Senaste noteringsnytt
Stabil internetauktion, men ner för terminsgrisar
Internetauktionen i Hannover 2 september visade stabil prisnivå i Tyskland på 1,86 €. Däremot har terminspriserna fallit sedan förra veckan.
Vi ska nog i varje fall inte räkna med tysk prisuppgång v 37. /LG 080904

Stabilt efter uppsving i EU
Som ett resultat av väl balanserad tillgång och efterfrågan, väntas noteringarna fortsätta vara stabila den här veckan. Rörelserna i noteringarna visar ingen bestämd riktning. I en del länder, som Belgien, Holland och Tyskland gick priserna upp en del, 2 - 3 cent. Oförändrat var det i Danmark och Spanien. Polska noteringen föll med 5 cent.
Som följd av stärkt köttmarknad i Tyskland steg det tyska priset. Holländska följde med 3 cent. I Belgien och Frankrike steg priset svagt också. Spanska noteringen är för sjätte veckan oförändrad.
Tendens: Efter förra fredagens prisuppgång, kan vi räkna med stabil marknad kommande vecka. På försäljningssidan omsätts grisköttet snabbt. ISN /LG 080902

Suggnoteringen i Tyskland fortsätter uppåt
Även v 36 fortsätter noteringen på suggor upp i Tyskland, nu till 13,78 skr. Den överstiger nu med marginal lägsta svenska notering för slaktgrisar.
10,50 är nu noteringen vid export till Tyskland. /LG 080901

Dahlbergs, Ginsten och Dalsjöfors har höjt 50 öre
Det är nu tre slakterier som höjt 50 öre på slaktgrisnoteringen, Dalsjöfors i torsdags, Ginsten i fredags och Dahlbergs nu i dag måndag. Spotpriset steg också 50 öre.
En ny högre nivå på noteringarna har etablerats! /LG 080901

Stora griskriget har börjat!
Det stora slaget om de svenska slaktgrisarna har börjat! Det är brist på slaktgrisar, samtidigt som efterfrågan på svenskt griskött är bra. Det utåt synliga beviset på att griskriget startat kom i går, torsdag, när Dalsjöfors höjde noteringen med 50 öre till 16,80. Spotpriset stiger till 18.05. Ginsten är enda slakteri som hängt med på 50-öringen idag, alltså på noteringen. De andra gör det nog ändå, som tillägg. Alla har ungefär samma prisnivå, det är bara en fråga om hur rak eller krokig betalningsmodell man har.
I det tysta har griskriget pågått en tid, i och med att Scan är aktivt med att teckna nya leveransavtal. Alla aktörer vill nu så snart som möjligt knyta uppfödare till sig, eftersom vi redan är inne i en bristsituation och den blir värre och värre för varje månad.
Av de rapporter jag fått är nya prisnivån vid avtal väl i nivå med bästa offentliga noteringar och ibland bättre. Något annat är väl inte heller att vänta, om det ska bli några nya avtal när alla ska slåss om allt färre grisar. Frågan är väl mer vad det ska bli av noteringen, när ingen får betalt efter den och man inte längre använder den mer än att relatera tilläggen till?
F ö talas om att man inte bara relaterar tillägg till egen notering, utan även till konkurrenters. Det är en försäkringsfråga, att inte vara beroende av ett visst slakteris notering. Den kan ju sättas till vad som helst. Förr var det mest privatägda slakterier som relaterade till Swedish Meats och numera Scans notering. Nu talas det även om det motsatta för att försäkra sig om en hög prisnivå.
Om du tecknar avtal på någon längre tid, sälj dig inte för billigt! Nu handlar det om kronor och inte om ören, för att citera Magnus Lagergren i fjol om väntade prishöjningar i år. Det ser ut som vi börjar vara där nu.
Jämför tabellen faktisk betalning med aktuell notering. Mitt tips är att gapet mellan faktisk betalning och notering kommer att öka. Jag är mest förvånad över att skillnaden inte är större. Enda orsaken jag kan finna, är att alltför många mindre producenter har alldelses för lite betalt för sina grisar.
Nu har alla en bra sits i sina förhandlingar. De nya grispriserna sägs inte ha någon förankring i konsumentpriserna, nu gäller det att få tag på grisar att slakta. Sedan måste konsumentpriserna upp, om situationen ska vara hållbar. /LG 080829

