vecka.
-Vi höjer slaktgrisarna 2 cent. Smågrisarna höjdes 2 € förra veckan.
Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Vi höjer både slaktgrisar, suggor och smågrisar nästa vecka. Det är balans i tillgång och efterfrågan i slakten och även vad gäller smågrisar. Vi tror att det blir balans för smågrisarna några veckor framåt, sedan är det svårare att säga något.
-Vi är nu spända på hur skörden ska bli. Det börjar vara kritiskt för brödsädens bakkvalitet. Det behöver bli torrt väder. En veckas regn till kanske inte brödsäden tål.
-Konsumtionen ökar nu av malet kött, eftersom skolorna börjat. I övrigt har det varit en normal vecka.

Danish Crown
Skinkmarknaderna var i stort sett oförändrade denna vecka, fortfarande med lite trög handel, men med en förväntning om bättring under nästa vecka när industrins semestrar är över.
Bog och produktonskött, samt späck, säljs fortfarande bra och till oförändrade priser.
Försäljningen av karré för grillning har nu gått i stå, medan försäljningen till Centraleuropa och Japan går bra.
Baconmarknaden och marknaden för färsk kotlett är oförändrad.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 22 augusti 2008
Senaste uppdatering gjord 25 augusti 11,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Grispriserna vecka 35

