Senaste noteringsnytt
Stabila EU-priser på hög nivå
Utbudet och efterfrågan på den europeiska marknaden för slaktgrisar är balanserad denna vecka. Det finns ingen tydlig trend i Europa för närvarande och det går inte att se något omedelbart tecken på höstdepression.
För sjunde veckan i rad ligger spanska noteringen på 1,73 €. Danska och svenska noteringen gick upp 3 resp 2 cent. Noteringarna i Holland, Belgien och Holland föll 2 - 3 cent. I dessa tre länder betraktas sänkningen som en korrigering till tidigare prisnivå.
Trend: Jämfört med förra året är det färre slaktgrisar på marknaden. Det tyder på stabila noteringar nästa vecka. ISN /LG 080910

Tyska suggorna oförändrade
Sänkningen av tyska slaktgriserna drog inte med sig suggorna denna vecka. Både suggor och smågrisar i Tyskland är oförändrade v 37. /LG 080909

Skövde höjer 50 öre, Scan m fl 25
Slakterier som inte höjde sin notering denna vecka, höjer nu på måndag. Men alla höjer inte lika mycket. Skövde höjer 50 öre, Scan m fl 25. /LG 080905

Tyska noteringen sjunker
Pressen på tyska grispriset ökade under veckan, som terminshandeln visade senaste dagarna, men som internetauktionen inte fångade upp. Noteringen sjunker på måndag med 3 cent till 1,80 €.
Orsaken till fallet är ett betydligt större utbud av slaktgrisar denna vecka. Det är fråga om en justering av prisnivån och inte början på en nedåtgående tendens, enligt Danske Svineproducenter. /LG 080905

Varning för färsk spannmål
Dansk Svinerådgivning har fått rapporter om förgiftningar och störningar av färsk spannmål. Användning av omogen spannmål kan ge diarré, otrivsel, problem med reproduktionen och det har t o m inträffat dödsfall hos suggor. Läs mer på GrisPortalen. /LG 080905

Mindre pengar till mat
Riksbankens höjning av reporäntan till 4,75 % höjer redan höga bokostnader för stora grupper konsumenter. Räntorna måste betalas först, när lönen kommer, vilket gör att det blir mindre pengar till mat och andra utgifter.
Konsumenterna drabbas inte bara av höjda reporäntan, utan dessutom av bankernas högre räntemarginaler, eftersom höjd ränta ökar bankernas risker vid utlåning.
Hushållsbudgeten har redan tidigare minskat p g a höjda priser på olja och mat, men där har vi kanske sett toppen. Efter mjöl, bröd och pasta väntas priserna pressas ner på mejeri- och köttprodukter.
I Danmark repporteras minskad försäljning i supermarkets, men ökning i lågprisvarubutiker. /LG 080905

Ökat antal grisar slaktas i Danmark
Danish Crowns slakterier får f n allt fler grisar och det slaktas åter på alla slakterier. Även suggslakten är stor, så en del blir överstående. /LG 080905

Dansk notering upp 20 øre
Den danska noteringen för slakgtrisr höjs nästa vecka 20 øre, 25 svenska. Suggorna höjs inte, trots fortsatt uppgång i Tyskland. /LG 080904

KLS och Ugglarps höjer 25 öre
KLS och Ugglarps höjer sina noteringar för slaktgrisar 25 öre v 37, suggor 50 öre och smågrisar 75 öre.
Eftersom Dalsjöfors, Ginsten och Dahlbergs höjde 50 öre förra veckan och KLS och Ugglarps inte alls, så ökar distansen mellan slakteriernas noteringar. Alla uppräknade ligger dock på 16-kronorsniivån. Det blir spännande att se Scans notering på fredag. Scan behöver höja en hel krona för att komma i närheten av nivån 16 kronor.
Scans notering för producenter utan avtal ligger hela 3,30 under bästa notering, dvs Dalsjöfors notering. Enligt rapporter till mig kan det lika gärna stå 17 kr i den rutan, eller 18,05 som spotpriset är, eftersom ingen behöver leverera till 13,50. Det är det heller säkert ingen som gör, eftersom det är väldigt stor efterfrågan på grisar och Scan sägs inte vara den som betalar lägsta personliga tilläggen. /LG 080904

Stabil internetauktion, men ner för terminsgrisar
Internetauktionen i Hannover 2 september visade stabil prisnivå i Tyskland på 1,86 €. Däremot har terminspriserna fallit sedan förra veckan. Det gäller samtliga månader ett år framåt.
Vi ska nog i varje fall inte räkna med tysk prisuppgång v 37. /LG 080904