Tyska noteringen upp nära 30 öre
Tyska noteringen för slaktgrisar går upp 3 cent vecka 36. Det är 28 öre. Tyska internetauktionen indikerade 3 cent till 1,86 € och noteringen följde med och ligger 3 cent under. En ganska normal situation. /LG 080829

Äntligen 20 kr för slaktgrisen!
Äntligen börjar grispriset likna något, 20,08 skr. Tyvärr är det i Grekland. Sverige ligger ca 4 skr lägre och Finland hela 6,30 skr lägre, faktisk betalning.
I ett tidigare @-GRIS ifrågasatte jag om Sverige någonsin skulle få del i den internationella prisuppgången, eftersom det förefaller som om höjningarna i flera länder minskar och t o m börjar gå bakåt. Den här veckan kan du titta på tabellen över faktisk betalning och se att så är fallet. Det blir allt mer "rött" i tabellen, samt "svart". Det är en signal om tillbakagång. På översta raden med EUs medelpris kan du också se att det genomsnittligt utbetalda beloppet per kg sjunker. Snittbetalningen är nu 16,35 skr till den för dagen höga eurokursen 9,44. /LG 080829

Scans smågrisar upp 20 kr
Scans notering för slaktgrisar är oförändrad liksom för suggorna, men smågrisar går upp 20 kr p g a revidering av balansnoteringen. Mer /LG 080829

Dollarn upp i 6,40 skr
Dollarkursen fortsätter uppåt och är idag 6,40 skr. Det stärker bl a det danska grispriset på sikt. /LG 080829

Dalsjöfors höjer slaktgrisarna 50 öre
Dalsjöfors Slakteri satte noteringen på slaktgrisar redan på torsdagen och höjde 50 öre till 16,80 kr! De omtalade 17 kronorna börjar närma sig - i varje fall hos Dalsjöfors.
-Det är brist på grisar i Sverige nu, säger vd Peter Johansson. Mer /LG 080828

Oförändrat i Danmark
Även i Danmark är noteringen för slaktgrisar oförändrad, liksom för suggor. Danmark följde inte med tyska uppgången. /LG 080828

Tyska suggorna upp 2 cent
Suggpriset fortsätter upp i Tyskland vecka 35, nu med 2 cent till 1,42 €, ca 13,27 skr.
Göran Eriksson Transport höjer därför priset på suggor till 10,15 kr för alla kategorier suggor och inga avdrag. /LG 080825
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
I Sverige råder en säsongsmässigt stabil marknad och Scan har en bra efterfrågan på samtliga detaljer. Prisnivåerna på griskött är oförändrade jämfört med föregående vecka. Även internationellt råder stabil handel till oförändrade priser, med en tendens till något vikande trender. I Tyskland går dock grispriset upp med 3 cent.
Kommande vecka lanserar Scan flera goda nyheter bland annat ett mellanmålssortiment, olika stekar med tillhörande sås, mustiga grytor som är enkla att värma samt skivad klassisk falukorv. Allt enkelt att älska!

