Senaste noteringsnytt
Tyska suggpriset oförändrat
Tyska noteringen för suggor är samma v 38, 1,46 €, trots att noteringen för slaktgrisar sjönk 6 cent. Även smågrisarna är oförändrade. /LG 080915

Skövde höjer 50 öre v 38
Skövde Slakteri är ensamma om att höja noteringen för slaktgrisar nästa vecka. Skövde höjde även den här veckan. Höjningen blev 50 öre, båda gångerna, summa 1 kr på två veckor.
Detta gör att Skövde når den så mycket omtalade nivån 17 kr. Det ska Skövde Slakteri ha en eloge för, även om inte skalorna för vikt och klassning är riktigt samma som hos övriga slakterier efter omläggningen v 24.
-Höjningarna de två senaste veckorna går rakt över alla klasser och vikter, understryker Cato Gustafsson.
19 september har Skövde Slakteri leverantörsfest i Sandhem. Jag gissar att höjningen med 1 kr höjer stämningen på festen. En bra griskalkyl brukar vara ett bra utgångsläge för en rolig fest!
I Finland höjer Atria noteringen med 2 cent. Orsaken är bättre marknadsläge efter höjningen av noteringarna internationellt. /LG 080912

PMWS-fria smågrisar betalas bättre
Dalsjöfors Slakteri betalar från nästa vecka 12 kr mer för PMWS-fria smågrisar och smågrisar som vaccinerats mot PMWS. Det finns även några andra regler om stallar och djurhälsan.
-Det finns ett mervärde i grisar med hög hälsostatus, säger Peter Johansson. Det gör att vi inför en ny handelsklass för smågrisar, Dalsjöfors Extra. /LG 080912

Tyska noteringen rasar
Tyska noteringen faller med hela 6 cent vecka 38. Detta efter förra veckans sänkning med 3 cent, som bland analytikerna betraktades som en korrigering efter de tidigare veckornas uppgång.
Sammanlagt 85 öre på två veckor låter inte som en korrigering, när marknaden uppges vara ganska balanserad och noteringen segat sig uppåt under ett antal veckor.
Man har talat om senaste tiden, att i år kanske vi slipper det traditionella prisfallet på hösten, eftersom det är ganska mycket färre grisar på marknaden i höst, jämfört med de senaste åren. Men det kanske vi inte gör? Inte helt i alla fall.
I fjol var tyska noteringen 1,49 v 37, för att sedan falla 18 cent till v 43. Den utvecklingen hoppas vi verkligen slippa i år, även om nivån på noteringen i år ligger runt 3 kr högre.
Jag har tidigare talat om att det kan skönjas en minskad prisökning i flera länder och t o m tendens till sänkning. EUs medelpris har sjunkit tidvis. Tyskland är motorn i EUs grismarknad och en tydlig avmattning där kan smitta av sig i flera länder.
Orsaken till det häftiga prisraset? Om du kollar på de tyska futurepriserna 3 och 11 september, så är varenda siffra röd, dvs marknaden tror på lägre priser för ett år framåt. Tidigare var tabellerna nästan helt gröna, dvs marknaden trodde på höjda priser. Någonting har hänt.
Det som kan kopplas till 3 september är ryska meddelandet att man ska köpa mindre griskött från EU framöver. Meddelandet kom i anslutning till konflikten om Georgien och hot om restriktioner i handeln. Det är inte omöjligt att grisuppfödarna får ta en del av smällarna i detta storpolitiska gräl.
Men ryssarna har redan tidigare minskat importen genom att hitta tetracykliner i bl a danskt griskött.
Det är i det läget självklart att även inhemska köpare av kött i Tyskland passar på att försöka trycka ner noteringen, som man försöker med ofta.
Vi får se vad analytikerna säger om sänkningen så småningom, men det här kan vara en förklaring.
De nordiska grispriserna har dock tendens till viss tröghet i rörelserna i förhållande till kontinentens priser, så låt oss hoppas att våra noteringar fortsätter uppåt ändå.
Det finns några faktorer som talar för detta och en ny faktor kan kallas "klimatsmart". Mer svenskt och lokalt producerat ska profileras i bl a Icas och Coops butiker. Miljötrenden kommer att, till skillnad från många tidigare trender, att trappas upp och stanna under lång tid framöver. Titta bara på vilka enorma investeringar som görs hos många företag och i samhället för att leva upp till miljöförväntningar och nya klimatmål.
En annan faktor är julskinkan. Nu stiger efterfrågen på skinka och traditionellt ger den högre notering och mindre följsamhet till bl a tyska noteringen.
En tredje faktor är uppgången för dollar och även yen, som snart ger bl a danskarna mer pengar att stoppa i noteringen. Pundet är dock fortfarande problem.
Till slut hälsar Björn Folkesson, Öland, att fodervete nu står i 1,10 kr. 15 x fodervetepriset är inte ens grispriset. Foderpriserna verkar dessutom sjunka ännu mer. Det låter väl trevligt, inte för den som lever på spannmål, men för den som stoppar spannmålen i grisar. /LG 080912