Stabilt efter uppsving i EU
Som ett resultat av väl balanserad tillgång och efterfrågan, väntas noteringarna fortsätta vara stabila den här veckan. Rörelserna i noteringarna visar ingen bestämd riktning. I en del länder, som Belgien, Holland och Tyskland gick priserna upp en del, 2 - 3 cent. Oförändrat var det i Danmark och Spanien. Polska noteringen föll med 5 cent.
Som följd av stärkt köttmarknad i Tyskland steg det tyska priset. Holländska följde med 3 cent. I Belgien och Frankrike steg priset svagt också. Spanska noteringen är för sjätte veckan oförändrad.
Tendens: Efter förra fredagens prisuppgång, kan vi räkna med stabil marknad kommande vecka. På försäljningssidan omsätts grisköttet snabbt. ISN /LG 080902Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Den svenska marknaden för griskött är fortsatt stabil och Scan har en bra efterfrågan på samtliga detaljer. Förbättrade prisnivåer på framför allt skinka gör att vi höjer noteringen 25 öre för slaktsvin och 50 öre för sugga.
Även i Europa är prisnivåerna stabila för de flesta detaljer, med en säsongsmässigt uppåtgående trend för skinka.
Scan lanserar i veckan ett nytt nyckelhålsmärkt sortiment mellanmål, bestående av smakrika snurror, pita och wraps. Perfekt för folk på språng.

KLS/Ugglarps
Jan-Erik Johansson: -När det gäller detaljerna så märker vi en lite mindre efterfrågan, där kotletten är den minst efterfrågade.
-Vi ser däremot en positiv prisutveckling för industriråvaran.
-Vi fortsätter att lyfta priset på suggor, därför att det finns en efterfrågan i markanden och vi vill slakta fler suggor i Sverige.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det är inga förändringar på marknaden denna vecka.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Både smågrisar och slaktgrisar är i balans.
.
Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Normal höstvecka, normal slakt och balans i smågrisförmedlingen.

Danish Crown
På samtliga marknader för skinka lyckades det att genomföra moderata prishöjningar.
För bog, produktionskött och späck är det fortfarande god efterfrågan till oförändrat hög prisnivå.
Marknaden för bacon och marknaden för färsk kotlett var oförändrad, med behärskad efterfrågan. Dessvärre betyder pundets nedgång att det blir mindre pengar när växling sker till danska kronor.
Det är god efterfrågan från centrala Europa.
På marknaderna i tredje land börjar vi nu få hjälp av den stigande dollarn och även de senaste dagarna stigande kursen på yen.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 5 september 2008
Senaste uppdatering gjord 10 september 10,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Grispriserna vecka 37