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 35 v 34 v 33 v 32
Spotpris, Sverige** 73-94,9 17,50 17,50 17,30 17,30
Spotpris, Tyskland* 84-102 16,83 16,83 16,90 16,95
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 16,30 16,30 16,30 16,30
Skövde Slakteri 75-94,9 a16,00 a16,00 a16,00 a16,00
Ugglarps Slakteri 70-94,9 16,00 16,00 15,75 15,75
KLS 64-94,9 15,90 15,90 15,65 15,65
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,80 15,80 15,80 15,80
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 15,70 15,70 15,70 15,70
SLP 70-96,9 15,30 15,30 15,30 15,30
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Scan avtal 75-92,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Nyhléns & Hugos. avt 75-92,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Scan ej avtal 75-92,9 13,50 13,50 13,50 13,50
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Ny prisskala, där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre. Det är nu ännu svårare att jämföra noteringar.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 35 v 34 v 33
13,48 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,75 10,70 10,50
25,54 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,65 21,65 21,65
12,43 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,33 1,31 1,31
12,71 Österbottens 77 – 92 euro 1,36 1,34 1,34
13,37 Snellman 80–101 euro 1,43 1,40 1,40
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
22 aug Landsnotering euro euro euro euro euro
16,83 Tyskland 1,80 1,80 1,80 1.80 1.80
13,52 Frankrike - - 1,447 1,450 1,449
12,15 Belgien - - 1,300 1,300 1,300
13,20 Italien - - 1,412 1,410 1,335
19 aug jämförbara*
16,80 Italien - 1,797 1,797 1,797 1,715
16,41 Polen - - 1,756 1,826 1,840
16,29 Tjeckien - - - 1,743 1,754
16,32 Tyskland - 1,746 1,746 1,746 1,746
16,20 Spanien - 1,733 1,733 1,733 1,733
16,17 Österrike - 1,730 1,730 1,730 1,710
15,86 Holland - 1,697 1,697 1,697 1,697
15,60 England - 1,669 1,707 1,699 1,697
15,53 Belgien - 1,662 1,650 1,662 1,662
15,12 Frankrike - 1,618 1,619 1,620 1,620
15,46 Irland - - 1,654 1,616 1,616
14,72 Sverige - 1,575 1,568 1,560 1,536
14,23 Danmark - 1,522 1,495 1,495 1,468
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
10 aug Land v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Skr euro euro euro euro euro
16,32 EU, medelpris 1,746 1,741 1,727 1,702 1,667
-
19,49 Grekland 2,085 2,057 1,995 1,948 1,939
19,33 Litauen 2,068 2,058 1,902 1,811 1,751
18,30 Rumänien 1,958 1,963 1,943 1,904 1,902
17,85 Polen 1,910 1,936 1,936 1,883 1,792
17,65 Slovakien 1,888 1,858 1,858 1,846 1,606
14,56 Lettland 1,879 1,532 1,567 1,627 1,892
17,52 Italien 1,874 1,832 1,729 1,644 1,636
17,30 Ungern 1,851 1,835 1,836 1,798 1,759
17,25 Tyskland 1,845 1,846 1,827 1,810 1,767
17,22 Luxemburg 1,842 1,842 1,827 1,821 1,772
16,89 Tjeckien 1,807 1,801 1,838 1,846 1,854
16,43 Portugal 1,780 1,780 1,780 1,750 1,730
16,52 Österrike 1,767 1,755 1,744 1,748 1,680
16,36 Bulgarien 1,750 1,750 1,749 1,749 1,749
16,15 Spanien 1,728 1,718 1,714 1,686 1,648
15,98 Slovenien 1,710 1,694 1,704 1,660 1,606
15,89 Cypern 1,700 1,700 1,700 1,700 1,680
15,88 England 1,699 1,703 1,694 1,680 1,663
15,58 Estland 1,667 1,639 1,640 1,611 1,632
15,45 Sverige 1,653 1,649 1,627 1,587 1,598
15,39 Belgien 1,646 1,637 1,625 1,621 1,573
15,39 Holland 1,646 1,645 1,618 1,618 1,549
15,05 Frankrike 1,610 1,600 1,600 1,600 1,590
15,02 Malta 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607
14,81 Irland 1,585 1,583 1,547 1,542 1,503
13,72 Finland 1,468 1,459 1,457 1,454 1,453
13,26 Danmark* 1,419 1,419 1,419 1,392 1,392
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 21 aug 30 juli 17 juli 7 juli 3 juli
Aug 1,791 1,840 1,740 1,735 1,707
Sep 1,790 1,800 1,738 1,730 1,700
Okt 1,699 1,690 1,662 1,679 1,668
Nov 1,695 1,680 1,660 1,680 1,670
Dec 1,693 1,682 1,655 1,665 1,660
Jan 1,626 1,610 1,566 1,590 1,585
Feb - - - - -
Mars 1,760 1,769 1,713 1,730 1,720
April - - - - -
Maj - - - - -
Juni 1,849 1,790 1,763 1,768 1,747
Juli - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
20 aug
13 aug
6 aug
31 juli
Utbud
610
465
460
610
Sålda
610
465
460
610
Medelpris, euro
1,83
1,83
1,82
1,86
Lägst
1,82
1,83
1,82
1,85
Högst
1,84
1,84
1,83
1,86
Medelpris, skr
17.11
17.11
17.14
17.52

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,15 kr, galtar 7,35 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 35 v 34 v 33 v 32
Göran Eriksson fri vikt & klass 10,15 10,00 9,35 9,35
KLS 140- 9,50 9,50 7,35 7,35
Ugglarps 140- 9,50 9,50 6,70 6,70
Ginsten 140,1 kg- 8,50 8,50 8,50 7,50
Skövde 140- 8,50 8,50 7,50 7,00
Scan 140- 8,30 8,30 8,30 7,80
Nyhléns & Hugoson 140- 8,30 8,30 8,30 7,80
SLP 140,1 kg- 8,30 8,30 8,10 7,60
Dahlbergs 140- 8,50 8,50 7,50 7,50
Dalsjöfors 58% 8,20 8,20 7,20 6,70
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 7,35 7,35 7,35 7,35
KLS oflådd 3,65 3,65 1,65 1,65
Ugglarp flådd 3,65 3,65 2,75 2,75
SLP oflådd 2,40 2,40 2,40 1,90
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 1,90
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 1,90
Dalsjöfors oflådd - - 1,90 1,90