Dansk notering oförändrad v 38
Alla danska noteringar v 38 är samma som v 37. /LG 080912

Stabila EU-priser på hög nivå
Utbudet och efterfrågan på den europeiska marknaden för slaktgrisar är balanserad denna vecka. Det finns ingen tydlig trend i Europa för närvarande och det går inte att se något omedelbart tecken på höstdepression.
För sjunde veckan i rad ligger spanska noteringen på 1,73 €. Danska och svenska noteringen gick upp 3 resp 2 cent. Noteringarna i Holland, Belgien och Holland föll 2 - 3 cent. I dessa tre länder betraktas sänkningen som en korrigering till tidigare prisnivå.
Trend: Jämfört med förra året är det färre slaktgrisar på marknaden. Det tyder på stabila noteringar nästa vecka. ISN /LG 080910

Tyska suggorna oförändrade
Sänkningen av tyska slaktgriserna drog inte med sig suggorna vecka 37. Både suggor och smågrisar i Tyskland är oförändrade. /LG 080909Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Scan har en förbättrad balanssituation och vi märker av stabilt stigande internationella priser. Den svenska marknaden följer Europa med en bra efterfrågan på både skinka och charkråvara. Scan har en god avsättning på våra detaljer, även om efterfrågan på skinka och charkråvara är i fokus.
I butik lanserar Scan fyra klassiska stekar färdiga att tillaga i ugn samt tre goda färdiglagade grytor med bipackade grönsaker. Samtliga produkter är gjorda på vårt kvalitetskött Scan Gourmet.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är stort sug efter griskött. Det är orsaken till att vi höjer vår notering 50 öre även nästa vecka. Höjningen både innevarande vecka och nästa vecka gäller rakt igenom både viktklasser och kött-%.
-Hela utbyggnaden är nu klar och vi har tagit kylarna i bruk. Chockkylen för nöt har höjt kvaliteten ytterligare och avlastning av utrymmena i de tidigare kylarna gör att vi kan höja kvaliteten även på grisköttet. Om tre veckor börjar vi stycka nöt i de nya styckningslokalerna.

Dalsjöfors Slakteri
Peer Johansson: -Det har varit en bra försäljningsvecka och vi har haft tillgång till slaktgrisar.
-Det finns ett mervärde i de bästa smågrisarna med hög hälsostatus. Vi inför därför en ny handelsklass, Dalsjöfors Extra, som betalas med 12 kr högre pris. Dessa smågrisar ska uppfylla vissa hälsokrav, t ex vara vaccinerade mot PMWS eller vara fria från PMWS. Vi ställer också vissa krav på stallarna. Storparten av de smågrisar vi köper uppfyller redan kraven.


Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det har gått bra att sälja i veckan.
-Vi har lite brist på grisar till slakt.