KLS/Ugglarps
Jan-Erik Johansson: -Det är bra efterfrågan på alla detaljer, bortsett från kotlett där efterfrågan är mindre. Detta är dock väntat eftersom säsongen påverkar försäljningen av kotlett.
-Efterfrågan på industriråvara ökar.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Vi höjer 50 öre, men det är inte för att våra marginaler är sådana, utan mer för konkurrensens skull. Vi behöver alla grisar.
-Det är tuff konkurrens om grisarna nu, med mycket stor betalning över noteringen för nya kontrakt. Det är nödvändigt att ligga över 16 kr, menar en del producenter.
-På sikt går det kanske att få ut dessa priser, men idag är karrén svårsåld.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -P g a minskat utbud på slaktgrisar har vi svårt att hålla alla kunder med produkter. Höjningen med 50 öre är en tydlig signal till grisföretagarna att vi vill ha ökad slaktvolym.
-Det är bra drag efter produkter, men vi har underskott i produktionen.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är fortsatt bra efterfrågan på griskött och vi har god tillgång på slaktgrisar.
-Jag är på resa utomlands och sätter priset på måndag. Den höjda prisnivån på slaktgrisar och priset på slutprodukten till konsumenterna harmonerar inte. Om priset i industrin ligger fel i förhållande till slutprodukten är det inte hållbart på sikt.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Det är skönt att vi kommit upp i prisniivån 18 kr, som varit ett delmål. Det finns stor efterfrågan på grisar till det priset. Nästa delmål är 20 kr.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Noteringen stiger nästa vecka för slaktgrisar med 2 cent. Det är prisskyddet från slutet av maj som träder i kraft. Uppfödarna utlovades ett lägsta pris för vecka 36 på 1,35 €, så man skulle sätta in smågrisar och veta vad noteringen blir som lägst. -Såväl slakt och smågrisar är i balans.
.
Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Både slaktgrisar och smågrisar är i balans.
-I västra Finland, Österbotten, är det "villaavslutning" i veckoslutet. Man firar sommarens avslutning och många stänger sommarstugorna för hösten. Det är en stor grillhelg, vilket sätter spår i försäljningen. Sedan blir det mer traditionell vintermat som präglar butikshyllorna.
-Det som grillas mest är marinerad ytterfilé och korv, samt en speciell finländsk hösträtt som hör villastängningen till. Det är stora champinjoner som man bryter bort foten på och lägger in en kryddstark ost i hålet som bildas. Runt allt viras (Atrias) bacon och allt läggs på grillen.

Danish Crown
På den europeiska marknaden säljs såväl färska skinkor, bog och produktionskött, till oförändrad prisnivå denna vecka.
Samma är det på den engelska baconmarknaden, samt marknaderna i tredje land. Avsättningen är oförändrad och handeln sker till oförändrad prisnivå.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 29 augusti 2008
Senaste uppdatering gjord 4 september 09,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Grispriserna vecka 36