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 37 v 36 v 35 v 34
Spotpris, Sverige** 73-94,9 18,05 18,05 17,50 17,50
Spotpris, Tyskland* 84-102 17,08 17,27 16,83 16,83
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 16,80 16,80 16,30 16,30
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,30 16,30 15,80 15,80
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 16,20 16,20 15,70 15,70
Skövde Slakteri 75-94,9 a16,50 a16,00 a16,00 a16,00
Ugglarps Slakteri 70-94,9 16,25 16,00 16,00 16,00
KLS 64-94,9 16,15 15,90 15,90 15,90
SLP 70-96,9 15,55 15,30 15,30 15,30
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Scan avtal 75-92,9 15,25 15,00 15,00 15,00
Nyhléns & Hugos. avt 75-92,9 15,25 15,00 15,00 15,00
Scan ej avtal 75-92,9 13,75 13,50 13,50 13,50
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Ny prisskala, där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre. Det är nu ännu svårare att jämföra noteringar.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 37 v 36 v 35
13,73 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,90 10,70 10,70
25,54 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,65 21,65 21,65
12,81 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,35 1,35 1,33
12,90 Österbottens 77 – 92 euro 1,36 1,36 1,36
13,57 Snellman 80–101 euro 1,43 1,43 1,43
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 37 v 36 v 35 v 34 v 33
8 sep Landsnotering euro euro euro euro euro
17,08 Tyskland 1,80 1,83 1,80 1,80 1,80
13,76 Frankrike - 1,45 1,452 - 1,447
12,52 Belgien - 1,32 1,300 - 1,300
13,76 Italien - 1,45 1,412 - 1,412
9 sep jämförbara*
17,89 Italien 1,886 1,797 1,797 1,797 1,797
16,37 Polen - - 1,725 1,775 1,756
16,61 Tjeckien - - - 1,751 1,763
16,56 Tyskland 1,746 1,776 1,746 1,746 1,746
16,44 Spanien 1,733 1,733 1,733 1,733 1,733
16,41 Österrike 1,730 1,760 1,730 1,730 1,730
16,18 Holland 1,706 1,726 1,697 1,697 1,697
15,69 Irland 1,654 1,654 1,692 1,654 1,654
15,65 Belgien 1,650 1,674 1,650 1,662 1,650
15,55 England - 1,639 1,657 1,669 1,707
15,29 Frankrike 1,612 1,621 1,620 1,618 1,619
14,99 Sverige 1,580 1,561 1,571 1,575 1,568
14,70 Danmark 1,550 1,522 1,522 1,522 1,495
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
31 aug Land v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
Skr euro euro euro euro euro
16,47 EU, medelpris 1,736 1,736 1,737 1,746 1,741
-
20,19 Grekland 2,128 2,128 2,085 2,085 2,057
18,78 Rumänien 1,979 1,965 1,941 1,958 1,963
18,02 Slovakien 1,899 1,892 1,892 1,888 1,858
17,91 Litauen 1,888 1,889 2,064 2,068 2,058
17,81 Lettland 1,877 1,912 1,913 1,879 1,532
17,62 Tyskland 1,857 1,846 1,845 1,845 1,846
17,61 Luxemburg 1,856 1,849 1,842 1,842 1,842
17,41 Ungern 1,835 1,857 1,833 1,851 1,835
17,39 Italien 1,833 1,874 1,874 1,874 1,832
17,18 Tjeckien 1,811 1,807 1,809 1,807 1,801
17,08 Polen 1,800 1,801 1,835 1,910 1,936
16,79 Portugal 1,770 1,770 1,770 1,780 1,780
16,77 Österrike 1,768 1,767 1,771 1,767 1,755
16,61 Bulgarien 1,751 1,747 1,750 1,750 1,750
16,34 Spanien 1,722 1,715 1,717 1,728 1,718
16,28 Slovenien 1,716 1,713 1,708 1,710 1,694
16,13 Cypern 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
16,00 Sverige 1,686 1,690 1,687 1,653 1,649
15,86 Estland 1,672 1,667 1,670 1,667 1,639
15,83 England 1,669 1,693 1,701 1,699 1,703
15,61 Holland 1,645 1,646 1,644 1,646 1,645
15,54 Belgien 1,638 1,636 1,645 1,646 1,637
15,39 Irland 1,622 1,622 1,610 1,585 1,583
15,27 Frankrike 1,610 1,610 1,610 1,610 1,600
15,25 Malta 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607
14,16 Finland 1,493 1,459 1,470 1,468 1,459
13,96 Danmark* 1,472 1,419 1,420 1,419 1,419
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 3 sep 28 aug 21 aug 30 juli 17 juli
Sep 1,787 1,820 1,790 1,800 1,738
Okt 1,700 1,730 1,699 1,690 1,662
Nov 1,698 1,727 1,695 1,680 1,660
Dec 1,700 1,710 1,693 1,682 1,655
Jan 1,612 1,640 1,626 1,610 1,566
Feb - - - - -
Mars 1,764 1,789 1,760 1,769 1,713
April - - - - -
Maj - - - - -
Juni 1,815 1,870 1,849 1,790 1,763
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
3 sep
27 aug
20 aug
13 aug
Utbud
660
590
610
465
Sålda
590
590
610
465
Medelpris, euro
1,86
1,86
1,83
1,83
Lägst
1,85
1,86
1,82
1,83
Högst
1,86
1,87
1,84
1,84
Medelpris, skr
17.65
17.48
17.11
17.11