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 35 v 34 v 33
12,60
Danish Crown 129,9 kg- dkr 10,00 10,00 -9,80
18,93
Nortura Fri vikt nkr 16,05 16,05 16,05
Finland
4,20
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,45 0,45 0,45
5,42
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,56 0,56
5,42
Snellmans Klass E euro 0,58 0,58 0,58
Tyskland
13,27
ZNVG 56 % euro 1,42 1,40 1,40
Galtar
11,34
Danish Crown 109,9 kg- dkr 9,00 9,00 8,80

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 33 v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Pund
11,79
11,78
11,93
11,98
11,98
11,93
11,85
Dollar 6,28 6,34 6,19 6,05 6,03 5,97 6,00
Euro 9,35 9,35 9,39 9,42 9,48 9,47 9,45
Dansk 1,25 1,25 1,26 1,26 1,27 1,27 1,26
Norsk 1,18 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,18
Yen 5,77 5,75 5,63 5,64 5,65 5,63 5,59

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 35 v 34 v 33 v 32
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 20,50 20,50 20,50 20,50
SwedeHam 19,50 19,50 19,50 19,50
SLP
SLP+ 23 kg 20,50 20,50 20,50 20,30
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 20,25 20,25 20,25 20,25
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Ugglarpsgrisen, -23 kg 19,25 19,25 19,25 19,25
KLS
KLS Smågris 23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 18,75 18,75 18,75 18,75
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 523 523 523 523
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 513 513 513 513
Bis Plus 30 kg, förmedl. 513 513 513 513
Bas 30 kg, mellangårds. 479 479 479 479
Bas 30 kg, förmedling 479 479 479 479
Nyavvanda 9 kg 342 342 342 342
KRAV 30 kg 872 872 872 872
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 535 535 535 535
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor balans balans balans balans
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
KLS balans balans balans -
Skövde Slakteri balans balans brist balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans - balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 85 kr möjliga.
m = marknadsavdrag

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
264
Basis 7 kg 210 210 204 204 200
461
Basis 30 kg 366 366 358 358 351
270
SPF+Myc 7 kg 215 215 209 209 205
467
SPF+Myc 30 kg 371 371 363 363 356
275
SPF 7 kg 219 219 213 213 205
472
SPF 30 kg 375 375 367 367 360
903
Økologi 30 kg 717 717 711 712 708
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
790
25-kilos 670 670 670 670 670
LSO (HK) euro euro euro euro euro
430
25-kg, Priimuus 48 48 46 46 46
Snellmans
532
Grund 30 kg A1* 57 57 57 57 57
Tyskland
495
ZNVG 28 kg 53 53 53 53 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
10 aug Land v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Skr euro euro euro euro euro
354 EU, medelpris 37,92 37,31 37,02 36,84 36,07
-
576 Sverige 61,62 61,48 60,85 59,36 61,44
517 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
501 England 53,63 53,82 53,38 53,00 52,75
485 Tjeckien 51,91 52,38 58,72 61,02 60,22
474 Tyskland 50,80 50,00 48,70 48,50 47,90
466 Italien 49,90 49,50 49,36 49,29 49,34
459 Slovakien 49,12 48,00 44,29 54,43 52,00
438 Finland 46,88 46,12 46,33 46,67 47,77
411 Belgien 44,00 43,50 42,00 42,00 41,00
378 Danmark* 40,48 40,48 40,48 39,68 39,68
358 Ungern 38,29 35,63 41,21 43,39 45,44
305 Luxemburg 32,70 32,70 36,90 32,10 32,90
303 Polen 32,51 31,48 31,30 29,85 29,28
294 Holland 31,50 30,00 28,00 27,00 27,00
280 Portugal 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
278 Estland 29,79 29,48 33,20 31,14 31,77
246 Frankrike 26,40 26,60 26,40 27,00 26,40
231 Spanien 24,72 24,06 24,06 24,06 22,98
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.