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 36 v 35 v 34 v 33
Spotpris, Sverige** 73-94,9 18,05 17,50 17,50 17,30
Spotpris, Tyskland* 84-102 17,27 16,83 16,83 16,90
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 16,80 16,30 16,30 16,30
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,30 15,80 15,80 15,80
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 16,20 15,70 15,70 15,70
Skövde Slakteri 75-94,9 a16,00 a16,00 a16,00 a16,00
Ugglarps Slakteri 70-94,9 16,00 16,00 16,00 15,75
KLS 64-94,9 15,90 15,90 15,90 15,65
SLP 70-96,9 15,30 15,30 15,30 15,30
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Scan avtal 75-92,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Nyhléns & Hugos. avt 75-92,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Scan ej avtal 75-92,9 13,50 13,50 13,50 13,50
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Ny prisskala, där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre. Det är nu ännu svårare att jämföra noteringar.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 36 v 35 v 34
13,48 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,70 10,70 10,70
25,54 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,65 21,65 21,65
12,74 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,35 1,33 1,31
12,83 Österbottens 77 – 92 euro 1,36 1,36 1,34
13,49 Snellman 80–101 euro 1,43 1,43 1,40
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
29 aug Landsnotering euro euro euro euro euro
17,27 Tyskland 1,83 1,80 1,80 1,80 1.80
13,70 Frankrike - 1,452 - 1,447 1,450
12,27 Belgien - 1,300 - 1,300 1,300
13,32 Italien - 1,412 - 1,412 1,410
2 sep jämförbara*
16,96 Italien 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797
16,75 Polen - 1,725 1,775 1,756 1,826
16,52 Tjeckien - - 1,751 1,763 1,743
17,76 Tyskland 1,776 1,746 1,746 1,746 1,746
16,73 Spanien 1,773 1,733 1,733 1,733 1,733
16,61 Österrike 1,760 1,730 1,730 1,730 1,730
16,29 Holland 1,726 1,697 1,697 1,697 1,697
15,47 England 1,639 1,657 1,669 1,707 1,699
15,80 Belgien 1,674 1,650 1,662 1,650 1,662
15,30 Frankrike 1,621 1,620 1,618 1,619 1,620
15,61 Irland 1,654 1,692 1,654 1,654 1,616
14,73 Sverige 1,561 1,571 1,575 1,568 1,560
14,36 Danmark 1,522 1,522 1,522 1,495 1,495
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
24 aug Land v 34 v 33 v 32 v 31 v 30
Skr euro euro euro euro euro
16,35 EU, medelpris 1,732 1,735 1,746 1,741 1,727
-
20,08 Grekland 2,128 2,085 2,085 2,057 1,995
18,54 Rumänien 1,965 1,941 1,958 1,963 1,943
18,04 Lettland 1,912 1,913 1,879 1,532 1,567
17,86 Slovakien 1,892 1,892 1,888 1,858 1,858
17,83 Litauen 1,889 2,064 2,068 2,058 1,902
17,69 Italien 1,874 1,874 1,874 1,832 1,729
17,53 Ungern 1,857 1,833 1,851 1,835 1,836
17,45 Luxemburg 1,849 1,842 1,842 1,842 1,827
17,42 Tyskland 1,846 1,845 1,845 1,846 1,827
17,05 Tjeckien 1,807 1,809 1,807 1,801 1,838
17,00 Polen 1,801 1,835 1,910 1,936 1,936
16,70 Portugal 1,770 1,770 1,780 1,780 1,780
16,68 Österrike 1,767 1,771 1,767 1,755 1,744
16,49 Bulgarien 1,747 1,750 1,750 1,750 1,749
16,18 Spanien 1,715 1,717 1,728 1,718 1,714
16,17 Slovenien 1,713 1,708 1,710 1,694 1,704
16,04 Cypern 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
15,98 England 1,693 1,701 1,699 1,703 1,694
15,95 Sverige 1,690 1,687 1,653 1,649 1,627
15,73 Estland 1,667 1,670 1,667 1,639 1,640
15,53 Holland 1,646 1,644 1,646 1,645 1,618
15,44 Belgien 1,636 1,645 1,646 1,637 1,625
15,19 Frankrike 1,610 1,610 1,610 1,600 1,600
15,31 Irland 1,622 1,610 1,585 1,583 1,547
15,17 Malta 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607
13,77 Finland 1,459 1,470 1,468 1,459 1,457
13,39 Danmark* 1,419 1,420 1,419 1,419 1,419
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 28 aug 21 aug 30 juli 17 juli 7 juli
Sep 1,820 1,790 1,800 1,738 1,730
Okt 1,730 1,699 1,690 1,662 1,679
Nov 1,727 1,695 1,680 1,660 1,680
Dec 1,710 1,693 1,682 1,655 1,665
Jan 1,640 1,626 1,610 1,566 1,590
Feb - - - - -
Mars 1,789 1,760 1,769 1,713 1,730
April - - - - -
Maj - - - - -
Juni 1,870 1,849 1,790 1,763 1,768
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
3 sep
27 aug
20 aug
13 aug
Utbud
660
590
610
465
Sålda
590
590
610
465
Medelpris, euro
1,86
1,86
1,83
1,83
Lägst
1,85
1,86
1,82
1,83
Högst
1,86
1,87
1,84
1,84
Medelpris, skr
17.48
17.48
17.11
17.11

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,50 kr, galtar 7,35 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 36 v 35 v 34 v 33
Göran Eriksson fri vikt & klass 10,50 10,15 10,00 9,35
KLS 140- 9,50 9,50 9,50 7,35
Ugglarps 140- 9,50 9,50 9,50 6,70
Ginsten 140,1 kg- 8,50 8,50 8,50 8,50
Skövde 140- 8,50 8,50 8,50 7,50
Dahlbergs 140- 8,50 8,50 8,50 7,50
Scan 140- 8,30 8,30 8,30 8,30
Nyhléns & Hugoson 140- 8,30 8,30 8,30 8,30
SLP 140,1 kg- 8,30 8,30 8,30 8,10
Dalsjöfors 58% 8,20 8,20 8,20 7,20
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 7,35 7,35 7,35 7,35
KLS oflådd 3,65 3,65 3,65 1,65
Ugglarp flådd 3,65 3,65 3,65 2,75
SLP oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 - - -
Dalsjöfors oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 36 v 35 v 34
12,60
Danish Crown 129,9 kg- dkr 10,00 10,00 10,00
18,93
Nortura Fri vikt nkr 16,05 16,05 16,05
Finland
4,24
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,45 0,45 0,45
5,47
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,56
5,47
Snellmans Klass E euro 0,58 0,58 0,58
Tyskland
13,78
ZNVG 56 % euro 1,46 1,42 1,40
Galtar
11,34
Danish Crown 109,9 kg- dkr 9,00 9,00 9,00