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,50 kr, galtar 7,35 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 37 v 36 v 35 v 34
Göran Eriksson fri vikt & klass 10,50 10,50 10,15 10,00
KLS 140- 10,00 9,50 9,50 9,50
Ugglarps 140- 10,00 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 9,00 8,50 8,50 8,50
Skövde 140- 9,00 8,50 8,50 8,50
Dahlbergs 140- 8,50 8,50 8,50 8,50
Scan 140- 8,80 8,30 8,30 8,30
Nyhléns & Hugoson 140- 8,80 8,30 8,30 8,30
SLP 140,1 kg- 8,80 8,30 8,30 8,30
Dalsjöfors 58% 8,20 8,20 8,20 8,20
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 7,35 7,35 7,35 7,35
KLS oflådd 3,65 3,65 3,65 3,65
Ugglarp flådd 3,65 3,65 3,65 3,65
SLP oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 - -
Dalsjöfors oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 37 v 36 v 35
12,60
Danish Crown 129,9 kg- dkr 10,00 10,00 10,00
18,93
Nortura Fri vikt nkr 16,05 16,05 16,05
Finland
4,27
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,45 0,45 0,45
5,50
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
5,50
Snellmans Klass E euro 0,58 0,58 0,58
Tyskland
13,85
ZNVG 56 % euro 1,46 1,46 1,42
Galtar
11,34
Danish Crown 109,9 kg- dkr 9,00 9,00 9,00

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 35 v 34 v 33 v 32 v 31 v 30
Pund
11,68
11,70
11,79
11,78
11,93
11,98
11,98
Dollar 6,64 6,40 6,28 6,34 6,19 6,05 6,03
Euro 9,49 9,44 9,35 9,35 9,39 9,42 9,48
Dansk 1,27 1,26 1,25 1,25 1,26 1,26 1,27
Norsk 1,19 1,19 1,18 1,17 1,17 1,17 1,17
Yen 6,22 5,87 5,77 5,75 5,63 5,64 5,65

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 37 v 36 v 35 v 34
SLP
SLP+ 23 kg 21,60 21,35 20,50 20,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 21,00 20,50 20,50 20,50
SwedeHam 19,00 20,50 19,50 19,50
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 21,00 21,00 20,25 20,25
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 21,00 20,25 20,25 20,25
Ugglarpsgrisen, -23 kg 20,00 19,25 19,25 19,25
KLS
KLS Smågris 23 kg 21,00 20,25 20,25 20,25
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 20,00 18,75 18,75 18,75
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 553 553 523 523
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 544 533 513 513
Bis Plus 30 kg, förmedl. 544 533 513 513
Bas 30 kg, mellangårds. 510 499 479 479
Bas 30 kg, förmedling 510 499 479 479
Nyavvanda 9 kg 374 365 342 342
KRAV 30 kg 903 892 872 872
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 560 535 535 535
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor balans balans balans balans
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
KLS balans balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
SLP - balans - -
Dalsjöfors Slakteri - översk - balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten balans balans - balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 85 kr möjliga.
m = marknadsavdrag

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 37 v 36 v 35 v 34 v 33
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
283
Basis 7 kg 225 220 210 210 204
486
Basis 30 kg 386 378 366 366 358
289
SPF+Myc 7 kg 230 225 215 215 209
492
SPF+Myc 30 kg 391 383 371 371 363
294
SPF 7 kg 234 229 219 219 213
497
SPF 30 kg 395 387 375 375 367
871
Økologi 30 kg 692 686 717 717 711
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
790
25-kilos 650 670 670 670 670
LSO (HK) euro euro euro euro euro
455
25-kg, Priimuus 48 48 48 48 46
Snellmans
550
Grund 30 kg A1* 58 58 57 57 57
Tyskland
512
ZNVG 28 kg 54 54 53 53 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
31 aug Land v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
Skr euro euro euro euro euro
369 EU, medelpris 38,98 38,69 38,16 37,92 37,31
-
590 Sverige 62,20 62,00 62,61 61,62 61,48
569 Tjeckien 59,99 51,15 51,57 51,91 52,38
524 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
797 England 52,84 53,13 53,38 53,63 53,82
495 Tyskland 52,20 51,60 51,40 50,80 50,00
478 Italien 50,44 49,96 49,96 49,90 49,50
455 Finland 47,99 48,24 46,65 46,88 46,12
422 Belgien 44,50 44,00 44,00 44,00 43,50
409 Ungern 43,19 43,23 36,34 38,29 35,63
394 Slovakien 41,58 72,08 37,26 49,12 48,00
384 Danmark* 40,49 40,49 40,49 40,48 40,48
323 Polen 34,05 34,11 33,51 32,51 31,48
306 Luxemburg 32,30 33,60 32,70 32,70 32,70
303 Holland 32,00 32,00 32,00 31,50 30,00
294 Estland 30,99 31,01 32,08 29,79 29,48
284 Portugal 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
251 Spanien 26,50 25,40 25,08 24,72 24,06
246 Frankrike 26,00 26,20 26,60 26,40 26,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.