Boarps gård
Per Karlsson: -Det är enorm efterfrågan på slaktgrisar, men svårare att få tag på dem.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det är balans både i slakten och smågrisförmedlingen.
.
Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Förbättringar på marknaden gör det möjligt att höja slaktgrisar och suggor 2 cent. Bakom ligger höjda noteringar internationellt.
-Det är god balans både i slakten och smågrisförmedlingen.

Danish Crown
På alla skinkmarknader råder bättre handel till svagt stigande priser. Även bog, charkråvara och fett har en stabil efterfrågan till oförändrat hög prisnivå.
Baconmarknaden är oförändrad, dock sker inte mycket rabattgivning för tiden, vilket bör ses som ett gott tecken inför nästa månad. Liten motverkan sker av det svaga engelska pundet. Färska kotletter har en stabil svag efterfrågan, men också här spås förbättring.
Dollarens och Yen'ens värdeökning förbättrar vår konkurrenssituation på marknaderna i tredje land och är med till att avhjälpa bortfallet av exportrestriktioner, som efterhand börjar slå igenom.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 12 september 2008
Senaste uppdatering gjord 15 september 22,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Grispriserna vecka 38

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 38 v 37 v 36 v 35
Spotpris, Sverige** 73-94,9 18,05 18,05 18,05 17,50
Skövde Slakteri 75-94,9 a17,00 a16,50 a16,00 a16,00
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 16,80 16,80 16,80 16,30
Spotpris, Tyskland* 84-102 16,54 17,08 17,27 16,83
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,30 16,30 16,30 15,80
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 16,45 16,20 16,20 15,70
Ugglarps Slakteri 70-94,9 16,25 16,25 16,00 16,00
KLS 64-94,9 16,15 16,15 15,90 15,90
SLP 70-96,9 15,55 15,55 15,30 15,30
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Scan avtal 75-92,9 15,25 15,25 15,00 15,00
Nyhléns & Hugos. avt 75-92,9 15,25 15,25 15,00 15,00
Scan ej avtal 75-92,9 13,75 13,75 13,50 13,50
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Ny prisskala, där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre. Det är nu ännu svårare att jämföra noteringar.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 38 v 37 v 36
13,73 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,90 10,90 10,70
25,54 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,65 21,65 21,65
12,83 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,35 1,35 1,35
13,12 Österbottens 77 – 92 euro 1,38 1,36 1,36
13,59 Snellman 80–101 euro 1,43 1,43 1,43
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
12 sep Landsnotering euro euro euro euro euro
16,54 Tyskland 1,74 1,80 1,83 1,80 1,80
13,63 Frankrike - 1,434 1,45 1,452 -
12,36 Belgien - 1,300 1,32 1,300 -
14,07 Italien - 1,480 1,45 1,412 -
9 sep jämförbara*
17,93 Italien - 1,886 1,797 1,797 1,797
16,40 Polen - - - 1,725 1,775
16,65 Tjeckien - - - - 1,751
16,60 Tyskland - 1,746 1,776 1,746 1,746
16,48 Spanien - 1,733 1,733 1,733 1,733
16,45 Österrike - 1,730 1,760 1,730 1,730
16,22 Holland - 1,706 1,726 1,697 1,697
15,72 Irland - 1,654 1,654 1,692 1,654
15,69 Belgien - 1,650 1,674 1,650 1,662
15,58 England - - 1,639 1,657 1,669
15,33 Frankrike - 1,612 1,621 1,620 1,618
15,02 Sverige - 1,580 1,561 1,571 1,575
14,74 Danmark - 1,550 1,522 1,522 1,522
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
7 sep Land v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Skr euro euro euro euro euro
16,59 EU, medelpris 1,745 1,736 1,736 1,737 1,746
-
20,18 Grekland 2,123 2,128 2,128 2,085 2,085
18,93 Rumänien 1,991 1,979 1,965 1,941 1,958
18,37 Lettland 1,932 1,877 1,912 1,913 1,879
18,19 Italien 1,913 1,833 1,874 1,874 1,874
18,11 Slovakien 1,905 1,899 1,892 1,892 1,888
17,71 Tyskland 1,863 1,857 1,846 1,845 1,845
17,80 Luxemburg 1,872 1,856 1,849 1,842 1,842
17,45 Litauen 1,835 1,888 1,889 2,064 2,068
17,32 Ungern 1,822 1,835 1,857 1,833 1,851
17,21 Tjeckien 1,810 1,811 1,807 1,809 1,807
17,12 Polen 1,801 1,800 1,801 1,835 1,910
17,08 Österrike 1,797 1,768 1,767 1,771 1,767
16,81 Bulgarien 1,768 1,751 1,747 1,750 1,750
16,73 Portugal 1,760 1,770 1,770 1,770 1,780
16,61 Slovenien 1,747 1,716 1,713 1,708 1,710
16,38 Spanien 1,723 1,722 1,715 1,717 1,728
16,16 Cypern 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
15,97 Estland 1,680 1,672 1,667 1,670 1,667
15,93 Sverige 1,676 1,686 1,690 1,687 1,653
15,91 Holland 1,673 1,645 1,646 1,644 1,646
15,78 Belgien 1,660 1,638 1,636 1,645 1,646
15,55 England 1,636 1,669 1,693 1,701 1,699
15,31 Frankrike 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610
15,28 Malta 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607
15,20 Irland 1,599 1,622 1,622 1,610 1,585
14,33 Finland 1,507 1,493 1,459 1,470 1,468
14,00 Danmark* 1,473 1,472 1,419 1,420 1,419
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 11 sep 3 sep 28 aug 21 aug 30 juli
Sep 1,750 1,787 1,820 1,790 1,800
Okt 1,665 1,700 1,730 1,699 1,690
Nov 1,680 1,698 1,727 1,695 1,680
Dec 1,671 1,700 1,710 1,693 1,682
Jan 1,588 1,612 1,640 1,626 1,610
Feb - - - - -
Mars 1,711 1,764 1,789 1,760 1,769
April - - - - -
Maj - - - - -
Juni 1,780 1,815 1,870 1,849 1,790
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
10 sep
3 sep
27 aug
20 aug
Utbud
460
660
590
610
Sålda
490
590
590
610
Medelpris, euro
1,79
1,86
1,86
1,83
Lägst
1,78
1,85
1,86
1,82
Högst
1,79
1,86
1,87
1,84
Medelpris, skr
17.02
17.65
17.48
17.11