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 34 v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Pund
11,70
11,79
11,78
11,93
11,98
11,98
11,93
Dollar 6,40 6,28 6,34 6,19 6,05 6,03 5,97
Euro 9,44 9,35 9,35 9,39 9,42 9,48 9,47
Dansk 1,26 1,25 1,25 1,26 1,26 1,27 1,27
Norsk 1,19 1,18 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17
Yen 5,87 5,77 5,75 5,63 5,64 5,65 5,63

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 36 v 35 v 34 v 33
SLP
SLP+ 23 kg 21,35 20,50 20,50 20,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 20,50 20,50 20,50 20,50
SwedeHam 20,50 19,50 19,50 19,50
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 21,00 20,25 20,25 20,25
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Ugglarpsgrisen, -23 kg 19,25 19,25 19,25 19,25
KLS
KLS Smågris 23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 18,75 18,75 18,75 18,75
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 553 523 523 523
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 533 513 513 513
Bis Plus 30 kg, förmedl. 533 513 513 513
Bas 30 kg, mellangårds. 499 479 479 479
Bas 30 kg, förmedling 499 479 479 479
Nyavvanda 9 kg 365 342 342 342
KRAV 30 kg 892 872 872 872
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 535 535 535 535
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor balans balans balans balans
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
KLS balans balans balans balans
Skövde Slakteri balans balans balans brist
SLP balans - - -
Dalsjöfors Slakteri översk - balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans -
Ginsten balans - balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 85 kr möjliga.
m = marknadsavdrag

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
275
Basis 7 kg 220 210 210 204 204
472
Basis 30 kg 378 366 366 358 358
281
SPF+Myc 7 kg 225 215 215 209 209
478
SPF+Myc 30 kg 383 371 371 363 363
286
SPF 7 kg 229 219 219 213 213
483
SPF 30 kg 387 375 375 367 367
857
Økologi 30 kg 686 717 717 711 712
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
790
25-kilos 670 670 670 670 670
LSO (HK) euro euro euro euro euro
453
25-kg, Priimuus 48 48 48 46 46
Snellmans
547
Grund 30 kg A1* 58 57 57 57 57
Tyskland
509
ZNVG 28 kg 54 53 53 53 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
24 aug Land v 34 v 33 v 32 v 31 v 30
Skr euro euro euro euro euro
365 EU, medelpris 38,69 38,16 37,92 37,31 37,02
-
680 Slovakien 72,08 37,26 49,12 48,00 44,29
585 Sverige 62,00 62,61 61,62 61,48 60,85
522 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
501 England 53,13 53,38 53,63 53,82 53,38
487 Tyskland 51,60 51,40 50,80 50,00 48,70
482 Tjeckien 51,15 51,57 51,91 52,38 58,72
471 Italien 49,96 49,96 49,90 49,50 49,36
455 Finland 48,24 46,65 46,88 46,12 46,33
415 Belgien 44,00 44,00 44,00 43,50 42,00
407 Ungern 43,23 36,34 38,29 35,63 41,21
382 Danmark* 40,49 40,49 40,48 40,48 40,48
321 Polen 34,11 33,51 32,51 31,48 31,30
317 Luxemburg 33,60 32,70 32,70 32,70 36,90
302 Holland 32,00 32,00 31,50 30,00 28,00
292 Estland 31,01 32,08 29,79 29,48 33,20
283 Portugal 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
247 Frankrike 26,20 26,60 26,40 26,60 26,40
239 Spanien 25,40 25,08 24,72 24,06 24,06
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.