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,50 kr, galtar 7,35 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 38 v 37 v 36 v 35
Göran Eriksson fri vikt & klass 10,50 10,50 10,50 10,15
KLS 140- 10,00 10,00 9,50 9,50
Ugglarps 140- 10,00 10,00 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 9,00 9,00 8,50 8,50
Skövde 140- 9,50 9,00 8,50 8,50
Dahlbergs 140- 9,00 8,50 8,50 8,50
Scan 140- 8,80 8,80 8,30 8,30
Nyhléns & Hugoson 140- 8,80 8,80 8,30 8,30
SLP 140,1 kg- 8,80 8,80 8,30 8,30
Dalsjöfors 58% 8,80 8,20 8,20 8,20
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 7,35 7,35 7,35 7,35
KLS oflådd 3,65 3,65 3,65 3,65
Ugglarp flådd 3,65 3,65 3,65 3,65
SLP oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 -
Dalsjöfors oflådd 3,00 1,90 1,90 1,90

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 38 v 37 v 36
12,60
Danish Crown 129,9 kg- dkr 10,00 10,00 10,00
18,93
Nortura Fri vikt nkr 16,05 16,05 16,05
Finland
4,27
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,45 0,45 0,45
5,70
Österbottens Fri vikt, E euro 0,60 0,58 0,58
5,51
Snellmans Klass E euro 0,58 0,58 0,58
Tyskland
13,88
ZNVG 56 % euro 1,46 1,46 1,46
Galtar
11,34
Danish Crown 109,9 kg- dkr 9,00 9,00 9,00

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 36 v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
Pund
11,96
11,68
11,70
11,79
11,78
11,93
11,98
Dollar 6,78 6,64 6,40 6,28 6,34 6,19 6,05
Euro 9,51 9,49 9,44 9,35 9,35 9,39 9,42
Dansk 1,27 1,27 1,26 1,25 1,25 1,26 1,26
Norsk 1,17 1,19 1,19 1,18 1,17 1,17 1,17
Yen 6,30 6,22 5,87 5,77 5,75 5,63 5,64

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 38 v 37 v 36 v 35
SLP
SLP+ 23 kg 21,60 21,60 21,35 20,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 21,00 21,00 20,50 20,50
SwedeHam 19,00 19,00 20,50 19,50
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 21,30 21,00 21,00 20,25
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 21,00 21,00 20,25 20,25
Ugglarpsgrisen, -23 kg 20,00 20,00 19,25 19,25
KLS
KLS Smågris 23 kg 21,00 21,00 20,25 20,25
Ginsten Slakt 1
Smågrisar 23 kg 20,00 20,00 18,75 18,75
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg 553 553 553 523
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 565 - - -
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 544 544 533 513
Bis Plus 30 kg, förmedl. 544 544 533 513
Bas 30 kg, mellangårds. 510 510 499 479
Bas 30 kg, förmedling 510 510 499 479
Nyavvanda 9 kg 374 374 365 342
KRAV 30 kg 903 903 892 872
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg4 560 560 535 535
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor balans balans balans balans
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri balans - balans balans
SLP - - balans -
Dalsjöfors Slakteri balans - översk -
Dahlbergs Slakteri balans - balans balans
Ginsten balans balans balans -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
m = marknadsavdrag

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
283
Basis 7 kg 225 225 220 210 210
486
Basis 30 kg 386 386 378 366 366
289
SPF+Myc 7 kg 230 230 225 215 215
492
SPF+Myc 30 kg 391 391 383 371 371
294
SPF 7 kg 234 234 229 219 219
497
SPF 30 kg 395 395 387 375 375
871
Økologi 30 kg 692 692 686 717 717
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
790
25-kilos 630 650 670 670 670
LSO (HK) euro euro euro euro euro
465
25-kg, Priimuus 49 49 48 48 48
Snellmans
551
Grund 30 kg A1* 58 58 58 57 57
Tyskland
513
ZNVG 28 kg 54 54 54 53 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
7 sep Land v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Skr euro euro euro euro euro
372 EU, medelpris 39,22 38,98 38,69 38,16 37,92
-
608 Sverige 63,96 62,20 62,00 62,61 61,62
565 Tjeckien 59,43 59,99 51,15 51,57 51,91
526 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
507 Tyskland 53,40 52,20 51,60 51,40 50,80
501 England 52,74 52,84 53,13 53,38 53,63
481 Italien 50,60 50,44 49,96 49,96 49,90
463 Finland 48,74 47,99 48,24 46,65 46,88
423 Belgien 44,50 44,50 44,00 44,00 44,00
395 Slovakien 41,60 41,58 72,08 37,26 49,12
385 Danmark* 40,50 40,49 40,49 40,49 40,48
330 Polen 34,78 34,05 34,11 33,51 32,51
318 Holland 33,50 32,00 32,00 32,00 31,50
315 Luxemburg 33,20 32,30 33,60 32,70 32,70
304 Portugal 32,00 30,00 30,00 30,00 30,00
299 Ungern 31,48 43,19 43,23 36,34 38,29
298 Estland 31,34 30,99 31,01 32,08 29,79
257 Spanien 27,06 26,50 25,40 25,08 24,72
243 Frankrike 25,60 26,00 26,20 26,60 26,40
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.